Na czym polega „podatek miedziowy”?

Na czym polega „podatek miedziowy”?

author
Halszka Gronek
20 października 2018
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych podatków pobieranych w Polsce jest tzw. podatek miedziowy. Choć obowiązuje on w naszym kraju już od ponad sześciu lat, jego temat wciąż budzi spore emocje. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie polega istota owej taksy i dlaczego tyle osób uważa ją za szkodliwą.

 
Spis treści:
1. Co to jest podatek miedziowy?
2. Od kiedy obowiązuje?
3. Kto płaci podatek miedziowy?
4. Propozycje zmian.
5. Podsumowanie.

 

CO TO JEST PODATEK MIEDZIOWY?

Podatek miedziowy to nic innego, jak specjalna taksa od wydobycia niektórych kopalin. Podatek ten pobierany jest w naszym kraju od ponad sześciu lat, a dokładnie od momentu wejścia w życie właściwego aktu prawnego regulującego ową kwestię – Ustawy z dnia 2. marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
 
Taksa miedziowa jest – zaraz obok podatku Belki – jednym z najbardziej kontrowersyjnych opodatkowań wprowadzonych w Polsce. Choć budżet państwa sporo zarabia na owej opłacie, coraz większa część społeczeństwa żąda likwidacji taksy miedziowej ze względu na ogromne koszty taki opłat.
 
Podatek miedziowy pobierany jest przez polską administrację celną (naczelnika urzędu celnego oraz dyrektora izby celnej, właściwych ze względu na adres siedziby podatnika) od wszelkich aktów wydobycia miedzi i srebra, a także gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Co jednak istotne, opodatkowaniu podlegają jedynie wydobywane metale, a nie ich rudy, czyli kopaliny, w których owe metale można znaleźć.
 
Warto także zaznaczyć, iż stawki podatku miedziowego określane są odrębnie dla kilograma srebra oraz dla tony miedzi. Ich aktualizacja przeprowadzana jest raz w miesiącu – na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich dziennych notowań miedzi oraz srebra na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange), a także na podstawie średniej arytmetycznej dziennych kursów dolara (wobec złotówki) ogłoszonych przez Narodowy bank Polski.
 

 
 
 

OD KIEDY OBOWIĄZUJE?

Podatek miedziowy pobierany jest w Polsce już od sześciu lat. Chwilą, w jakiej zaczął obowiązywać, był dzień 18. kwietnia 2012 roku – czyli czas wejścia w życie Ustawy z dnia 2. marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin. 
 
Za wprowadzeniem omawianej taksy głosowali głównie posłowie Platformy Obywatelskiej (aż 201 głosów “za”), a także przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej (28 głosów “za”). 
 
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2012, pod pozycją 362. Podstawowe założenia owego aktu prawnego brzmią następująco:
 

 

Ustawa z dnia 2. marca 2012 roku 

o podatku od wydobycia niektórych kopalinDział II 

Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowyArt. 3. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej: 

1) miedzi; 

2) srebra; 

3) gazu ziemnego; 

4) ropy naftowej. 2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają: 

1) urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący koncentratem, przeliczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, 

2) wydobyty gaz ziemny w ilości nieprzekraczającej równowartości 11 MWh miesięcznie, 

3) wydobyta ropa naftowa w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie − jeżeli zostały wykorzystane na cele badawcze.

 
 
 
 

KTO PŁACI PODATEK MIEDZIOWY?

Podatnikiem taksy miedziowej, czyli podmiotem, do którego obowiązków zalicza się opłacanie podatku od wydobycia niektórych kopalin, jest zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jaka dokonuje wydobycia miedzi lub srebra w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.  
 
W praktyce jednak jedynym płatnikiem taksy miedziowej jest obecnie KGHM (wcześniej znany jako Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa. 

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy (czyli wtedy, gdy z wykopanej rudy wypracowany zostanie materiał o takiej zawartości metalu, jaka umożliwi jego dalszą przeróbkę w hucie). W przypadku, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy metalu, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tegoż urobku.

Co równie istotne, płatnik taksy zobowiązany jest do samodzielnego (bez wezwania) złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej. W jego gestii leży także obliczenie kwoty podatku i wpłacenie jej na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 

 
 
 

PROPOZYCJE ZMIAN

Jak zaznaczyliśmy już we wcześniejszej części artykułu, płatnikiem taksy miedziowej jest KGHM. Spółka ta przez sześć ostatnich lat odprowadziła już na rzecz państwa blisko 10 miliardów złotych. Co warte wspomnienia, według internetowego licznika podatkowego w ciągu każdej sekundy na konto państwa spływa blisko 40 złotych z tytułu taksy miedziowej. 
 
Z każdym kolejnym miesiącem opłacania podatku miedziowego koncern KGHM popada w coraz większe problemy finansowe. Lokalni politycy obawiają się, że obowiązująca od 2012 roku taksa pochłonie wkrótce całą spółkę – spółkę, jaka stanowi główne źródło pracy i utrzymania dla blisko 100 000 Polek i Polaków. 

 

 

Gdy w 2015 roku patria Prawa i Sprawiedliwości przejęła władzę w Polsce, wszyscy spodziewali się likwidacji tak uciążliwego dla KGHM-u podatku miedziowego. Zresztą informację taką zapowiadała sama Beata Szydło w październiku 2015 roku. Od czasu złożenia tej obietnicy minęły prawie trzy lata, jednak likwidacji taksy jak nie było, tak nie ma.
 
Mimo wielu zapowiedzi (i jeszcze większej ilości błagalnych próśb w kierunku władzy) wszystko zdaje się przemawiać za tym, iż zniesienie podatku miedziowego nie nastąpi w najbliższym czasie. Nic w tym dziwnego, bowiem dochód z tej taksy znacząco zasila budżet państwa (choć cierpi na tym dolnośląski region, a zwłaszcza jedyny płatnik – KGHM). 
 
Jedyną zmianą, jaką udało się wynegocjować w ostatnich dniach, jest możliwość pomniejszenia podatku miedziowego o darowiznę w wysokości nawet 5% na rzecz samorządu terytorialnego. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać od 1. czerwca 2019 roku, lecz nie wiadomo, czy jedyny płatnik taksy nie zbankrutuje do tego czasu. Nawet jeśli wciąż utrzyma się na “powierzchni”, samo wprowadzenie darowizny na rzecz regionu niewiele zmieni w kwestii płynności finansowej KGHM-u.
 

 
 
 

PODSUMOWANIE

1) Podatek miedziowy jest specjalną taksą pobieraną od wydobycia niektórych kopalin, takich jak miedź i srebro, a także gaz ziemny i ropa naftowa.
 
2) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię obowiązywania podatku miedziowego, jest Ustawa z dnia 2. marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
 
3) Podatek miedziowy obowiązuje od 18. kwietnia 2012 roku, czyli od chwili wejścia w życie Ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
 
4) Stawki podatku miedziowego aktualizowane są co miesiąc na podstawie bieżących kursów dolara oraz cen metali ogłoszonych przez Londyńską Giełdę Metali. 
 
5) Wprowadzenie podatku miedziowego zostało przegłosowane przez posłów i posłanki Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 
6) Jedynym obecnym płatnikiem podatku miedziowego jest KGHM.
 
7) Taksa miedziowa pobierana jest przez krajową administrację celną, a dochód z tytułu tegoż podatku trafia do budżetu państwa.
 
8) Dotychczas odprowadzono blisko 10 miliardów podatku miedziowego. Z każdym kolejnym miesiącem jedyny płatnik taksy – KGHM – popada w coraz większe problemy finansowe.
 
9) Politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecywali likwidację podatku miedziowego jeszcze w 2015 roku. Póki co nic nie zapowiada wprowadzenie takowych zmian, bowiem taksa miedziowa znacznie ratuje coroczne dochody państwa polskiego. 
 
10) Według wstępnych ustaleń wraz z dniem 1. czerwca 2019 roku obowiązywać ma możliwość odprowadzenia darowizny od podatku na rzecz samorządów terytorialnych. 
 
 

Źródła: 
http://podatek-miedziowy.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_wydobycia_niekt%C3%B3rych_kopalin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Mniejsze zyski komorników
Wpisy
author
Halszka Gronek
02 stycznia 2018

Mniejsze zyski komorników

500+ a popyt na bankowe kredyty
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
22 grudnia 2019

500+ a popyt na bankowe kredyty

Bank Pekao w Przasnyszu
Oddziały
author
Halszka Gronek
11 sierpnia 2019

Bank Pekao w Przasnyszu

Our People – akcja dobroczynna od Millennium i eurobanku
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
20 sierpnia 2019

Our People – akcja dobroczynna od Millennium i eurobanku

Deutsche Bank w Białymstoku
Oddziały
author
Halszka Gronek
24 listopada 2017

Deutsche Bank w Białymstoku

Pożyczki bez BIK Andrychów
Pożyczki miasta
author
Halszka Gronek
29 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Andrychów