Uwaga na fałszywych komorników

Uwaga na fałszywych komorników

author
Dominika Sobieraj
22 sierpnia 2018
Krajowa Rada Komornicza wielokrotnie ostrzegała przed próbą oszustw ze strony fałszywych komorników. Podobne sygnały dostajemy od wielu naszych Czytelników. Sprawdź zestawienie wszystkich prób wyłudzenia „na komornika”.

Jak działają fałszywi komornicy ? Najczęściej powielają ten sam schemat działania. Najczęściej próba oszustwa polega na:

– wysyłaniu wezwań do zapłaty lub innych pism,
– wysyłaniu wiadomości elektronicznych ze szkodliwym załącznikiem,
– wskazywaniu swoich kont prywatnych jako rachunku do wpłat,
– informowaniu o fałszywych licytacjach ruchomości/nieruchomości

– przesyłaniu do wierzycieli fałszywych tytułów wykonawczych.
 

Jak się przed tym zabezpieczyć? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że wykaz wszystkich aktywnych komorników sądowych znajdziemy na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej: https://www.komornik.pl/?page_id=195 

Strona Krajowej Rady Komorniczej

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy sprawdzić, czy komornik wskazany na piśmie/wezwaniu, faktycznie widnieje na tej stronie. Jeżeli istnieje, ale nadal mamy wątpliwości co do podejmowanych przez niego czynności – najlepiej skontaktować się telefonicznie z kancelarią (na telefon wskazany na stronie komornik.pl, a nie na piśmie) i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Do czasu wyjaśnienia sprawy najbezpieczniej będzie wtrzymać się ze spłatą pieniędzy na konto podane przez komornika oraz nie otwierać żadnych podejrzanych załączników z korespondencji e-mailowej. Pamiętajmy również, że zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komornik wysyła listem poleconym, a nie e-mailem.

Poniżej znajdziecie listę wszystkich dotychczasowych fałszywych komorników sądowych:
 

FAŁSZYWY KOMORNIK – LISTA


1. Roman Kaczorowski


O fałszywym komorniku ostrzegało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak działał oszust? Za pośrednictwem poczty e-mail wysyłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W treści wiadomości widniały informacje o rzekomej egzekucji komorniczej z nieruchomości na podstawie tytułu wykonawczego: „wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 21-07-2015r., sygn. akt I ACa 324/15”. Otwarcie załączonego pliku z fotokopią rzekomego wyroku powodowało instalację złośliwego oprogramowania.


2. Jacek Demski


Przed Jackiem Demskim ostrzegała Krajowa Rada Komornicza. Osoba podszywająca się pod rzekomo istniejącego "komornika sądowego Jacka Demskiego" za pomocą poczty elektronicznej przekazywała skany wezewań do zapłaty i załączała polecenie zapłacenia przelewu na konto niezwiązane z żadnym istniejącym komornikiem sądowym. 


3. Paweł Kamiński


Za komornika podawała się także osoba, która próbowała dokonywać zajęć egzekucyjnych na dane Pawła Kamińskiego, mającego być Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie.


4. Krzysztof Markowski


Fałszywe czynności komornicze podejmowała osoba podająca się za Krzysztofa Markowskiego, mającego być Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia. Osoba ta rozsyłała fałszywe pisma dotyczące zajęcia wierzytelności, ale nikt taki nie figuruje w ewidencji komorników sądowych. 


5. Barbara Pudelska


Odnotowano kilka przypadków przesyłania przez pocztę elektroniczną korespondencji rzekomo mającej pochodzić od komorników sądowych. Nadawcą jest Komornik Sądowy <[email protected] lub Komornik Sądowy Barbara Pudelska. W wiadomościach załączany był plik, który miał być fotokopią wyroku  Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Plik ten po pobraniu instalował w sprzęcie złośliwe oprogramowanie, które mogło nieodwracalnie uszkodzić urządzenie lub spowodować kradzież/utratę danych.  


6. Arkadiusz Rybasow


Liczne zawiadomienia o podejrzanych czynnościach komorniczych trafiały także do banków. Rachunki bankowe zajmował rzekomy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Arkadiusz Rybasow mający pracować dla Kancelarii Komorniczej w Ełku przy ulicy Chopina 16. W ewidencji komorników sądowych dane takie jednak się nie pojawiają. 


7. Zdzisława Solecka


Kolejna kobieta w tym zestawieniu to Zdzisława Solecka. Wiadomości elektroniczne na dane takiej komornik sądowej przychodziły z adresu [email protected] albo od nadawcy: Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Zdzisławy Soleckiej. Treść wiadomości informowała o nakazie zapłaty rzekomo wydanym w postępowaniu upominawczym SR dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy. Plik z fotokopią wyroku mógł nosić złośliwe oprogramowanie, które mogło nieodwracalnie uszkodzić komputer. 


8. Magdalena Teresińska


Fałszywym komornikiem określić można też osobę podającą się za Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Magdalenę Teresińską. W tym przypadku również dochodziło do przesyłania wiadomości o rzekomym zakazie zapłaty. Wiadomości elektroniczne przychodziły z adresu [email protected] 


9. Andrzej Lipnicki


Fałszywe „ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI” było także rozsyłane z adresu [email protected] Osoba lub osoby podszywały się pod nieprawdziwe dane Andrzeja Lipnickiego, Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, który oczywiście nie widnieje w żadnym rejestrze komorników sądowych. Rzekoma egezkucja, o której informowano w wiadomości e-mail, miała być wykonywana z nieruchomości na podstawie tytułu wykonawczego, który stanowić miał podobno „wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 21-07-2015r., sygn. akt I ACa 324/15". Załącznik z fotokopią wyroku jest nośnikiem złośliwego oprogramowania, które może zainfekować urządzenie. 


10. Dariusz Smyczyński


Nieprawdziwe wiadomości o tytule "Komornicze zajęcie konta bankowego” były także wysyłane z adresu [email protected] przez oszusta podającego się za Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów Dariusza Smyczyńskiego. Treść wiadomości informowała o nakazie zapłaty, a załącznik zawierał skan wyroku tego nakazu. Wiadomość był jednak zainfekowana – pobranie pliku mogło się skończyć uszkodzeniem urządzenia albo instalacją oprogramowania ułatwiającego kradzież danych.

PODSUMOWANIE

Sprawdź, o czym powinniśmy pamiętać:

1. Listę czynnie działających komorników sądowych sprawdzimy na stronie www.komornik.pl lub w wykazie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Komornik nie wysyła zawiadomienia o wszczęciu egzekucji pocztą elektroniczną.

3. Wykaz licytacji komorniczych znajdziemy na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: http://www.licytacje.komornik.pl/

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do podszywania się pod komornika, należy powiadomić organy ścigania. 

Źródła:

https://www.komornik.pl/?p=5962

https://www.czestochowa.sr.gov.pl/,new,mg,1.html,232

https://www.rp.pl/Komornicy/301029956-Krajowa-Rada-Komornicza-Uwaga-Jacek-Demski–falszywy-komornik.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

zawiedziony
zawiedziony
2018-08-23 09:25:23

matko jakie lubie maja pomysly wwszytsko by tylko innych oszukac....

Podobne artykuły

Polacy nie chcą 500+ dla wszystkich
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
27 kwietnia 2019

Polacy nie chcą 500+ dla wszystkich

PKO BP w Świętochłowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 sierpnia 2019

PKO BP w Świętochłowicach

Santander zostanie drugim największym bankiem w Polsce?
Wpisy
author
Patryk Byczek
11 października 2018

Santander zostanie drugim największym bankiem w Polsce?

SKOK Chmielewskiego Kock
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
18 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Kock

Ciekawostki z licytacji komorniczych #1
Blog
author
Dominika Sobieraj
26 września 2018

Ciekawostki z licytacji komorniczych #1

Porównaj