Oświadczenie a zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie a zaświadczenie o dochodach

author
Dominika Sobieraj
12 sierpnia 2022

Wyrażenia oświadczenie o dochodach i zaświadczenie o dochodach są bardzo często mylone, a nawet stosowane przez zamiennie. Firmy pożyczkowe i banki przywiązują jednak dużą wagę do tego rozróżnienia, ponieważ od niego zależy to, czy wysokość dochodów jedynie zadeklarujemy, czy będziemy musieli potwierdzić ją za pomocą oficjalnego pisma wystawionego przez pracodawcę.

Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie jest to oficjalna informacja o wysokości naszych zarobków. Musi być ona potwierdzona przez pracodawcę, który na naszą prośbę jest zobowiązany do przygotowania dla nas takiego dokumentu. Zazwyczaj na wydanie zaświadczenia od pracodawcy poczekamy kilka dni – im większy pracodawca, tym czas oczekiwania może być wydłużony. Bardzo rzadko zdarza się, że zaświadczenie o wysokości dochodów zostanie wydane od ręki.


Oświadczenie o dochodach 

Z kolei oświadczenie jest to samodzielnie podawana informacja o wysokości naszych zarobków. Kwotę dochodu miesięcznego oraz źródło zarobku deklarujemy we wniosku o kredyt na oświadczenie. Oświadczenie nie wymaga składania żadnego dokumentu ze strony pracodawcy. Możemy je sporządzić w dowolnym momencie i dowolnym miejscu.

Oświadczenie a zaświadczenie o dochodach

Spis treści:

  1. Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie o dochodach
  2. Zaświadczenie o dochodach - co musi zawierać?
  3. Oświadczenie o dochodach - jak wypełnić?
  4. Oświadczenie a zaświadczenie – różnice
  5. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Zaświadczenie o dochodach - co musi zawierać?

Zaświadczenie o dochodach potwierdza jednoznacznie w oczach banku lub firmy pożyczkowej naszą zdolność kredytową. Co musi znaleźć się w takim zaświadczeniu?

– dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego),

– dane pracodawcy (mogą być potwierdzone pieczątką firmową),

– wysokość uzyskiwanego przez nas wynagrodzenia (średnia z ostatnich miesięcy),

– wskazanie najważniejszych elementów dotyczących zatrudnienia (zajmowane stanowisko, czas zatrudnienia i czas trwania umowy).

Większość firm pożyczkowych wymaga, abyśmy we wniosku (i takim składanym w oddziale i internetowym) wskazali jedynie nasze oświadczenie o dochodach. Nie musimy wtedy przedstawiać i załączać zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że im większa kwota pożyczki, tym bardziej prawdopodobne, że pożyczkodawca poprosi nas o zaświadczenie dochodu.

Oświadczenie o dochodach - jak wypełnić?

Oświadczenie jest dokumentem, który pozwoli potwierdzić wysokość dochodów oraz ich źródło, wykorzystywane jest często podczas ubiegania się o kredyt bez zaświadczeń. W tym przypadku nie musi wypełniać go żadna upoważniona instytucja, może to bowiem zrobić sam zainteresowany. Nie oznacza to, że dokument ten traci przez to na wartości. Podane przez nas informacje w każdej chwili mogą zostać sprawdzone, a w przypadku podania nieprawdziwych możemy zostać pociągnięci do konsekwencji.

Co zatem powinno pojawić się w oświadczeniu, aby dokument wyglądał odpowiednio?

– dane z dowodu osobistego Klienta,

– dane pracodawcy,

– okres zatrudnienia,

– wysokość otrzymywanych dochodów,

– informacja o formie zatrudnienia,

– informacja o innych możliwych źródłach dochodu.

Oświadczenie a zaświadczenie – różnice

Tak ja wspominaliśmy, oświadczenie i zaświadczenie nie są tym samym dokumentem. Zaświadczenie wystawiane jest przed odpowiedni dla sprawy organ, natomiast zaświadczenie możemy uzupełnić sami.

Różnica pojawia się również na poziomie czasu wystawienia dokumentu. Oświadczenie napisać można w dowolnym momencie, natomiast na zaświadczenie będziemy musieli poczekać, aż odpowiedni organ wystawi je.

Dodatkowo różni się także kwestia „odpowiedzialności” za podane informacje. W przypadku oświadczenia my sami musimy zadbać o rzetelność wpisanych danych, natomiast w zaświadczeniu o prawidłowość informacji musi zadbać instytucja odpowiedzialna za wystawienie dokumentu.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie o dochodach?

Najczęściej oświadczenie o dochodach wymagane jest w przypadkach, w których istotna jest nasza sytuacja finansowa. Chodzi więc o obliczanie zdolności kredytowej np. przez bank podczas procesu kredytowego. Niskie dochody i niepewne ich źródło znacznie obniżają zdolność kredytową Klienta, a tym samym jego możliwość od uzyskania finansowania.

Warto jednak pamiętać, że na zdolność kredytową wpływają również inne czynniki, takie jak liczba osób na naszym utrzymaniu czy posiadane inne aktywne zobowiązania finansowe. Krótko mówiąc, im więcej mamy miesięcznie pieniędzy po uregulowaniu koniecznych opłat, tym korzystniej wypada nasza zdolność kredytowa w oczach banku.

Oświadczenie a zaświadczenie - najważniejsze pytania

Zaświadczenie jest to oficjalna informacja o wysokości naszych zarobków. Musi być ona potwierdzona przez pracodawcę, który na naszą prośbę jest zobowiązany do przygotowania dla nas takiego dokumentu. Z kolei oświadczenie jest to samodzielnie podawana informacja o wysokości naszych zarobków.

 

Oświadczenie jest to samodzielnie podawana informacja o wysokości naszych zarobków. Kwotę dochodu miesięcznego oraz źródło zarobku deklarujemy we wniosku o kredyt na oświadczenie. Oświadczenie nie wymaga składania żadnego dokumentu ze strony pracodawcy. Możemy je sporządzić w dowolnym momencie i dowolnym miejscu.

Zaświadczenie o dochodach potwierdza jednoznacznie w oczach banku lub firmy pożyczkowej naszą zdolność kredytową. W takim zaświadczeniu musi znaleźć się: Dane pracownika, dane pracodawcy, wysokość uzyskiwanego przez nas wynagrodzenia (średnia z ostatnich miesięcy), wskazanie najważniejszych elementów dotyczących zatrudnienia (zajmowane stanowisko, czas zatrudnienia i czas trwania umowy).

Przepisy prawa nie narzucają żadnego terminu, aczkolwiek najlepiej, aby zaświadczenie zostało wydane jak najszybciej. Ważność dokumentu wynosi zaś 30 dni od daty wydania.

Podsumowanie

  1. Zaświadczenie jest to oficjalna informacja o wysokości naszych zarobków. Musi być ona potwierdzona przez pracodawcę, który na naszą prośbę jest zobowiązany do przygotowania dla nas takiego dokumentu.
  2. Oświadczenie jest to samodzielnie podawana informacja o wysokości naszych zarobków. Kwotę dochodu miesięcznego oraz źródło zarobku deklarujemy we wniosku o kredyt na oświadczenie.
  3. W zaświadczenie o dochodach muszą znaleźć się: dane pracownika, dane pracodawcy, wysokość uzyskiwanego przez nas wynagrodzenia, wskazanie najważniejszych elementów dotyczących zatrudnienia.
  4. Oświadczenia nie musi wypełniać żadna upoważniona instytucja, może to bowiem zrobić sam zainteresowany.
  5. Najczęściej oświadczenie o dochodach wymagane jest w przypadkach, w których istotna jest nasza sytuacja finansowa. Chodzi więc o obliczanie zdolności kredytowej np. przez bank podczas procesu kredytowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kuba
Kuba
2018-08-03 09:32:44

Na jakiej podstawie pracodawca przetwarza numer dowodu osobistego?

Podobne artykuły

Ukraińcy nie chcą pracować za 13 zł
Wpisy
author
Aneta Jankowska
04 grudnia 2017

Ukraińcy nie chcą pracować za 13 zł

Promocja: Zwrot wydatków do 10 000 zł w Mastercard
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2018

Promocja: Zwrot wydatków do 10 000 zł w Mastercard

ING Bank Śląski w Opolu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
12 lipca 2019

ING Bank Śląski w Opolu

Bank Spółdzielczy w Słomnikach sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 września 2019

Bank Spółdzielczy w Słomnikach sesje przychodzące i wychodzące

Pożyczki bez zaświadczeń Łowicz
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
28 kwietnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Łowicz

Bank Spółdzielczy w Łosicach sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 września 2019

Bank Spółdzielczy w Łosicach sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj