Każdy kredyt, na jaki się decydujemy, wiąże się z pewnym ryzykiem. Bojąc się o swą przyszłość, wiele Klientów decyduje się na wykupienie pakietu ubezpieczeniowego. Sprawdziliśmy, czy istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów, jakie ponieśliśmy, ubezpieczając swój kredyt. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 03.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Co to jest ubezpieczenie kredytu?
2. Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytu?
3. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego.
4. Czy można odzyskać ubezpieczenie kredytu?
5. Kiedy mogę odzyskać ubezpieczenie kredytu?
6. Wypowiedzenie umowy a ubezpieczenie.
7. Czy warto starać się o zwrot ubezpieczenia?

 

CO TO JEST UBEZPIECZENIE KREDYTU?

Ubezpieczenie kredytu to jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Dawniej równie istotnym zabezpieczeniem dla banków były chociażby weksle, zastawy rzeczy czy też poręczenia.

Ubezpieczenie kredytu ma pomoc w spłacie rat kredytu w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub w wyniku szkody na nieruchomości.  
 

Ubezpieczenie kredytu to nie tylko zabezpieczenie finansów Kredytobiorcy na wypadek wszelkich przeciwności losu. Dzięki niemu zapewnione zostanie także bezpieczeństwo i spokój ducha całej rodziny Konsumenta.

 

JAKIE SĄ RODZAJE UBEZPIECZEŃ KREDYTU?

Banki proponują zwykle swym Klientom kilka rodzajów ubezpieczeń – osobno lub w skonfigurowanym już pakiecie. By nie przepłacać, dobrze jest zastanowić się, jakich ubezpieczeń potrzebujemy (bowiem wiele z nas ma już wykupione osobne polisy).

Ubezpieczenie na życie
Inaczej nazywane jest ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Przystępują do niego Kredytobiorcy nie tylko zaciągający kredyt hipoteczny, ale i konsumpcyjny.

Ubezpieczenie na życie to forma zabezpieczenia, dzięki której możliwa jest spłata pozostałej do końca umowy części kredytu przez ubezpieczyciela w przypadku śmierci Kredytobiorcy.

Warto pamiętać, że ten wariant ubezpieczenia jest najistotniejszy – choć wielu z nas nie myśli o śmierci, ani o tym, co stanie się z naszymi zobowiązaniami, gdy nas już nie będzie. By zabezpieczyć swą rodzinę przed nieoczekiwanym kłopotem, warto pomyśleć o ubezpieczeniu na życie.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa
Ten rodzaj ubezpieczenia stosowany jest także w przypadku kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych.

Jak sama nazwa ubezpieczenia wskazuje, usługa ta jest ofertą pomocy w spłacie pozostałej części kredytu w sytuacji, gdy Kredytobiorca dozna nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje zyskaniem statusu trwałego inwalidztwa.

Pokrycie pozostającej części kredytu z funduszu ubezpieczeniowego może nastąpić na wniosek Kredytobiorcy, o ile przedstawi on odpowiednie dokumenty potwierdzające trwale inwalidztwo (np. odpowiednie zaświadczenie ZUS).

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
Ubezpieczenie to zawierane jest także przypadku kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych.

Warunki ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy są bardzo podobne do tych właściwych ubezpieczeniu na wypadek trwałego inwalidztwa.

W sytuacji, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby Kredytobiorca straci zdolność do wykonywania pracy, możliwa będzie spłata kredytu przez ubezpieczyciela. Oczywiście konieczne będzie przestawienie odpowiedniej dokumentacji biegłych w sprawie niezdolności do pracy.
 

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
Tak samo, jak powyższe warianty, także i ta forma ubezpieczenia zawierana jest zarówno przy kredytach konsumpcyjnych, jak i hipotecznych.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy zapewnie pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów spłaty kolejnych, najczęściej 6-12 rat kredytu, w przypadku, gdy Kredytobiorca bez swojej winy straci pracę.

Ten wariant ochronny zwykle dotyczy jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę na okres stały, choć bywa, że i tych prowadzących działalność gospodarczą. Do uzyskania wsparcia finansowego konieczne jest udowodnienie, iż wina w sprawie zwolnienia nie leżała po stronie Kredytobiorcy.

 

UBEZPIECZENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

W przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z trzema dodatkowymi formami ochrony. Warianty te wykraczają poza zakres standardowych ubezpieczeń, o jakich pisaliśmy w sekcji Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytu?.

Ubezpieczenie nieruchomości
Jest to obligatoryjna, a więc obowiązkowa forma ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych, jakiej wymagają wszystkie banki.

Tego typu ubezpieczenie może zostać zawarte za pośrednictwem banku – z ubezpieczycielem na co dzień współpracującym z  danym bankiem. Istnieje jednak możliwość, by Kredytobiorca przedstawił bankowi samodzielnie przygotowaną ofertę polisy ubezpieczeniowej z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń szkody. Środki z ubezpieczenia nie trafiają jednak do sam Kredytobiorcy, lecz otrzymuje je bank na spłatę kredytu. Dzięki temu Konsument może zająć się naprawą szkód, a bank – spłatą kredytu za niego.

Ubezpieczenie niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego
Ubezpieczenie to wymagane jest w przypadku zupełnego braku lub bardzo niskiego wkładu własnego Kredytobiorcy, który mimo braku odłożonych funduszy decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego.

Taka forma zabezpieczenia oferuje spłatę na rzecz banku tej części kredytu, która odpowiada różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez klienta.

Mówiąc prościej – ubezpieczenie to pokrywa wkład własny za Konsumenta, a jego spłata zwykle następuje wraz z ratami.

Ubezpieczenie pomostowe
Jest to ubezpieczenie zawierane w przypadku kredytów hipotecznych przez bank. Ma ono służyć nie Konsumentowi, lecz właśnie Kredytodawcy.

Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczaniem umowy do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaci kredytu w czasie pomiędzy zawarciem umowy kredytu a wpisem do księgi wieczystej, nastąpi zwrot kredytu.

Co ważne, choć ubezpieczenie pomostowe zapewnia bankowi owy zwrot kredytu, nie zwalnia z jego spłaty samego kredytobiorcy.
 

 

CZY MOŻNA ODZYSKAĆ UBEZPIECZENIE KREDYTU?

Ubezpieczenie kredytu istnieje po to, by zabezpieczać interesy zarówno Kredytobiorcy, jak i banku. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z polisy, a nawet odzyskania proporcjonalnej części wpłaconej już przez Konsumenta składki.

Okolicznością umożliwiającą bezproblemowe otrzymanie zwrotu ubezpieczenia kredytu może być na przykład przedterminowa spłata zobowiązania czy dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie obsługiwania zadłużenia.  Co więcej, na odzyskanie ubezpieczenia kredytu liczyć mogą nawet te osoby, które otrzymały oficjalne wypowiedzenie umowy przez bank i których zaległości w spłacie skierowanie zostały do windykacji.

Jeśli składka na polisę kredytową została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania podczas zawiera umowy, można ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku, gdy składka pobierana była wraz z miesięcznymi ratami, także mamy prawo do zwrotu – w takiej sytuacji obowiązkiem banku będzie dokonanie odpowiedniego rozliczenia pieniężnego. Co istotne, każdy wniosek o zwrot należy kierować bezpośrednio do banku, nie do ubezpieczyciela.
 

 

KIEDY MOGĘ ODZYSKAĆ UBEZPIECZENIE KREDYTU?

Po pierwsze – o zwrot składki ubezpieczeniowej możesz zwrócić się w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Nie ma znaczenia to, czy zobowiązanie spłacasz sam czy też przy pomocy np. kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego.

Okolicznością umożliwiającą otrzymanie zwrotu ubezpieczenia kredytu może być na także dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie obsługiwania zadłużenia. Decydując się jednak na takie rozwiązanie warto zastanowić się, jak i czy w ogóle poradzimy sobie z zobowiązaniem w sytuacji, gdy spotkają nas losowe problemy w życiu, a my nie będziemy ubezpieczeni. 
 

Co więcej, na odzyskanie ubezpieczenia kredytu liczyć mogą nawet te osoby, które otrzymały oficjalne wypowiedzenie umowy przez bank i których zaległości w spłacie skierowanie zostały do windykacji.

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY A UBEZPIECZENIE

Warto wiedzieć, iż możliwe jest uzyskanie zwrotu z ubezpieczenia także wtedy, gdy nasz kredyt spłacany jest nieterminowo, a nawet w tedy, gdy zostało nam wręczone wypowiedzenie umowy kredytowej
 

Nawet w momencie, gdy konkretne zobowiązanie pieniężne Konsumenta jest już odsprzedane firmie windykacyjne, warto sprawdzić, czy kredyt nie był ubezpieczony, a jeśli tak – możliwe jest otrzymanie zwrotu pieniędzy za polisę kredytową.

Warunkiem uzyskania zwrotu w takim przypadku jest zgłoszenie się po niego przed upływem tak zwanej ochrony ubezpieczeniowej. Jej dokładny termin należy sprawdzić w zatwierdzonych naszą parafką warunkach umowy ubezpieczenia – lub bezpośrednio u ubezpieczyciela.

 

CZY WARTO STARAĆ SIĘ O ZWROT UBEZPIECZENIA?

Na pytanie, czy warto starać się o zwrot ubezpieczenia, nie sposób wysnuć jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, na jakie warunki kredytowe i ubezpieczeniowe zgodziliśmy się w chwili podpisania umowy z bankiem. 

W niektórych przypadkach konsekwencje towarzyszących rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu mogą okazać się na tyle poważne, że cały zwrot będzie dla nas niekorzystny lub z praktycznego punktu widzenia – nawet niemożliwy.
 

Jeśli jednak okaże się, iż rezygnacja z polisy jest dla nas możliwa i nie będzie skutkowała żadnymi poważnymi konsekwencjami, warto przemyśleć rezygnację z ubezpieczenia – zwłaszcza biorąc pod uwagę kuriozalne ceny niektórych pakietów ubezpieczeniowych. 


 

Komentarze