zadluzenia.com
zamknij

Rejestr Należności Publicznoprawnych - nowy rejestr dłużników

1 stycznia 2018 wystartuje Rejestr Należności Publicznoprawnych. Na liście dłużników znajdą się osoby i firmy, które mają zaległości wobec państwa na kwotę minimum 5000 zł.

 

W przeciwieństwie do innych rejestrów dłużników, Rejestr Należności Publicznoprawnych będzie instytucją publiczną i całkowicie darmową.

 

Rejestr ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane wszystkich dłużników znajdziemy w Portalu Podatkowym. 

 

KTO BĘDZIE DOKONYWAĆ WPISU

 

Wpisu dłużnika do Rejestru Należności Publicznoprawnych będą mogli dokonywać:

 

1) naczelnicy urzędów skarbowych

2) reprezentanci gmin (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

 

Podstawą wpisu będzie prawomocna decyzja lub wyrok sądu administracyjnego. Przed umieszczeniem Dłużnika w rejestrze, zostanie on poinformowany o „zagrożeniu ujawnienia w rejestrze”. Jeżeli w ciągu 30 dni płatność nie zostanie uregulowana, dane Dłużnika znajdą się w rejestrze.

 

KTO ZNAJDZIE SIĘ W REJESTRZE

 

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajdą się podmioty, których dług publicznoprawny wraz z odsetkami przekracza 5000 zł. Do takich wierzytelności zaliczamy między innymi:

 

- nieopłacane mandaty

- zaległości w ZUSie

- zaległości wobec urzędu skarbowego

- zaległości wobec samorządów terytorialnych

- brakujące opłaty dotyczące użytkowania wieczystego

 

JAKIE DANE BĘDĄ W REJESTRZE

 

Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym. Jeżeli:

 

a) Dłużnik jest osobą fizyczną – w rejestrze znajdziemy jego imię i nazwisko oraz numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia)

 

b) Dłużnik jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą – w rejestrze znajdziemy imię i nazwisko, dane firmy, PESEL, NIP lub REGON.

 

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajdą się także dane o wierzycielu oraz wysokości zaległości. Celem nowego rejestru dłużników jest zachęcenie osób do szybszej spłaty swoich długów oraz pomoc przedsiębiorcom przy weryfikacji kondycji finansowej kontrahentów. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY