Kontrahent – kim jest?

Kontrahent – kim jest?

autor wpisu
Julia Wierciło
24 sierpnia 2023

Kontrahent, będący nieodłącznym elementem systemu biznesowego odnosi się do podmiotu, z którym firma wchodzi w interakcje handlowe, zawiera umowy oraz współpracuje w osiąganiu wspólnych celów. Bez względu na branżę czy skalę działalności, relacje z kontrahentami stanowią fundament skutecznego funkcjonowania firmy. Sprawdźmy kim dokładnie jest kontrahent, kto może nim zostać, a także jakie prawa i obowiązki łączą się z pełnieniem tej funkcji.

Spis treści:

 1. Kim jest kontrahent?
 2. Kontrahent - kto może nim zostać?
 3. Prawa i obowiązki kontrahenta
Zwiń spis treści

Kim jest kontrahent?

Termin “kontrahent” odnosi się do osoby, firmy lub instytucji, z którą inna osoba, firma lub instytucja nawiązuje relację handlową lub umowę.

Kontrahent jest partnerem w transakcjach biznesowych, takich jak:

 • zakupy,
 • sprzedaż,
 • dostawy towarów,
 • usługi.

Może to być zarówno strona sprzedająca, jak i kupująca. Kontrahent jest zazwyczaj podmiotem, z którym firma współpracuje lub zawiera umowy w celu realizacji różnych celów biznesowych. Może to obejmować dostawców, odbiorców, klientów czy partnerów handlowych. Współpraca z kontrahentami jest ważna w działalności biznesowej, ponieważ umożliwia nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych oraz osiągnięcie wspólnych celów. W niektórych sytuacjach przy rozwijaniu własnej działalności przydatna może okazać się opcja kredytu bez prowizji. Jeżeli jednak nasza zdolność kredytowa nie jest wystarczająca warto rozważyć zaciągnięcie kredytu z poręczycielem.

Umowa z kontrahentem powinna zawierać:

 • dane obu stron,
 • informacja czego dotyczy umowa czyli cel,
 • zasady współpracy,
 • czas trwania,
 • dane rozliczeń,
 • ewentualne kary umowne.

Kontrahent - kto może nim zostać?

Pojęcie kontrahenta obejmuje różnorodne podmioty, które mają potencjał do nawiązywania relacji handlowych, wymiany usług lub produktów oraz zawierania umów. Kontrahentami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także instytucje rządowe lub niekomercyjne. Oznacza to, że kontrahentem może zostać każda osoba, która nawiązuje określone relacje handlowe.

Kontrahentem mogą być:

 • dostawcy – dostawcy to podstawowi kontrahenci dla firm produkcyjnych lub handlowych. Mogą to być osoby lub firmy dostarczające surowce, komponenty, materiały, narzędzia lub inne elementy niezbędne do produkcji lub działalności firmy,
 • klienci – kontrahenci w roli klientów to ci, którzy kupują produkty lub usługi oferowane przez daną firmę. Mogą to być zarówno konsumenci indywidualni, jak i inne firmy, nazywane klientami biznesowymi,
 • partnerzy handlowi – czasami kontrahenci stają się partnerami w dłuższych i bardziej złożonych relacjach biznesowych. Mogą to być firmy, z którymi firma współpracuje w celu opracowania nowych produktów, rozwoju rynku, dystrybucji czy tworzenia wspólnych strategii,
 • podwykonawcy – w branżach, które wymagają różnorodnych umiejętności i specjalizacji, kontrahentami mogą być podwykonawcy. Są to firmy lub osoby, które świadczą konkretne usługi lub dostarczają elementy do większych projektów,
 • instytucje finansowe – w przypadku transakcji finansowych, takich jak kredyty dla firm, leasing czy inwestycje, instytucje finansowe mogą pełnić rolę kontrahenta,
 • rząd i instytucje publiczne – w przypadku umów rządowych lub projektów z udziałem sektora publicznego, rząd lub inne instytucje publiczne mogą być kontrahentami.

Lista ta nie jest kompletna i kontrahentem może zostać praktycznie każdy podmiot, z którym firma nawiązuje jakąkolwiek formę biznesowej interakcji, współpracy lub umowy. Wybór kontrahentów zależy od strategii firmy, jej potrzeb, celów oraz rodzaju działalności. Niektóre potrzeby firmy możemy zrealizować błyskawicznie korzystając z kredytu na wyciąg z konta.

Prawa i obowiązki kontrahenta

Przedsiębiorcy mają obowiązek stosowania się do przepisów prawnych, a ustawy jasno określają ich prawa i obowiązki. W przypadku kontrahenta mogą one różnić się w zależności od rodzaju zawartej przez nas umowy. Na przykład jeśli kontrahent jest dostawcą, musi on dostarczyć odpowiednią ilość towaru na czas, a jeżeli jest on odbiorcą, musi ten towar opłacić. W przypadku instytucji finansowej i niezadowalających nas warunków zawartych w umowie kredytowej możemy skorzystać z kredytu refinansowego. W innych sytuacjach zmiany nie są tak łatwo dostępne.

Sprawdźmy jakie prawa może mieć kontrahent:

 • rzetelna informacja – kontrahent ma prawo otrzymać rzetelne i jasne informacje dotyczące przedmiotu umowy, warunków, cen, terminów oraz wszelkich istotnych aspektów,
 • umowa – kontrahent ma prawo do negocjacji warunków umowy oraz wyrażenia swoich oczekiwań i wymagań przed podpisaniem umowy,
 • bezpieczeństwo i jakość – jeśli kontrahent dostarcza produkty lub usługi, ma prawo oczekiwać, że będą one zgodne z wysokimi standardami jakości oraz spełnią wszystkie uzgodnione wymagania,
 • ochrona swoich interesów – kontrahent ma prawo do ochrony swoich interesów i dochodzenia swoich praw w przypadku naruszenia umowy przez drugą stronę,
 • prywatność i poufność – jeśli umowa zawiera poufne informacje, kontrahent ma prawo do ochrony swojej prywatności i poufności tych informacji.

Sprawdźmy jakie obowiązki może mieć kontrahent:

 • wywiązanie się z umowy – kontrahent ma obowiązek rzetelnego i zgodnego z umową dostarczenia produktów lub usług w określonych warunkach i terminach,
 • zapewnienie jakości – jeśli kontrahent dostarcza produkty lub usługi, ma obowiązek dostarczenia towarów o właściwej jakości i zgodnych z umową,
 • dostarczenie informacji – kontrahent ma obowiązek udzielić drugiej stronie pełnych i jasnych informacji dotyczących umowy, produktów lub usług,
 • poufność – jeśli umowa zawiera poufne informacje, kontrahent ma obowiązek zachować ich poufność i nie może ujawniać ich osobom trzecim,
 • współpraca – kontrahent ma obowiązek współpracy i aktywnego zaangażowania się w realizację umowy, w tym udostępniania niezbędnych danych czy dokumentów,
 • przestrzeganie przepisów – kontrahent ma obowiązek działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie wymogów zdrowotnych, bezpieczeństwa i innych norm branżowych.

Prawa i obowiązki kontrahenta mogą być bardziej szczegółowo określone w samych umowach, które regulują relacje między stronami. Istotne jest również, aby kontrahenci mieli świadomość przepisów prawa dotyczących umów oraz innych regulacji związanych z daną branżą lub obszarem działalności. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bardzo wysokie ceny usług Poczty Polskiej
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 maja 2019

Bardzo wysokie ceny usług Poczty Polskiej

Promocja: „Jesienny bukiet korzyści” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
13 października 2020

Promocja: „Jesienny bukiet korzyści” w BNP Paribas

Najlepszy Bank dla kredytów hipotecznych
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
11 lutego 2014

Najlepszy Bank dla kredytów hipotecznych

Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
21 stycznia 2014

Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

Zmiany w zarządzie Banku Pocztowego
Wpisy
author
Patryk Byczek
10 maja 2018

Zmiany w zarządzie Banku Pocztowego

Wrocławski startup zamierza ułatwić życie studentów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 maja 2019

Wrocławski startup zamierza ułatwić życie studentów

Porównaj