Nowe twarze w Zarządzie Banku Pekao S.A.

Nowe twarze w Zarządzie Banku Pekao S.A.

author
Patryk Byczek
19 stycznia 2021

Bank Pekao w komunikacie prasowym poinformował, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. przeprowadziła ocenę odpowiedniości, w związku z którą 14 stycznia 2021 roku powołani zostali trzech nowi Wiceprezesi Zarządu. Sprawdzamy szczegóły.

Nowymi Wiceprezesami Zarządu zostali:

– Jerzy Kwieciński (kadencja od 1 lutego 2021 roku),
– Błażej Szczecki (kadencja od 15 stycznia 2021 roku),
– Wojciech Werochowski (kadencja od 15 stycznia 2021 roku).

Nowe twarze w Zarządzie

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński to absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej, a także jest doktorem nauk technicznych. Ponadto ukończył studia podyplomowe dla kadry pracowniczej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz realizowany przez Uniwersytet Warszawski, Wolny Uniwersytet w Brukseli, Uniwersytet w Antwerpii oraz Uniwersytet w Staffordshire program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA).

Jerzy Kwieciński może pochwalić się także doświadczeniem doświadczeniem w pracy akademickiej oraz w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Doświadczenie to zdobywał na Politechnice Warszawskiej oraz w Brunel University of West London, gdzie pojawiał się jako profesor wizytujący. W latach 1993-2004 pracował w Komisji Europejskiej, gdzie zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. Następnie w latach 2004-2005 zajmował stanowisko prezesa Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, natomiast w latach 2008-2015 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu. W latach 2008-2015 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group, która zajmowała się przygotowywaniem i wdrażaniem przedsięwzięć oraz nowoczesnych procesów. W tym samym czasie Jerzy Kwieciński prowadził też Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 roku otrzymał powołanie na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia do października ubiegłego roku Jerzy Kwieciński zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), a także zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. W tym samym czasie był również Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

Błażej Szczecki

Błażej Szczecki jest absolwentem wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2004 roku jest związany z Grupą Pekao. Od 2008 do 2021 roku zajmował stanowisko Pełnomocnika Zarządu do spraw Transformacji, następnie Pełnomocnika Zarządu do spraw Strategii, gdzie odpowiedzialny był między innymi za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017-2018 odpowiadał za Pion Transformacji i Usług w Pekao, gdzie zarządzał środowiskiem IT oraz Operacjami. Od 2010 do 2017 roku zajmował stanowisko Członka Zarządu Pekao Leasing i odpowiadał za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart. Od 2017 do 2020 roku pełnił rolę Sekretarza/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Financial Services.

Wojciech Werochowski

Wojciech Werochowski posiada dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen oraz dyplom studiów wyższych. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie, a od 3 lat jest związany z Pionem Bankowości Detalicznej Banku Pekao. W latach 2000-2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Od końca grudnia 2017 roku zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów. Przed podjęciem pracy w Banku Pekao, pracował w PKO BP, Citi Handlowy oraz Banku BPH. W instytucjach odpowiadał za produkty kredytowe, kredyty hipoteczne oraz funkcję CRM.


Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.


źródło: https://media.pekao.com.pl/pr/631998/nowo-powolani-wiceprezesi-w-zarzadzie-banku-pekao-s-a

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Ostatni dzień na zwrot 600 zł
Wpisy
author
Patryk Byczek
29 czerwca 2015

Ostatni dzień na zwrot 600 zł

Jerzy Zań wiceprezesem zarządu BOŚ Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 września 2019

Jerzy Zań wiceprezesem zarządu BOŚ Banku

Kasa Stefczyka Chrzanów
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 października 2020

Kasa Stefczyka Chrzanów

Fellow Finance – opinie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 lutego 2019

Fellow Finance – opinie

Konta bez wychodzenia z domu
Wpisy
author
Patryk Byczek
18 września 2015

Konta bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez zaświadczeń Malbork
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
23 listopada 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Malbork