Urlop rodzicielski – najważniejsze informacje

Urlop rodzicielski – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
22 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Macierzyństwo to czas, który wielu młodych rodziców pragnie wykorzystać najlepiej, jak to tylko możliwe. Dlatego właśnie ustawodawca umożliwił świeżo upieczonym rodzicom skorzystanie z tak zwanego urlopu rodzicielskiego. Dzięki puli dni wolnych rodzice mogą poświęcić się opiece nad dziećmi, nie zważając na konieczność powrotu do pracy zarobkowej. Co ważne, z urlopu mogą skorzystać oboje rodziców – osobno bądź równolegle.

Spis treści:

 1. Czym jest urlop rodzicielski?
 2. Dla kogo jest urlop rodzicielski?
 3. Wymiar urlopu rodzicielskiego
 4. Urlop rodzicielski podzielony na części
 5. Urlop rodzicielski a wynagrodzenie
 6. Jak uzyskać urlop rodzicielski?
 7. Wniosek o urlop rodzicielski
 8. Urlop rodzicielski - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest urlop rodzicielski?

W praktyce urlop rodzicielski służy niejako przedłużeniu urlopu macierzyńskiego i urlopu tacierzyńskiego. Dzięki niemu młodzi rodzice mogą pozostać w domu z własnymi pociechami przez kolejne tygodnie – oczywiście bez obowiązku natychmiastowego powrotu do pracy zarobkowej. Dla osób potrzebujących gotówki przygotowaliśmy oferty pożyczek na dowód.

Urlop rodzicielski jest specjalną pulą dni wolnych od pracy, jaką pobrać mogą “świeżo” upieczeni rodzice zaraz po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski wynosi 32 lub 34 tygodnie, w zależności od liczby urodzonych przez matkę dzieci. Czas ten można wykorzystać właściwie w dowolny sposób. Oznacza to, że dniami wolnymi można podzielić się z ojcem dziecka, można także wykorzystać urlop jednocześnie (biorąc na przykład 16 tygodni wspólnego urlopu rodzicielskiego). Co więcej, pulę dni urlopowych można podzielić na kilka mniejszych części.

Na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego nie musimy decydować się od razu po porodzie. W końcu sam okres przebywania na urlopie macierzyńskim może wynieść nawet 20 tygodni (w przypadku ciąży pojedynczej). W ciągu tego czasu rodzice mogą zastanowić się nad tym, czy wrócić do pracy, czy skorzystać z przysługującego im urlopu rodzicielskiego. Ważne, by wniosek o urlop złożyćnajpóźniej 21 dni przez jego rozpoczęciem.

Dla kogo jest urlop rodzicielski?

By skorzystać z urlopu rodzicielskiego, najpierw należy wykorzystać pulę przysługującego urlopu macierzyńskiego. To samo dotyczy urlopu tacierzyńskiego czy świadczenia rodzicielskiego nazywanego kosiniakowym. Dopiero po wykorzystaniu tej „podstawowej” formy wolego, możliwe będzie pobranie urlopu rodzicielskiego. 

Urlop rodzicielski, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje rodzicom dziecka, którzy chcą poświęcić czas opiece nad potomstwem.

Formalnym warunkiem przyznania urlopu rodzicielskiego jest również sam fakt złożenia wniosku u pracodawcy. Rodzic nie uzyska prawa do urlopu rodzicielskiego, jeśli zapomni o tejże formalności i nie złoży wniosku najpóźniej do 21 dni przez rozpoczęciem wolnego. Jeśli jednak nie spóźni się on z wyznaczonym terminem, pracodawca nie będzie miał prawa odmówić mu przyznania urlopu rodzicielskiego. Powinność wynika wprost z przepisów polskiego prawa. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku urlopu wychowawczego.

Warto w tym miejscu wspomnieć także, iż wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego możemy złożyć już po samym porodzie. Nie musimy z tym czekać do końca „podstawowego” urlopu macierzyńskiego. Tym sposobem rodzic będzie mógł połączyć 20 tygodni urlopu macierzyńskiego bezpośrednio z 32-tygodniami urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku skorzysta on z tak zwanego „rocznego urlopu macierzyńskiego”. 

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Wymiar urlopu rodzicielskiego, podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski wynosi:

 • do 32 tygodni – w przypadku ciąży pojedynczej,
 • do 34 tygodni – w przypadku ciąży mnogiej (gdy na świat przyszło dwoje lub więcej dzieci).

Jeśli rodzic zdecyduje się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w ciągu 21 dni po porodzie, będzie mógł liczyć na tak zwany „roczny urlop macierzyński”. Oznacza to, że tygodnie urlopu macierzyńskiego zostaną bezpośrednio połączone z tygodniami urlopu rodzicielskiego, dając razem ponad 50 tygodni wolnego od pracy (ile dokładnie – zależy od liczby urodzonych dzieci). Co więcej, przez cały ten okres rodzic będzie miał otrzymywał jednolite wynagrodzenie. Sprawdź również pożyczki na raty.

Urlop rodzicielski podzielony na części

Oczywiście rodzice nie mają obowiązku skorzystania z całej przysługującej im puli dni urlopowych – zwłaszcza, jeśli na urlop zdecydują się dopiero pod sam koniec przebywania na urlopie macierzyńskim. Odpowiednio 32 lub 34 tygodnie wolnego mogą podzielić oni na pomniejsze partie. Ważne jednak, by nie zapomnieć o poniższych zasadach urlopowych.

Zasady podzielenia urlopu rodzicielskiego: 

 • urlop rodzicielski możemy podzielić maksymalnie na cztery części,
 • poszczególne części urlopu rodzicielskiego powinny przypadać bezpośrednio jedna po drugiej (zasada zachowania ciągłości),
 • jeśli rodzic zdecyduje się wykorzystać pierwszą część urlopu rodzicielskiego od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, będzie miał możliwość skorzystania z aż 16 tygodni urlopu bez konieczności zachowania ciągłości,
 • poszczególne części urlopu nie mogą być krótsze niż 8 tygodni, choć są od tej reguły dwa wyjątki: pierwsza część urlopu może trwać 6 tygodni, a ostatnia – dowolną liczbę tygodni,
 • każda z części urlopowych powinna być wskazana w pełnych dniach. Nie można wydzielić partii urlopowej o długości na przykład 20 i pół dnia,
 • do każdej z części urlopu powinniśmy złożyć osobny wniosek urlopowy,
 • całość urlopu możemy wykorzystać nie później niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat.

Oczywiście poszczególne części urlopu mogą być wykorzystane dowolnie – przez ojca lub przez matkę dziecka. Rodzice mogą także zdecydować się na wspólne i jednoczesne skorzystanie z wolnego. W tym przypadku jednak dla każdego z nich urlop będzie naliczał się osobno – zamiast 32 tygodni urlopu będą mogli wykorzystać 16 tygodni równolegle. Urlop rodzicielski, w przeciwieństwie do urlopu ojcowskiego, może zostać przyznany każdemu kto spełni odpowiednie warunki. 

Urlop rodzicielski a wynagrodzenie

W czasie urlopu rodzicielskiego, podobnie jak w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzice otrzymują zasiłek. Jego wysokość będzie się różniła od sposobu, w jaki zdecydujemy się skorzystać z puli przysługującego nam wolnego. Jeśli rodzic zdecyduje się na łączne wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i następującego po nim urlopu rodzicielskiego, korzystając w ten sposób z tak zwanego „rocznego urlopu rodzicielskiego”, będzie mógł on liczyć na wypłatę 80% podstawy zasiłku przez cały okres przebywania na urlopie. Ważne jednak, by wniosek o łączne udzielenie urlopów złożyć do 21 dni po porodzie. 

Urlop rodzicielski można połączyć z pracą!

Ważne jednak, by pamiętać, że rodzic pobierający zasiłek na urlopie może pracować maksymalnie na połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Jeśli łączymy urlop rodzicielski z pracą, pula przysługujących nam dni wolnych zostanie wydłużona, jednak nie dłużej niż do:

 • 64 tygodni w przypadku ciąży pojedynczej,
 • 68 tygodni w przypadku ciąży mnogiej.

Warto zaznaczyć, iż pracodawca ma prawo odrzucić wniosek pracownika o umożliwienie pracy równolegle z pobieraniem zasiłku na urlopie. Stać się tak może wtedy, gdy połączenie pracy z urlopem nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy. Przyczyna odmowy powinna być jednak wskazana na piśmie.

Jeżeli jednak rodzic nie chce skorzystać z roku wolnego i woli rozbić pulę dni urlopu rodzicielskiego na mniejsze partie, przez okres urlopu macierzyńskiego i przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego otrzyma 100% podstawy zasiłku, natomiast przez pozostałe tygodnie urlopu rodzicielskiego – jedynie 60% postawy zasiłku.

Jak uzyskać urlop rodzicielski?

By uzyskać urlop rodzicielski, należy przede wszystkim złożyć u swojego pracodawcy wniosek urlopowy w odpowiednim czasie. W zależności od tego, w jaki sposób chcemy wykorzystać urlop, powinniśmy zachować odrębnych terminów:

 • do 21 dni po porodzie – jeśli rodzic chce skorzystać z tak zwanego „rocznego urlopu rodzicielskiego”, czyli chce połączyć pulę dni urlopu rodzicielskiego bezpośrednio z pulą urlopu macierzyńskiego, otrzymując za cały czas wolnego 80% podstawy zasiłku,
 • do 21 dni przez planowanym rozpoczęciem urlopu – jeśli rodzic chce dowolnie wykorzystać pulę dni urlopu rodzicielskiego, przy czym za pierwsze 6 tygodni otrzyma on 100% podstawy zasiłku, a za pozostałe 60% podstawy.

Wniosek o urlop rodzicielski

Warto pamiętać, iż wniosek o udzielenie pracownikowi części urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika (rodzica),
 • wskazanie terminu zakończenia urlopu macierzyńskiego (lub odpowiednio: urlopu tacierzyńskiego albo świadczenia kosiniakowego),
 • podanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego wraz z liczbą wykorzystanych części urlopowych i terminem zakończenia ostatniej z nich – jeśli rodzic korzystał już z dni urlopu rodzicielskiego,
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielona część lub całość urlopu rodzicielskiego.

Co równie istotne, do wniosku o przyznanie urlopu rodzicielskiego należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (mogą to być kopie owych dokumentów),
 • zaświadczenie pracownika, którym potwierdzi on, że wraz z drugim rodzicem dziecka nie wykorzysta większej liczby dni urlopu rodzicielskiego, niż jest to dozwolone. 

Urlop rodzicielski - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Urlop rodzicielski to specjalna pula dni wolnych, jaką młodzi rodzice mogą wykorzystać po to, by sprawować opiekę nad niemowlęciem.Pula dni urlopu rodzicielskiego przysługuje jedynie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (lub odpowiednio: tacierzyńskiego czy świadczenia kosiniakowego).
 • Urlop rodzicielski trwa do 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka w danej ciąży lub 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej.
 • Pulę dni urlopowych można wykorzystać w całości od razu pon zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Wówczas rodzic skorzysta z tak zwanego „rocznego urlopu rodzicielskiego”.
 • Tygodnie urlopu rodzicielskiego można także podzielić na kilka mniejszych części (maksymalnie z 4 partie). Skorzystać z nich może albo mama, albo tata, albo oboje rodziców – choć w takim przypadku pula będzie zmaleje dwukrotnie.
 • Jeśli rodzic chce skorzystać z „rocznego urlopu rodzicielskiego”, powinien złożyć wniosek urlopowy do 21 dni po porodzie. Wówczas utrzyma on 80% podstawy zasiłku przez cały czas przebywania na urlopie.
 • Jeśli rodzic nie chce od razu po porodzie decydować, czy chciałby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, może wstrzymać się ze złożeniem wniosku. Ostatecznie powinien on złożyć wniosek do 21 dni przez rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego.
 • Rodzic, który nie zdecydował się na „roczny urlop rodzicielski” od razu, otrzyma 100% postawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu, a za pozostałe tygodnie – 60% podstawy zasiłku.
 • Pracodawca nie ma prawa odrzucić wniosku o przyznanie urlopu rodzicielskiego, o ile ten został prawidłowo uzupełniony i złożony w odpowiednim czasie.
 • Z całej puli urlopu rodzicielskiego można skorzystać najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat.

Źródła:

http://www.rodzicielski.gov.pl

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jadzia czytelniczka
Jadzia czytelniczka
2019-04-13 07:52:55

prosze o pomoc zmagam sie z dlugami a moja corka choruje bede czekac na odpowieć

Podobne artykuły

Promocja: „300 złotych premii za Konto Jakie Chcę” od Santander Bank Polska i eBroker

W Santander Bank Polska trwa promocja, w której za założenie Konta Jakie Chcę i spełnienie warunków promocji można zdobyć nawet 880 złotych premii. Promocja trwa do 29 lutego 2020 roku.

author
Patryk Byczek
15 stycznia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mBank sesje Elixir

Planujesz zrealizować przelew w mBanku i zastanawiasz się, kiedy środki dotrą na konto odbiorcy? Sprawdź godziny sesji ELIXIR, które decydują o księgowaniu przelewów i zobacz, kiedy dojdzie przelew. System ELIXIR obejmuje sesje wychodzące i przychodzące, odbywające się w określonych godzinach od poniedziałku do piątku.

author
Dominika Byczek
03 czerwca 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

BEST S.A. – kontakt, infolinia

BEST S.A. to jeden z największych w naszym kraju podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Spółka jest na rynku już od 1994 roku. Sprawdzamy, jak skontaktować się z BEST S.A.

author
Dominika Byczek
26 maja 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Deutsche Bank w Rzeszowie

Deutsche Bank Polska ma swoją siedzibę główną w Warszawie. Bank kieruje swoją ofertę do Klientów detalicznych oraz przedsiębiorców. Rzeszów to jedno z miast, w których Deutsche Bank ma placówkę stacjonarną. 

author
Dominika Byczek
17 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Santander Consumer Bank Choszczno

Santander Consumer Bank to jeden z najpopularniejszych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Zapoznaj się z oddziałami Santander Consumer Bank w Choszcznie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
01 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Komornik zajął wyciąg narciarski

Na sprzętach z wyciągu narciarskiego na Górze Chrobrego widnieją już naklejki komornicze. Przedsiębiorstwo turystyczne Góra Chrobrego zainwestowało w budowę wyciągu przeszło 6 milionów. Koszty te się jednak nie zwróciły, a co więcej – do inwestycji należało jeszcze dopłacać.

author
Dominika Byczek
01 lutego 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj