Jak naprawdę wygląda sytuacja rynku pożyczkowego?

Jak naprawdę wygląda sytuacja rynku pożyczkowego?

author
Halszka Gronek
30 listopada 2019

Związek Przedsiębiorstw Finansowych przygotował szczegółowy raport na temat bieżącej kondycji rynku pożyczkowego w Polsce. W dzisiejszym artykule przybliżymy wnioski płynące z tegoż opracowania, obalając tym samym kilka od dawna krążących mitów o firmach pożyczkowych i ich bieżącej sytuacji. 

W ciągu ostatniego roku przez dyskurs medialny przewinęło się wiele skrajnych doniesień na temat sytuacji rynku pożyczkowego w Polsce. Jedni mówili o szczytowej formie sektora, inni zwiastowali rychły upadek branży, a jeszcze kolejni podtrzymywali, że rynek pożyczek z grubsza ma się tak, jak się miał do tej pory. Tak duża niespójność informacji wynika przede wszystkich z braku rzetelnych danych, a często również uproszczeń i manipulacji faktami. 

Związek Przedsiębiorców Finansowych postanowił przerwać trwający od pewnego czasu wysyp mitów na temat pożyczek pozabankowych. W wydanym przez instytucję komunikacie zaprezentowano osiem faktów popartych konkretnymi i liczbowymi zestawieniami danych, które w sposób wyczerpujący prezentują rzeczywistą kondycję rynku pożyczkowego w Polsce – bez koloryzacji, domysłów i uogólnień. Szczegóły na ten temat w dalszej części artykułu. 

1. Wartość udzielanych pożyczek spada

Związek Przedsiębiorstw Finansowych informuje, że pierwsze półrocze 2019 roku było pierwszym okresem, w którym zanotowano spadek wartości pożyczek w porównaniu do danych za analogiczne okresy lat poprzednich. Kontynuacja tegoż trendu w miesiącach lipiec-listopad może sygnalizować spadek w całym 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego. W komunikacie czytamy dodatkowo:

"

W I połowie 2019 roku instytucje pożyczkowe, uczestniczące w badaniu ankietowym zrealizowanym przez ZPF, udzieliły pożyczek na cele konsumpcyjne o wartości 836,5 mln zł, czyli niższej o 17,6% od tej odnotowanej w I połowie 2018 roku. Dla porównania, wzrost w I półroczu 2018 względem I półrocza 2017 był na poziomie 9,8%, rok wcześniej 15,6%, a we wcześniejszych latach było to nawet kilkadziesiąt procent.

2. Wzrost portfela udzielonych pożyczek traci na sile

Wartość portfela pożyczek pozabankowych notowała stały i konsekwentny wzrost – również w ostatnim półroczu. Na koniec czerwca bieżącego roku wyniosła ona 2,28 mld złotych, co w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2018 roku oznaczało poprawę na poziomie 13,9%. Mimo wszystko jednak eksperci informują, że dynamika wzrostu portfela maleje z każdym kolejnym rokiem. Wzrost w I półroczu 2018 względem I półrocza 2017 był na poziomie 26,1%, rok wcześniej wynosił 29,4%, a we wcześniejszych latach – nawet powyżej 60%.

3. Spada nie tylko wartość umów, lecz także ich liczba

Liczba pożyczek udzielonych przez instytucje biorące udział w badaniu Związku Przedsiębiorstw Finansowych na koniec czerwca bieżącego roku wynosiła 300,3 tys. sztuk. Czy to wiele? Cóż, niestety nie. W szczytowym 2016 roku liczba ta – w skali rocznej – wynosiła ponad 1 milion.  Prognostycy informują, że w kolejnych sześciu miesiącach bieżącego roku najpewniej nie uda nam się nadrobić 0,7 miliona umów do poziomu rekordowego – zwłaszcza, że od 2016 roku obserwujemy regularne spadki liczby udzielanych pożyczek na średnim poziomie 15% rocznie.

4. Jeśli już sięgamy po pożyczkę, to na wyższą kwotę

Mimo iż ogólna wartość oraz liczba udzielanych pożyczek stopniowo maleje, średnia jednostkowa wartość finansowania udzielonego przez firmy objęte badaniem konsekwentnie rośnie. W pierwszej połowie bieżącego roku wynosiła ona 2,79 tys. złotych, a więc o 1,4% więcej niż w całym 2018 roku oraz o 12% więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku.

5. Klientela firm pożyczkowych jest niestała

Na koniec czerwca bieżącego roku firmy objęte badaniem Związku Przedsiębiorstw Finansowych obsługiwały blisko 827,5 tys. klientów. Jak komentują analitycy instytucji:

"

Jest to stan nieco niższy niż na koniec 2018 roku (o 42,4 tys., a względnie o 4,9%), ale wyższy niż na koniec I półrocza ubiegłego roku (o 73,1 tys. i względnie o 9,7%). Liczba obsługiwanych klientów dynamicznie rosła aż do 2016 roku (z zaledwie 37 tys. w 2008 do 774 tys. w 2016 r.), zaś od tego okresu podlega wahaniom między 720 a 870 tys.

6. Mniej popularne stają się pożyczki z krótkim okresem spłaty

W pierwszej połowie 2019 roku największy udział w strukturze wartościowej pożyczek miały produkty udzielane na okres od 1 roku do 2 lat. Mowa aż o 44% ogólnej wartości sprzedanych produktów w tymże okresie. Na drugim miejscu, w ujęciu wartościowym, znalazły się pożyczki na okres powyżej 2 lat (ok. 1/3 łącznej wartości). Najmniejszy udział, sięgający ledwie 5% wartości umów, stanowiły produkty o najkrótszym okresie spłaty sięgającym maksymalnie 3 miesięcy.

7. Częściej decydujemy się na pożyczki udzielane zdalnie

W dalszym ciągu największą popularnością wśród polskich konsumentów cieszą się stacjonarne oddziały sprzedaży pożyczek, a więc tak zwane oddziały partnerskie. Mimo tego jednak aż 6 razy częściej niż przed rokiem Polacy sięgnęli po pożyczki udzielane zdalnie, a więc telefonicznie lub przez Internet. Na koniec czerwca br. z tego typu produktów skorzystał prawie co trzeci wnioskodawca i wszystko wskazuje na to, że na koniec 2019 roku wynik ten będzie jeszcze wyższy. Przemawia za tym ponadbranżowa preferencja Polaków do wyboru rozwiązań zdalnych.

8. Profesjonalizm branży pożyczkowej rośnie

Tegoroczna, czternasta już, edycja badania rynku pożyczkowego przeprowadzanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych potwierdziła, że instytucje pożyczkowe uczestniczące w badaniu należą do firm o wysokim profesjonalizmie działania, przejawiającym się przede wszystkim w odpowiednim podejściu do zarządzania ryzykiem kredytowym oraz do badania zdolności kredytowej i wiarygodności swoich klientów. Aż 92% firm uczestniczących w badaniu korzysta z zewnętrznych baz danych, takich jak BIK lub rejestry dłużników. 


Źródła:
https://zpf.pl/sytuacja-na-rynku-pozyczkowym-w-i-polowie-2019-roku-fakty-i-liczby/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak sprawdzić NIP? Poradnik krok po kroku
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
07 marca 2019

Jak sprawdzić NIP? Poradnik krok po kroku

Ranking kredytów gotówkowych – kwiecień 2020
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 kwietnia 2020

Ranking kredytów gotówkowych – kwiecień 2020

Nowa funkcja w aplikacji LinkedIn
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 marca 2019

Nowa funkcja w aplikacji LinkedIn

Osoby niepełnosprawne na rynku finansowym
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
10 listopada 2019

Osoby niepełnosprawne na rynku finansowym

Kasa Stefczyka Bochnia
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 października 2020

Kasa Stefczyka Bochnia

Polacy coraz rzadziej poręczają kredyty
Wpisy
author
Aneta Jankowska
15 czerwca 2018

Polacy coraz rzadziej poręczają kredyty

Porównaj