Niewielu z nas wie, że PKO Bank Polski to nie tylko instytucja finansowa, lecz i podmiot działający na rzecz dobra publicznego. Sprawdziliśmy, czym tak naprawdę jest i jakimi zadaniam zajmuje się Fundacja PKO Banku Polskiego. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 05.09.2018
Udostępnij:

„Dobroczynność jest miarą szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka” – tak brzmi motto, a zarazem główna idea powołania do życia Fundacji PKO Banku polskiego.
 

Ta wyjątkowa instytucja powstała, by w imieniu Banku i całej Grupy PKO BP działać na rzecz dobra publicznego. Zdaniem samego Zarządu realizacja celów prospołecznych jest podstawowym instrumentem budowania solidarności, a także idealnym sposobem pogłębiania relacji z każdym Klientem. 
 

Fundacja PKO Banku Polskiego działa na wielu frontach. Realizowane przez nią zadania dotykają kwestii polskiej oświaty, kultury, ochrony i promocji zdrowia, a także pomocy społecznej oraz ochrony środowiska. 
 

Idea powstania
Bank PKO BP powołał swą Fundację w lipcu 2010 roku, by realizować prospołeczne zadania i wspierać swych Klientów nie tylko w kwestii finansów, lecz także codziennego życia w polskiej społeczności.
 

Siłę napędową do realizacji swych celów Fundacja czerpie wprost z pozycji rynkowej oraz  szerokich możliwości działania Fundatora – czyli samego PKO Banku Polskiego.

Miliony zadowolonych Klientów i dziesiątki tysięcy zaangażowanych w swą misje pracowników – oni wszyscy razem tworzą ogromne możliwości działania na rzecz obywateli i dobra publicznego. 

Misja

Jak informuje sama Fundacja, naczelnym jej priorytetem od samego początku działania instytucji było rozwiązywanie problemów, których potrzebę realizacji zgłaszało środowisko Klientów zlokalizowanych na terenie całej Polski. 

Owe zadania zostały zamieniane przez Fundację PKO Banku Polskiego w odpowiednie Projekty Strategiczne oraz Projekty Lokalne. 

Ich realizacja zmienia nie tylko codziennie realia Polski, lecz wpływa przede wszystkim na wzmocnienie więzi z Klientami oraz budowę zaufania wobec instytucji PKO Banku Polskiego. 

Projekty Strategiczne
Jedną z głównych ścieżek działania na rzecz dobra publicznego jest realizacja tzw. Projektów Strategicznych, czyli zadań, które zakładają długofalową i partnerską współpracę z ogólnopolskimi podmiotami prawnie działającymi.

Wieloletnia współpraca w zakresie realizacji Projektów Strategicznych na rzecz obywateli polskich zakłada nie tylko pomoc finansową i prawną, lecz także przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu pracowniczego do wspólnego działania przy poszczególnych zadaniach całego projektu. 
 

Co istotne, Fundacja PKO Banku Polskiego traktuje Projekty Strategiczne niezwykle poważnie i z należytym oddaniem, dlatego podczas dobierania podmiotów współpracujących skupia się przede wszystkim na wyborze partnerów o nienagannej reputacji i rozległych kompetencjach we wskazanym obszarze. 

Projekty Lokalne
Fundacja nie działa jedynie w obrębie największych polskich aglomeracji. Obszar jej działania nie jej scentralizowany, lecz lokalny, a realizacja najważniejszych celów w tym zakresie odbywa się dzięki Projektom Lokalnym. 
 

Projekty te zakładają współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak lokalne fundacje czy stowarzyszenia, lecz także z jednostkami samorządów terytorialnych oraz instytucjami oświaty publicznej.

Realizacja każdego Projektu Lokalnego zarządzana jest przez jednego, specjalnie oddelegowanego w tym celu Wolontariusza spośród pracowników PKO Banku Polskiego. Wolontariusz nie tylko inicjuje całą procedurę niesienia pomocy, lecz także koordynuje jej przebieg i czuwa nad wszystkim zaangażowanymi w daną misję osobami.

Komentarze