Jak złożyć reklamację w BOŚ Banku?

Jak złożyć reklamację w BOŚ Banku?

author
Dorota Cholewicka
11 czerwca 2023

Jesteś niezadowolony z usług BOŚ Banku? Możesz złożyć reklamację. Sprawdź, jak zrobić to szybko i skutecznie.

Spis treści:

 1. Reklamacja w BOŚ Banku
 2. Jak złożyć reklamację w BOŚ Banku?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do BOŚ Banku?
 4. Odpowiedź na reklamację w BOŚ Banku
Zwiń spis treści

Reklamacja w BOŚ Banku

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w BOŚ Banku?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w BOŚ Banku:

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

 • po zalogowaniu się Klienta do usługi bankowości elektronicznej Banku BOŚBank24 wraz z aplikacją mobilną oraz iBOSS24 lub z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Banku.

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

 • Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

3) Listownie

Przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Banku:

 • BOŚ Bank, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa lub adres dowolnego oddziału.

4) Telefonicznie

 • pod numerem telefonu: 801-355-455 lub 22 543 34 34.

Najważniejsze informacje o banku:

BOŚ Bank sesje Elixir

BOŚ Bank infolinia

Co powinna zawierać reklamacja do BOŚ Banku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia,
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas.
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w BOŚ Banku

BOŚ Bank ma zawsze od 15 do 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w BOŚ Banku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 15 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach bank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 35 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych
 • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać na piśmie w postaci papierowej.

Uwaga! Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona poprzez e-mail. W szczególnych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dodatkowo przekazana telefonicznie.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

W pierwszej kolejności możesz wnieść odwołanie do Rzecznika Klienta BOŚ Banku. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile Polacy wydają na węgiel?
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 lutego 2019

Ile Polacy wydają na węgiel?

Profi Credit w Białogardzie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
08 listopada 2018

Profi Credit w Białogardzie

Ranking pożyczek pozabankowych – lipiec 2020
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
30 czerwca 2020

Ranking pożyczek pozabankowych – lipiec 2020

Deutsche Bank w Olsztynie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
23 listopada 2017

Deutsche Bank w Olsztynie

PKO BP w Częstochowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
30 września 2019

PKO BP w Częstochowie

Biuro paszportowe w Krakowie
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
27 lipca 2022

Biuro paszportowe w Krakowie

Porównaj