Rekomendacja L – najważniejsze informacje

Rekomendacja L – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Na początku ubiegłego roku kalendarzowego Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe wytyczne dotyczące biegłych rewidentów. Znowelizowana Rekomendacja L przede wszystkim poszerza zakres prowadzenia nadzoru także o SKOK-i. Co więcej, dokument ten wdraża nowy model współpracy między uczestnikami procesu nadzorczego i kontroli sprawozdań finansowych. Sprawdziliśmy najważniejsze informacje w sprawie Rekomendacji L. 

Spis treści:

  1. Rekomendacja L - wprowadzona nowelizacja
  2. Rekomendacja L - czym jest?
  3. Nowelizacja Rekomendacji. Skąd potrzeba zmiany?
  4. Nowy model współpracy
  5. Biegły rewident - kim jest i czym się zajmuje?
Zwiń spis treści

Rekomendacja L - wprowadzona nowelizacja

W grudniu 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowelizację dotychczasowego brzemienia Rekomendacji L. Dokument ten w swym pierwotnym kształcie wszedł w życie prawie dwie dekady temu. Jego treść regulowała natomiast kwestię biegłych rewidentów i pełnionych przez nich funkcji w procesie nadzoru nad bankami. Nowy dokument wydany przez KNF poszerzył pierwotny zakres obowiązywania Rekomendacji L także o proces nadzoru nad SKOK-ami. Projekt poddany został konsultacjom społecznym już pod koniec lata 2018 roku. Opiniowały go takie organy i podmioty, jak na przykład Związek Banków Polskich czy Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Znowelizowana Rekomendacja L została przyjęta na początku roku 2019. Banki i SKOK-i zostały zobligowane do tego, by dostosować swoje działalności do wymogów dokumentu najpóźniej do 31 marca 2019 roku. Nowa Rekomendacja L ma na celu przede wszystkim uspójnienie przepisów dotyczących instytucji finansowych działających na Polskim rynku. Jak tłumaczy Komisja Nadzoru  Finansowego w przedmowie do nowelizacji:

Wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewni spójność zawartych w tym dokumencie rekomendacji KNF w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzoru nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz standardami rynkowymi.

Rekomendacja L - czym jest?

Rekomendacja L to dokument, zawierający formalne wytyczne, dzięki którym polski sektor finansowy ma działać sprawniej. Rekomendacja ma również zwiększyć poziom bezpieczeństwa na krajowym rynku finansowym.

Rekomendacja L jest jedną z formalnych wytycznych, jakie zostały wprowadzone w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tak jak pozostałe akty KNF-u, Rekomendacja L ma na celu usprawnienie i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa działalności polskiego sektora finansowego. Pierwsza wersja Rekomendacji L obowiązuje w polskiej bankowości od 2001 roku. W owym kształcie dotyczyła ona przede wszystkim roli biegłych rewidentów w procesie sprawowania nadzoru nad bankami. Kilka lat po wydaniu pierwotnej wersji dokumentu Komisja uznała jednak, iż obszar obowiązywania rekomendacji należy poszerzyć o SKOK-i. Wiemy, iż Rekomendacja L określa poprawny sposób wykonywania praktyk w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z organem nadzoru finansowego. Akt ten reguluje przede wszystkim sposób wymiany danych pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania sprawozdań finansowych banków w Polsce i SKOKów.

Nowelizacja Rekomendacji. Skąd potrzeba zmiany?

Nowa wersja obowiązującej od blisko dwóch dekad Rekomendacji L ma na celu przede wszystkim dostosowanie treści pierwotnego dokumentu do zmian, jakie zaszły na otaczającym nas rynku. Nowa sytuacja podmiotów finansowych wynika zaś w szczególności z reformy rynku usług audytorskich. Znaczące zmiany wprowadzono zarówno w ramach Wspólnoty Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. Nowy kształt przybrała z resztą nie tylko podstawa prawna, lecz i sama praktyka rynkowa w zakresie roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i SKOK-ami. Więcej na temat największych banków i instytucji pożyczkowych funkcjonujących na terenie Polskie przeczytasz w naszych wpisach: Największe banki w Polsce; Instytucje pożyczkowe – co to jest?

Rekomendacja 3

Zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego powinny zostać opracowane w sposób zapewniający ich transparentność oraz powinny określać czytelne, jednoznaczne i nie budzące wątpliwości kryteria wyboru firmy audytorskiej.

 

Rekomendacja 4

Na banku oraz SKOK spoczywa obowiązek informacyjny wobec Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i KNF w zakresie rozwiązania umowy o badanie ustawowe oraz obowiązek informacyjny wobec KNF w zakresie istotnych zmian dotyczących umowy zawartej przez bank lub SKOK z firmą audytorską.

Źródła: Lista Rekomendacji – Rekomendacja L Komisji Nadzoru Finansowego

W ocenie samej Komisji Nadzoru Finansowego wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewniać ma spójność komisyjnych wytycznych w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzorowania organów polskiego rynku finansowego. Mówiąc prościej, nowa Rekomendacja L (sprawdź także nasz wpis – Nowa Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego) dogonić ma swą treścią świeżo uchwalone przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, a także – obecne standardy rynkowe. W oficjalnym wyjaśnieniu KNF-u podano także, iż założenia Rekomendacji L będą mieć zastosowanie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, strukturalnych różnic i specyfiki działalności prowadzonej przez wszystkie podmioty nadzorowane – a więc nie tylko banki (jak do tej pory), lecz także i SKOK-i.

Nowy model współpracy

Oprócz poszerzenia zakresu obowiązywania wytycznych KNF-u z samych banków także o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Rekomendacja L wprowadziła również inne zmiany. Przede wszystkim wdrożono nowy model prowadzenia współpracy między wszystkimi uczestnikami procesy badania sprawozdań finansowych. Chodzi tu o relację nie tylko pomiędzy biegłym rewidentem i podmiotem nadzorowanym, lecz także naczelnym organem nadzoru. Jak komunikuje sam KNF, nowy model współpracy opierać ma się na nieco bardziej partnerskich relacjach. Znowelizowana Rekomendacja L kierowana ma zostać do instytucji definiowanych jako podmioty, których działalność opiera się na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy zwrotnych przez Klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek. 

Biegły rewident - kim jest i czym się zajmuje?

Jak wiemy, Rekomendacja L dotyczy zakresu oraz sposobu prowadzenia działań nadzorczych przez biegłych rewidentów. Sprawdziliśmy, czym charakteryzuje się ten enigmatycznie brzmiący zawód. Biegły rewident, zwany także audytorem, jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej. Szczegółowe wytyczne pracy audytorów określone zostały nawet w osobnej podstawie prawnej. Aktem, który determinuje rolę i funkcje biegłych rewidentów jest Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2017 pod pozycją 1089. Audytorzy zajmują się przede wszystkim prowadzeniem badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych wskazanych podmiotów. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji rewidenci opracowują pisemne opinie i raporty o finansach w danej jednostce.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Rekomendacja L to formalna wytyczna dla polskich instytucji sektora finansowego.

Nie. Nowa Rekomendacja L jest nowelizacją komisyjnych wytycznych z 2001 roku.

Opiniował m.in. Związek Banków Polskich i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Dokument został przyjęty na początku 2019 roku: KNF zobowiązał banki i SKOK-i do dostosowania się do nowych wymogów najpóźniej do 31 marca 2019 roku. Rekomendacja L już obowiązuje.

Roli biegłych rewidentów i pełnionych przez nich funkcji w procesie nadzoru nad instytucjami rynku finansowego.

Poszerza zakres prowadzenia nadzoru z banków także na SKOK-i.

Rekomendacja ujednolica wytyczne Komisji względem nowych regulacji prawnych i obecnej praktyki na rynku finansowym.

Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_L_12_2018_64158.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/rekomendacja_L_8562._8562.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegły_rewident

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Zwrot podatku może stanowić istotne źródło dodatkowych środków finansowych. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których osoba zadłużona może obawiać się, że oczekiwany przez nią zwrot podatku zostanie zajęty przez komornika. To zagadnienie budzi wiele pytań i niepewności. Sprawdźmy czy komornik sądowy rzeczywiście ma uprawnienia do zajęcia zwrotu podatku.

author
Julia Wierciło
28 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Bank Nowy SA – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Jaki jest numer SWIFT, BIC oraz IBAN w Banku Nowym? Numer SWIFT/BIC w Banku Nowym to POLUPLPR, natomiast kod IBAN to litery “PL” i pełny numer rachunku bankowego. Sprawdź szczegóły na temat kodów BIC/SWIFT oraz IBAN w Banku Nowym.

author
Dominika Byczek
06 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Wkrótce benzyna po 5 zł ?

Coraz mniejsza ilość wydobywanej ropy naftowej w poszczególnych krajach świata może przyczynić się do wzrostu ceny paliwa w Polsce. Benzyna może podskoczyć nawet do 5 złotych za litr, natomiast diesel ma kosztować około 15 groszy taniej.

author
Patryk Byczek
16 kwietnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki bez BIK przez Internet

W Internecie znajdziemy zaledwie kilka firm, które udzielają pożyczek bez sprawdzania w BIK. Sprawdziliśmy najlepsze oferty.

author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Gwiazdy z komornikiem: Michał Wiśniewski

Artykuł usunięty na prośbę Pana Michała Wiśniewskiego. 

author
Aneta Jankowska
29 października 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Średnia krajowa 2024

Według najnowszych danych GUS średnia krajowa wynosi w Polsce 8032,96 zł brutto (dane podane w styczniu 2024). Miesiąc wcześniej średnia krajowa była nieco wyższa – w stosunku rok do roku wynagrodzenia wzrosły o 9,6%.

author
Kornel Siwiec
27 stycznia 2024
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.
Porównaj