Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli

autor wpisu
Julia Wierciło
30 czerwca 2023

Ogłoszenie upadłości nie jest ostatecznym etapem oddłużenia. W kolejnym kroku sporządzony  zostaje plan spłaty wierzycieli. Majątek dłużnika staje się masą upadłości, a sąd na podstawie sytuacji i stanu finansowego upadłego określa plan czyli harmonogram spłat wierzycieli. Czym dokładnie jest i jakie obowiązki nakłada plan spłaty wierzycieli? Sprawdźmy co zawiera, a także jakie niesie za sobą konsekwencje.

Spis treści:

 1. Plan spłaty wierzycieli - co to jest?
 2. Plan spłaty wierzycieli - prawa dłużnika
 3. Plan spłaty wierzycieli - obowiązki dłużnika
 4. Plan spłaty wierzycieli - co zawiera?
 5. Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli - konsekwencje
Zwiń spis treści

Plan spłaty wierzycieli - co to jest?

Plan spłaty wierzycieli jest istotnym dokumentem, który zostaje sporządzony w postępowaniu upadłościowym. Zawiera on harmonogram podziału majątku osoby zadłużonej dla poszczególnych wierzycieli, wobec których jest zadłużony. Prawo upadłościowe stanowi, że plan spłaty wierzycieli może mieć zastosowanie wyłącznie w stosunku do osób fizycznych.

Oznacza to, że plan spłaty wierzycieli dotyczy:

 • konsumenta,
 • osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Plan spłaty wierzycieli może być konsekwencją długotrwałego niespłacania zaciągniętych zobowiązań takich jak na przykład chwilówki. Jeśli jednak jesteśmy na początkowym etapie zadłużenia możemy skorzystać z możliwości kredytu oddłużeniowego.

Plan spłaty wierzycieli - prawa dłużnika

Zgodnie z Prawem upadłościowym dłużnik ma prawo złożyć wniosek o sporządzenie planu spłaty wierzycieli, a także dochodzić umorzenia pozostałych zobowiązań. Osoba zadłużona powinna złożyć odpowiednie dokumenty w okresie 30 dni licząc od dnia, w którym obwieszczenie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego zostało ogłoszone. Dzięki temu dłużnik, którego majątek nie zaspokoił wszystkich przeterminowanych zobowiązań ma możliwość całkowitego oddłużenia ze wszystkich pozostałych długów.

Etapy konsumenckiego postępowania upadłościowego:

 • likwidacja majątku upadłego,
 • plan spłaty wierzycieli,
 • umorzenie zobowiązań upadłego.

Kolejnym prawem osoby zadłużonej jest możliwość złożenia wniosku, dzięki któremu wszystkie zobowiązania zostaną umorzone bez sporządzenia planu spłaty wierzycieli. Rozpatrzenie tego wniosku będzie możliwe tylko w szczególnych okolicznościach. Będzie to między innymi trudna sytuacja osoby zadłużonej, która jest poparta odpowiednimi dokumentami i argumentacją. Brak konkretnych ram oceny trudnej sytuacji powinien sprawiać, że okoliczności, w których znalazł się dłużnik zostaną ocenione indywidualnie.

Plan spłaty wierzycieli - obowiązki dłużnika

Najważniejszym obowiązkiem upadłego jest ustalona spłata wierzycieli. Dłużnik ma również obowiązek składać sprawozdanie dotyczące regulowania zobowiązań wobec wierzycieli każdego roku. Dokument obejmuje okres roku poprzedniego i należy złożyć go w sądzie do końca kwietnia.

Muszą znaleźć się tam następujące informacje:

 • przychody upadłego,
 • możliwości finansowe (zarobkowe) upadłego,
 • koszty i wydatki utrzymania (siebie oraz innych osób, które są na utrzymaniu upadłego),
 • wydatki, które przekroczyły przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w sektorze przedsiębiorstw).

Do obowiązkowego sprawozdania upadły powinien załączyć kopię swojego zeznania podatkowego, które złożył w Urzędzie Skarbowym.

Plan spłaty wierzycieli - co zawiera?

Plan spłaty wierzycieli jest harmonogramem. Podczas sporządzania planu wzięte pod uwagę zostają różne czynniki. Zazwyczaj będą to:

 • sytuacja zarobkowa upadłego,
 • wysokość zadłużeń,
 • szanse na spłacenie zobowiązań,
 • minimalne środki do życia, których potrzebuje upadły, a także osoby na jego utrzymaniu.

Okres spłaty nie może wynosić więcej niż 36 miesięcy. Wyjątkową sytuacją może być ustalenie przez sąd, iż dłużnik umyślnie doprowadził do swojej sytuacji. W tym wypadku okres spłaty nie może wynosić mniej niż 36 miesięcy, ale maksymalnie 84 miesiące (czyli 7 lat).

Przy spisywaniu planu spłaty wierzycieli sąd upadłościowy musi wziąć pod uwagę:

 • w jakim zakresie może nastąpić spłata,
 • w jakim czasie upadły będzie w stanie spłacić zobowiązania z listy wierzytelności,
 • jakie zobowiązania mogą zostać umorzone,
 • wielkość rat,
 • terminy płatności ustalonych rat.

Plan spłaty musi zostać sporządzony sprawiedliwie wobec każdego z wierzycieli. W sytuacji różnych kwot zadłużeń spłacana kwota nie będzie identyczna. W tym wypadku ustalone kwoty będą proporcjonalne do sumy naszych zadłużeń. Zdarzają się sytuacje, w których plan spłaty może być taki sam dla wszystkich wierzycieli. Jednak muszą oni wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Jeśli nie jesteśmy pewni jak poradzić sobie w trudnej sytuacji, możemy skorzystać z darmowej pomocy fundacji pomagających wyjść z długów.

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli - konsekwencje

Po wykonaniu wszystkich obowiązków zawartych w planie spłaty wierzycieli należy złożyć wniosek o stwierdzenia ich wykonania. Taki dokument musimy poprzeć odpowiednimi dowodami, które potwierdzą poprawność wykonania planu spłaty wierzycieli. Jeśli po sprawdzeniu okażą się one poprawne, sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli. Po tym etapie zobowiązania upadłego zostaną umorzone. Należy pamiętać, że umorzenie zobowiązań nastąpi jeżeli powstały one przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały zawarte w planie spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski zaprasza na Webinar biznesowy
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 czerwca 2020

ING Bank Śląski zaprasza na Webinar biznesowy

Bank Pocztowy rozszerza współpracę z ITCARD
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 marca 2021

Bank Pocztowy rozszerza współpracę z ITCARD

Najlepsze kredyty gotówkowe – grudzień 2015
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
01 grudnia 2015

Najlepsze kredyty gotówkowe – grudzień 2015

Nowy cykl tematyczny w BNP Paribas Talks
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 maja 2020

Nowy cykl tematyczny w BNP Paribas Talks

Kasa Stefczyka Czerwionka-Leszczyny
Oddziały
author
Patryk Byczek
11 października 2020

Kasa Stefczyka Czerwionka-Leszczyny

Promocja: Zwrot wydatków do 10 000 zł w Mastercard
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2018

Promocja: Zwrot wydatków do 10 000 zł w Mastercard

Porównaj