Rzecznik Praw Dłużnika – bezpłatna pomoc dla zadłużonych
Porady

Rzecznik Praw Dłużnika – bezpłatna pomoc dla zadłużonych

author
12 września 2018

Rzecznik Praw Dłużnika to bezpłatna pomoc prawna skierowana do wszystkich osób zadłużonych. Rzecznik została powołany przez firmę windykacyjną GetBack S.A.

Kategorie:

Czy komornik może zająć konto walutowe ?

Nowością, która pojawiła się po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od dnia 3 maja 2012 r., jest odrębne unormowanie egzekucji skierowanej do rachunku bankowego dłużnika prowadzonego w walucie obcej. Rozwiązanie to, które likwiduje istniejącą wcześniej lukę w przepisach, ma na celu uproszenie i zarazem przyspieszenie postępowania.

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku za 2016 rok ?

Dłużnicy, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, a którzy złożyli już zeznanie PIT za 2016 rok zadają sobie pytanie czy komornik może zabrać należny im zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego ? Czy można się przed tym obronić? Czy dłużnicy mają na to jakiś wpływ ?

Podpis elektroniczny w EPU

Do prawidłowego wniesienia pozwu w EPU konieczne jest podpisanie pozwu. W EPU zarówno powód jak i jego pełnomocnik posługują się wyłącznie podpisem elektronicznym. Podpis ten służy do podpisywania wszelkich pism procesowych składanych w e-Sądzie.

Jak złożyć pozew w EPU

Złożenie pozwu za pośrednictwem e-Sądu odbywa się w całości online. Sprawdziliśmy, jak to zrobić.

Maksymalna wartość sporu w EPU

W e-postępowaniu nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących wysokości roszczeń, których można dochodzić. Z uwagi na kwestie techniczne, maksymalna kwota roszczenia nie może przekroczyć 100 000 000 zł (100 milionów).

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego w EPU

W procedurze składania pozwu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego konieczne jest również wskazanie czy i jakich kosztów procesu powód domaga się od strony przeciwnej.

Klauzula wykonalności w EPU

Klauzula wykonalności wydana do nakazu zapłaty w EPU, występuje wyłącznie w postaci elektronicznej i znajdziemy ją w systemie teleinformatycznym lubelskiego e-sądu.

Jak założyć konto w EPU

W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jak w szybki sposób założyć konto w EPU celem złożenia pozwu.

Jak wnieść sprzeciw w EPU

Możliwość wniesienia sprzeciwu w EPU to podstawowe prawo Dłużnika. Sprawdziliśmy, jak to zrobić. 

Jak cofnąć pozew w EPU

Czy istnieje możliwość cofnięcia pozwu w EPU ? Tak, w dzisiejszym wpisie pokażemy jak to zrobić.

Jakie sprawy można kierować do EPU ?

E-sąd rozpoznaje sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zwanym skrótowo EPU), które jest jednym z postępowań szczególnych przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Postępowanie to ma zastosowanie w każdej sprawie o zapłatę (tzn. takiej, w której powód domaga się zasądzenia roszczenia pieniężnego).

Ile czeka się na nakaz w EPU ?

Możliwość złożenia pozwu przez Internet było rewolucją w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jedną z przesłanek wprowadzenia systemu EPU było skrócenie czasu oczekiwania na nakaz. Jak wygląda to w praktyce ?

Jak bronić się przed EPU ?

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e–sądem (EPU), wprowadzenie narzędzi do obrony przed nakazem zapłaty wydanym przez e-sąd.

Co to jest e-Sąd ?

Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: „EPU”). Instytucja ta rozpoczęła swoje działanie 1 stycznia 2010 roku. 

Egzekucja alimentów bez komornika

Przepisy dotyczące egzekucji alimentów gwarantują Wierzycielom alimentacyjnym wiele przywilejów. Do jednych z nich należy możliwość przymusowego egzekwowania należności alimentacyjnych bez udziału komornika. Jak to zrobić ?

Czy komornik może przeszukać Dłużnika ?

Wiele osób zastanawia się czy w czasie prowadzenia egzekucji, komornik ma prawo przeszukać Dłużnika. Wątpliwości rozwiewa art. 814 kodeksu postępowania cywilnego, który dopuszcza taką możliwość.

Wpłaty dobrowolne w czasie egzekucji

Mimo trwania egzekucji komorniczej, Dłużnik zawsze może porozumieć się z wierzycielem i dokonywać wpłat dobrowolnych na jego konto. Należy jednak pamiętać, że komornik i tak obciąży go opłatą egzekucyjną w wysokości 5% od dokonanej wpłaty.

Czy komornik może zająć rentę socjalną ?

Egzekucja z renty/emerytury jest częstym sposobem wskazywanym przez Wierzycieli we wniosku egzekucyjnym. Czy komornik może również zająć rentę socjalną ? Niestety tak.

Już wszystkie banki w systemie OGNIVO

W systemie OGNIVO, z którego korzystają komornicy sądowi, znajdziemy już 29 banków komercyjnych. Jako ostatni dołączył Bank BPH oraz Credit Agricole.

Wykaz majątku Dłużnika

Od 8 września 2016 r. wniosek Wierzyciela o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dostępnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym

Od 8 września 2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od potrąceń na zajętym rachunku bankowym. Po wprowadzonych zmianach, komornik musi zostawić na koncie 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1387,50 zł w skali każdego miesiąca (dane na rok 2016).