Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej

autor wpisu
Julia Wierciło
14 września 2023

Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z kluczowych organów odpowiedzialnych za kształtowanie gospodarki narodowej w Polsce. Choć jej działania często pozostają w cieniu politycznych debat i wydarzeń, ma ona ogromny wpływ na codzienne życie każdego obywatela, a także na stabilność finansową kraju. Rada Polityki Pieniężnej to instytucja, która pełni istotną rolę w zapewnieniu stabilności cen i utrzymaniu równowagi makroekonomicznej. Sprawdźmy czym dokładnie zajmuje się RPP, a także jak decyzje Rady mogą wpłynąć na kredyty.

Spis treści:

 1. Rada Polityki Pieniężnej - czym jest?
 2. Funkcje Rady Polityki Pieniężnej
 3. Rada Polityki Pieniężnej - skład
 4. Jak decyzje RPP wpływają na kredyty?
Zwiń spis treści

Rada Polityki Pieniężnej - czym jest?

Rada Polityki Pieniężnej to niezależna instytucja, której głównym zadaniem jest kształtowanie polityki pieniężnej w kraju. Jej istnienie i działania mają kluczowe znaczenie dla stabilności gospodarki oraz utrzymania odpowiedniego poziomu inflacji. RPP jest jednym z filarów Narodowego Banku Polskiego (NBP), ale zachowuje pełną niezależność w podejmowaniu decyzji politycznych.

Funkcje Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w Polsce pełni kilka istotnych funkcji związanych z kształtowaniem polityki pieniężnej i stabilnością gospodarki. Sprawdźmy kilka głównych funkcji RPP.

Funkcje Rady Polityki Pieniężnej:

 

 • ustalanie stóp procentowych – RPP decyduje o poziomie stóp procentowych, takich jak stopa referencyjna. Te stopy procentowe mają wpływ na koszty pożyczek, kredytów i depozytów bankowych, co z kolei wpływa na zachowania konsumentów i inwestorów oraz ogólną aktywność gospodarczą,
 • kontrola inflacji – jednym z głównych celów RPP jest utrzymanie inflacji na poziomie bliskim ustalonej tarczy inflacyjnej. Poprzez regulowanie stóp procentowych i inne narzędzia polityki pieniężnej RPP stara się zapobiegać nadmiernemu wzrostowi cen,
 • monitorowanie sytuacji gospodarczej – RPP dokonuje ciągłej oceny sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie. Analizuje takie wskaźniki jak produkcja, zatrudnienie, eksport, czy zadłużenie, aby zrozumieć bieżące wyzwania i zagrożenia gospodarcze,
 • kontrola stabilności finansowej – RPP monitoruje stabilność sektora finansowego i podejmuje działania w celu zapobiegania ryzykom systemowym, które mogą prowadzić do kryzysów finansowych,
 • działania na rzecz stabilności kursu walutowego – RPP ma za zadanie utrzymanie stabilności kursu złotego. Może interweniować na rynku walutowym, jeśli zachodzi potrzeba ochrony kursu złotego przed nadmierną zmiennością.

Rada Polityki Pieniężnej w Polsce jest niezależną instytucją, której głównym celem jest zapewnienie stabilności gospodarczej i cenowej kraju. Działając przez kontrolowanie stóp procentowych, monitorowanie inflacji i sytuacji gospodarczej oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania ryzykom finansowym, RPP pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania gospodarki polskiej. Jej niezależność jest fundamentalna dla uniknięcia wpływu politycznego na decyzje dotyczące polityki pieniężnej, co z kolei sprzyja stabilności i zaufaniu do systemu finansowego.

Rada Polityki Pieniężnej - skład

Skład Rady Polityki Pieniężnej – 01.09.2023 rok:

 • przewodniczący Rady czyli Prezes Narodowego Banku Polskiego: prof. Adam Glapiński,
 • 9 członków i członkiń RPP: Ireneusz Dąbrowski, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk, Joanna Tyrowicz, Henryk Wnorowski, Iwona Duda i Gabriela Masłowska.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej są wybierani raz na 6 lat. Każdy członek może pełnić swoją funkcję tylko raz. Metoda wyboru członków RPP jest zapisana w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, a także w Ustawie o Narodowym Banku Polskim z 28 sierpnia 1998 roku. Członkowie Rady nie mogą pełnić innego publicznego stanowiska, dzięki czemu mają podejmować niezależne decyzje.

Jak decyzje RPP wpływają na kredyty?

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej podejmowała decyzje o obniżeniu stóp procentowych, co spowodowało, że znalazły się one na rekordowo niskim poziomie. W kolejnym roku, w 2021, RPP zaczęła zmieniać swoje podejście i rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych. Pierwsza z nich została ogłoszona w październiku 2021 roku, a od tego czasu, w wyniku kilku kolejnych podwyżek, stopy procentowe osiągnęły poziomy niespotykane od siedemnastu lat. Skutkiem tych podwyżek jest wzrost rat kredytów, zarówno gotówkowych, jak i hipotecznych.

Od września 2022 roku poziomy stóp procentowych prezentują się w następujący sposób:

 • stopa referencyjna – 6,75%,
 • stopa lombardowa – 7,25%,
 • stopa depozytowa – 6,25%,
 • stopa redyskontowa weksli – 6,80%,
 • stopa dyskontowa weksli – 6,85%.

Dla osoby spłacającej kredyt konsumencki korzystne jest obniżanie stóp procentowych przez RPP. Szczególnie jeśli wybrał on kredyt o oprocentowaniu zmiennym. W takiej sytuacji zmiana wskaźnika, np. WIBOR 3M lub 6M, skutkuje obniżeniem raty kredytu. W przypadku kredytów zmiennych, koszty zobowiązania wzrosną. Oznacza to, że miesięczna rata kredytu będzie wyższa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Pobiedziskach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 sierpnia 2019

PKO BP w Pobiedziskach

Fałszywe SMS-y o mikrorachunku podatkowym
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
29 marca 2020

Fałszywe SMS-y o mikrorachunku podatkowym

PKO BP w Wadowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 sierpnia 2019

PKO BP w Wadowicach

KredytOK – pożyczki do 200 000 zł
Pod Lupą
author
Dominika Sobieraj
05 stycznia 2017

KredytOK – pożyczki do 200 000 zł

Santander Bank Polska w Stargardzie
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 maja 2019

Santander Bank Polska w Stargardzie

Porównaj