Masowe zwolnienia górników?

Masowe zwolnienia górników?

author
Aneta Jankowska
06 listopada 2018
Spadek zatrudnienia w górnictwie aż o 77%? To możliwe. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych, do 2050 roku bez pracy może zostać nawet 67 000 górników.

Niewątpliwie, zmiana klimatu jest bardzo istotnym problemem dla wszystkich mieszkańców naszej planety. Podmioty z całego świata podejmują różne działania, aby jak najbardziej zniwelować przyczyny i skutki takich zmian.

Porozumienie paryskie jest pierwszą globalną umową, w której określono ogólnoświatowy plan działania, mający zapobiec daleko posuniętej zmiany klimatu, dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. 

Instytut Badań Społecznych wydał raport, z którego wynika, że osiągnięcie celu założonego w porozumieniu, może spowodować falę zwolnień górników w Polsce.

Alternatywne źródła energii kluczem do sukcesu i problemem dla górników

Zgodnie z założeniami, emisja CO2 w przeliczeniu na mieszkańca Polski musi osiągnąć poziom 2,80 mt w 2050 roku. Jest to spadek o 67% w stosunku do poziomu sprzed 8 lat.

Aby otrzymać zadowalające wyniki, Polacy muszą zacząć wykorzystywać inne źródła energii niż węgiel kamienny. W latach 2015-2030, Polska powinna zmniejszyć zużycie tego surowca o 20%. W latach 2015-2050 – już o 55%.

Jak tego dokonać? Polski sektor energetyczny powinien stawiać na alternatywne źródła, jak np. farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Co za tym idzie, nie jest to dobra wiadomość dla osób zatrudnionych w sektorze węglowym.

Źródło:  Raport IBS

W raporcie Instytutu Badań Społecznych czytamy, że w przypadku realizacji zobowiązań paryskich zatrudnienie w tym sektorze obniżyłoby się z 94 tys. w 2015 r. do 63 tys. w 2030 r. (spadek o 47%) i do 27 tys. w 2050 r. (spadek o 77%.). 

Ta nadchodząca zmiana strukturalna stwarza szczególne wyzwanie dla regionu śląskiego. Choć wydobycie węgla stanowi mały odsetek zatrudnienia ogółem (0,6% w 2015 r.), to na Śląsku odpowiada za zauważalną część miejsc pracy (5% i aż 8% wśród mężczyzn).

Chcąc powstrzymać nagłą falę zwolnień górników, eksperci wskazują w publikacji na dwa rozwiązania:

– redukcję zatrudnienia w górnictwie, która może być realizowana na dwa sposoby: poprzez wstrzymanie przyjęć nowych pracowników i ich naturalny ubytek w rezultacie odejść na emeryturę,

– zwolnienia pracowników i zapewnienie odpowiednich programów szkoleniowych, kursów zawodowych, świadczeń pracowniczych i instrumentów polityki społecznej, tak, aby przeszli do innych sektorów gospodarki.

Po pierwsze, górnicy mają umiejętności techniczne, które są specyficzne dla ich sektora i będą mało przydatne w innych sektorach gospodarki. To ogranicza ich perspektywy zatrudnienia. Po drugie, ponieważ obecnie praca w sektorze górnictwa wiąże się z wysokimi wynagrodzeniami, górnicy mogą mieć oczekiwania dotyczące warunków zatrudnienia, które ciężko jest spełnić w innych sektorach. Z obu powyższych względów, zmiana ta może spotkać się ze sprzeciwem związków zawodowych. Nasze symulacje wskazują jednak, że masowe zwolnienia nie będą konieczne, ponieważ większość redukcji zatrudnienia można byłoby osiągnąć poprzez naturalny ubytek wskutek przejścia na emeryturę i zamrożenie przyjęć.” – czytamy.
 

Główne elementy porozumienia paryskiego to:
 

  • cel długoterminowy: rządy zgodziły się zatrzymać wzrost średniej temperatury w świecie na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i starać się, by było to nie więcej niż 1,5°C
  • wkład: przed konferencją i w trakcie jej trwania kraje przedkładały swoje kompleksowe plany działań na rzecz redukcji emisji
  • dążenia: rządy postanowiły co 5 lat deklarować swoje wkłady, tak by można było wyznaczać ambitniejsze cele
  • przejrzystość: zgodziły się też – dla przejrzystości i nadzoru – referować sobie nawzajem i opinii publicznej, jak realizują swoje cele
  • solidarność: państwa UE i inne kraje rozwinięte będą kontynuować finansowanie działań klimatycznych, by pomóc krajom rozwijającym się zredukować emisje i uodpornić się na skutki zmian klimatu.
     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Częściowa niezdolność do pracy – renta
Blog
author
Halszka Gronek
07 lutego 2020

Częściowa niezdolność do pracy – renta

PKO BP w Radomsku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 sierpnia 2019

PKO BP w Radomsku

KredytOK w Pabianicach
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
11 lutego 2017

KredytOK w Pabianicach

PKO BP w Kostrzynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
13 września 2019

PKO BP w Kostrzynie

Pożyczki bez BIK Radomsko
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
11 maja 2022

Pożyczki bez BIK Radomsko

mBank placówki w Ełku
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki w Ełku

Porównaj