Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem to nowy wariant kredytu dostępnego w PKO Banku Polskim. Aneks dotyczący stabilizacji oprocentowania na 5 lat będą mogły podpisać osoby, które posiadają kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 29.08.2018
Udostępnij:

Wprowadzenie możliwości skorzystania ze stałego oprocentowania kredytu hipotecznego na okres 5 lat to wymóg konsultowanej właśnie nowelizacji Rekomendacji S. W PKO BP taka opcja jest dostępna dla posiadaczy Kredytu Własny Kąt hipoteczny. 


 

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PKO BP?

Opcja stałego oprocentowania opartego na pięcioletniej stałej stopie bazowej dostępna jest tylko dla osób, które umowę kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarły w dniu 27 sierpnia 2018 roku lub później. Do przejścia na stałe oprocentowanie konieczne jest ponadto:
– nieposiadanie zaległości w spłacie kredytu,
– posiadanie zdolności kredytowej,
– złożenie wniosku o zmianę sposobu oprocentowania,
– posiadanie wypłaconej pełnej kwoty kredytu.

Jeżeli chcemy ubiegać się o zmianę sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe, nasz okres kredytowania nie może być krótszy niż 5 lat od dnia, który będzie następował po dniu podpisania tegoż aneksu. 

Jaki będzie koszt zmiany oprocentowania? 
 

Samo podpisanie aneksu do umowy będzie bezpłatne. Klient poniesie koszty jedynie wtedy, kiedy będzie chciał nadpłacić zobowiązanie albo spłacić je w całości – wtedy bank ma prawo doliczyć rekompensatę, o której była mowa w dodatku do umowy o kredyt hipoteczny. 

Stała stopa, to znaczy jaka?

Stała stopa będzie wyliczana dla każdego Klienta w momencie wnioskowania o zmianę sposobu oprocentowania. Pod uwagę zostaną wzięte dwa elementy:
– marża nakładana przez bank,
– stopa bazowa ustalona przez bank w danym dniu roboczym. 

Podsumowanie i opinie 
 

Opcja stałego oprocentowania przy kredycie hipotecznym w banku PKO BP jest warta uwagi głównie ze względu na to, że stabilna rata pozwala na lepsze zarządzanie domowym budżetem. Nawet jeżeli jest to możliwe tylko na pięć lat, to zawsze będzie to czas spokojnego planowania wydatków miesięcznych. Szczególne znaczenie ma to przy kredytach zaciąganych na 30-40 lat – w takich przypadkach oprocentowanie zmienne może wpływać na ratę zwiększając lub zmniejszając ją o nawet kilkaset złotych. 
 
Plusy:
– łatwiejsze zarządzanie budżetem,
– stabilna rata,
– większe bezpieczeństwo finansowe.
 
Minusy:
– tylko 5 lat obowiązywania stałej stopy.

Źródło – strona banku PKO BP:
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyty-hipoteczne/wlasny-kat-hipoteczny_2/#RRSO%20PKO%20BP
 

Komentarze