Komornik nie może zająć dłużnikowi całej wypłaty. Obowiązuje go nakaz pozostawienia dłużnikowi tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Jest ona różna w zależności od tego, w oparciu o jaką umowę pracuje dłużnik i z jakiego tytułu powstał jego dług. Wskazujemy najważniejsze kwoty, których nie może zająć komornik w 2019 roku.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 01.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

1. Kwota wolna od potrąceń – co to jest?

2. Ile wynosi kwota wolna od potrąceń 2019 – tabela

3. Kwota wolna od potrąceń – niepełny etat

4. Podstawa prawna

5. Podsumowanie

KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ – CO TO JEST? 

Kwota wolna od potrąceń komorniczych to kwota, której bez względu na wszystko nie może zająć komornik. W każdym roku kwota wolna od zajęcia przez komornika jest zależna od wynagrodzenia minimalnego. Trzeba ją zatem wyliczać w odniesieniu do pensji minimalnej na rok 2019. Wynosi ona 2250 zł brutto, czyli 1663,78 zł netto.

Kwota, której nie może zająć komornik, jest stała, niezależnie od tego, czy dług się powiększy albo czy liczba zadłużeń danej osoby wzrośnie. Co ważne – kwota wolna od potrąceń dotyczy jedynie osób pracujących na umowie o pracę. Umowa o dzieło i umowa zlecenie nie chronią pracownika przed zajęciem komorniczym. W odniesieniu do osób zatrudnionych na umowy śmieciowe kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi 0 zł.

Sprawdź, ile komornik może zająć z pensji w 2019 roku

Na wysokość kwoty chronionej przed egzekucją komorniczą wpływa rodzaj zadłużenia. Jeżeli zadłużenie powstało na skutek niespłacanych alimentów, komornik musi pozostawić dłużnikowi do dyspozycji równowartość 40% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast zadłużenie powstało z innego tytułu, komornik musi zostawić dłużnikowi 100% minimalnego wynagrodzenia.

Podsumujmy

Kwota wolna od potrąceń w 2019 roku wynosi

w przypadku dłużnika niealimentacyjnego

 • 1633,78 zł, jeżeli pracuje na umowie o pracę,
 • 0 zł, jeżeli pracuje w ramach umowy zlecenie,
 • 0 zł, jeżeli jest zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło

w przypadku dłużnika alimentacyjnego 

 • 653,51 zł, jeżeli pracuje na umowie o pracę,
 • 0 zł, jeżeli pracuje w ramach umowy zlecenie,
 • 0 zł, jeżeli jest zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło

Powyższe kwoty są już kwotami netto, czyli na rękę. Oznacza to, że pracodawca, który musi rozdysponować wypłatę dłużnika, musi bezwzględnie przesłać na jego konto kwotę wskazaną powyżej.

ILE WYNOSI KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ 2019 – TABELA  

Masz kłopot z komornikiem? Sprawdź najlepsze pożyczki bez BIK, także w SKOKu na spłatę całego zadłużenia.

KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ – NIEPEŁNY ETAT 

Osoby zatrudnione na niepełny etat są chronione tak samo, jak te, które pracują na pełny etat, ale ochrona wynagrodzenia jest proporcjonalnie mniejsza do jego wysokości. Oznacza to, że w im mniejszym wymiarze godzin jest zatrudniony dłużnik, tym mniejsza kwota z jego wypłaty będzie podlegała ochronie przed zajęciem komorniczym.

Kwoty wolne od potrąceń komorniczych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin obliczamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Co to oznacza? Najprościej mówiąc – osoby, które pracują na pół etatu, będą miały chronione połowę tego, co osoby pracujące na pełny etat. Obliczyliśmy kwoty wolne od potrącenia komorniczego dla najpopularniejszych niepełnych wymiarów czasu pracy.

Niepełny wymiar czasu pracy – kwota wolna od potrąceń 2019

dla dłużnika niealimentacyjnego

 • 1/2 etatu: 816,89 zł
 • 1/4 etatu: 408,45 zł
 • 3/4 etatu: 1225, 33 zł

dla dłużnika alimentacyjnego

 • 1/2 etatu: 326,75 zł
 • 1/4 etatu: 163,38 zł
 • 3/4 etatu: 490,13 zł

PODSTAWA PRAWNA 

Zasady ochrony wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy reguluje Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ).  Kwestię potrąceń komorniczych reguluje artykuł 87, a dokładnie problem kwoty wolnej od potrącenia komorniczego opisuje tenże artykuł z indeksem jeden.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87(1). Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
(…)
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

PODSUMOWANIE 

 1. Kwoty wolnej od potrąceń komornik nie ma prawa zająć.
 2. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń jest w każdym roku zależna od płacy minimalnej.
 3. Kwota wolna od potrąceń dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę.
 4. Osoby na umowie zlecenie i umowie o dzieło nie są chronione przed egzekucją komorniczą.
 5. Dłużnikom alimentacyjnym zabiera się znacznie więcej niż pozostałym dłużnikom.
 6. Kwota wolna od potrąceń dla dłużnika alimentacyjnego wynosi w 2019 roku 1633 zł.
 7. Kwota wolna od potrąceń dla dłużnika alimentacyjnego wynosi w 2019 roku 653 zł.
 8. Osobom pracującym na niepełny etat przysługuje proporcjonalnie niższa ochrona wynagrodzenia.
 9. Kwota wolna od potrąceń nie maleje wraz ze wzrostem zadłużenia danej osoby.
 10. Kwestia kwoty wolnej od potrąceń komorniczych regulowana jest przez Kodeks pracy.
Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.29 / 5, łącznie 7 ocen
Komentarze (13)
Kamil Kotkowski, 13 maja 2020 o 19:02

Jeżeli pracuję na umowę zlecenie na rękę mam 1600zl a jestem dłużnikiem alimentacyjnym ile może zabrać komornik

Pracuje na umowę zlecenie wynagrodzenie to 500zl netto jest to kwota wypłacana regularnie co miesiąc ile może zająć komornik?

proszę jeszcze raz przeanalizować podsumowanie poz.6 i poz.7 widać tam ewidentny błąd, który należałoby skorygować. Polecam przeczytać artykuł przed jego ostateczna publikacją. Poza tym artykuł napisany jasno i czytelnie .

Katarzyna Malawiec, 2 września 2019 o 11:58

Jeśli ZUS zajął konto firmowe czy z konta osobistego które ma przedsiębiorca a nie dostaje przecież wypłata czy bank może zająć wszystkie pieniądze, zostawiając przedsiębiorcę bez środków do życia

Witam,
Mały, czeski błąd w podsumowaniu
pkt. 6. Cyt. “Kwota wolna od potrąceń dla dłużnika alimentacyjnego wynosi w 2019 roku 1633 zł.” winno być; “…dla dłużnika niealimentacyjnego […]”

A na umowę zlecenie jaka jest wolna suma od zajęć komorniczych?

A czy diety są wliczane do zajęć komorniczych?

a emeryt? jaka kwota jest wolna

Proszę poprawić kwoty

Dominika Sobieraj, 24 stycznia 2019 o 11:08

Dziękujemy serdecznie za zwrócenie uwagi. Rzeczywiście w grafice w pierwszej pozycji wkradła się o jedna cyfra za dużo – już poprawiliśmy ten błąd.

kwota wolna 11 tys? super artykuł

w pierwszej kolumnie jest błąd. Powinna być kwota 1663,78, a nie 11663,78

Skorygujcie swój artykuł