Kredyt bez zgody współmałżonka – gdzie dostaniemy?

Kredyt bez zgody współmałżonka – gdzie dostaniemy?

author
Dorota Grycko
26 września 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

W dzisiejszych czasach kredyt to zupełna normalność. Kredyty zaciągamy, by kupić mieszkanie, opłacić rodzinne wakacje, a nawet – by sprawić małżonkowi wymarzony prezent. Co jednak, gdy bank odmówi nam udzielenia kredytu bez zgody współmałżonka? Czy ma do tego prawo? I w jakich bankach możemy liczyć na finansowanie bez przedkładana zgody?

Spis treści:

 1. Co to jest zgoda współmałżonka?
 2. Czy banki mogą prosić o zgodę współmałżonka?
 3. Kredyt bez zgody małżonka – do jakiej kwoty?
 4. Konsekwencje w przypadku braku spłaty kredytu
 5. Kredyt bez zgody współmałżonka - przykłady z banków
 6. Kredyt bez zgody współmałżonka - najważniejsze pytania
 7. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Co to jest zgoda współmałżonka?

To prawda, iż każdy związek małżeński powinien opierać się na zaufaniu. Bywa jednak tak, że w codziennej rutynie i natłoku obowiązków uczucia schodzą na drugi plan, a to, co się liczy, to praktyczne rozwiązania. W końcu wspólne życie wymaga od współmałżonków podejmowania racjonalnych decyzji. Bez rozsądku i odrobiny cynizmu większość z nas już dawno zostałaby „na lodzie”. 

Jeśli dwójka ludzi ma razem tworzyć rodzinę, musi dzielić się ze sobą każdą kwestią, jaka może mieć wpływ na ich wspólne życie. Jedną z nich są oczywiście pieniądze. I choć większość romantyków, marzycieli i utopistów jest zdania, że pieniądze szczęścia nie dają, po zderzeniu z rzeczywistością ciężko zgodzić się z taką opinią. Nie oszukujmy się – bez pieniędzy i poczucia finansowego bezpieczeństwa mało kto byłby w stanie dziś przeżyć. 

Dlatego właśnie gdy jeden z małżonków ubiega się o kredyt (np. kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę online), drugi powinien być tego świadomy – zwłaszcza gdy chodzi o spore sumy. Zwykle w takich przypadkach świeżość umysłu zachowują pracownicy banku, prosząc o pisemną zgodę współmałżonka. Oczywiście dla wielu wnioskodawców tego typu wymogi bywają krepujące – zwłaszcza, gdy chcą wziąć kredyt na zakup prezentu lub niespodzianki dla współmałżonka. 

Czy banki mogą prosić o zgodę współmałżonka?

Instytucje finansowe, chcąc udzielić finansowania swemu klientowi, mają prawo poprosić współmałżonka kredytobiorcy o pisemną zgodę na wypłatę środków. Zasada ta tyczy się przede wszystkim kredytów zaciąganych z zabezpieczeniem w postaci nieruchomości lub samochodu, którego właścicielami są oboje małżonkowie. Dlatego przykładowo kredyty hipoteczne, czyli te zabezpieczane hipoteką, są udzielane jedynie po uzyskaniu zgody małżonka wnioskodawcy. 

Podobnie w przypadku kredytów gotówkowych – banki proszą o zgodę małżonka. Jednak każda instytucja sama ustala, jak duże kredyty gotówkowe będą wymagały zgody, a które można udzielić bez fatygowania współmałżonka. Zasada jest prosta: im większy chcemy kredyt, tym większa szansa na to, że banki poproszą nas o zgodę współmałżonka na udzielenie finansowania. 

Dlaczego w ogóle banki proszą o tę zgodę? Czy jest to zgodne z prawem? Cóż, owszem, przepisy pozwalają na tego typu aktywności. W końcu w małżeństwie wszystko jest wspólne (chyba że partnerzy podpisali stosowną intercyzę, czyli mają rozdzielność majątkową). Wobec tego kredytodawca nie ma „swoich” pieniędzy i „swojej” zdolności, lecz pieniądze i zdolność finansową małżeństwa. Co za tym idzie, ewentualnym opóźnieniem w spłacie naraża on na konsekwencje także partnera:

Art. 31. §1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Art. 30. § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.


Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dziennik Ustaw nr 9 na rok 1964, poz 59.

Kredyt bez zgody małżonka – do jakiej kwoty?

Pytanie o maksymalną wysokość kredytu, w przypadku którego nie będzie nam potrzebna zgoda małżonka, jest jednym z najczęściej zadawanych i „googlowanych” pytań wśród konsumentów pozostających w związkach małżeńskich. Niestety, nie sposób udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Jedyna zasada brzmi następująco: im większy kredyt, tym większa szansa na konieczność okazania zgody współmałżonka. 

Większość banków ustala maksymalne progi kwotowe „kredytów bez zgody” i stosuje je jednakowo dla wszystkich kredytobiorców. Zazwyczaj są to sumy bliskie 20 000 złotych. Jednak niektóre banki indywidualnie pod chodzą do tego typu kwestii. Oceniają zdolność kredytową wnioskodawcy i dopiero wtedy stwierdzają, czy można udzielić mu danego finansowania bez zgody małżonka. 

Gdy wnioskodawca sam nie posiada odpowiednich zarobków, stabilnego zatrudnienia lub dobrej historii kredytowej, udzielenie jakiegokolwiek kredytu (może poza szybkimi pożyczkami na dowód) może okazać się niemożliwe. Jedynym wyjściem może okazać się poproszenie małżonka o współudział w kredycie (jako drugi kredytobiorca) lub o podżyrowanie kredytu. 

O tym, czy małżonek może zostać żyrantem kredytu, pisaliśmy tutaj: https://www.zadluzenia.com/czy-poreczycielem-moze-byc-maz-lub-zona/ 

Konsekwencje w przypadku braku spłaty kredytu

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie konsekwencje dla partnera będzie miało zaciągnięcie kredytu przez jednego ze współmałżonków. W jednej strony polskie przepisy zabezpieczają małżonków przez koniecznością spłaty zobowiązań drugiego z partnerów. Dobrym przykładem może być kredyt online. Jeśli jeden z małżonków zaciągnął tego typu zobowiązanie, to wedle prawa wierzyciel może zając majątek jedynie właściwego kredytobiorcy. 

Są jednak sytuacje, w których ustawowe zabezpieczenie nie będzie chroniło drugiego małżonka. Chodzi przede wszystkim o spłatę takich zobowiązań, których udzielono w celu zabezpieczenia potrzeb rodziny. Jeśli z pieniędzy przyznanych przez bank zakupiono na przykład sprzęt do wspólnego domu, odzież czy obuwie dla dzieci, wyprawki szkolne, a nawet żywność, za spłatę będą odpowiadać oboje małżonkowie. Nieważne, które z nich zaciągnęło kredyt. 

Jeśli więc małżonek zaciągnie w banku kredyt gotówkowy, po czym zaprzestanie spłaty, jego współmałżonek także zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jedynym sposobem na uniknięcie przejęcia rodzinnego majątku jest wykazanie, iż pieniądze z kredytu nie zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Poszkodowany małżonek może wystąpić o takie orzeczenie do sądu zgodnie z obowiązującym prawem:

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.


Art. 30. § 2.  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Dziennik Ustaw nr 9 na rok 1964, poz 59.

Kredyt bez zgody współmałżonka - przykłady z banków

ING Bank Śląski

Zgoda współmałżonka do udzielenia kredytu gotówkowego jest wymagana, jeśli łączna suma zobowiązań powstała na mocy owego finansowania przekroczy 50 000 złotych. Do łącznych zobowiązań wlicza się także zaangażowania zaciągnięte w innych bankach czy firmach pożyczkowych. 


BGŻ BNP Paribas 

Zgoda współmałżonka jest wymagana w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa oraz zaangażowanie w ramach kredytów gotówkowych w banku BGŻ BNP Paribas (łącznie z wnioskowaną kwotą) przekracza 30 000 złotych. 


mBank

Zgoda małżonka wymagana jest wtedy, gdy wniosek kredytowy złożył jeden z małżonków (pozostając z partnerem we wspólności majątkowej małżeńskiej).

W placówkach i Biurze Obsługi Klienta mBank udostępnia dodatkowe informację o kwocie kredytu, którą można uzyskać samodzielnie, bez tej zgody. Kwota ta jest zależna od sytuacji materialnej wnioskodawcy. 


Santander Consumer Bank 

Maksymalna kwota kredytu udzielonego bez zgody współmałżonkach w ramach oferty „Mistrzowski Kredyt” wynosi 0 złotych. W przypadku zwykłego kredytu gotówkowego maksymalna kwota wynosi natomiast 30 000 złotych. 

Kredyt bez zgody współmałżonka - najważniejsze pytania

To zależy od rodzaju finansowania, aczkolwiek istnieją kredyt, które można uzyskać bez zgody współmałżonka.

Banki zazwyczaj nie sprawdzają sytuacji finansowej współmałżonka, nawet jeśli musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez nas kredytu lub pożyczki.

Kredyty hipoteczne, czyli te zabezpieczane hipoteką, są udzielane jedynie po uzyskaniu zgody małżonka wnioskodawcy. 

Większość banków ustala maksymalne progi kwotowe „kredytów bez zgody” i stosuje je jednakowo dla wszystkich kredytobiorców.

Podsumowanie

 1. Instytucje finansowe, chcąc udzielić finansowania swemu klientowi, mają prawo poprosić współmałżonka kredytobiorcy o pisemną zgodę na wypłatę środków. Przywilej ten stosuje zdecydowana większość banków działających na polskim rynku.
 2. O zgodę współmałżonka nie pytają zwykle prywatne firmy pożyczkowe. Jednak tam finansowanie zostanie udzielone na o wiele niższą kwotę i na gorszych warunkach (wyższe oprocentowanie, krótszy okres spłaty, wysoka prowizja).
 3. Zgoda małżonka na udzielenie kredytu jest wymagana zawsze w przypadku kredytów, które mają zostać zabezpieczone nieruchomością lub samochodem należącym do obojga małżonków.
 4. W przypadku kredytów gotówkowych zgoda może być wymagana, choć nie musi. Każdy bank indywidualnie podchodzi do tej kwestii.
 5. Niektóre banki odgórnie ustalają maksymalny próg dla kredytów udzielanych bez zgody małżonka (na przykład 30 tysięcy). Inne obliczają owy limit kwotowy na podstawie zdolności finansowej wnioskodawcy i jego wiarygodności konsumenckiej.
 6. Jeśli małżonkowie mają zasądzoną rozdzielność majątkową (tak zwana intercyza), bank nie ma prawa wymagać od wnioskodawcy przedłożenia zgody małżonka na uzyskanie kredytu.
 7. Jeśli jeden z małżonków zaciągnie kredyt, w razie ewentualnych problemów ze spłatą do odpowiedzialności zostaną pociągnięci oboje małżonkowie. Wyjątkiem w tej kwestii są kredyty udzielane przez Internet.
 8. By zrzec się odpowiedzialności za kredyt zaciągnięty przez małżonka, należy udowodnić, iż nie było się świadomym owego zobowiązania. Co więcej, pieniądze z kredytu nie mogły zostać przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny.
 9. Jeśli kredytobiorca zaciągną kredyt, z którego pieniądze przeznaczył na dom lub rodzinę (odzież dla dzieci, wyprawka szkolna, sprzęt RTV, rodzinny wyjazd na wakacje), drugi małżonek będzie współodpowiedzialny za spłatę.
 10. Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię wspólności majątkowej i współodpowiedzialności za zobowiązania finansowe, jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

anonim87
anonim87
2019-04-02 10:28:07

mnie to troche smieszy ze nie mozna po slubie wziac kredytu samemu a co jak chce zrobic zonie niespodzianke i kupic jej nowe auto na kredyt, to teoche tak jakby juz nie sie figurowało w papierach jako ja, osoba tylko od slubu juz zawsze w dwupaku nawet w finanasach

Podobne artykuły

Pożyczki długoterminowe – ranking

Pożyczki długoterminowe możemy spłacać nie tylko w ciągu kilkudziesięciu miesięcy, ale nawet w ciągu 10 lat, dzięki czemu rata jest często bardzo niska i lekka dla naszego portfela. Sprawdź najlepsze oferty pożyczek długoterminowych na kwotę nawet 200 000 zł i sprawdź, jak rozłożyć długoterminowe pożyczki ratalne na jak największą liczbę rat. umowy o pracę, karta kredytowa

author
Dominika Byczek
18 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bogaty jak prezes banku

W 2016 roku, najwięcej, bo prawie 12 mln zł, zarobił Luigi Lovaglio - prezes Banku Pekao. Zaraz po nim, w zestawieniu przygotowanym przez serwis Bankier.pl, jest prezes banku Citi Handlowy, z “wynikiem” 5,4 mln zł.  

author
Aneta Jankowska
06 kwietnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Kredyt hipoteczny Sieradz

Zastanawiasz się nad kupnem mieszkania, ale nie masz tak dużej gotówki? Nie orientujesz się, w których bankach w Sieradzu mógłbyś wziąć kredyt hipoteczny? Sprawdź w naszym rankingu wszystkie oferty dostępne w Twoim mieście. Maksymalny okres spłaty wynosi 35 lat.

author
Dominika Byczek
22 lutego 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyt konsolidacyjny Kobyłka

Kredyt konsolidacyjny jest najlepszym sposobem na to, aby obniżyć swoje miesięczne raty. Przygotowaliśmy dla was spis najlepszych ofert tego typu kredytów w Kobyłce. Najwyższa kwota zapożyczenia to aż 200 000 zł i nie wymaga w dodatku żadnych zabezpieczeń.

author
Patryk Byczek
04 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Co najchętniej kupujemy w Czarny Piątek ?

Black Friday, czyli Czarny Piątek to światowe święto zakupów, które w tym roku obchodzimy 24 listopada. W piątek, ale i przez cały Czarny Weekend możemy liczyć na spore rabaty i atrakcyjne promocje w sklepach. To szansa na upolowanie w dobrej cenie interesujących nas produktów. Co wybierają Polacy?

author
Aneta Jankowska
22 listopada 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Prawie 1 mln zł na granty w siódmej edycji mPotęgi

mBank poinformował w komunikacie prasowym o tym, że mFundacja zakończyła i rozstrzygnęła siódmą edycję programu grantowego – mPotęgi. W roku bieżącym granty na pomysłowe uczenie matematyki otrzymały 152 projekty z całej Polski.

author
Patryk Byczek
23 czerwca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj