Ile komornik może zabrać z emerytury?

Ile komornik może zabrać z emerytury?

author
Kornel Siwiec
29 grudnia 2022
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2024 roku? Sprawdź nasz poradnik z tabelą kwot brutto/netto dotyczącą komorniczego zajęcia emerytury i dowiedz się, ile komornik musi zostawić ze świadczenia emerytalnego.

Ile może zająć komornik z emerytury w 2024 roku?

Egzekucja komornicza może być przeprowadzana z emerytury osoby zadłużonej, ale tylko przy zachowaniu dwóch zasad wskazanych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dwie najważniejsze zasady przy zajęciu z emerytury to:

 • kwota wolna od zajęcia komorniczego,
 • maksymalny procent potrącenia.

Komornik może zająć więc tylko tyle, ile pozwalają mu przepisy dotyczące kwoty wolnej od zajęcia i maksymalnego progu zajęcia komorniczego wyliczanego procentowo. Warto pamiętać, że przepisy nie dają komornikowi możliwości zajęcia całego świadczenia emerytalnegoW dalszej części artykułu rozpisujemy dokładnie, jakie są kwoty wolne od zajęcia, a także jak działa druga z tych zasad (górny próg zajęcia), ale teraz wskazujemy najważniejsze kwoty zajęcia z emerytury w tabeli brutto/netto.

Ważna informacja! Powyższa tabela dotyczy dłużników-emerytów, których długi nie wynikają z zaległych świadczeń alimentacyjnych ani zaległych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Tabela zawiera więc informacje odnośnie do dłużników mających np.: niespłacone kredyty gotówkowe i pożyczki online albo zakupy ratalne w sklepach, czyli tzw. kredyt ratalny.

Spis treści:

 1. Ile może zająć komornik z emerytury w 2024 roku?
 2. Czy komornik może zająć emeryturę?
 3. Ile może zabrać komornik z emerytury?
 4. Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2024
 5. Jak ZUS wylicza potrącenie z emerytury?
 6. Jak samodzielnie obliczyć potrącenie z emerytury? Krok po kroku
Zwiń spis treści

Czy komornik może zająć emeryturę?

Tak, komornik może zabrać emeryturę osoby zadłużonej. Nie ma jednak prawa zająć jej w całości, nawet na poczet należności alimentacyjnych. Za każdym razem przy zajęciu komornik musi uwzględnić kwotę wolną od zajęcia oraz rodzaj egzekwowanych należności.

Jaką emeryturę może zająć komornik?

Komornik sądowy ma prawo zająć wszystkie rodzaje emerytur, czyli:

1) emerytury wypłacane przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych),

2) emerytury wypłacane przez KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Ile może zabrać komornik z emerytury?

To, ile może zabrać komornik, uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju zadłużenia danej osoby. Najmniej komornik zabierze na pokrycie należności niealimentacyjnych, a najwięcej zabierze na należności alimentacyjne potrącane z emerytury. Pośredni stopień zajęcia charakteryzuje długi zaciągnięte w placówkach zdrowotnych oraz domu pomocy społecznej. Wysokość zadłużenia nie ma natomiast wpływu na poziom zajęcia. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

Komornik sądowy zabierze:

 • 25% emerytury osoby zadłużonej, jeżeli ma ona długi niealimentacyjne,
 • 50% emerytury osobie, która ma długi z tytułu zaległych opłat za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki,
 • 60% emerytury osobie, która ma niepłacone świadczenia alimentacyjne.

Mimo wskazanych powyżej procentów, zawsze obowiązuje komornika sądowego pozostawienie na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń. Najwięcej, bo – jak widać na powyższej rozpisce – aż 60% emerytury, mogą stracić dłużnicy alimentacyjni (sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wrazz kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego), a 50% emerytury mogą stracić dłużnicy zalegający z opłatami za pobyt w placówkach zdrowotnych lub placówkach opieki (należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej). Najmniej, bo jedynie 25% emerytury, tracą ci, których egzekucja toczy się na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Art. 140. Granice potrąceń

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2024

Oprócz maksymalnego progu zajęcia komorniczego, komornik sądowy musi stosować się także do kwot wolnych od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia podawana jest co roku mniej więcej w połowie lutego – wraz z podawaniem minimalnej kwoty emerytury brutto. Publikacja kwot następuje jako “Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń”. Obecnie obowiązują jeszcze kwoty wolne podane w 2022 roku, ponieważ świadczenia będą waloryzowane dopiero 1 marca 2023 roku.

Kwota wolna od zajęcia z emerytury ZUS

rodzaj potrącenia kwota wolna od potrąceń do 28.02.2023kwota wolna od potrąceń od 1.03.2023
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi594,05 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego594,05 zł jeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych237,61 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi980,19 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane784,16 złjeszcze nieznana

Kwota wolna od zajęcia z emerytury KRUS

rodzaj potrącenia kwota wolna od potrąceń do 28.02.2023kwota wolna od potrąceń od 1.03.2023
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi594,05 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego594,05 zł jeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych237,61 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi980,19 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane784,16 złjeszcze nieznana

Jak ZUS wylicza potrącenie z emerytury?

Przede wszystkim warto wyjaśnić, dlaczego to ZUS, a nie komornik, wylicza potrącenie z emerytury. To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zlecenie komornika dokonuje kalkulacji kwoty zajęcia. Dlatego też nie ma możliwości, by dłużnik “dogadał się” z komornikiem w celu uzyskania lepszych warunków zajęcia emerytury. ZUS stosuje uniwersalną metodę obliczania kwoty, która jest należna komornikowi na poczet prowadzonej przez niego egzekucji komorniczej. Instrukcja obliczania jest prosta – dzięki niej każdy z nas może tak naprawdę samodzielnie obliczyć, jaka będzie w jego przypadku kwota zajęcia z emerytury.

Jak samodzielnie obliczyć potrącenie z emerytury? Krok po kroku

1. Bierzemy wysokość emerytury brutto (oznaczmy ją literą B).
2. Obliczamy kwotę netto emerytury (określmy ją literą N).
3. Ustalamy maksymalny procent potrącenia zgodnie z tym, z jakiego powodu powstały nasze długi.

 • 60% zajęcia przy długach alimentacyjnych
 • 50% zajęcia przy długach z tytułu zaległości w placówkach zdrowia i opieki
 • 25% zajęcia przy pozostałych długach

4. Obliczamy procent potrącenia od kwoty brutto (%B).
5. Odejmujemy procent potrącenia od kwoty renty netto (N-%B).
6. Porównujemy kwotę, którą otrzymaliśmy, z kwotą wolną od zajęcia.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest wyższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam maksymalnie tyle, ile wyliczyliśmy.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest niższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam całą nadwyżkę nad kwotę wolną od zajęcia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Nie, wysokość zadłużenia nie ma żadnego wpływu na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury. Nie zmienia również maksymalnego procentu zajęcia z tego świadczenia.

Nie, to, ile mamy egzekucji jednocześnie, w żaden sposób nie wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Taka sama kwota wolna obowiązuje dla osoby, która ma jedną egzekucję, jak i dla takiej, wobec której prowadzonych jest jednocześnie kilka egzekucji.

Nie, dłużnicy alimentacyjni traktowani są przez prawo dużo surowiej niż wszyscy pozostali dłużnicy. O ile w zwyczajnej egzekucji komornik może zająć maksymalnie 25% świadczenia, o tyle w egzekucji długów powstałych na skutek niezapłaconych na czas alimentów komornik może zająć już 60% świadczenia emerytalnego, czyli ponad dwa razy więcej. W odniesieniu do obu tych typów długów obowiązują również inne kwoty wolne od potrąceń (wyższa kwota wolna jest od zajęcia dla dłużników niealimentacyjnych, a niższa dla dłużników alimentacyjnych).

Trzynasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem emerytalnym, które od 2019 roku wypłacane jest seniorom jednorazowo każdego roku. Celem dodatku jest poprawa sytuacji materialnej seniorów. Środki przysługują właściwie każdemu emerytowi w Polsce. Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości uzyskuje się emeryturę każdego miesiąca. „Trzynastka” wpłynie na konto każdego, kto upoważniony jest do korzystania ze świadczenia emerytalnego w Polsce. Wysokość 13. emerytury w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto.

Osoby, które upoważnione są do uzyskania dodatkowego świadczenia, zastanawiają się, czy „trzynastka” może zostać zajęta przez komornika. Uspakajamy, komornik nie ma prawa bowiem do tego, by dokonać egzekucji z trzynastej emerytury. Według zapisów ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie ma możliwości dokonać potrąceń i egzekucji z trzynastej emerytury. Dodatkowo z tego powodu „trzynastka” jest specjalnie oznaczana, aby wiadome było, że nie podlega ona zajęciu.

Jeśli zdarzy się jednak, że komornik zajmie środki uzyskane z tytułu 13. emerytury, należy natychmiastowo skontaktować się z organem, który odpowiedzialny jest za wypłacanie tego świadczenia. Czas wykonania takiego kroku ma ogromne znaczenie. Ważne jest bowiem, aby zrobić to jeszcze zanim potrącenia zostaną zaksięgowane.

W tym przypadku, tak jak przy „trzynastce”, komornik nie ma prawa zająć dodatkowego świadczenia z konta osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Warto jednak pamiętać, że osoby zadłużone mogą samodzielnie wykorzystać dodatkowe świadczenie na uregulowanie długów.

Sprawdź także

Czy komornik może zająć alimenty?

Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny?

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Czy komornik może zająć skrytkę bankową?

Czy komornik może zająć ulgę na dzieci?

Czy komornik może zająć debet na koncie?

Podstawy prawne zajęcia z emerytury

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)
author
Kornel Siwiec
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

seweryn
seweryn
2023-09-18 19:21:56

A ja uderzę z innej beczki dlaczego nie działa ustawa o przedawnieniu długu ,dlaczego u szanownego Pana Komornika nie przedawnia się egzekucja,dlaczego nie ma kontroli nad TA KASTĄ komorników i firmami windykacyjnymi.

Swojak
Swojak
2023-05-24 17:00:45

W punkcie 2 - Obliczanie kwoty emerytury netto brakuje podania konkretu, jak to netto ma zostać obliczone. Jaki procent. Przydałby się jakiś przykład, np. 2000 zł Brutto razy x % Kwota Netto.Najlepiej w ogóle przydałby się jakiś konkretny przykład z podaniem wszystkich wyliczeń.Wyliczenia w pierwszej tabeli (drugiej już nawet nie sprawdzam) także niestety nie wiadomo skąd zostały wzięte.Porównując kwoty z kwotami podanymi na innej stronie w tamtejszej tabeli widać różnice. I tam te kwoty na ogół (poza niestety też dwoma przypadkami, które sprawdziłem) są poprawnie wyliczone, tutaj... ??????!!Niestety na różnych stronach autorzy popełniają błędy w podawanych kwotach, które czasami także dodatkowo błędnie interpretują.I kolejne NIESTETY - to powoduje, że takie artykuły niewiele wyjaśniają, a czasami dodatkowo wprowadzają w błąd czytelników.

Podobne artykuły

KredytOK w Zamościu

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Zamościu.

author
Patryk Byczek
18 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Gogolinie ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Gogolin.

author
Patryk Byczek
16 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Weryfikacja tożsamości cyfrowej – współpraca Mastercard i Microsoft

Funkcjonując w sieci, podając swoje loginy i hasła w różnych miejscach jesteśmy narażeni na zagrożenia. Mastercard razem z Microsoft planują rozwijać innowacje w dziedzinie tożsamosci cyfrowej tak, aby klienci otrzymali bezpieczny oraz natychmiastowy sposób weryfikacji swoich danych.

author
Aneta Jankowska
05 grudnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bank Pekao w Górze Kalwarii

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Górze Kalwarii – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
10 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Obowiązki komornika

Tematyka dotycząca komornika, jego funkcji, przywilejów, obowiązków, zakresu działania jest dosyć szczegółowo unormowana. I słusznie, bowiem komornik, wykonując czynności egzekucyjne będące formą przymusu, wkracza w sfery doniosłe dla funkcjonowania osób fizycznych bądź osób prawnych. Nieraz czynnościom egzekucyjnym towarzyszą spore emocje. Sprawdź, jakie są prawa i obowiązki komornika.

author
Dominika Byczek
14 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Wołowie

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Wołowie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
15 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj