Nowy wiceprezes w zarządzie Banku Pekao

Nowy wiceprezes w zarządzie Banku Pekao

author
Patryk Byczek
17 czerwca 2020

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o tym, że Rada Nadzorcza instytucji, dnia 16 czerwca 2020 roku, powołała Marcina Gadomskiego na Wiceprezesa Zarządu. Nowy wiceprezes będzie odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem. Decyzja zyska pełnie mocy 1 lipca 2020 roku.

Marcin Gadomski zastąpi na stanowisku Wiceprezesa Marka Lusztyna, który złożył rezygnację 1 czerwca 2020 roku ze skutkiem na 30 czerwca. Rezygnacja nastąpiła w związku z zakończeniem nadzorowanych do tej pory przez Marka Lusztyna projektów. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przyznaniu funkcji Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Rafałowi Friedrichowiczowi.

Doświadczenie Marcina Gadomskiego oraz jego znajomość Pekao gwarantuje, że w trudnym czasie pandemii dobra praktyka banku w obszarze ryzyka będzie w pełni kontynuowana i rozwijana z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Mamy jeden z najlepszych zespołów zarządzających polityką ryzyka na naszym rynku. Wyniki Pekao wielokrotnie potwierdziły, że nasza strategia jest bardzo dobra i odpowiedzialna. W dużym stopniu to właśnie dzięki zespołowi, który współtworzył i nadzorował nowy zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykami, bank jest dobrze przygotowany na czas kryzysu i przyszłych wyzwań.

– mówił cytowany w komunikacie Leszek Skiba, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank chcąc zapewnić pełną ciągłość podejmowania decyzji oraz zgodnie z trwającym planem sukcesji Banku, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Leszek Skiba, zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. kandydaturę Marcina Gadomskiego. Ten przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora w Pionie Zarządzania Ryzykami Pekao, będąc jednocześnie członkiem zarządu.

Marcin Gadomski

Marcin Gadomski jest absolwentem warszawskiej Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Był ponadto stypendystą na Uniwersytecie w niemieckiej Kilonii. Następnie ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.

Marcin Gadomskijest obecnie dyrektorem do spraw ryzyka kredytowego w Pionie Zarządzania Ryzykami. Kariera zawodowa Marcina Gadomskiego zaczęła się w 2002 roku w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY). Realizował on wówczas projekty w obszarze audytu wewnętrznego, finansów oraz ryzyka. Następnie związał się z firmą Deloitte Advisory, w której zajmował się dostarczaniem rozwiązań dla największych instytucji w Polsce i zagranicą w zakresie modeli:

– zarządzania ryzykiem kredytowym,
– ryzykiem rynkowym,
– płynności oraz wymogów regulacyjnych.

Od 2012 do 2016 roku nowy wiceprezes zarządu Pekao zajmował stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium. W sierpniu 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. odpowiedzialnego za nadzór zarządzania ryzykiem. Jeszcze w tym samym roku, 20 listopada, otrzymał zgodę od Komisji Nadzoru finansowego na objęcie tego stanowiska.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/527302/marcin-gadomski-wiceprezesem-zarzadu-banku-pekao-s-a-odpowiedzialnym-za-obszar-ryzyka

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Jak otrzymać historię rachunku w Euro Banku?
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 maja 2019

Jak otrzymać historię rachunku w Euro Banku?

Ranking kredytów gotówkowych – wrzesień 2019
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
04 września 2019

Ranking kredytów gotówkowych – wrzesień 2019

Nie odebrałeś za komuny Fiata ? Otrzymasz rekompensatę
Ekonomia
author
Patryk Byczek
04 września 2018

Nie odebrałeś za komuny Fiata ? Otrzymasz rekompensatę

Szybkie pożyczki Pajęczno
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
02 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Pajęczno

SKOK Chmielewskiego Zamość
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Zamość