BNP Paribas poinformował w komunikacie prasowym o nawiązaniu ściślejszej współpracy Fundacji BNP Paribas z Fundacją Ocalenie. Ta druga skupia się na pomaganiu migrantom i migrantkom w budowaniu swojego życia w Polsce. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 08.04.2021
Udostępnij:

Współpraca między dwiema Fundacjami rozpoczęła się w 2016 roku, natomiast nawiązanie strategicznego partnerstwa to kolejny rok we wspólnych działaniach organizacji.

Tytuł partnera strategicznego Fundacji Ocalenie to dla nas wyróżnienie, ale też naturalny krok będący następstwem wielu lat owocnej współpracy. Działalność fundacji świetnie wpisuje się w naszą wizję zaangażowania społecznego. Jednym z filarów odpowiedzialności Banku BNP Paribas są bowiem wartości wskazane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Wśród wyzwań są m.in. mniej nierówności, sprawiedliwość społeczna czy edukacja, czyli aspekty o fundamentalnym znaczeniu, zarówno dla banku, jak i Fundacji BNP Paribas oraz dla naszego partnera.

mówiła Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.

Współpraca Fundacji

Fundacja BNP Paribas współpracuje z Fundacją Ocalenie od 2016 roku, a przygoda obu organizacji rozpoczęła się od projektu „Global Challenges Local Solutions”, który bezpośrednio miał pomóc uchodźcom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb oraz wesprzeć proces adaptacji.

Następnie w 2018 roku Fundacje uruchomiły program „Wiedza do Potęgi”, który jest stypendialno-tutorsko-mentoringowy programem, skierowanym do młodzieży uchodźczej, która kontynuuje naukę w polskim systemie edukacji. Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w nauce, a także mogą wnioskować o stypendia naukowe i pomocowe. Do chwili obecnej w programie udział wzięło 108 dzieci z 15 różnych krajów. Fundacja BNP Paribas sfinansowana udział 78 dzieci. 

W 2019 roku program „Wiedza do Potęgi” otrzymał finansowanie Grupy BNP Paribas w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz integracji młodych uchodźców. Grant z Grupy BNP Paribas każ∂ego roku wspiera program kwotą 50 000 euro.

Współpraca z Fundacją BNP Paribas jest dla nas bardzo ważna. Doceniamy konsekwentne zaangażowanie w realizację kilkuletniego programu wsparcia dzieci i młodzieży. Możemy dzięki temu stabilnie i długofalowo planować działania, a co za tym idzie – skuteczniej pomagać. Cieszy nas także, że bank i Fundacja regularnie zapraszają nas do udziału w innych swoich projektach. 

– mówiła cytowana w komunikacie Marianna Wartecka, koordynatorka współpracy z biznesem w Fundacji Ocalenie.    


BNP Paribas

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, który powstał w wyniku połączenia BNP Paribas Banku Polska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w Warszawie. Skonsolidowany zysk netto BGŻ BNP Paribas wyniósł pod koniec 2017 roku 279 710 000 złotych. W drugim kwartale poprzedniego roku instytucja odnotowała zysk netto na poziomie ponad 188 600 000 złotych. W roku bieżącym, za zgodą wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, bank zmienił swoją nazwę na z BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska.

Bank stawia przede wszystkim na zadowolenie Klientów, w związku z czym regularnie wprowadza do swojej oferty rozwiązania, które w każdy możliwy sposób mają poprawić relacje Klientów z bankiem. Podpis elektroniczny, raty w Play, czy wdrożenie płatności Apple Pay to niektóre udogodnienia, z których na chwilę obecną mogą korzystać osoby współpracujące z BNP Paribas.


źródło: https://media.bnpparibas.pl/pr/658605/fundacja-bnp-paribas-zostala-partnerem-strategicznym-fundacji-ocalenie

Komentarze