Ile komornik może zabrać z emerytury w 2017 roku

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2017 roku

autor wpisu
Emilia
27 marca 2017

Egzekucja z emerytury to jedna z popularniejszych metod odzyskiwania długów. Sprawdziliśmy, ile komornik zająć emerytury w 2017 roku.

Uwaga! Ten artykuł nie jest aktualny. Sprawdź, ile komornik może zająć z emerytury w 2023.

Od 2017 roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wyższych stawek emerytur i rent oraz zmian w przepisach, w tym dot. emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wzrosły kwoty wolne od zajęć komorniczych. Niestety, ale ze świadczenia emerytalnego czy rentowego, podobnież jak z wynagrodzenia za pracę, mogą być potrącane długi czy inne nieuregulowane zobowiązania finansowe.

KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA Z EMERYTURY

Kwota wolna od zajęcia przez komornika – jest to realna i rzeczywista kwota pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na wysokość kwoty wolnej od egzekucji nie ma wpływu ani wysokość zadłużenia, ani ilość prowadzonych egzekucji.

Komornik może zająć dłużnikowi środki pochodzące z tytułu emerytury czy renty, ale nie wszystkie, gdyż obowiązują go przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji komorniczej. Dodatkowo, od 2017 roku seniorzy są lepiej chronieni przed egzekucją komorniczą na skutek nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kwota wolna od potrąceń, czyli minimalna suma, którą musi otrzymać emeryt lub rencista, i która stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla osób pobierających świadczenia podlegające potrąceniom, zostanie podniesiona od 1 lipca 2017 r., ale jeszcze do 1 marca 2017 roku kwoty wolne do potrąceń dla emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych i świadczeń przedemerytalnych pozostaną w dotychczasowej wysokości.

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur wraz ze wszystkimi dodatkami i innymi świadczeniami wypłacanymi razem ze świadczeniem podstawowym.

Po wejściu w życie nowych przepisów komornik będzie musiał pozostawić zadłużonemu emerytowi 75 proc. najniższej emerytury, czyli od 1 marca 2017 roku – 750 zł. Kwoty wolne od potrąceń z tytułu zaległych alimentów czy kosztów pobytu w domach opieki pozostają bez mian.

Nowe przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wprowadzają podwyżkę kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dla rent i emerytur do 75% minimalnej renty i emerytury pod odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, mają zacząć obowiązywać dopiero 1 lipca 2017 roku. Do tego czasu będzie obowiązywała dotychczas istniejąca 50-procentowa stawka kwoty wolnej.

Na wysokość kwoty wolnej dla rent i emerytur w 2017 roku wpłynie nie tylko podwyższenie jej progu (z 50 do 75%), ale także zapowiadany wzrost minimalnej renty i emerytury.

ILE KOMORNIK MOŻE ZABRAĆ EMERYTURY W 2017

Od 1 marca 2017 r. wzrasta minimalna stawka świadczenia z tytułu emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do kwoty 1000 zł, w związku z czym:

a) kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie wynosiła w okresie od 1 marca do 1 lipca 2017 roku 500 zł (50% z 1000 zł),

b) kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie wynosiła od 1 lipca – 750 zł (75% z 1000 zł).

Emerytura  brutto w

 2017 roku

Kwota wolna od zajęcia w okresie 1 marzec- 30 czerwiec 2017 r.

Kwota zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia od 1 lipca 2017 r. 

Kwota zajęcia komorniczego

1000 zł

500 zł

250 zł

750 zł

250 zł

1100 zł

500 zł

275 zł

750 zł

275 zł

1200 zł

500 zł

300 zł

750 zł

300 zł

1300 zł

500 zł

325 zł

750 zł

325 zł

1400 zł

500 zł

350 zł

750 zł

350 zł

1500 zł

500 zł

375 zł

750 zł

375 zł

1600 zł

500 zł

400 zł

750 zł

400 zł

1700 zł

500 zł

425 zł

750 zł

425 zł

1800 zł

500 zł

450 zł

750 zł

450 zł

1900 zł

500 zł

475 zł

750 zł

475 zł

2000 zł

500 zł

500 zł

750 zł

500 zł

2100 zł

500 zł

525 zł

750 zł

525 zł

2200 zł

500 zł

550 zł

750 zł

550 zł

2300 zł

500 zł

575 zł

750 zł

575 zł

2400 zł

500 zł

600 zł

750 zł

600 zł

2500 zł

500 zł

625 zł

750 zł

625 zł

2600 zł

500 zł

650 zł

750 zł

650 zł

2700 zł

500 zł

675 zł

750 zł

675 zł

2800 zł

500 zł

700 zł

750 zł

700 zł

2900 zł

500 zł

725 zł

750 zł

725 zł

3000 zł

500 zł

750 zł

750 zł

750 zł

Dla porównania wskazać należy, iż w 2016 roku niższa kwota minimalnej emerytury i renty tego typu (882,56 zł brutto) oraz niższy, 50-procentowy próg kwoty wolnej powodowały, że od zajęcia komorniczego wolne były następujące kwoty:

  • 60% najniższego świadczenia brutto m.in. przy zwrocie nienależnych rent i emerytur – 529,54 zł;
  • 20% najniższego świadczenia brutto, gdy zadłużenie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych – 176,51 zł;
  • 50% najniższego świadczenia brutto podczas egzekucji pozostałych świadczeń (np. niespłacanych kredytów oraz alimentów) – 441,28 zł;

Kwota wolna od zajęcia jest minimalną sumą, którą musi otrzymać emeryt lub rencista. W większości przypadków, wspomniana kwota do 1 marca 2017 r. wynosiła 441,28 zł (50% x 882,56 zł). Warto nadmienić, że kwota wolna jest traktowana jako dodatkowe ograniczenie. W pierwszej kolejności, komornicy biorą pod uwagę limity zajęć, które są następujące:

a) 60% kwoty brutto (kwoty z podatkiem PIT i składką na NFZ) przy egzekucji zaległych alimentów;

b) 50% kwoty brutto, gdy zadłużenie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;

c) 25% kwoty brutto podczas egzekucji pozostałych świadczeń (np. niespłacanych kredytów).

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w 2016 roku wolna od zajęcia była kwota 338,37 zł, czyli połowa z minimalnej stawki 676,75 zł. Od 1 marca 2017 roku minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrasta do 750 zł, w związku z czym kwota wolna od zajęcia dla tego świadczenia wyniesie w okresie od 1 marca do 1 lipca 375 zł (50%*750 zł), a od lipca – 562,50 zł (75%*750 zł).

Nie zmienia się natomiast w 2017 roku limit potrąceń dla rent i emerytur. Zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, komornik nadal będzie mógł zająć do 25% świadczenia, niezależnie od jego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Money Guru – pożyczki online
Firmy pożyczkowe
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
20 października 2017

Money Guru – pożyczki online

Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
14 lutego 2022

Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?

Kasa Stefczyka Łowicz
Oddziały
author
Patryk Byczek
28 października 2020

Kasa Stefczyka Łowicz

Inspektorat ZUS w Lęborku
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Lęborku

„Promocja dla przedsiębiorców” w Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 września 2019

„Promocja dla przedsiębiorców” w Santander Bank Polska

Porównaj