Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?
Porady

Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?

author
Dominika Sobieraj
01 stycznia 2019

Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest jedną z naczelnych zasad, które są przewidziane w ustawach egzekucyjnych. Wyrazem tej zasady są ograniczenia przedmiotowe zawarte w art. 829 kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują na pewne kategorie rzeczy lub praw, z których egzekucja jest niedopuszczalna. Czy do składników majątku Dłużnika wyłączonych spod egzekucji należy pralka i lodówka Dłużnika ? 

Kategorie:

Rzecznik Praw Dłużnika – bezpłatna pomoc dla zadłużonych
Porady
author
Dominika Sobieraj
12 września 2018

Rzecznik Praw Dłużnika – bezpłatna pomoc dla zadłużonych

Rzecznik Praw Dłużnika to bezpłatna pomoc prawna skierowana do wszystkich osób zadłużonych. Rzecznik została powołany przez firmę windykacyjną GetBack S.A.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy ?
Porady
author
Dominika Sobieraj
25 lipca 2018

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy ?

Kwestia tego, co komornik może, a czego nie może zabrać, rodzi wiele pytań. Różne przepisy prawne wydają się często sprzeczne ze sobą lub zbyt zawile napisane. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy. 

Czy komornik może zająć konto walutowe ?
Porady
author
Emilia
02 maja 2017

Czy komornik może zająć konto walutowe ?

Nowością, która pojawiła się po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od dnia 3 maja 2012 r., jest odrębne unormowanie egzekucji skierowanej do rachunku bankowego dłużnika prowadzonego w walucie obcej. Rozwiązanie to, które likwiduje istniejącą wcześniej lukę w przepisach, ma na celu uproszenie i zarazem przyspieszenie postępowania.

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku za 2016 rok ?
Porady
author
Emilia
10 kwietnia 2017

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku za 2016 rok ?

Dłużnicy, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, a którzy złożyli już zeznanie PIT za 2016 rok zadają sobie pytanie czy komornik może zabrać należny im zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego ? Czy można się przed tym obronić? Czy dłużnicy mają na to jakiś wpływ ?

Podpis elektroniczny w EPU
Porady
author
Emilia
18 marca 2017

Podpis elektroniczny w EPU

Do prawidłowego wniesienia pozwu w EPU konieczne jest podpisanie pozwu. W EPU zarówno powód jak i jego pełnomocnik posługują się wyłącznie podpisem elektronicznym. Podpis ten służy do podpisywania wszelkich pism procesowych składanych w e-Sądzie.

Jak złożyć pozew w EPU
Porady
author
Emilia
18 marca 2017

Jak złożyć pozew w EPU

Złożenie pozwu za pośrednictwem e-Sądu odbywa się w całości online. Sprawdziliśmy, jak to zrobić.

Maksymalna wartość sporu w EPU
Porady
author
Emilia
17 marca 2017

Maksymalna wartość sporu w EPU

W e-postępowaniu nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących wysokości roszczeń, których można dochodzić. Z uwagi na kwestie techniczne, maksymalna kwota roszczenia nie może przekroczyć 100 000 000 zł (100 milionów).

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego w EPU
Porady
author
Emilia
17 marca 2017

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego w EPU

W procedurze składania pozwu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego konieczne jest również wskazanie czy i jakich kosztów procesu powód domaga się od strony przeciwnej.

Klauzula wykonalności w EPU
Porady
author
Emilia
16 marca 2017

Klauzula wykonalności w EPU

Klauzula wykonalności wydana do nakazu zapłaty w EPU, występuje wyłącznie w postaci elektronicznej i znajdziemy ją w systemie teleinformatycznym lubelskiego e-sądu.

Jak założyć konto w EPU
Porady
author
Emilia
16 marca 2017

Jak założyć konto w EPU

W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jak w szybki sposób założyć konto w EPU celem złożenia pozwu.

Jak wnieść sprzeciw w EPU
Porady
author
Emilia
15 marca 2017

Jak wnieść sprzeciw w EPU

Możliwość wniesienia sprzeciwu w EPU to podstawowe prawo Dłużnika. Sprawdziliśmy, jak to zrobić. 

Jak cofnąć pozew w EPU
Porady
author
Emilia
15 marca 2017

Jak cofnąć pozew w EPU

Czy istnieje możliwość cofnięcia pozwu w EPU ? Tak, w dzisiejszym wpisie pokażemy jak to zrobić.

Jakie sprawy można kierować do EPU ?
Porady
author
Emilia
14 marca 2017

Jakie sprawy można kierować do EPU ?

E-sąd rozpoznaje sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zwanym skrótowo EPU), które jest jednym z postępowań szczególnych przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Postępowanie to ma zastosowanie w każdej sprawie o zapłatę (tzn. takiej, w której powód domaga się zasądzenia roszczenia pieniężnego).

Ile czeka się na nakaz w EPU ?
Porady
author
Emilia
14 marca 2017

Ile czeka się na nakaz w EPU ?

Możliwość złożenia pozwu przez Internet było rewolucją w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jedną z przesłanek wprowadzenia systemu EPU było skrócenie czasu oczekiwania na nakaz. Jak wygląda to w praktyce ?

Jak bronić się przed EPU ?
Porady
author
Emilia
08 lutego 2017

Jak bronić się przed EPU ?

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e–sądem (EPU), wprowadzenie narzędzi do obrony przed nakazem zapłaty wydanym przez e-sąd.

Co to jest e-Sąd ?
Porady
author
Emilia
06 lutego 2017

Co to jest e-Sąd ?

Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: „EPU”). Instytucja ta rozpoczęła swoje działanie 1 stycznia 2010 roku. 

Egzekucja alimentów bez komornika
Porady
author
m_szydlowski
16 stycznia 2017

Egzekucja alimentów bez komornika

Przepisy dotyczące egzekucji alimentów gwarantują Wierzycielom alimentacyjnym wiele przywilejów. Do jednych z nich należy możliwość przymusowego egzekwowania należności alimentacyjnych bez udziału komornika. Jak to zrobić ?

Czy komornik może przeszukać Dłużnika ?
Porady
author
Marek_Rutkowski
04 stycznia 2017

Czy komornik może przeszukać Dłużnika ?

Wiele osób zastanawia się czy w czasie prowadzenia egzekucji, komornik ma prawo przeszukać Dłużnika. Wątpliwości rozwiewa art. 814 kodeksu postępowania cywilnego, który dopuszcza taką możliwość.

Wpłaty dobrowolne w czasie egzekucji
Porady
author
Marek_Rutkowski
22 grudnia 2016

Wpłaty dobrowolne w czasie egzekucji

Mimo trwania egzekucji komorniczej, Dłużnik zawsze może porozumieć się z wierzycielem i dokonywać wpłat dobrowolnych na jego konto. Należy jednak pamiętać, że komornik i tak obciąży go opłatą egzekucyjną w wysokości 5% od dokonanej wpłaty.

Czy komornik może zająć rentę socjalną ?
Porady
author
Lukasz_Zubrzycki
12 grudnia 2016

Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

Egzekucja z renty/emerytury jest częstym sposobem wskazywanym przez Wierzycieli we wniosku egzekucyjnym. Czy komornik może również zająć rentę socjalną ? Niestety tak.

Już wszystkie banki w systemie OGNIVO
Porady
author
Sienkiewicz
02 listopada 2016

Już wszystkie banki w systemie OGNIVO

W systemie OGNIVO, z którego korzystają komornicy sądowi, znajdziemy już 29 banków komercyjnych. Jako ostatni dołączył Bank BPH oraz Credit Agricole.