Czy poręczenie ma wpływ na zdolność kredytową?

Czy poręczenie ma wpływ na zdolność kredytową?

author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

Wiele osób poproszonych o poręczenie pożyczki swemu bliskiemu ma wątpliwości, czy w przyszłości będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytu dla siebie. Sprawdziliśmy, jaki wpływa na zdolność kredytową poręczyciela ma żyrowanie cudzego zobowiązania. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy poręczyciel ma szansę na własny kredyt.

Niewielu konsumentów zdaje sobie z tego sprawę z tego, jakie są następstwa poręczenia kredytu bliskiej osobie. I nie chodzi tu o te najbardziej oczywiste skutki, takie jak chociażby konieczności opłacenia zobowiązań kredytobiorcy w razie ich nieterminowej spłaty. Poręczenie kredytu wiąże się z wieloma innymi, nieoczywistymi i z pozoru błahymi konsekwencjami. Jedną z nich jest właśnie zmniejszenie zdolności kredytowej żyranta.

Wycofanie się z żyrowania cudzego zobowiązania jest co prawda wykonalne, lecz bywa ciężkie do zaakceptowania przez bank. Oprócz zgody wszystkich stron umowy kredytowej często potrzebne jest także wskazanie innej formy zabezpieczenia kredytu. Mówiąc prościej: jeśli żyrant zechce się wycofać, bank będzie wymagał innego poręczyciela, hipoteki, zastawu lub kaucji.

Dlatego każdy przyszły poręczyciel, który myśli o zaciągnięciu własnego kredytu, powinien dokładnie przekalkulować, czy żyrowanie cudzego zobowiązania nie przekreśli szans na spełnienie jego własnych planów. Z aktywnym statusem poręczyciela może być ciężko o pozytywną decyzję kredytową. Dlaczego? Więcej o tym w naszym dzisiejszym artykule.

Zdolność kredytowa poręczyciela

Najważniejsza sprawa: poręczenie kredytu nie jest równoznaczne z całkowitą utratą zdolności kredytowej żyranta. Prawdą jednak jest, iż dla analityków wystawiających nasz konsumencki scoring klient z zaciągniętym kredytem jest równie nisko oceniany, co konsument jedynie poręczający dane zobowiązanie.

Żyrowanie zobowiązania tak samo obciąży naszą zdolność kredytową, jak byśmy sami zaciągnęli owy kredyt na “własną kieszeń”. W oczach banku bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy właściwy kredytobiorca nie wywiąże się ze swych konsumenckich zobowiązań, zmuszając tym samym żyranta do zapłaty należności. Mówiąc prościej: jeśli jesteś żyrantem, to tak, jakbyś był właściwym kredytobiorcą – bo w końcu ciąży na Tobie obowiązek spłaty.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy zdolność kredytowa poręczyciela będzie na tyle dobra, że nawet podczas żyrowania cudzego zobowiązania stać go będzie na spłatę własnego kredytu, bank nie będzie miał oporów przed udzieleniem finansowania. Im większa zdolność poręczyciela (a więc jego rzeczywiste możliwości finansowe), tym większa szansa na uzyskanie własnego kredytu.

Czy poręczyciel ma zdolność kredytową do wzięcia kredytu?

To, czy bank udzieli poręczycielowi kredytu, zależy od konkretnych wyliczeń analityków bankowych i indywidualnej oceny ryzyka kredytowego. W końcu żaden bank nie udzieli finansowania klientowi, który stanowić będzie zagrożenie dla płynności finansowej swego kredytodawcy. Niskie ryzyko inwestycji to podstawa wszelkich czynności podejmowanych przez instytucje sektora finansowego.

Bank udzieli kredytu poręczycielowi tylko wtedy, gdy będzie miał odpowiednią zdolność oraz wiarygodność kredytową. Co to oznacza? Zdolnością kredytową określa się możliwości finansowe osoby wnioskującej o kredyt. Im większe zarobki i im mniejsze zobowiązania (w przypadku poręczyciela – żyrowany kredyt), tym lepsza ocena zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa – co ma na nią wpływ i jak ją wyliczyć?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak ocenienie, na jak dużą kwotę zobowiązania stać danego konsumenta. Jeśli zdolność jest niewielka, wnioskodawca nie uzyska kredytu na sporą sumę – wynika to z oceny ryzyka finansowego, jaką wylicza każdy działający na rynku bank. A im większa zdolność, tym większa szansa na taką kwotę kredytu, jaka nas interesuje.

Wyliczaniem zdolności kredytowej zajmują się analitycy bankowi. To właśnie oni, na podstawie zebranych zaświadczeń i danych, określają, czy dany konsument może uzyskać kredyt, o który się stara. Jeśli wyliczenia wskażą, że wnioskodawca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, analitycy wydadzą negatywną decyzję kredytową. Dotyczy to zarówno „świeżych” konsumentów, jak i tych poręczających cudze zobowiązanie.

Każda instytucja finansowa stosuje własne sposoby wyliczania zdolności finansowej. Co istotne jednak, wszystkie polskie banki muszą dotrzymywać pewnych odgórnie narzuconych przepisów. Dotyczą one między innymi maksymalnej wysokości raty i wachlarza źródeł, z których zarobki mogą być uwzględniane w wyliczaniu zdolności.

O wszystkich składowych mających wpływ na zdolność kredytową pisaliśmy w osobnym artykule pt. Zdolność kredytowa – kalkulator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Lease ze specjalną ofertą na maszyny
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
01 lutego 2021

ING Lease ze specjalną ofertą na maszyny

Bank Pekao w Bieczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 lipca 2019

Bank Pekao w Bieczu

PKO BP w Stęszewie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 sierpnia 2019

PKO BP w Stęszewie

Ile zarabia żołnierz ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
15 listopada 2017

Ile zarabia żołnierz ?

Nowe samochody w Banku Pekao
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 lutego 2019

Nowe samochody w Banku Pekao

Jakie ratingi mają banki w Polsce?
Banki
author
Patryk Byczek
10 października 2017

Jakie ratingi mają banki w Polsce?

Porównaj