Czy windykator może zabrać samochód?

Czy windykator może zabrać samochód?

author
Dominika Sobieraj
16 lipca 2020

Naklejki na drzwiach, nocne telefony, odwiedzanie dłużnika w pracy… to tylko kilka z bezprawnych działań, do których posuwają się windykatorzy. Zdarza się również, że windykatorzy grożą dłużnikowi, że odbiorą mu samochód. Czy mogą to zrobić? Sprawdzamy.

Niestety zdarza się, że windykatorzy przekraczają swoje prawa – potwierdza to liczba skarg składanych na ich działania. W większości przypadków to od dłużnika zależy, czy będzie on traktowany zgodnie z zasadami prawa, czy też nie. Jeżeli bowiem nie będziemy znali swoich praw i nie zaprotestujemy, windykator będzie mógł wmówić nam wiele.

Opracowaliśmy już odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tego, co wolno, a czego nie wolno windykatorowi. Sprawdź chociażby:

Czy windykator może dzwonić do rodziny?
Czy windykator może dzwonić do pracy?

W poniższym tekście odpowiemy na pytanie, czy windykator może zabrać samochód dłużnika. Na początku podajmy odpowiedź w wielkim skrócie:

Wyjaśnienie

Windykator nie może dowolnie decydować, jak doprowadzi do odzyskania pieniędzy, z którymi zalega dłużnik. W praktyce windykator ma bardzo okrojony zakres możliwości, jego funkcja jest głównie ponaglająca – może monitować dłużnika, kontaktować się z nim, ale jego możliwości prawne nie mają nic wspólnego z tym, co może komornik sądowy.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy windykator działa z polecenia wierzyciela, którym jest podmiot udzielający kredytu albo pożyczki na auto albo leasingodawca. Wtedy rzeczywiście prawa windykatora są inne – piszemy o tym w punkcie: Kiedy windykator może zająć samochód?. W pozostałych sytuacjach, kiedy dług nie jest związany konkretnie z samochodem, windykator może jedynie:

– rozmawiać osobiście z dłużnikiem,
– pisać do niego SMS-y,
– wysyłać elektroniczne e-maile,
– dzwonić do dłużnika,
– wysyłać listy.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 

Pożyczki bez baz – najlepsze oferty

Warto pamiętać o swoich prawach i zawsze, kiedy znajdziemy się w sytuacji, że nasze prawa mogą być przekraczane, wykazywać odpowiednią podstawę prawną i bronić się przed windykatorem w ten sposób. Nieznajomość prawa szkodzi, a w tej sytuacji nieznajomość prawa może nawet pozbawić nas samochodu. Na jakie prawo się powołać?

Na co się powołać? Podstawa prawna

W rozmowie z windykatorem, który grozi nam zajęciem auta, powołajmy się na artykuł 191 Kodeksu karnego, w którym bezpośrednio wskazuje się, że tym, którzy stosują bezprawne groźby wobec innej osoby w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 191.
Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(…)
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(…)

źródło: Dz.U.2019.0.1950 t.j.

Pamiętajmy jednak o dwóch sytuacjach, w których windykator może zająć nam samochód.  Opisujemy je szczegółowo poniżej – jeżeli któraś z nich odpowiada sytuacji, w której my się znajdujemy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że obrona poniższym paragrafem niczym nie poskutkuje, ponieważ w tych dwóch sytuacjach windykator naprawdę zgodnie z prawem może zająć nam samochód, mimo że nie jest komornikiem.

Kiedy windykator może zająć samochód?  

Jak już wskazaliśmy na początku, windykator może zająć samochód jedynie wtedy, kiedy działa z polecenia wierzyciela, którym jest podmiot udzielający kredytu albo pożyczki dokładnie na to auto albo leasingodawca, któremu zalegamy z opłatą leasingową. Opiszemy osobno obie te sytuacje.

1) Przy niespłacanej umowie leasingowej

Jeżeli podpisujemy umowę leasingową, z reguły w jej treści wskazane jest, że w przypadku, w którym przestaniemy ją spłacać, przedmiot leasingu musi być zwrócony firmie, która ten samochód wypożycza. Innymi słowy – możemy korzystać z leasingowanego auta tylko wtedy, kiedy regularnie je spłacamy.

W momencie zaprzestania spłacania leasingu, umowa ulega z miejsca rozwiązaniu, a to jest równoznaczne z tym, że dłużej nie możemy dysponować danym nam autem. Jak działają windykatorzy?

Z reguły najpierw kontaktują się z osobą niespłacającą rat leasingowych i próbują wynegocjować z nimi spłatę zaległości. Jest to w pełni zgodne z prawem. Jeżeli natomiast spłaty tej nie uda im się wynegocjować, mogą odebrać dłużnikowi przedmiot leasingu – to również jest w pełni zgodne z prawem.

2) Przy niespłacanym kredycie samochodowym lub pożyczce na samochód

Drugą sytuacją, w której za niespłacanie zobowiązania możemy stracić samochód, jest zawarcie umowy kredytu samochodowego lub pożyczki na samochód. Nie dotyczy to kredytów i pożyczek gotówkowych, w których pieniądze przysłano nam na konto, a my po prostu zdecydowaliśmy, że kupimy za nie samochód.

Chodzi jedynie o typowe produkty celowe, w których w umowie zapisano, że przedmiotem zakupu jest właśnie samochód. Dotyczy to więc tylko kredytów samochodowych i pożyczek samochodowych. W nich w umowie stosuje się wtedy zapis o zastawie rejestrowym albo przewłaszczeniu, który zabezpiecza tego, kto pożycza pieniądze, że w razie braku spłaty, przedmiot kupiony w ramach tej umowy, przechodzi od razu na jego własność.

Po to właśnie wymyślono produkty typu kredyt samochodowy lub pożyczka na samochód, żeby pożyczkodawca lub kredytodawca czuli się bardziej pewnie pożyczając pieniądze – wiedzą, że oddamy im samochód, jeżeli nie będziemy spłacać rat. Tak też dokładnie się dzieje – my nie spłacamy rat, a firma lub bank, z którą podpisaliśmy umowę, na podstawie tej właśnie umowy wysyła do nas windykatora, który może odebrać nam samochód. To działanie w pełni zgodne z prawem.


Źródło:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Umowa zlecenie – najważniejsze informacje
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 lutego 2020

Umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Chwilówki Czechowice-Dziedzice
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
22 lutego 2022

Chwilówki Czechowice-Dziedzice

Praktyki dla studentów w Provident Polska
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
14 kwietnia 2019

Praktyki dla studentów w Provident Polska

10 najbezpieczniejszych miast świata
Blog
author
Aneta Jankowska
17 października 2017

10 najbezpieczniejszych miast świata

Kredyt rewolwingowy – na czym polega?
Kredyty
autor wpisu
Julia Wierciło
08 maja 2023

Kredyt rewolwingowy – na czym polega?

ING Bank Śląski z wyróżnieniami Innovation 2020
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 czerwca 2020

ING Bank Śląski z wyróżnieniami Innovation 2020

Porównaj