Otrzymanie pierwszego dowodu osobistego kojarzy się powszechnie z magicznym progiem 18-go roku życia i wkraczaniem w dorosłość. Jednak nie tylko pełnoletnie osoby mogą cieszyć się przywilejem posiadania tego dokumentu. Sprawdziliśmy, czy dowód osobisty przysługuje także dzieciom.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 07.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Informacje w pigułce.
2. Do czego jest potrzebny?
3. Jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka?
4. Wymagane dokumenty.
5. Ile kosztuje wyrobienie?
 

Dowód osobisty to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie posiada każdy obywatel Polski. Służy on nie tylko identyfikacji poszczególnych Polaków, lecz także potwierdza ich obywatelstwo i ułatwia podróżowanie poza granice kraju.

Obowiązek posiadania dowodu dotyczy wszystkich pełnoletnich Polaków, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej. Istnieje jednak możliwość wyrobienia tego dokumentu dla osób poniżej 18-go roku życia.

Sprawdziliśmy, jakie warunki musi spełniać dziecko, by móc otrzymać dowód osobisty, jaki jest koszt takiej usługi i czy wymagane są specjalne dokumenty.

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Poniżej zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba, chcąca wyrobić dowód osobisty dla dziecka:
 

W pigułce:

1. Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka nie jest obowiązkowe, lecz fakultatywne.

2. By wyrobić dziecku dowód, wystarczy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy lub poprzez internetową platformę ePUAP.

3. Wniosek o wyrobienie dowodu dla dziecka może złożyć tylko jeden rodzic.

4. Usługa ta jest darmowa.

5. Dowód dla dziecka powyżej 5 roku życia ważny jest przez 10 lat, natomiast dla dziecka poniżej tego wieku – 5 lat.
 

 

 

DO CZEGO JEST POTRZEBNY?

 
Dowód osobisty dla dziecka może być bardzo przydatny w przypadku wyjazdu dziecka poza granice Polski.

W ramach wyjazdów do krajów Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczy, iż dziecko zostanie wylegitymowane dowodem osobistym – nie potrzeba specjalnie w tym lecu wyrabiać paszportu.
 

Podróżowanie z dowodem osobistym jest o wiele korzystniejsze niż w przypadku paszportu, bowiem jego wyrobienie jest zupełnie darmowe.

 

 

JAK UZYSKAĆ DOWÓD OSOBISTY DLA DZIECKA?

By wyrobić dowód osobisty dla dziecka wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek przez internetową platformę ePUAP lub osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. 
 

W przypadku stacjonarnego sposobu składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka wystarczy przedłożyć podpis jednego rodzica (w przeciwieństwie do wniosku o paszport, gdzie wymagane są podpisy obojga rodziców).

Co istotne, każde dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne podczas wizyty w urzędzie: w przypadku składania wniosku stacjonarnie – przy aplikowaniu, a w przypadku internetowego wnioskowania – przy odbiorze dowodu.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

By móc aplikować o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, należy przygotować następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka
Wzór tego dokumentu  można otrzymać w każdym urzędzie gminy, a także na stornach internetowych tychże organów.

2. Ważny dokument ze zdjęciem dziecka
Jeśli dziecko posiada już takowy dokument (np. legitymację szkolną lub paszport).

3. Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35×45 mm
W przypadku wnioskowania w postaci elektronicznej, do wniosku należy dołączyć plik z fotografią o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości poniżej 2,5 MB).

4. Skrócony odpis aktu urodzenia
Jego okazanie może nastąpić na żądanie organu administracji.

5. Dokument potwierdzający tożsamość rodzica wnioskującego
Wymagany jest jedynie do wglądu urzędnika, w celu weryfikacji tożsamości wnioskującego.

 

 

ILE KOSZTUJE WYROBIENIE?

Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest zupełnie bezpłatne – tak samo, jak w przypadku wyrobienia dowodu dla osoby pełnoletniej.

Jedyny wydatek, jaki poniosą rodzice danego dziecka, w związku z wyrabianiem dokumenty, to koszt wyrobienia odpowiednich zdjęć dowodowych.

 

Komentarze