Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy rejestr dłużników

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy rejestr dłużników

author
04 września 2017
1 stycznia 2018 wystartuje Rejestr Należności Publicznoprawnych. Na liście dłużników znajdą się osoby i firmy, które mają zaległości wobec państwa na kwotę minimum 5000 zł.

W przeciwieństwie do innych rejestrów dłużników, Rejestr Należności Publicznoprawnych będzie instytucją publiczną i całkowicie darmową.

Rejestr ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane wszystkich dłużników znajdziemy w Portalu Podatkowym. 

KTO BĘDZIE DOKONYWAĆ WPISU

Wpisu dłużnika do Rejestru Należności Publicznoprawnych będą mogli dokonywać:

1) naczelnicy urzędów skarbowych

2) reprezentanci gmin (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

Podstawą wpisu będzie prawomocna decyzja lub wyrok sądu administracyjnego. Przed umieszczeniem Dłużnika w rejestrze, zostanie on poinformowany o „zagrożeniu ujawnienia w rejestrze”. Jeżeli w ciągu 30 dni płatność nie zostanie uregulowana, dane Dłużnika znajdą się w rejestrze.

KTO ZNAJDZIE SIĘ W REJESTRZE

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajdą się podmioty, których dług publicznoprawny wraz z odsetkami przekracza 5000 zł. Do takich wierzytelności zaliczamy między innymi:

– nieopłacane mandaty

– zaległości w ZUSie

– zaległości wobec urzędu skarbowego

– zaległości wobec samorządów terytorialnych

– brakujące opłaty dotyczące użytkowania wieczystego

JAKIE DANE BĘDĄ W REJESTRZE

Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym. Jeżeli:

a) Dłużnik jest osobą fizyczną – w rejestrze znajdziemy jego imię i nazwisko oraz numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia)

b) Dłużnik jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą – w rejestrze znajdziemy imię i nazwisko, dane firmy, PESEL, NIP lub REGON.

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajdą się także dane o wierzycielu oraz wysokości zaległości. Celem nowego rejestru dłużników jest zachęcenie osób do szybszej spłaty swoich długów oraz pomoc przedsiębiorcom przy weryfikacji kondycji finansowej kontrahentów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Dobrym Mieście
Oddziały
author
05 czerwca 2019

Alior Bank w Dobrym Mieście

Santander Bank Polska w Krasnymstawie
Oddziały
author
24 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Krasnymstawie

Czarna przyszłość emerytur w Polsce
Bez kategorii
author
01 stycznia 2020

Czarna przyszłość emerytur w Polsce

Chwilówki online
Pożyczki
author
22 października 2021

Chwilówki online

Kasa Stefczyka Starachowice
Oddziały
author
25 października 2020

Kasa Stefczyka Starachowice

Nethone w grupie Fintech akceleratora Plug and Play
Bez kategorii
author
30 sierpnia 2019

Nethone w grupie Fintech akceleratora Plug and Play