Pekao Investment Banking podjął współpracę z firmą Lazard. Celem kooperacji jest lepsza obsługa Klientów w naszym kraju. Zawarta umowa pozwoli Pekao IB na zwiększenie doświadczenia branżowego oraz poszerzenie sieci globalnej. Wszystko ma dotyczyć wybranych dużych transakcji.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 29.10.2018
Udostępnij:

Współpraca może zaowocować lepszymi wynikami banku. Pozycja Pekao będzie mocniejsza niż dotychczas, dzięki zawieraniu ewentualnych nowych relacji z inwestorami, dla których polski rynek finansowy jest zjawiskiem godnym inwestycji.

Zawarcie umowy

Podpisanie postanowienia o współpracy zostało zaplanowane na 29 października bieżącego roku. Podczas obowiązującego tego dnia wydarzenia – CEO Summit w Warszawie. Jest to bardzo prestiżowe spotkanie właścicieli i prezesów firm, którego organizacją zajął się Atlantic Council oraz bank Pekao SA.

Lazard

Lazard to samodzielna firma zajmująca się zarządzeniam aktywami, doradztwem finansowym. Oddziały instytucji są ulokowane w 27 krajach i 43 miastach w nich położonych. Lazard brał udział w 5 transakcjach, które należały do grupy 10 największych transakcji na świecie. Instytucja zdobyła nagrodę Euromoney za rok bieżący, jako „Best Independent Investment Bank”.

Pekao IB

 
Pekao IB jest jedną z największych instytucji bankowości inwestycyjnej w naszym kraju. Firma zajmuje się doradztwem, lecz także obsługuje takie transakcje, jak:

– ECM
– DCM
– M&A. 

Pekao IB w ciągu ostatnich 10 lat doradzała w blisko siedemdziesięciu transakcjach, których wartość łączna przekroczyła 6 800 000 000 euro.

Bank PekaoBank został założony w 1929 roku, a jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.
 

Komentarze