Jak złożyć reklamację w DNB Bank?

Jak złożyć reklamację w DNB Bank?

author
Dorota Cholewicka
01 lipca 2023

Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu DNB Banku? Uważasz, że bank działa niezgodnie z przepisami? Sprawdź, w jaki sposób możesz złożyć reklamację.

Spis treści:

 1. Reklamacja w DNB Bank
 2. Jak złożyć reklamację w DNB Bank?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do DNB Banku?
 4. Odpowiedź na reklamację w DNB Bank
Zwiń spis treści

Reklamacja w DNB Bank

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.  Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w DNB Bank?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w DNB Bank.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego w Bankowości internetowej lub e-mail: [email protected]

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

2) Listownie

Przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Banku:

 • Centrala DNB Banku Polska S.A. ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa.

4) Telefonicznie

 • za pośrednictwem infolinii 22 531 39 39.

Co powinna zawierać reklamacja do DNB Banku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia,
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w DNB Bank

DNB Bank ma zawsze do 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w DNB Banku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 30 dni kalendarzowych.

DNB Bank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 60 dni kalendarzowych.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać na piśmie w postaci papierowej.

Uwaga! Na wniosek Klienta dodatkowo odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona poprzez Bankowość Internetową lub e-mail.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Sulikowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 września 2019

PKO BP w Sulikowie

Rzecznik Finansowy ostrzega przed inwestycjami „w weksle”
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 września 2019

Rzecznik Finansowy ostrzega przed inwestycjami „w weksle”

PKO BP w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 września 2019

PKO BP w Golubiu-Dobrzyniu

Wpis na listę dłużników krępuję aż 2/5 Polaków
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
28 listopada 2019

Wpis na listę dłużników krępuję aż 2/5 Polaków

Promocja: „Wracamy do szkoły” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2021

Promocja: „Wracamy do szkoły” w BNP Paribas

PKO BP w Suwałkach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
24 lipca 2019

PKO BP w Suwałkach

Porównaj