Całkowity koszt pożyczki – co zawiera?

Całkowity koszt pożyczki – co zawiera?

author
Aneta Jankowska
23 sierpnia 2023
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których potrzebujemy dodatkowych pieniędzy. Każde zobowiązanie finansowe generuje koszty, które powinniśmy znać. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat całkowitego kosztu pożyczki. Wyjaśnimy krok po kroku, co składa się na ostateczny koszt pożyczki.

Spis treści:

 1. Czy zawsze istnieją dodatkowe opłaty?
 2. Analiza przykładu
 3. Co składa się na koszt pożyczki?
 4. Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota pożyczki
 5. Całkowity koszt pożyczki a umowa
 6. Co to jest RRSO?
 7. Gdzie znajdę całkowity koszt pożyczki?
 8. Czym jest przykład reprezentatywny pożyczki?
 9. Pożyczka bez kosztów – to możliwe?
 10. Terminowe spłacanie pożyczki
 11. Świadomy klient = bezpieczny klient
 12. Podsumowanie
 13. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czy zawsze istnieją dodatkowe opłaty?

Niespodziewane wydatki powodują, że musisz zacząć szukać finansowego wsparcia. Decydujesz się na pożyczkę lub kredyt online. Szukasz w sieci najlepszej oferty dla siebie. Może pierwsza, darmowa chwilówka? Ale ile to będzie kosztować? Może potrzebujesz więcej pieniędzy i szukasz pożyczki na raty?

Niezależnie od tego, czy szukasz oferty z minimalnymi formalnościami, jak na przykład pożyczki na dowód, czy posiadasz negatywną historię kredytową i decydujesz się na pożyczkę bez BIK, zawsze poniesiesz dodatkowe opłaty, chociażby te związane z przygotowaniem pożyczki. Ile łącznie zapłacisz za swoje zobowiązanie finansowe? Wyjaśniamy, jakie elementy składają się na całkowity koszt pożyczki.

Koszt pożyczki – co to jest?

Całkowity koszt pożyczki – to pojęcie określa wszystkie opłaty, które klient musi zapłacić w związku z kosztami, jakie naliczy pożyczkodawca (instytucja pozabankowa lub bank) za udzieloną pożyczkę.

Klient decydując się na zobowiązanie finansowe i podpisując umowę na kredyt konsumencki musi uregulować wszystkie opłaty z nim związane. Definiują to konkretne przepisy.

Zgodnie z Art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, pod pojęciem “kredyt konsumencki” kryją się wszystkie produkty na kwotę równą lub mniejszą niż 255 550 zł:

PODSTAWA PRAWNA

(…) Art. 3. 1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

1a. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.

2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).

1) umowę pożyczki;
2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
5) umowę o kredyt odnawialny (…).


Art. 3 Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku

Analizując powyższy artykuł, klient musi zapłacić wszelkie dodatkowe koszta podpisując umowę na przykład o pożyczkę, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt odnawialny, czy kredyt konsolidacyjny.

Analiza przykładu

Na prostym przykładzie wyjaśnimy, czym jest całkowity koszt pożyczki:

Marek zdecydował się na pożyczkę w firmie XYZ i pożyczył 1 000 zł na 30 dni. Firma chciała zweryfikować wniosek i poprosiła o przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł. Marek w terminie, czyli w maksymalnym czasie spłaty oddał 1 200 zł. Firma XYZ naliczyła 200 zł prowizji i zgodnie z umową zobowiązania nie pobrała żadnych dodatkowych opłat.

W tym przypadku całkowity koszt pożyczki Marka wyniósł 201 zł.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Co składa się na koszt pożyczki?

Na całkowity koszt pożyczki składa się wiele elementów, o których powinniśmy pamiętać decydując się na jakikolwiek produkt finansowy. Należą do nich:

 1. Opłata przygotowawcza
 2. Kapitał
 3. Prowizja
 4. Wysokość oprocentowania
 5. Opłata za rozpatrzenie wniosku
 6. Opłata weryfikacyjna
 7. Opłata za ustanowienie zabezpieczenia
 8. Odsetki
 9. Ubezpieczenie zobowiązania
 10. Opłata administracyjna

Wyjaśnimy zatem każde z tych pojęć, aby lepiej zrozumieć całkowity koszt pożyczki:

1. Opłata przygotowawcza

Pod tym pojęciem kryją się wszystkie koszta, które zainteresowany pożyczką lub kredytem musi ponieść w związku z przygotowaniem dla niego dokumentów i umowy zobowiązania, czy analizą zdolności kredytowej potencjalnego klienta. W skrócie: to cena wszystkich operacji koniecznych do udzielenia kredytu.

Ważne! Klient płaci opłatę przygotowawczą raz i po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku, nigdy przed.

2. Kapitał

To kwota, którą pożyczamy i co naturalne, musimy później oddać.

3. Prowizja

Jest to opłata, którą musi uiścić klient za wykonanie czynności prawnej, czyli w skrócie: udzielenie pożyczki. Jest to procentowa wartość pożyczki, opłacana jednorazowo lub w kolejnych ratach zaciągniętego zobowiązania.

4. Wysokość oprocentowania

To koszt, który klient poniesie w związku ze spłatą zobowiązania. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Konkretne przepisy prawne wyznaczają maksymalną wysokość oprocentowania. Zgodnie z Ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz Kodeksem Cywilnym, maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego lub pożyczki nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a także stawki 3,5%.

5. Opłata za rozpatrzenie wniosku

Niektóre instytucje finansowe pobierają opłatę za rozpatrzenie wniosku. To koszt związany z początkowym etapem, jakim jest ubieganie się o wsparcie finansowe oraz sam fakt złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt.

6. Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna nie należy do dodatkowych, wysokich kosztów przy pożyczce. Polega ona na uwierzytelnieniu klienta. Zazwyczaj pożyczkobiorca dokonuje przelewu w wysokości symbolicznej złotówki lub grosza na wskazane konto bankowe. W ten sposób firma weryfikuje przyszłego  klienta.

7. Opłata za ustanowienie zabezpieczenia

W przypadku pożyczki, której zabezpieczeniem jest dobro majątkowe (na przykład samochód lub dowolna nieruchomość) instytucje finansowe mogą pobierać dodatkowe opłaty za samo ustanowienie zabezpieczenia.

8. Odsetki

Odsetki stanowią koszt, który jest naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi (klientowi). Ich wysokość zależy między innymi od kapitału, stopy procentowej oraz czasu, na jaki pożyczkobiorca otrzymał pieniądze. Odsetki są zawarte w ratach stałych lub malejących.

9. Ubezpieczenie zobowiązania

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki to nic innego jak zabezpieczenie spłaty produktu. Może być ono zarówno obowiązkowe, jak i dowolne. Zabezpiecza nie tylko klienta, ale i bank, który zyskuje pewność spłaty.

10. Opłata administracyjna

Opłata administracyjna może, ale nie musi pojawić się w całkowitym koszcie pożyczki. Wszystko zależy od tego, czy wymaga jej Twój pożyczkodawca. Jest to opłata operacyjna na przykład za monitorowanie regularności spłaty rat.

Niektóre firmy pobierają również opłatę za dostarczenie pieniędzy do ręki klienta. Zazwyczaj tego typu opłata pojawia się w przypadku ofert pożyczek pod drzwi.

Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota pożyczki

Wiele osób decydując się na jakiekolwiek zobowiązanie finansowe nie posiada odpowiedniej wiedzy na tematy finansowe i myli ze sobą różne pojęcia. To często generuje niespodziewane problemy i nieprzyjemności. Gdybyśmy posiadali jednak kluczową wiedzę na ten temat, to uniknęlibyśmy w przyszłości wielu finansowych kłopotów.

Podobnie jest w przypadku całkowitej kwoty pożyczki i całkowitego kosztu pożyczki. Pierwsze co należy podkreślić, to fakt, że te dwa pojęcia nie oznaczają tego samego i nie są bliskoznaczne.

Całkowita kwota pożyczki – to suma, którą otrzymamy od pożyczkodawcy, na przykład na nasze konto.

Całkowita kwota pożyczki zależy od instytucji, w której decydujemy się na zobowiązanie. W przypadku banku może być ona bardzo wysoka. Instytucje pozabankowe zazwyczaj proponują mniejsze kwoty pożyczki.

Natomiast pojęcie “całkowity koszt pożyczki” obejmuje, tak jak wyjaśnialiśmy wyżej, wszystkie opłaty związane z zaciągnięciem zobowiązania finansowego (opłatę przygotowawczą, opłatę administracyjną, prowizję, oprocentowanie itp.). Nie należy mylić ze sobą tych dwóch pojęć.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Całkowity koszt pożyczki a umowa

W mediach często słyszy się o oszukanych klientach, którzy nie znali całkowitego kosztu pożyczki i muszą teraz spłacać ogromne kwoty, popadając przy tym w niebezpieczną spiralę zadłużenia. Można jednak temu zapobiec.

Podstawową kwestią, którą powinniśmy zawsze robić przed zdecydowaniem się na pożyczkę jest dokładne przeczytanie umowy.

Zgodnie z przepisami pożyczkodawca musi zawrzeć w konkretnych punktach umowy lub regulaminu pożyczki wszystkie koszta związane z finansowaniem:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 13. 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami:
(…)
10) w odpowiednich przypadkach, informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie z
instrumentów płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie; (…).


Źródło: Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715

Co to jest RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, a w skrócie RRSO stanowi całkowity koszt zobowiązania, który musi ponieść każdy kredytobiorca. Co więcej, RRSO uwzględnia już dodatkowe opłaty, jak prowizje, ubezpieczenia czy inne opłaty bankowe, które klient płaci co miesiąc.

Całkowity koszt pożyczki a RRSO

Tak jak opisaliśmy wyżej, RRSO przedstawia klientowi wszystkie koszty związane z zobowiązaniem. W praktyce okazuje się, że przy wyborze finansowanie nie zawsze warto się nim kierować.

W niektórych przypadkach, jak na przykład pożyczki krótkoterminowe, RRSO może być bardzo wysokie. Dlaczego tak jest?

Analizując oferty pożyczkowe na rynku i ich RRSO, warto zwrócić uwagę na chwilówki. Czas ich spłaty wynosi zazwyczaj około 30 dni. RRSO wskazuje nam roczną stopę oprocentowania. Nic więc dziwnego, że w przypadku ofert krótkoterminowych urasta do kolosalnych wysokości. Niektórych klientów może odstraszać wysokość RRSO przy chwilówkach. Warto jednak dokładnie przyjrzeć się finansowaniu.

Oprocentowanie

Instytucje pożyczkowe proponują również swoim klientom pożyczki z oprocentowaniem:

 • stałym
 • zmiennym

Oprocentowanie stałe określa korzyści za udostępnienie środków finansowych, nie zmienia się ono przez cały czas obowiązywania umowy. Najczęściej stosuje się je przy lokatach oraz kredytach krótkoterminowych, czyli takich, które trwają maksymalnie rok. Natomiast oprocentowanie zmienne określa korzyści za udostępnienie pieniędzy, ale jego wysokość może się zmieniać w trakcie trwania umowy z pożyczkobiorcą. Tego typu oprocentowanie spotkamy zazwyczaj przy produktach długoterminowych.

Gdzie znajdę całkowity koszt pożyczki?

Wszystkie informacje związane z całkowitym kosztem pożyczki znajdziemy w umowie zobowiązania lub regulaminie oferty. Przed podpisaniem dokumentów sprawdźmy wszystkie istotne punkty w dokumentach, tak, aby nie być zaskoczonym żadną dodatkową opłatą.

Szukając pożyczki w sieci sprawdzajmy wszystkie zapisy tak zwanym “małym druczkiem”, które często nie wpadają nam w oko za pierwszym razem.  Zazwyczaj znajdziemy je w okolicy kalkulatora rat online lub na dole strony pożyczkodawcy.

Jeśli spotkamy się z ofertą pożyczki, przy której nie znajdziemy informacji o całkowitym koszcie pożyczki, w głowie powinna nam się zapalić przysłowiowa czerwona lampka. Bardzo prawdopodobne jest wówczas to, że możemy mieć do czynienia z felerną propozycją finansowania.

W jaki sposób obliczyć całkowity koszt pożyczki?

Każdy pożyczkobiorca chciałby znać całkowity koszt swojego zobowiązania. Na początku wybierania odpowiedniej oferty zawsze się nad tym zastanawiamy, a odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta.

Aby sprawdzić, ile zapłacimy za pożyczkę, musimy dodać do siebie wszystkie elementy, o których mówiliśmy wyżej. Oczywiście, o ile występują one przy naszym zobowiązaniu.

Czym jest przykład reprezentatywny pożyczki?

Przykład reprezentatywny pożyczki jest elementem, który musi pojawić się przy ofercie produktu finansowego.

Przykład reprezentatywny – określa warunki, które bank oferuje dla większości klientów. Zawiera takie informacje, jak: całkowita kwota kredytu, stopa oprocentowania, opłaty za odsetki uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czas spłaty, wysokość rat, kwota do zapłaty, ceny ubezpieczenia oraz inne dodatkowe koszty.

Gdzie go znajdziemy? Zazwyczaj przykład reprezentatywny pojawia się pod kalkulatorem rat online lub na dole strony WWW naszego pożyczkodawcy.

Jak porównywać oferty pożyczek?

Na całkowity koszt pożyczki składa się wiele czynników, dlatego jeśli chcemy porównywać ze sobą różne oferty, to musimy patrzeć na wszystkie parametry zobowiązania, a dopiero później je ze sobą zestawiać.

Jeśli nie chcemy robić tego osobiście, warto korzystać z porównywarek pożyczek online lub śledzić konkretne rankingi. Na naszej stronie znajdziesz wiele tego typu zestawień, w których pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę.

Pożyczka bez kosztów – to możliwe?

Tak. Na rynku znajdziemy oferty pożyczek, których dodatkowym kosztem będzie jedynie opłata weryfikacyjna w wysokości jednego grosza. Nie jest to rzadko spotykana sytuacja, ponieważ na rynku znajdziemy wiele takich ofert.

Decydując się na chwilówkę, którą spłacimy w terminie, na przykład po 30 dniach, oddamy jedynie tyle, ile wcześniej pożyczyliśmy.

W tym przypadku jest jednak jedno “ale”. Warunkiem darmowej pożyczki jest jej terminowa spłata. W innej sytuacji musimy liczyć się z wysokimi odsetkami, co może pogrążyć nasz domowy budżet.

Terminowe spłacanie pożyczki

W przypadku produktów finansowych bardzo ważne jest ich terminowe spłacanie. Każde opóźnienie w spłacie kredytu, pożyczki, a tym bardziej chwilówki, może generować dodatkowe koszty. Co za tym idzie, finalny, całkowity koszt pożyczki również będzie bardzo wysoki. Popełniając podstawowe błędy przy spłacie zobowiązania, narażamy się na poważne kłopoty finansowe w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji związanej z zaciągnięciem finansowego zobowiązania, zawsze zastanówmy się dwa razy, czy rzeczywiście jest ono nam niezbędne. Być może drobna pożyczka od najbliższej rodziny pozwoli nam załatać dziury w domowym budżecie, bez pożyczania pieniędzy z zewnątrz.

Porównywanie pożyczek

Naturalną rzeczą jest to, że wybierając ofertę finansowania chcielibyśmy skorzystać z najlepszej i najkorzystniejszej dla nas propozycji. Przed zaciągnięciem pożyczki szukamy najciekawszej oferty. W jaki sposób porównywać ceny pożyczek? Zazwyczaj przeglądając różne produkty finansowe patrzymy na ich całkowity koszt. Co jednak bardzo istotne, zapominamy, że różnią się one parametrami, dlatego porównywanie ich jest błędem.

Zawsze przed zestawieniem ze sobą produktów powinniśmy ustalić czas spłaty i kwotę, której potrzebujemy. Dopiero porównanie ofert o takich samych parametrach pozwoli wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę.

Kalkulator rat online

Klient, który szuka pożyczki w sieci, może skorzystać z kalkulatora rat online. Większość pożyczkodawców oferuje taką opcję użytkownikom. Wystarczy wejść na stronę WWW interesującego nas pożyczkodawcy i w odpowiednich polach wpisać na przykład: wysokość kwoty pożyczki oraz okres jej spłaty. Wysokość kwoty pożyczki oznacza maksymalną wartość naszego zobowiązania, a okres spłaty liczbę miesięcznych rat. Kalkulator rat online wyliczy nam w ten sposób miesięczną ratę i to, ile każdego miesiąca będziemy musieli zapłacić.

Świadomy klient = bezpieczny klient

Gdyby każdy Kowalski dokładnie czytał umowę, możliwe, że nie mielibyśmy aż tylu dłużników w kraju. Wiedza finansowa wśród Polaków nie jest na zadowalającym poziomie. Jak wynika z badania “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”, przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, połowa z nas mało lub bardzo mało wie w kwestii tematów związanych z pieniędzmi. A przecież świadomy klient to bezpieczny klient.

W myśl tej zasady: czytajmy dokładnie i po kilka razy umowy, które podpisujemy! Jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, a konkretne punkty w dokumencie są dla nas niejasne – dopytajmy pożyczkodawcę lub po prostu sprawdźmy termin w sieci. Ostrożność i czujność powinna być zawsze na pierwszym miejscu.

Podsumowanie

1. Decydując się na pożyczkę lub kredyt musi zdawać sobie sprawę ze wszystkich kosztów zobowiązania.

2. Całkowity koszt pożyczki to wszystkie opłaty, które klient musi zapłacić w związku z kosztami, jakie naliczy pożyczkodawca (instytucja pozabankowa lub bank) za udzieloną pożyczkę.

3. Klient decydując się na zobowiązanie finansowe i podpisując umowę na kredyt konsumencki musi uregulować wszystkie opłaty z nim związane.

4. Na całkowity koszt pożyczki składa się wiele elementów, w tym: opłata przygotowawcza, kapitał, prowizja, wysokość oprocentowania, opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata weryfikacyjna, opłata za ustanowienie zabezpieczenia, odsetki, ubezpieczenie zobowiązania, czy opłata administracyjna.

5. Całkowity koszt pożyczki nie oznacza tego samego co całkowita kwota pożyczki. Całkowity koszt pożyczki określa to, ile zapłacimy za konnkretne zobowiązanie, a całkowita kwota pożyczki to, ile możemy maksymalnie otrzymać od pożyczkodawcy.

6. Wszystkie opłaty związane z pożyczką znajdziemy w umowie zobowiązania.

7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, a w skrócie RRSO stanowi całkowity koszt zobowiązania, który musi ponieść każdy kredytobiorca. Co więcej, RRSO uwzględnia już dodatkowe opłaty, jak prowizje, ubezpieczenia czy inne opłaty bankowe, które klient płaci co miesiąc.

8. Obowiązkiem każdej instytucji pożyczkowej jest poinformowanie klienta o wszystkich kosztach pożyczki. Zarówno tych podstawowych, jak i dodatkowych.

9. Na rynku znajdziemy również darmowe pożyczki. Do takich należą na przykład popularne chwilówki. Jedynie terminowa spłata tego typu zobowiązań zagwarantuje nam bezpłatne skorzystanie z pożyczki.

10. Przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania, dokładnie czytajmy wszystkie umowy i regulaminy.

Pytania i odpowiedzi

Całkowity koszt pożyczki to suma wszystkich opłat, jakie klient musi zapłacić w związku z pożyczką lub kredytem, włączając w to odsetki, prowizje, opłaty przygotowawcze itp.

Elementy składające się na całkowity koszt pożyczki to m.in. opłata przygotowawcza, kapitał, prowizja, oprocentowanie, opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata weryfikacyjna, odsetki, ubezpieczenie zobowiązania, opłata administracyjna.

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie koszty pożyczki i informuje klienta o rzeczywistej rocznej stopie procentowej, jaką musi zapłacić za zobowiązanie.

RRSO pozwala porównywać różne oferty pożyczek, uwzględniając wszystkie koszty. Wyższe RRSO oznacza droższą pożyczkę.

Całkowita kwota pożyczki to suma, którą klient otrzymuje, podczas gdy całkowity koszt pożyczki to suma, którą klient musi zapłacić za skorzystanie z tej kwoty.

W pożyczkach występuje oprocentowanie stałe (niezmienne) i zmienne (zmieniające się w trakcie umowy). Oprocentowanie stanowi koszt pożyczki.

Terminowa spłata pożyczki zapobiega dodatkowym kosztom w postaci opóźnień i odsetek karowych. Opóźnienia w spłacie mogą prowadzić do problemów finansowych.

Przykład reprezentatywny to zestawienie warunków pożyczki, które są typowe dla większości klientów. To narzędzie pomaga klientom zrozumieć koszty pożyczki.

Informacje o całkowitym koszcie pożyczki znajdują się w umowie pożyczki lub regulaminie oferty pożyczkodawcy. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać te dokumenty.

Aby porównać oferty pożyczek, warto ustalić takie same parametry, takie jak kwota pożyczki i okres spłaty. Następnie porównujemy RRSO i inne koszty, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Niedziele wolne od handlu 2018

Pomysł zakazu handlu w niedziele przewijał się w różnych obwieszczeniach rządowych już od dłuższego czasu. 24 listopada Sejm przyjął ustawę zakazującą handlu w niedziele. Teraz ustawa została skierowana do poprawek, a jej ostateczna wersja ma wejść w życie 1 marca 2018 roku.

author
Dominika Byczek
24 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Zaciągając kredyt hipoteczny należy pamiętać o tym, że zobowiązanie zostanie zabezpieczone hipoteką. Istnieją sytuacje, w których hipoteka przestaje być aktualna lub potrzebna, co skłania właściciela nieruchomości do podjęcia kroków w celu jej wykreślenia z księgi wieczystej. Sprawdźmy czym dokładnie jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a także o czym należy pamiętać podejmując się tej operacji.

author
Julia Wierciło
19 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

„Promocja dla przedsiębiorców” w Santander Bank Polska

W Santander Bank Polska trwa promocja z Kontem Firmowym Godnym Polecenia. Klienci w zamian za otworzenie rachunku mogą zgarnąć moneyback na maksymalną kwotę 900 złotych. Dodatkowo można zgarnąć zwrot za paliwo, hotele i autostrady. Promocja trwa do 31 marca 2019 roku.

author
Patryk Byczek
26 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ReCredit – opinie

ReCredit to nowość na polskim rynku pożyczek online. Firma pomaga Klientom w spłacie zaległych pożyczek chwilówek. Maksymalna kwota finansowania to 2000 zł.

author
Patryk Byczek
28 lipca 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pierwsza ofiara pojazdu autonomicznego

W Arizonie doszło do śmiertelnego wypadku, w którym uczestniczył autonomiczny pojazd Ubera. Potrącona przez samodzielnie poruszający się pojazd kobieta wskutek odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu.

author
Patryk Byczek
21 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mBank placówki w Płocku

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Płocku.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj