Jak zgłosić przez Internet urodzenie dziecka ?

Jak zgłosić przez Internet urodzenie dziecka ?

author
Dominika Sobieraj
24 stycznia 2018
Ministerstwo cyfryzacji przygotowało projekt noweli ustawy o ewidencji ludności, a także ustawy Prawo o  aktach stanu cywilnego. Rada ministrów wstępnie przyjęła projekt, z którego wynika, że umożliwione zostanie internetowe zgłaszanie faktu urodzenia dziecka.

Nowela ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zdjąć z nich obowiązek osobistego zgłaszania się do urzędu stanu cywilnego w celu zgłoszenia narodzin dziecka. Projekt zakłada, że ustawa miałaby wejść w życie już 1 czerwca 2018 roku. 

Wstępne informacje o internetowym zgłaszaniu urodzenia dziecka 

W zgłoszeniu internetowym będzie trzeba zawrzeć wybrane dla dziecka imię. Po tym, jak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poprawnie zarejestruje fakt urodzenia, do osoby zgłaszającej zostanie odesłana informacja zwrotna zawierająca odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym dziecku numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Dokumenty te mają być wysyłane w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (poprzez e-mail). 

Tożsamość rodziców także numerem PESEL 

Aktualnie tożsamość rodziców zapisywania jest w aktach stanu cywilnego w postaci imienia, nazwiska oraz nazwiska rodowego rodziców. Często jednak zapisy te powodują problemy z ustaleniem faktycznej tożsamości rodziców dziecka.  "Powoduje to znaczne ograniczenia przy uszczelnianiu procedur związanych z realizacją programów pomocowych Państwa oraz wywiązywania z obowiązków nałożonych na służby statystyki publicznej" – wskazuje Centrum Informacje Rządu. 

Projekt noweli zakłada, że od teraz na akcie urodzenia dziecka mają być także widoczne numery PESEL rodziców dziecka. Autorzy projektu twierdzą, że dzięki temu łatwiejsze będzie załatwianie spraw urzędowych, takich jak korzystanie z programów pomocy. Takie rozwiązanie miałoby wejść w życie od początku grudnia 2018 roku. 

Minimalizowanie błędów 

Projekt ustawy zakłada, że podmioty, które mają dostęp do numerów PESEL będą mogły informować organy odpowiedzialne za rejestrację danych o ewentualnej niezgodności z stanem faktycznym. 

"Obecnie podmioty korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach taką informację będą przekazywać bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie danych. Przyspieszy to aktualizację danych w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r." – podaje CIR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Darmowy tablet od T-Mobile Usługi Bankowe
Wpisy
author
Aneta Jankowska
23 stycznia 2017

Darmowy tablet od T-Mobile Usługi Bankowe

Lombardy w Głogowie
Lombardy
author
Patryk Byczek
07 marca 2022

Lombardy w Głogowie

ING Bank Śląski w Trzebini
Oddziały
author
Patryk Byczek
11 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Trzebini

Credit Agricole w Lublińcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Lublińcu

Centralna Baza Ofert Pracy – najważniejsze informacje
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
06 sierpnia 2019

Centralna Baza Ofert Pracy – najważniejsze informacje

Waloryzacja emerytur 2019
Emerytura
author
Dominika Sobieraj
07 listopada 2018

Waloryzacja emerytur 2019

Porównaj