Ile zarabia geolog?

Ile zarabia geolog?

author
Sandra Tessmer
23 września 2019

Geolodzy nie mają swojego kodeksu etycznego, choć praktyczną działalność geologiczną kodyfikują ściśle określone przepisy prawa geologicznego. Sprawdzamy, ile zarabiają geolodzy.

Ile zarabia geolog?

Geolog jest zawodem w którym stosunkowo ciężko znaleźć pracę. Sytuacja ta może się jednak wkrótce zmienić, w związku z pomysłem pozyskiwania gazu z łupków i ich dużymi złożami w Polsce – jeżeli zostanie on zrealizowany, wówczas popyt na geologów i geofizyków znacznie wzrośnie.

Geolog – zarobki

Średnie zarobki geologów w Polsce wahają się w okolicy 3200 zł, maksymalne wynagrodzenie to ok. 4000 zł. Znacznie więcej można zarobić na zagranicznych kontraktach – ich kwoty są indywidualnie negocjowane.

Geolodzy zatrudniani są przez firmy zajmujące się administracją zasobami środowisk, lub też w przedsiębiorstwach budowlanych szerokich specjalności – drogi, mosty, budownictwo mieszkaniowe, itp. Praca czeka również w samorządach, w szczególności w wydziałach ekologii, ochrony środowiska i budownictwa. Wielu geologów zakłada działalność gospodarczą oferując usługi pomiarowe i badawcze, jednak do tego wymagane jest posiadanie uprawnień.

Czym zajmuje się geolog?

Głównym obszarem aktywności geologa jest prowadzenie badań w wielu dziedzinach geologii, od podstawowej, czyli sedymentologicznej, stratygraficznej, mineralogii i innych, aż po geologię stosowaną – hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż i środowiskową.

Zakresy zadań w zależności od specjalizacji mogą być różne. Najczęściej spotykanymi obowiązkami geologów są przed wszystkim badania: skorupy ziemskiej, minerałów, składu skał i skamieniałości.

Sporządzają oni mapy, przeprowadzają lub nadzorują wiercenia oraz pobierają próbki. Wiedza geologów jest wykorzystywana w budownictwie np. w formie raportów dotyczących środowiska geologicznego lub nadzorowania robót ziemnych od strony geotechnicznej i geologicznej.

Ponadto geologowie biorą udział w pracach poszukiwawczych i badaniach złóż (gazu, ropy, kopalin). Znajdują oni również zatrudnienie w firmach zajmujących się inżynierią lądową i wodną oraz w ochronie środowiska, gdzie opracowują dokumentację techniczną.

Wymagania na rynku pracy

Wśród pojawiających się na rynku wymagań wobec geologów na pierwszym miejscu pojawiają się wykształcenie wyższe, kilkuletnie doświadczenie oraz uprawnienia geologiczne. Uprawnienia które może uzyskać geolog pogrupowane są w dwanaście kategorii.

Ich zdobycie wymaga zdania odpowiedniego egzaminu. Szczegółowe zasady przyznawania uprawnień określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Geolog musi być również dyspozycyjny i mobilny – duża część jego obowiązków zawodowych to praca w terenie, związana z dozorowaniem i kierowaniem zespołami ludzi, prowadzącymi prace ziemne.

Dlatego też wśród wymagań często pojawia się konieczność posiadania czynnego prawa jazdy i cech osobowości ułatwiających pracę i komunikację w grupie, w tym także zdolności managerskie. W przypadku chęci wyjazdu na zagraniczny kontrakt wymagana jest również doskonała znajomość angielskiego, a w niektórych przypadkach również innych języków obcych.

Gdzie pracują geolodzy?

Przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych, a także w firmach hydrogeologicznych. Wielu znajduje swe miejsce w instytucjach ochrony środowiska i innych urzędach państwowych.

W Polsce istnieje zresztą stosunkowo rozbudowana służba geologiczna. Hierarchia zaczyna się od funkcji Głównego Geologa Kraju. Jego reprezentantami na niższych szczeblach są geolodzy wojewódzcy oraz powiatowi. Służby te zajmują się wydawaniem pozwoleń geologicznych na prowadzenie prac budowlanych.

W Ministerstwie Środowiska istnieje Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, a także Rada Geologiczna – organ doradczy ministra. Ważnym miejscem zatrudnienia jest przemysł górniczy i Państwowy Instytut Geologiczny, który jest częścią służby geologicznej kraju. Pracę oferują wreszcie międzynarodowe korporacje naftowe.

Jak zostać geologiem?

W geologii, poza samą aktywnością intelektualną, która ma tutaj specyficzny charakter, ma się bardzo duży kontakt z naturą. Uprawiając ten zawód nie tylko przesiaduje się za biurkiem, bywa się w górach, w najrozmaitszych zakątkach świata. To zajęcie daje wolność od wielu ograniczeń. Ma się tu do czynienia, podobnie jak w biologii, z rzeczywistością przyrodniczą, z badaniem tego, co już jest – w odróżnieniu jednak od biologii, geologia zajmuje się naturą nieożywioną.

Predyspozycje

Zarówno studia, jak i późniejsze wykonywanie zawodu, wymagają kilku podstawowych predyspozycji. Sprawność fizyczna i zdrowie to podstawa.

Geolog zawsze ma przed sobą efekt działania wielu procesów, musi więc umieć posłużyć się intelektem, w tym metodami prawie detektywistycznymi, i mieć dużo wyobraźni, aby wyciągać właściwe wnioski. Nie bez znaczenia jest dyscyplina intelektualna, dzięki której znaki przeszłości można ułożyć w logiczną całość.

Trzeba lubić podróże, pracę w terenie, przygodę. Trzeba się zgodzić na trudniejsze warunki, niedogodności i przeciwności losu.

Studia geologiczne

Kierunek jest bardzo popularny. Zawód geologa jest uprawiany przez stosunkowo niewielką grupę osób. Nigdzie na świecie nie ma zbyt wielu geologów. Nie wszyscy znajdą w nim pracę, ale wielu studentów ma tę świadomość. W związku z tym nie można kształcić się jednostronnie, ale szeroko.

Sprzyjają temu studia, bardzo rozległe przygotowanie w wielu dziedzinach, bo geologia opiera się często na metodach zapożyczonych z innych nauk. Jeśli na przykład chce się być petrografem, trzeba znać dobrze chemię, fizykę.

Specjalizacje

Na większości wydziałów jest kilka specjalności geologicznych, z których główną jest geologia stratygraficzna i poszukiwawcza. Ponadto – specjalizację geologii czwartorzędu (dotyczy przede wszystkim najmłodszej pokrywy geologicznej Polski), paleontologię; geochemię, mineralogię i petrologię; hydrogeologię, geologię inżynierską i ochronę środowiska.

Program zazwyczaj jest zliberalizowany, jeśli chodzi o możliwość wyboru kursów, a najlepsi studenci mają swoich opiekunów, którzy stwarzają im szansę intensywnej, indywidualnej nauki. W ciągu trzech pierwszych lat studiów jest identyczny blok zajęć dla wszystkich studentów. Po trzecim roku trzeba się zdecydować na specjalizację i tu kursy znacznie się różnicują.

Podsumowanie

Większość praktykujących geologów ma dziś do czynienia z materiałami wiertniczymi. Badania nie ograniczają się przecież tylko do powierzchni ziemi. Często stosuje się metody wiertnicze (pozwalają na sięganie w skorupę na głębokość kilku kilometrów) i geofizyczne. Materiały pobrane w trakcie takich badań analizuje się w laboratoriach i opracowuje za pomocą coraz doskonalszych programów komputerowych. Tym także zajmują się geolodzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Komornik próbował zająć rower byłego premiera
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
21 czerwca 2019

Komornik próbował zająć rower byłego premiera

Fundusz Inwestycji Kapitałowych – na czym polega?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
06 grudnia 2018

Fundusz Inwestycji Kapitałowych – na czym polega?

PKP uruchamia wypożyczalnię aut – cennik
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 sierpnia 2020

PKP uruchamia wypożyczalnię aut – cennik

Szybkie pożyczki Brodnica
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2020

Szybkie pożyczki Brodnica

Porównaj