Zaległości w ZUS to niestety częsty problem tych, którzy z jakiegoś powodu zapomnieli o ich opłacaniu. Sprawdzamy, w jaki sposób można sprawdzić zadłużenie w ZUS.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.02.2019
Udostępnij:

Spis treści

 1. Zaległości w ZUS – metody sprawdzania.
 2. Saldo WN – kwota zadłużenia w ZUS. 
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
 4. Internetowy kalkulator odsetkowy ZUS. 

Metody sprawdzania zaległości – ZUS 

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy mamy zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, najbezpieczniej jest po prostu to sprawdzić. Ewentualne zadłużenia (nawet minimalne) mogą skutkować odebraniem ubezpieczenia.

Dług może wynikać nie tylko z nieopłaconego ZUS-u, ale także z jakiejkolwiek zwłoki w płatności. Nieraz wystarczy jednodniowe opóźnienie płatności, by w systemie ZUS-u zostały naliczone zaległości finansowe.

Istnieją właściwie dwa sposoby na sprawdzenie salda konta w ZUS-ie:

1. Osobiste udanie się do placówki ZUS.

W celu sprawdzenia wysokości zaległości udajemy się do najbliższej jednostki terenowej ZUS. W takim przypadku należy mieć ze sobą dowód osobisty. Informację o stanie konta uzyskamy tylko w godzinach pracy danej placówki.

2. Sprawdzenie salda przez Internet za pomocą platformy PUE ZUS.

Przez Internet jesteśmy w stanie uzyskać informację o saldzie konta na bieżąco – platforma działa całodobowo. O tym, gdzie szukać informacji na temat salda naszego konta, piszemy poniżej.

Saldo WN – kwota zadłużenia w ZUS 

Aby znaleźć informacje na temat salda naszego konta, musimy pomyślnie zalogować się do platformy PUE ZUS.

W oknie „Należne składki i wpłaty” znajdziemy tabelę (podzieloną na okresy rozliczeniowe), w której znajdują się wszystkie informacje o naszych składkach. Znajdziemy tu zarówno aktualne dane o wysokości naszych składek, jakie musimy wpłacić –  zgodnie ze deklaracją rozliczeniową, jak również kwotę pieniężną, która faktycznie wpłynęła.

To w kolumnie Saldo WN są prezentowane wszystkie nasze zaległości powstałe z tytułu nieopłaconych składek ZUS. Możemy wybrać, czy chcemy poznać ogólną kwotę zadłużenia, czy sprawdzić saldo WN jedynie dla:

 • FUS – Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • FUZ – Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych,
 • FPFGŚP – Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych.

Osoby, które nie mają żadnych zaległości w ZUS, mogą bezpośrednio przez system zawnioskować o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Szczegóły na temat tego dokumentu wskazujemy poniżej.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS 

Nieraz płatnicy składek potrzebują zaświadczenia o tym, że nie zalegają z żadnymi płatnościami w ZUS-ie. Każdy, kto chce uzyskać takie potwierdzenie, musi złożyć w tym celu wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS-EWN.

Dokument w formacie PDF dostępny jest pod adresem: http://www.zus.pl/documents/10182/18428/ZUS-EWN-2.1.pdf/f9ca1421-b5a3-4c1a-924d-bb9e0e5b48ea

Uwaga! Zaświadczenie jest wydawane tylko wtedy, gdy płatnik nie ma żadnych (nawet groszowych!) zaległości finansowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS-EWN można dostarczyć:

 • pocztą na adres wybranej placówki ZUS,
 • osobiście do biura podawczego w dowolnie wybranej placówce ZUS,
 • elektronicznie za pomocą PUE (Platformy Usług Elektronicznych).

Formularza nie musimy drukować, jeżeli chcemy złożyć go osobiście albo wysłać przez platformę. W placówkach ZUS są bowiem dostępne darmowe gotowe formularze ZUS-EWN, a system elektroniczny oferuje formularz PEL dostępny bezpośrednio po zalogowaniu.

Dostęp do PUE możemy uzyskać również za pośrednictwem niektórych banków – m.in. PKO Bank Polski (iPKO, Inteligo), BOŚ Bank, Alior Bank, Millennium, Citi Handlowy.

Jeśli nie mamy dostępu do PUE ZUS, a chcemy założyć konto, to odbywa się to w dwóch etapach:

 • rejestracja przez stronę internetową: www.zus.pl/pue/rejestracja
 • potwierdzenie tożsamości  –podczas wizyty w ZUS (należy wziąć dokument potwierdzający tożsamość) lub elektronicznie korzystając z certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Internetowy Kalkulator odsetkowy ZUS-u 

Jeżeli natomiast jesteśmy pewni, że zalegamy ze spłatą i chcemy jedynie sprawdzić, jakie odsetki należą się ZUS-owi za naszą zwłokę, możemy obliczyć ich wysokość samodzielnie.

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się zakładka „Firmy”, a w niej „Rozliczenia z ZUS”. To tam znajdziemy „Kalkulator odsetkowy dla płatników składek”. Umożliwi on naliczenie kwoty należnych odsetek z uwzględnieniem:

 • odsetek, z zapłaty których jesteś zwolniony jako płatnik składek,
 • zasad zaokrąglania odsetek.

Należy tu wypełnić wymagane pola:

 • kwota należnych składek do zapłaty,
 • termin płatności i data (w układzie rok, miesiąc, dzień),
 • data zapłaty zaległości (dzień, w którym chcemy spłacić wszystkie zaległości),

a także wskazać, czy przysługuje nam stawka podstawowa, czy obniżona. Po kliknięciu pola “wylicz odsetki”, otrzymamy kwotę do zapłaty.

źródło grafiki: http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus

Pamiętajmy jednak, że:

 • kwota odsetek wyliczana przez kalkulator podlega zaokrągleniu do pełnych złotych,
 • odsetki za zwłokę nie będą naliczone, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek ZUS znajdziemy pod adresem: http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus.


Źródła:

http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/zaswiadczenie-o-niezaleganiu

https://www.zus.pl/portal/pomoc/index.html?kpl0009.html

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/rozliczenia-skladek/rozliczenia-na-koncie-platnika/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-oplacaniu-skladek

http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze