Ile zarabia aplikant notarialny?

Ile zarabia aplikant notarialny?

author
Sandra Tessmer
22 lipca 2019

Praca aplikanta notarialnego jest okresem, który przygotowuje przyszłych notariuszy do jak najlepszej pracy w zawodzie. Sprawdziliśmy, jakiś zarobków można spodziewać się na tym stanowisku.

Ile zarabia aplikant notarialny?

Notariusz to zawód, który można nazwać zawodem zaufania publicznego. Z tego właśnie powodu muszą oni spełniać pewne określone prawem wymagania. Wiele z tych wymagań ma odniesienie również do aplikantów notarialnych.

Aplikant – zarobki

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku aplikanta notarialnego wynosi 3 220 zł brutto. Różnice w wypłacanych pensjach wahają się od 2 670 zł do 4 220 zł.

25% najgorzej wynagradzanych aplikantów zarabia poniżej 2 670 zł brutto. Na zarobki powyżej 4 220 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych aplikantów.

Co zrobić, żeby zostać notariuszem?

Aby móc wykonywać pracę notariusza należy uprzednio ukończyć aplikację notarialną. Nie każda jednak osoba może zostać aplikantem notarialnym. Ustawa prawo o notariacie stawia przed przyszłymi rejentami pewne ograniczenia.

Obywatelstwo

Zgodnie z art. 71 w zw. z art. 11 ustawy prawo o notariacie aplikantem może zostać tylko osoba posiadająca polskie obywatelstwo. Jeśli o polskie obywatelstwo stara się cudzoziemiec, a ma ono zostać przez uznanie, osoba starająca się powinna spełniać kilka wymogów:

  1.  Mieszka w Polsce od co najmniej 3 lat jako stały rezydent, ma stabilne i regularne źródło dochodu, posiada lub wynajmuje mieszkanie lub dom;
  2.  Mieszka w Polsce, legalnie, od co najmniej 10 lat, i obecnie posiada prawo stałego pobytu, ma stabilne i regularne źródło dochodu, posiada lub wynajmuje mieszkanie lub dom;
  3.  Mieszka w Polsce od co najmniej 2 lat jako stały rezydent, i jest w związku małżeńskim z Polakiem lub Polką od 3 lat;
  4.  Mieszka w Polsce od co najmniej 2 lat jako stały rezydent, i jest bezpaństwowcem;
  5.  Mieszka w Polsce od co najmniej 2 lat jako uchodźca;
  6. Mieszka w Polsce od co najmniej 2 lat jako repatriant.

Pełnia praw cywilnych i obywatelskich

Prawo o notariacie stanowi również, że aplikantem notarialnym może być jedynie osoba, ciesząca się pełnią praw cywilnych i obywatelskich.

Oznacza to, że osoba taka musi mieć pełna zdolność do czynności prawnych (nie może być ubezwłasnowolniona) nie może być również pozbawiona praw publicznych (odbywa się to najczęściej na skutek orzeczenia sądowego).

Wykształcenie

Osoba ubiegająca się o to aby być aplikantem notarialnym musi posiadać dodatkowo wykształcenie prawnicze. To znaczy musi mieć ukończone studia magisterskie na kierunku prawo. O bycie aplikantem może również starać się osoba, która ukończyła studia prawnicze za granicą a studia te uznawane są na terenie RP.

Inne wymagania

Nie każdy jednak, kto spełnia takie kryteria może zostać aplikantem notarialnym. Aby się tak stało należy zdać egzamin wstępny na aplikację notarialną. Egzamin taki organizowany jest raz w roku. Polega on na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Dopiero pozytywne złożenie takiego egzaminu powoduje, że osoba może być wpisana na listę aplikantów.

Aplikacja

Aplikacja notarialna to coś na wzór studiów. Aplikanci, w trakcie roku, mają zajęcia teoretyczne na których poznają przepisy prawa oraz ich wykładnię. W czasie aplikacji zazwyczaj pracują oni w kancelarii notarialnej gdzie poznają tajniki wykonywania zawodu. Aplikacja notarialna trwa 2 i pół roku. Kończy się natomiast egzaminem notarialnym. Po zdaniu tego ostatniego można ubiegać się o wpis na listę notariuszy.

Podsumowanie

Do zostania notariuszem należy przejść długą drogę. Jednym z etapów jest właśnie okres bycia aplikantem notarialnym. Jest to jednak z pewnością czas, który pozwala przyszłym notariuszom na zdobycie umiejętności, które pozwolą na bycie najlepszym w swoim zawodzie.

Pytania i odpowiedzi

Czy każdy notariusz ma obowiązek obejmowania opieką aplikantów?

Tak. Według prawa o notariacie, każdy notariusz ma obowiązek przyjąć pod swoją opiekę aplikantów notarialnych. Wynika to z zapisu:

"

§ 8. Notariusz ma obowiązek w okresie kolejnych 3 lat i 6 miesięcy objąć patronatem co najmniej jednego aplikanta notarialnego.
§ 9. Prezes właściwego sądu apelacyjnego, na wniosek notariusza, może zwolnić tego notariusza z obowiązku, o którym mowa w § 8, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.


W jakim czasie po złożeniu wniosku zamyka a jest lista aplikantów notarialnych?

Rada izby notarialnej podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów notarialnych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis. Od uchwały o odmowie wpisu służy zainteresowanemu odwołanie do Krajowej Rady Notarialnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


Na czym polega egzamin wstępny na aplikanta notarialnego?

Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta notarialnego z zakresu: materialnego i procesowego
prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Lila
Lila
2019-09-16 23:11:19

Aplikacja notarialna trwa 3,5 roku

Podobne artykuły

Maluch Plus 2021 – ruszają spotkania informacyjne
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
22 sierpnia 2020

Maluch Plus 2021 – ruszają spotkania informacyjne

Zysk Idea Bank przekroczył 230 mln zł
Wpisy
author
Patryk Byczek
12 marca 2018

Zysk Idea Bank przekroczył 230 mln zł

Maksymalna wartość sporu w EPU
Porady
autor wpisu
Emilia
17 marca 2017

Maksymalna wartość sporu w EPU

Biuro paszportowe w Olkuszu
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
15 lipca 2022

Biuro paszportowe w Olkuszu

Pożyczka w ING bez prowizji
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
11 października 2017

Pożyczka w ING bez prowizji

Kredyt hipoteczny Grodzisk Mazowiecki
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
07 września 2017

Kredyt hipoteczny Grodzisk Mazowiecki

Porównaj