Pekaliora nie będzie - dyskusje o ewentualnej fuzji Alior Banku i Banku Pekao zostały zakończone. Negocjacje zostały już oficjalnie zakończone. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.08.2018
Udostępnij:

Informacja została podana w wieczornych komunikatach giełdowych. Zarówno Alior Bank, jak i Bank Pekao, w komunikatach zawarły jednoznaczną informację o odstąpieniu od dalszych negocjacji. Główną barierą porozumienia okazało się ustalenie takich warunków, które doprowadziłyby do uzyskania korzyści przez akcjonariuszy na skutek ewentualnego połączenia. 

W komunikacie Banku Pekao oznajmiono, że „Zarząd banku niniejszym informuje, że banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao”

Rozmowy rozpoczęły się już w ubiegłym roku. W październiku 2017 roku podpisany został nawet list intencyjny, który pozwolił na przeprowadzenie analizy wykonalności tej fuzji. Po podpisaniu listu można było także przeprowadzić szacunkową ocenę korzyści wynikających ze współpracy. 

Wyniki analiz pokazały, że jedyną korzystną opcją byłaby fuzja polegająca na emisji akcji Pekao w kierunku akcjonariuszy Alior Banku. Główni akcjonariusze Banku Pekao nie byli jednak za takim rozwiązaniem, daltego też ostatecznie dyskusje o fuzji zakończono bezowocnie. 

Potencjalnym ogniwem łączącym oba banki był główny akcjonariusz – zarówno w przypadku Banku Pekao, jak i Alior Banku, jest to PZU. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ranking banków w Polsce, zauważymy wyraźną różnicę pomiędzy pozycjami obu banków. Bank Pekao SA ze swoimi niemal 180 mld zł aktywów zajmuje miejsce na podium, tuż za największym bankiem w Polsce, czyli Bankiem PKO BP. Alior Bank jest aż o 6 oczek niżej – jego aktywa są ponad 2 razy mniejsze (70 mld zł).


 

Komentarze