Komunikat UOKiK w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu

Komunikat UOKiK w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu

author
Alicja Uzarowicz
13 września 2019

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał oficjalny komentarz w sprawie prawa kredytobiorcy do odzyskania części kosztów kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem. Co więcej, każdy kredyt konsumencki powinna cechować możliwość wcześniejszego uregulowania zobowiązania.

Najnowszy komunikat Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stawia jasno sprawę przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta. Zgodnie z publikacją bank powinien w takim przypadku zrobić coś więcej niż tylko umorzyć odsetki. Niestety dotychczas nie wszystkie podmioty rynku finansowego wypełniały swoje obowiązki.

"

Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i je oddać konsumentowi

– napisano w komunikacie UOKiK.

Co kluczowe, zwrot ten powinien być wyliczony proporcjonalnie od dnia faktycznej spłaty do dnia umownego końca okresu kredytowania. Ponadto UOKiK podkreślił, iż te koszty podlegają zwrotowi ze strony banku bez względu na to, czy klient je faktycznie poniósł – jeżeli wynikają z umowy, powinny wrócić do klienta.

UOKiK ostrzega przed DasCoin

Komunikat UOKiK na temat wcześniejszej spłaty kredytu

Podstawą do wydania przez polski organ komunikatu o takiej treści jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Instytucja ta wyraźnie stwierdziła bowiem, iż każdorazowa wcześniejsza spłata kredytów i pożyczek wiąże bank obowiązkiem proporcjonalnym obniżeniem wszystkich kosztów.

Oznacza to w praktyce nie tylko obniżenie samych odsetek, ale również takich kosztów jak prowizje, opłata przygotowawcza, czy też ubezpieczenie kredytu bądź pożyczki. Warto również wspomnieć, iż dokładnie tego samego zdania byli już Prezes UOKiK oraz Rzecznik Finansowy już w roku 2015.

"

Z doświadczenia UOKiK wynika, że są instytucje finansowe, które nie rozliczają się z konsumentem. Owszem umarzają odsetki za czas, w którym ktoś już nie będzie korzystać z kredytu, ale zatrzymują część opłat np. administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie. To naruszenie prawa. Cieszę się, że Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził dotychczasowe stanowisko urzędu

– powiedział Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Kontrola UOKiK: 2% polskich paliw nie spełnia wymagań

Czas na zmiany

Powodem, dla którego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podjął się wydania orzeczenia w tej sprawie był wniosek prejudycjalny Sądu Rejonowego Lublin-Wschód. W każdym przypadku wniosek tego rodzaju stanowi upewnienie się danej jednostki sądowniczej o tym, że prawidłowo zostały zinterpretowane przepisy prawa.

Orzeczenie TSUE stanowi zatem pewną instrukcję obsługi przepisów omawiających obowiązki banku względem konsumenta w przypadku wcześniejszej spłaty zaciągniętego przez niego kredytu. Prezes UOKiK podjął już działania mające na celu sprawdzenie, czy instytucje finansowe prawidłowo rozliczają się z klientami.

"

Prezes urzędu postawił zarzuty 21 firmom z sektora pozabankowego, które nie rozliczają się z klientami. Ponadto toczy się 8 postępowań wyjaśniających, które są na wczesnym etapie, a kolejne sprawy będą wszczynane na bieżąco

– napisano w komunikacie UOKiK.

Kara Prezesa UOKiK dla Polkomtel

Apel Prezesa UOKiK do kredytodawców

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraźnie apeluje do firm udzielających kredytów i pożyczek o dogłębne zapoznanie się z wyrokiem TSUE. Jest to nie tylko ostrzeżenie, ale również zachęta do zapoznania się z prawidłową interpretacją przepisów dotyczących przedterminowej spłaty zobowiązania.

"

Jest to też dobry powód do tego, aby unormowały sytuację na rynku i zawierały ugody z klientami. W ten sposób można uniknąć interwencji UOKiK, a przypomnę, że maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 proc. obrotu

– dodał Marek Niechciał.

Jak może bronić się nieuczciwie potraktowany klient kredytodawcy? W przypadku, gdy dojdzie do nieprawidłowego rozliczenia należy złożyć reklamację powołując się na wspomniane orzeczenie TSUE. W przypadku zaś, gdy firma odrzuci naszą reklamację pozostaje pomoc Rzecznika Finansowego, a w ostateczności wejście na drogę sądową.

Exito z rekordowo wysoką karą od UOKiK

Źródła:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15765

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Franczyza Nest Banku – jak to działa
Banki
autor wpisu
m_szydlowski
12 maja 2017

Franczyza Nest Banku – jak to działa

Tytuł Etycznej Firmy 2018 dla PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 marca 2019

Tytuł Etycznej Firmy 2018 dla PKO BP

Pozabankowa karta kredytowa
Pożyczki
author
Dominika Sobieraj
27 marca 2023

Pozabankowa karta kredytowa

Toyota Bank – kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
24 lutego 2023

Toyota Bank – kontakt infolinia

Chwilówki Kołobrzeg
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
17 marca 2022

Chwilówki Kołobrzeg

Obniżka stóp procentowych
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
06 lutego 2013

Obniżka stóp procentowych

Porównaj