„Posiłek w szkole i w domu” – nowy rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu” – nowy rządowy program

author
Dominika Byczek
08 lutego 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Każdy uczeń polskiej szkoły podstawowej ma mieć dostęp do jadalni i możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Rząd chce przeznaczyć 200 milionów złotych na to, by pomóc szkołom w budowie i doposażeniu stołówek szkolnych. Sprawdź szczegóły programu “Posiłek w szkole i w domu”.

Spis treści

 1. “Posiłek w szkole i w domu” – co to?
 2. Szczegóły programu.
 3. Ile można otrzymać?
 4. Kto skorzysta z programu?
 5. Na co można otrzymać dofinansowanie?
 6. Podstawa prawna
 7. Podsumowanie

“POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – CO TO?”

Program “Posiłek w szkole i w domu” wpisuje się w przyjętą przez Polskę “Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Docelowo program ma być kierowany do starszych, niepełnosprawnych, osób zarabiających niewiele oraz do dzieci. Nowy program socjalny został zaplanowany na lata 2019-2023.

To właśnie do tej ostatniej grupy kierowany jest jeden z modułów programu “Posiłek w szkole i w domu”. Jeszcze kilka miesięcy temu określano ten moduł jako “Stołówka Plus“. Z pomocy skorzystają uczniowie szkół podstawowych. W ramach tego modułu zaplanowano wsparcie dla samorządów przy wprowadzaniu trzech rodzajów zmian:

 1. Budowa lub doposażenie stołówek (jadalni) we wszystkich szkołach podstawowych – wdrożenie od 1 stycznia 2019 roku, zakończenie do września 2019 roku.
 2. Umożliwienie każdemu dziecku zjedzenia ciepłego posiłku przygotowywanego przez szkołę – wdrożenie od 2021 roku.
 3. Uregulowanie czasu trwania przerw we wszystkich szkołach podstawowych – krótkie przerwy mają trwać co najmniej 10 minut, a długa przerwa obiadowa ma być wydłużona aż do 40 (w większości polskich szkół jest to obecnie 15-20 minut).

W ramach wsparcia państwowego samorządy mają otrzymać pomoc niezbędną do doposażenia i poprawy standardu tych stołówek, które już funkcjonują oraz do utworzenia lub uruchomienia nowych stołówek szkolnych. Pomoc finansowa ma być także udzielana w celu modernizacji jadalni w szkołach podstawowych. Docelowo realizacja programu ma zapewnić uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku podczas każdego pobytu w szkole.

Najważniejsze terminy:

15 kwietnia – do tego dnia szkoły, które potrzebują wsparcia rządowego, mogą zgłosić się z odpowiednim wnioskiem do samorządu (organu prowadzącego),

30 kwietnia – do tego dnia samorządy mają czas na wystąpienie z wnioskami do urzędu wojewódzkiego,

31 maja to dzień, w którym urzędy wojewódzkie będą podejmować ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy wnioski zostaną przyjęte.

Ile można otrzymać? 

W programie będzie można otrzymać w zależności od celu maksymalnie do 80 000 zł lub do 25 000 zł. Dotacja będzie udzielana jedynie po konkretnym sprecyzowaniu celu.

1. Dofinansowanie do 80 000 zł

Będzie je można otrzymać w celu:

 • doposażenia, adaptacji albo poprawy tych stołówek szkolnych, które już funkcjonują (czyli stołówek składających się z kuchni i jadalni),
 • utworzenia nowych stołówek szkolnych,
 • doposażenia i adaptacji stołówek, które nie funkcjonują tak, jak powinny, do doprowadzenia ich do stanu pełnej funkcjonalności.

2. Dofinansowanie do 25 000 zł 

Tę kwotę będzie możliwa do otrzymania w celu:

 • adaptacji i poprawy standardu oraz wyposażenia pomieszczeń, które będą służyły szkole za przeznaczone do higienicznego spożywania posiłków (czyli modernizację jadalni).

Co najważniejsze – wsparcie finansowe mogą otrzymać tylko szkoły, które będą w stanie pokryć wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% kwoty projektu, który ma być zrealizowany za pieniądze z dotacji rządowej.

"

Dbanie o Polskę zaczyna się od dbałości o polskie dzieci, o polską młodzież. Państwo musi wspierać dzieci i my tym samym dajemy temu bardzo wyraźnie wyraz

– powiedział podczas konferencji prasowej dotyczącej przyjęcia rozporządzenia premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo na realizację programu w szkołach chce w planie wieloletnim przeznaczyć 200 milionów zł. Oznacza to, że w każdym roku na “Posiłek w szkole i w domu” będzie z budżetu państwa wydawane:

 • 2019: 40 mln zł,
 • 2020: 40 mln zł,
 • 2021: 40 mln zł,
 • 2022: 40 mln zł,
 • 2023: 40 mln zł.

Kto skorzysta? 

Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe. Z finansowania nie będą wykluczone podstawówki publiczne organizowane w:

 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • zespołach szkół.

Ponadto na wsparcie ze strony państwa będą mogły liczyć publiczne szkoły artystyczne, jeżeli realizują one kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym szkole podstawowej.

Wsparcie finansowe otrzymają bezpośrednio organy, które prowadzą dane placówki, a zatem mogą być to:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne,
 • osoby fizyczne,
 • minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wydatkowanie kwoty nie może być dowolne. Rozporządzenie Rady Ministrów wskazuje  konkretnie rekomendowany katalog elementów wyposażenia szkolnej kuchni i jadalni. Poniższa lista wskazuje najważniejsze przedmioty wyposażenia wskazane w projekcie rozporządzenia.

Wszystkie wyroby zakupione za pieniądze z dofinansowania państwowego muszą odpowiadać wymaganiom europejskim

§

PODSTAWA PRAWNA

określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 338, str. 4) oraz:

1) posiadają deklarację CE;

2) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

3) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

4) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Podstawa prawna 

Póki co znany jest jedynie projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Na jego ostateczną wersję musimy jeszcze poczekać, ponieważ dokument musi przejść przez etap opiniowania oraz trafić do wszystkich komitetów potwierdzających zgodność projektu z prawem.

Aktualny stan rozporządzenia możemy śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317558/katalog/12544857#12544857.

Podsumowanie 

 1. Program “Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów skierowanych do starszych, niepełnosprawnych, zarabiających poniżej minimalnej krajowej oraz do dzieci.
 2. Pomoc w budowie i modernizacji stołówek szkolnych jest tylko jednym z modułów programu.
 3. Rząd przeznaczy na pomoc szkołom 200 mln zł.
 4. Każda szkoła, która chce skorzystać z dofinansowania, musi wnieść 20% wkładu finansowego lub rzeczowego.
 5. Jeżeli modernizacja dotyczy kuchni i jadalni, szkoła może otrzymać do 80 000 zł.
 6. W przypadku doposażenia lub utworzenia samej jadalni, szkoła może liczyć na 25 000 zł.
 7. Z programu mogą skorzystać wszystkie publiczne szkoły podstawowe.
 8. Rząd zarekomendował konkretne wyposażenie, które może zostać zakupione za pieniądze pochodzące z dofinansowania.
 9. Wszystkie kupione przedmioty muszą spełniać regulacje unijne.
 10. Program wchodzi w skład “Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Źródła:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r707927284788,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-form-i-tr.html

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317558/katalog/12544857#12544857

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Janina b
Janina b
2019-02-08 00:20:17

no oczywiscie wszystko za darmo zasponsorujmy najlepiej biednym, juz nic nie trzeba bedize pracować ani gotowac, jak wszystko mozna dostac od panstwa pisowskiego, a przepraszam panstwa polskiego

Podobne artykuły

Odszkodowanie za spóźniony pociąg

Okres przedświąteczny to szczyt nie tylko w firmach przesyłkowych, ale także w – po części powiązanych z nimi – przewozach kolejowych. Śnieg również nie sprzyja przewozom, dlatego coraz częściej na trasach zdarzają się opóźnienia. Czy za bilet na pociąg, który nie przyjechał na czas, można otrzymać rekompensatę? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
16 grudnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Inspektorat ZUS w Radomsku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Inspektoratu w Radomsku: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
23 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Do czego służy nam Internet ?

Do czego Polakom służy Internet i co robimy w sieci? Badanie wykonane przez Lexis Research, które zleciła Grupa Europ Assistance, pokazuje, że najczęściej wysyłamy maile oraz spędzamy czas na mediach społecznościowych.

author
Aneta Jankowska
18 lipca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Złoty Dźwigacz Kultury dla Banku Millennium

Krakowskie Biuro Festiwalowe po raz piąty wyróżniło Bank Millennium za mecenat nad festiwalem Sacrum Profanum. Instytucja wspiera wydarzenie od 2012 roku, a w roku bieżącym Bank otrzymał w tej kategorii najwyższe wyróżnienie.  

author
Patryk Byczek
05 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Wkrótce decyzja w sprawie fuzji Pekao i Alior Banku

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao podał do informacji publicznej, że wszelkie rozważania na temat połączenia lub współpracy banków Pekao i Alior Bank potrwają najpóźniej do końca drugiego kwartału 2018 roku. Maksymalnie do końca czerwca nastąpić ma decyzja odnosząca się do fuzji, do której może dojść między instytucjami.

author
Patryk Byczek
12 maja 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BZ WBK sesje wchodzące i wychodzące

Uwaga! Bank Zachodni WBK został przejęty przez Santander Bank Polska. Sprawdź Santander Bank Polska sesje przychodzące i wychodzące. 

author
Dominika Byczek
20 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj