Indywidualny rachunek podatkowy VAT, CIT, PIT

Indywidualny rachunek podatkowy VAT, CIT, PIT

author
Halszka Gronek
02 lipca 2019

Wszystko wskazuje na to, iż od 2020 roku każda firma działająca w Polsce będzie mogła rozliczać się z należności podatkowych przy użyciu indywidualnego rachunku bankowego. W dzisiejszym artykule sprawdzamy szczegóły tej nowości opracowanej przez resort finansów. 

Na przełomie ostatnich lat resort finansów poczynił kroki ku uproszczeniu procesu ściągania należności finansowych od polskich przedsiębiorców prywatnych (i ich odpowiedniego księgowania). Już na początku ubiegłego roku kalendarzowego każde przedsiębiorstwo otrzymało indywidualny rachunek bankowy, na który dokonywane są wpłaty składek ZUS-owskich. Identyczna zmiana czeka polskich przedsiębiorców w zakresie płatności podatków (PIT, CIT i VAT). 

Wraz z początkiem 2020 roku firmy mają rozliczać się ze skarbówką przy użyciu dedykowanego numeru konta. Wszystko to za sprawą nowelizacji Ordynacji Podatkowej i ustawy o podatku od towarów i usług (podatek VAT). Projekt reformy prawnej wpłynął do sejmu 10 czerwca bieżącego roku. Wówczas skierowano go do pierwszego czytania. Stamtąd, w dniu 13 czerwca, trafił do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak zaplanowano, zmiany wejdą w życie w styczniu 2020 roku.

Co zmienia przygotowywana nowelizacja? Przede wszystkim uszczelnia ona cały proces rozliczania się polskich przedsiębiorców z fiskusem. Dzięki indywidualnym rachunkom bankowym przelewy od firm będą szybciej księgowane i zminimalizowane zostanie ryzyko popełnienia błędu przy księgowaniu wpłat. Co więcej, zbiorcze konto dla wpływów z tytułu różnych podatków (PIT, CIT, VAT) ułatwi ściąganie należności na wpłaty najbardziej niecierpiące zwłoki. A uszczelnione wpływy to silniejsza gospodarka krajowa.


Sprawdź informacje o kredycie obrotowym dla firm.

Jak rozliczanie wyglądało do tej pory?

Zmiany szykowane przez resort finansów mają na celu uproszczenie dotychczasowego systemu rozliczania należności podatkowych z przedsiębiorcami. Do tej pory polskie firmy nie miały łatwego zadania: zobowiązane były są do wpłacania różnych rodzajów podatków na różne, oddzielne rachunki bankowe. Przykładowo każdego miesiąca przedsiębiorcy musieli dokonywać jednego przelewu z tytułu rozliczenia podatku PIT, drugiego – tytułu VAT-u, a w wyjątkowych przypadkach także trzeciego – z tytułu CIT-u (na trzy różne konta).

Warto zaznaczyć, że dwie lub trzy wpłaty miesięcznie dotąd nie odbywały się na rachunki dedykowane jednej firmie. Przelewy trafiały na zbiorcze konta bankowe skarbówki (w zależności od tytułu transakcji: na konto dla zaliczek PIT-u, CIT-u lub VAT-u). Co więcej, każdy lokalny Urząd Skarbowy miał swoje własne konta. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wiązała się zatem ze zmianą urzędu i skutkowała koniecznością zmiany każdego z rachunków bankowych, na które przedsiębiorca przelewał poszczególne podatki.

W takim natłoku informacji i wielu zmiennych nie sposób było się pogubić i przeoczyć pewne formalne wymogi. Nic więc dziwnego, że po wielokroć odnotowywane były przypadki, gdy przedsiębiorca przelał należność podatkową na złe konto lub został wezwany do zapłaty odsetek za późnienie w spłacie które dokonał, lecz z powodu natłoku danych w Skarbówce wpłata nie została zauważona. Jeśli w 2020 roku rząd wprowadzi indywidualne rachunki (jedno konto na trzy podatki), sytuacja na pewno ulegnie poprawie. 

Zmiany wraz z początkiem 2020 roku

W związku z wieloma zarzutami wobec obecnie obowiązujących procedur rozliczania należności podatkowych, Ministerstwo Finansów zapowiedziało uproszczenie całego systemu księgowości skarbowej. Skierowana do Sejmu nowelizacja Ordynacji Podatkowej przewiduje, że w styczniu 2020 roku każdy przedsiębiorca otrzyma możliwość wyrobienia indywidualnego rachunku podatkowego. Pierwsze przelewy w nowym systemie prawdopodobnie polskie firmy wykonają zatem już lutym 2020 roku.

Na czym polega istota zmian? To bardziej niż proste. Dzięki nowelizacji Ordynacji Podatkowej każdy polski przedsiębiorca otrzyma od skarbówki swój własny numer rachunku bankowego. Co istotne, rachunek ten będzie przeznaczony do wpłat wszystkich rodzajów podatków. Oznacza to, że na jedno konto trafiać będą zarówno nasze należności z tytułu PIT-u, jak i VAT-u czy CIT-u. Rachunek będzie całkowicie prywatny, dzięki czemu nie ma możliwości, by nasze wpłaty pomieszały się z cudzymi przelewami. 

Wpłata dokonana na indywidualny rachunek podatkowy będzie jednoznacznie identyfikowała podatnika, w związku z czym fiskus będzie mógł ustalić pochodzenie nawet nieopisanych przelewów. W ten sposób resort doprowadzi do minimalizacji przypadków, gdy przelew od podatnika zostały wysłany, lecz fiskus go nie zaksięgował z powodu błędnego zatytułowania bądź zaadresowana. Większa liberalizacja surowych wytycznych skarbówki przyczyni się do zwiększenia wpływów budżetowych i satysfakcji płatników.


Otwierasz firmę? Sprawdź najlepsze oferty kredytu na start tutaj.

Indywidualny numer rachunku bankowego 

W 2020 roku każda firma otrzyma własny, indywidualny rachunek bankowy, na który będzie przesyłać należności podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Numer tegoż rachunku podatkowego będzie udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów lub przez urząd skarbowy. Oczywiście by otrzymać informacje na temat indywidualnego numeru konta, trzeba będzie przejść weryfikację w postaci podania numeru NIP firmy (lub numeru PESEL, gdy płatnik nie posiada NIP-u).

Podobnie jak w przypadku obowiązującego już od 2018 roku indywidualnego rachunku służącego do wpłat składek ZUS, numer konta podatkowego będzie można łatwo zweryfikować. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie bowiem zawierać:

  1. sumę kontrolną,
  2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
  3. identyfikator podatkowy.

Z informacji udostępnionych na tę chwilę wiadomo, iż każdy indywidualny rachunek podatkowy skonstruowany zostanie w taki sposób, że ostatnie cyfry rachunku stanowić będą jednocześnie numer NIP danego podatnika. W przypadku, gdy podatnik nie posiada NIP-u, ostatnie cyfry rachunku będą odpowiadać jego numerowi PESEL. Dzięki temu płatnicy nawet nie znający na pamięć numeru rachunku, lecz pamiętający własny PESEL lub NIP, będą mogli zweryfikować, czy aby na pewno przelewają pieniądze na prawidłowe konto.

Sposób ściągania należności – nowa księgowość skarbówki

Wiemy już, że jeden indywidualny numer bankowy dla wszystkich przelewów podatkowych danego przedsiębiorcy ma uprościć system rozliczeń z fiskusem. Oczywiście nadawca przelewu zobowiązany będzie do tego, by w danym przelewie wskazać, jakiego podatku dotyczy dokonywana wpłata. Jeśli jednak zabraknie takiego wskazania w tytule przelewu, kwota wpłaty automatycznie zaliczona zostanie na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności.

Zgoła inaczej sytuacja będzie wyglądać w przypadku, gdy przedsiębiorca zalegać będzie z zapłatą któregokolwiek z dotyczących go podatków. Niezależnie od tego, jaki podatek zostanie przez niego wskazany w tytule przelewu, wpłata zostanie zaliczona na poczet tego podatku, w którym firma zalega z płatnościami. W ten sposób skarbówka sama ureguluje zadłużenie płatnika, utrzymując względną ciągłość i stabilność wpłat.

Jeżeli podatnik doprowadzi do powstania zaległości w różnych podatkach, nowa wpłata dokonana na numer indywidualnego rachunku podatkowego zostanie zaliczona na poczet tej należności, której ostateczny termin uregulowania powstał najwcześniej. Wspomoże to podatnika w walce z zadłużeniem i zminimalizuje szansę płacenia odsetek karnych za nieterminowe rozliczanie ze skarbówką. Warto przypomnieć, iż zaległości podatkowe mogą być potraktowane jako wykroczenia skarbowe albo jako przestępstwo skarbowe.


Sprawdź wady i zalety samozatrudnienia w naszym poradniku: https://www.zadluzenia.com/samozatrudnienie/

Podsumowanie 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Nethone w grupie Fintech akceleratora Plug and Play
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
30 sierpnia 2019

Nethone w grupie Fintech akceleratora Plug and Play

Dni wolne od pracy 2019
Ekonomia
author
Halszka Gronek
05 listopada 2018

Dni wolne od pracy 2019

Credit Agricole w Zabrzu
Oddziały
author
Halszka Gronek
05 sierpnia 2019

Credit Agricole w Zabrzu

Santander Bank Polska w Gostyninie
Oddziały
author
Halszka Gronek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Gostyninie

Inspektorat ZUS w Jaworznie
Oddziały
author
Halszka Gronek
22 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Jaworznie

Obsługa zobowiązań wśród Polaków
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
18 stycznia 2020

Obsługa zobowiązań wśród Polaków