Ile wynosi akcyza na papierosy ?

Ile wynosi akcyza na papierosy ?

author
Dominika Byczek
25 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Od wysokości akcyzy zależy w dużej mierze sklepowa cena papierosów. Sprawdź, czym jest akcyza i jaka jest jej stawka na rok 2019.

Akcyza to jeden z pośrednich podatków obowiązujących w Polsce. Co wynika z tego, że jest on “pośredni”? To, że – zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – musi być on zharmonizowany na poziomie wszystkich państw członkowskich. Harmonizacja taka daje gwarancję jednolitego rynku w całej Unii.

Akcyza nie jest podatkiem powszechnym, co oznacza, że nie dotyczy wszystkich wyrobów, a jedynie niektórych kategorii. Najpopularniejszym kategoriami objętymi podatkiem akcyzowym są wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Podstawa prawna

Na poziomie Unii Europejskiej prawo akcyzowe regulowane jest przez dyrektywę Rady 2008/118/WE. W Polsce natomiast istotne są jeszcze dwa dokumenty: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz corocznie wydawane rozporządzenia Ministra Finansów.

Akcyza już w cenie

Przy zakupie i sprzedaży papierosów pochodzących z legalnego obrotu nie można uniknąć płacenia akcyzy. Jej kwota wlicza się do ceny całościowej towaru. Na paragonie nabywcy papierosów również widnieje jedynie koszt ostateczny (wraz z akcyzą). Podatnik akcyzy, na życzenie nabywcy może wskazać w fakturze, jaka kwota całej faktury jest kwotą akcyzy. Podatnik może także zawrzeć taki wykaz w oświadczeniu dołączonym do tej faktury.

Stawka akcyzy 2019

Stawka akcyzy jest co roku zmieniana i można mieć wrażenie, że niemal w ostatniej chwili. Dlaczego? Ponieważ Polska nie przyjęła wspólnej waluty i musi w każdym roku aktualizować opodatkowanie wyrobów akcyzowych. Przy zmianie rząd musi być uwzględnić aktualny kurs euro na dany rok (w stosunku do złotego) oraz ewentualne unijne korekty stawek akcyzy.

Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, by państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego stosowały ściśle określony poziom minimalny wysokości tego podatku. Kwotę akcyzy w kraju można oczywiście ustalić w odniesieniu także do własnej polityki fiskalnej, ale za punkt wyjścia trzeba przyjąć kwoty proponowane przez Unię.

Stawki akcyzy wyrażane są w:

 • kwocie na jednostkę wyrobu,
 • procencie podstawy opodatkowania,
 • procencie maksymalnej ceny detalicznej,
 • kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Nie wszystkie wskazane wyżej stawki na rok 2019 są już znane. Póki co znamy jedynie średnią ważoną cenę detaliczną sprzedaży papierosów. Jeżeli jednak akcyza utrzymałaby się na tym samym poziomie, co przez ostatnie 4 lata, to wynosiłaby 206,76 zł za każde 1000 sztuk papierosów.

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży

10 grudnia 2018 Minister Finansów Teresa Czerwińska wydała oficjalne obwieszczenie w sprawie ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019. Będzie ona wynosiła w przypadku:

– papierosów: 696,70 zł / na 1000 sztuk,

– tytoniu do palenia: 475,10 / 1 kilogram.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 98.

2. Za papierosy uznaje się:

1)  tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cyga- rami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;

2)  tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;

3)  tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

3. Do celów akcyzy za jeden papieros uznaje się tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, o długości nieprzekraczającej 9 centymetrów, wyłączając filtr i ustnik, a w przypadku gdy jego długość jest większa niż 9 centymetrów, za jeden papie- ros uznaje się każde 9 centymetrów długości tego tytoniu, wyłączając filtr lub ustnik, a także końcowy odcinek tej długości krótszy niż 9 centymetrów.

źródło: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Akcyza w poprzednich latach

Od 2014 do 2018 roku stawka akcyzy na papierosy wynosiła:

 • 206,76 zł / każde 1000 sztuk
 • 31,41% maksymalnej ceny detalicznej.

W poprzednich latach stawki akcyzy na papierosy wynosiły:

 • 2013: 188,00 zł / każde 1000 sztuk,
 • 2012: 328,13 zł / każde 1000 sztuk,
 • 2011: 300,72 zł / każde 1000 sztuk,
 • 2010: 278,86 zł / każde 1000 sztuk,
 • 2009: 228,80 zł / każde 1000 sztuk.

Podsumowanie

 1. Kwotę akcyzy co roku wskazuje Minister Finansów.
 2. Przez ostatnie 4 lata wysokość akcyzy utrzymała się na poziomie 206,76 zł na każde 1000 papierosów.
 3. Kwota akcyzy w Polsce jest zależna od kursu euro i prawa Unii Europejskiej.
 4. Jeżeli kupujemy papierosy z legalnej dystrybucji, nie możemy uniknąć płacenia akcyzy.
 5. Jeżeli chcemy legalnie sprzedawać papierosy, musimy zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090030011/T/D20090011L.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001224/O/M20181224.pdf

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Wolontariusze Banku Millennium w szkole w Mońkach

Wolontariusze Banku Millennium zrealizowali kolejny projekt dofinansowany z grantu Fundacji Banku Milllennium. Tym razem odwiedzili gabinet terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach w województwie podlaskim.

author
Dominika Byczek
09 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Biłgoraju

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Biłgoraju – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
08 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Spadek ilości kredytów udzielanych przez Banki

Spada liczba udzielanych przez banki kredytów – w pierwszym kwartale tego roku o około 10 proc., a ich wartość wzrosła o zaledwie 2 proc. Nie najgorzej na tym tle wygląda sytuacja Banku Pocztowego, który w pierwszych trzech miesiącach tego roku pożyczył prawie 5 mld złotych. Wartość udzielonych przez bank kredytów wzrosła tym samym, w stosunku do ubiegłego roku o około 18 proc. Podobną dynamikę wzrostu bank notuje, jeśli chodzi o wartość zgromadzonych depozytów.

author
Patryk Byczek
17 maja 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ulga termomodernizacyjna na dom – do 53 000 zł

Rząd stawia na termomodernizację domów. Po wprowadzeniu programu „Czyste Powietrze” nadszedł czas na ogłoszenie nowych zmian - od przyszłego roku koszty poniesione na termomodernizację będzie można odliczyć od dochodu. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące nowej ulgi podatkowej. 

author
Dominika Byczek
29 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Polacy nie chcą żyć w wynajmowanych mieszkaniach

Polacy rzadko wybierają mieszkanie w wynajętych lokalach. Tym samym znajdujemy się w grupie krajów, wśród których odsetek wynajmujących jest najmniejszy. W Europie średnio 3 na 10 osób mieszka w wynajmowanej nieruchomości. 

author
Aneta Jankowska
03 listopada 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Gryfinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Gryfinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
06 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj