Dowód osobisty dla dziecka 

Dowód osobisty dla dziecka 

author
Halszka Gronek
27 lutego 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Otrzymanie pierwszego dowodu osobistego kojarzy się powszechnie z przywilejem przekroczenia progu 18. roku życia. Warto jednak zauważyć, że nie tylko osoby wkraczające w dorosłość mogą cieszyć się możliwością posiadania tego dokumentu. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach dowód osobisty przysługuje także dzieciom i młodzieży niepełnoletniej.

Spis treści:

 1. Podstawa prawna a dowód osobisty dla dziecka
 2. Dowód osobisty dla dziecka - kiedy wyrobić?
 3. Jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka?
 4. Dowód osobisty dla dziecka a wymagane dokumenty
 5. Ile kosztuje dowód osobisty dla dziecka?
 6. Ile czasu ważny jest dowód dla dziecka?
 7. Dowód osobisty dla dziecka - podsumowanie
Zwiń spis treści

Podstawa prawna a dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie posiada każdy obywatel Polski. Służy on nie tylko identyfikacji poszczególnych Polaków, lecz także potwierdza ich obywatelstwo, ułatwia podróżowanie poza granice kraju i umożliwia korzystanie z wielu usług, między innymi z zaciągania szybkich pożyczek na dowód osobisty.

Obowiązek posiadania dowodu dotyczy wszystkich pełnoletnich Polaków, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej. Istnieje jednak możliwość wyrobienia tego dokumentu dla osób poniżej 18.go roku życia. Zapis ten wynika wprost z ustawy o dowodach osobistych, która mówi, że prawo do dowodu ma każdy Polak – niezależnie od wieku. Mimo obowiązku posiadania dokumentu, możemy jednocześnie korzystać z usług, takich jak pożyczki bez dowodu.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 4. Dowód i uprawnienia wynikające z jego posiadania
1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie […].

Art. 5. Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego
1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty dla dziecka - kiedy wyrobić?

Dowód osobisty dla dziecka może być bardzo przydatny w przypadku wyjazdu dziecka poza granice Polski.

W ramach wyjazdów do krajów między innymi Unii Europejskiej czy też państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczy, iż dziecko zostanie wylegitymowane dowodem osobistym – nie potrzeba specjalnie w tym celu wyrabiać paszportu.  Kwestię przekraczania granic dzięki okazaniu dowodu osobistego reguluje polskie prawo.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 4. Dowód i uprawnienia wynikające z jego posiadania
1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość […] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.

Jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka?

By wyrobić dowód osobisty dla dziecka wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek – albo przez internetową platformę ePUAP, albo osobiście, w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. Urzędem wydającym dokument jest urząd gminy.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 8. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów jako zadanie gmin
1. Dowody osobiste wydają organy gmin.
2. Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

W przypadku stacjonarnego sposobu składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka wystarczy przedłożyć podpis jednego rodzica (w przeciwieństwie do wniosku o paszport, gdzie wymagane są podpisy obojga rodziców). Co istotne, każde dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne podczas wizyty w urzędzie. W przypadku stacjonarnego sposobu składania wniosku dziecko powinno być obecne  przy aplikowaniu, z kolei w przypadku internetowego wnioskowania – przy odbiorze dowodu w urzędzie.

Czas realizacji nowego dowodu wynosi zwykle do 30 dni. W szczególnych przypadkach może on zostać wydłużony, o czym jednak rodzice dziecka powinni zostać powiadomieni przez urząd.

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 24. Wniosek o wydanie dowodu
4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą”.

Dowód osobisty dla dziecka a wymagane dokumenty

By móc aplikować o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka – formularz można otrzymać w każdym urzędzie gminy, a także na stornach internetowych tychże organów,
 • ważny dokument ze zdjęciem dziecka –  jeśli dziecko posiada już takowy dokument (np. legitymację szkolną lub paszport),
 • dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35×45 mm – w przypadku wnioskowania w postaci elektronicznej, do wniosku należy dołączyć plik z fotografią o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości poniżej 2,5 MB). O tym, jak zrobić zdjęcie do dowodu osobistego, pisaliśmy w naszym poradniku,
 • skrócony odpis aktu urodzenia – jego okazanie może nastąpić na żądanie organu administracji,
 • dokument potwierdzający tożsamość rodzica wnioskującego – wymagany jest jedynie do wglądu urzędnika, w celu weryfikacji tożsamości wnioskującego.

Ile kosztuje dowód osobisty dla dziecka?

Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest zupełnie bezpłatne – tak samo, jak w przypadku wyrobienia dowodu dla osoby pełnoletniej. Jedyny wydatek, jaki poniosą rodzice danego dziecka, w związku z wyrabianiem dokumenty, to koszt wyrobienia odpowiednich zdjęć dowodowych.

Ile czasu ważny jest dowód dla dziecka?

Dowód wydany dziecku jest ważny tak samo długo co w przypadku dorosłego – 10 lat. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 5. roku życia. W ich przypadku dowód ważny będzie tylko przez 5 lat.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7. Okres ważności dowodów
1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty dla dziecka - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka nie jest obowiązkowe, lecz fakultatywne.
 • By wyrobić dziecku dowód, wystarczy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy lub poprzez internetową platformę ePUAP.
 • Wniosek o wyrobienie dowodu dla dziecka może złożyć tylko jeden rodzic.
 • Usługa ta jest darmowa.
 • Dowód dla dziecka powyżej 5. roku życia ważny jest przez 10 lat, natomiast dla dziecka poniżej tego wieku – 5 lat.
author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Millennium wprowadza aplikację na Windows 8

Bank Millennium wprowadza aplikację mobilną na platformie Windows Phone 8 umożliwiającą pełną obsługę indywidualnych rachunków bankowychi małych firm. Jest to wynik konsekwentnej realizacji strategii rozwoju elektronicznych kanałów bankowości, w której kanały mobilne odgrywają szczególną rolę. W kolejnym etapie, już na początku czerwca, Bank Millennium zaoferuje aplikację na komputery i tablety PC. Będzie to najbardziej kompleksowa w Polsce oferta aplikacji bankowości mobilnej na platformie Windows 8. 

author
Patryk Byczek
14 maja 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Co będziemy robić w niedzielę bez handlu?

W niedzielę nie zrobimy zakupów już od 2020 roku. Rząd chce stopniowo wprowadzić Polaków w zmiany i powoli będzie ograniczał liczbę niedziel handlowych. W przyszłym roku będą dwie, a w 2019 - jedna. Co będą robić Polacy w tym czasie zamiast zakupów?

author
Aneta Jankowska
28 listopada 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Chwilówki Pruszcz Gdański

Potrzebujesz “zastrzyku gotówki”? Jeśli tak – sprawdź poniższe zestawienie, w którym ujęliśmy najlepszych pożyczkodawców w Pruszczu Gdańskim. Wszystkie produkty dostępne są bez wychodzenia z domu. Maksymalna kwota pożyczki może wynosić 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Polecam Proste Zasady – VI edycja” w Getin Banku

W Getin Banku trwa promocja, w której za spełnienie bardzo prostych warunków można zgarnąć nawet 550 złotych premii. Promocja trwa do 29 lutego 2019 roku.

author
Patryk Byczek
03 listopada 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Który bank nie patrzy na wpisy w BIK?

Zaciągając zobowiązanie często pojawiającym się zagadnieniem jest weryfikacja naszych danych w bazie Biura Informacji Kredytowej. Który bank nie patrzy na zapytania w BIK? Sprawdźmy czy rejestr sprawdzany jest przez wszystkie instytucje finansowe, a także w jaki sposób możemy poprawić swoją zdolność kredytową poprzez zmianę negatywnego wyniku w bazie BIK.

author
Julia Wierciło
15 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Bank Millennium promuje swoją aplikację mobilną

Bank Millennium poinformował w komunikacie prasowym, że 2 lipca 2021 roku w telewizji wystartowała nowa emisja reklamy Banku Millennium, w której to Radek Kotarski przybliża oglądającym możliwości aplikacji mobilnej Banku Millennium. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
08 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj