Pomoc socjalna w postaci 500 zł na każde drugie, a teraz także i na pierwsze dziecko, trafia do większości polskich rodzin. Od początku trwania programu do dnia 31 października 2019 roku na ten cel z budżetu państwa wydano 87,4 mld zł.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 04.08.2019
Udostępnij:

Program 500 plus – ile kosztuje?

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wypłat świadczeń wychowawczych przyznawanych w ramach programu rządowego 500 plus.

Z raportu wynika, że od początku funkcjonowania programu, z budżetu państwa na ten cel poszło niemalże 67 miliardów złotych. Koszty te obejmują jednak tylko środki rzeczywiście wypłacone rodzinom.

Najwyższa Izba Kontroli w skontrolowała także koszty realizacji przez gminy zadań w zakresie wdrożenia ustawy oraz obsługi programu. Wszystkie koszty obsługi świadczenia (np.: pensje urzędników obsługujących przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do pobierania świadczenia 500 plus) były finansowanie w formie dotacji celowej. Środki również pochodziły z budżetu państwa.

Jak wskazuje NIK, “w latach 2016-2017 na realizację przez gminy zadań w tym zakresie – także na wdrożenie ustawy i na koszty obsługi Programu –  wydano ponad 40 mld zł (w 2016 r – 17,4 mld zł i 2017 r. – 23,5 mld zł)”.

Kontrola NIK wykazała, że gminy wykorzystywały środki przeznaczone na realizację programu 500 plus zgodnie z przeznaczeniem. Na tym polu nie wykazano nieprawidłowości. Gminy:

– weryfikowały wszystkie złożone wnioski,

– wydawały decyzje co do przyznania świadczenia,

– terminowo realizowały wypłaty.

W okresie, który był objęty kontrolą (okres od kwietnia 2016 roku do września 2018 roku, czyli jeszcze przed wprowadzeniem 500 plus na pierwsze dziecko), “skontrolowane jednostki na obsługę Programu wydały blisko 35 mld zł”.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rok-istotnych-zmian-ministerstwo-rodziny-podsumowuje-2019-rok

W raporcie końcoworocznym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało natomiast, że do 31 października 2019 roku na ten cel z budżetu państwa przeznaczono łącznie 87,4 mld zł.

Jak wskazuje NIK, największą część tej kwoty stanowiły wynagrodzenia dla osób, które zostały zatrudnione do realizacji programu. Na ten cel wydano prawie 26 milionów złotych.

Co jednak najistotniejsze, koszty obsługi programu nie przekroczyły wielkości, które zostały zaplanowane w ustawie. Zgodnie z danymi, które podaje NIK, miało być to “2% w 2016 r. i 1,5% w 2017 r. otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze”.

500 plus – ile dzieci otrzymuje?

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy, w których był realizowany program 500 plus, złożonych zostało 2 960 025 wniosków. W 2017 roku złożono natomiast 2 757 047 wniosków o ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia wychowawczego w formie 500 zł w każdym miesiącu.

Przed rozszerzeniem programu świadczenie przysługiwało 3,6 mln dzieci. Po zmianach ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie – do 6,8 mln” – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak wskazuje NIK, kontrola pokazała, że pieniądze otrzymywane przez rodziny w ramach 500 plus, są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W skali kraju zaledwie 0,01% wszystkich świadczeń wypłacano w formie rzeczowej albo w formie opłacania konkretnych usług (w celu zapobiegnięcia marnotrawieniu środków).

"

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej weryfikowali właściwe wykorzystanie środków z Programu oraz, czy osoba ubiegająca się o nie lub je pobierająca  faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W przypadku stwierdzenia niecelowego wydawania lub wręcz marnotrawienia przyznanego wsparcia, a także po potwierdzeniu, że osoba pobierająca świadczenie nie opiekuje się dzieckiem, wstrzymywano wypłatę lub zamieniano je z pieniężnej na formę rzeczową.

źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,20918,vp,23550.pdf


Źródło:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ponad-67-mld-zl-trafilo-do-rodzin.html

Komentarze (6)

Jakby pochodził kopiuj wklej to nie byłoby problemów z matematyką, które sa nadal. No i nie ma zlinkowania do raportu NIK w którym wszystko jest ok.

Cezary Czemplik, 16 lipca 2021 o 09:25

Jakby pochodził kopiuj wklej to nie byłoby problemów z matematyką, które sa nadal. No i nie ma zlinkowania do raportu NIK w którym wszystko jest ok.

Jest tutaj tak wiele błędów, że pokusiłem się sprawdzić źródło. Mam wrażenie, że artykuł pisał jakiś studenciak za 50 zł.

Wasz slajd:
500 plus – koszt dla budżetu państwa
Koszt całkowity wypłat dla rodzin: 67 miliardów
Koszt wdrożenia i obsługi: 40 mld
Liczba dzieci objętych świadczeniem: 3,62 mln

Ten slajd sugeruje, że program kosztował 67 miliardów, obsługa programu 40 miliardów.
Natomiast 67 miliardów to koszt programu sumie od początku trwania Programu do końca lutego 2019 r.

40 miliardów to z kolei koszt całego programu w latach kwiecień 2016 r. – wrzesień 2018 r.

A koszt obsługi programu 35 milionów to obsługa programu, czyli pensje urzędników, obsługa wniosków w latach kwiecień 2016 r. – wrzesień 2018 r.

Masa innych nieścisłości, które uderzają ignorancją. Już lepiej robić kopiuj-wklej plus przeredaguj.

Ja w tym artykule widzę nie jedną literówkę.
Na stronie NIKu jest informacja, że na obsługę programu wydano 35mln. Wy Państwo zacytowaliście “skontrolowane jednostki na obsługę Programu wydały blisko 35 mld zł”.
To nie jest prawda, że wydano na obsługę 35mld.
Kolejna manipulacja.

Marcin M. bo RODO, 1 listopada 2019 o 09:40

W Polsce mamy ponad 3 MLD (miliardy) dzieci? xDDDDD Moj wykladowca od makroekonomii dobrze mowil, ze dziennikarz robi kopiuj wklej, bo nie zna sie w ogole na temacie i potem takie kwiatki powstaja xD.

    Dominika Sobieraj, 1 listopada 2019 o 13:00

    Panie Marcinie, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na literówkę. Została już poprawiona. Wszystkie fragmenty tekstu, które są dosłownym cytatem ze źródła podanego u dołu tekstu, są oznaczone cudzysłowem, żaden inny element tekstu nie pochodzi ze źródła określonego przez Pana jako “kopiuj-wklej”.