Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

author
Patryk Byczek
12 października 2022

Jednym z zaproponowanych rozwiązań “Polskiego Ładu” jest program obejmujący sprawy finansowania polskich rodzin. Wkrótce wprowadzony ma zostać dodatek na drugie i każde kolejne dziecko, który w sumie wynieść może nawet 12 000 zł. Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

 1. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – Polski Ład
 2. Nowe świadczenie na drugie dziecko – od kiedy?
 3. Jak otrzymać świadczenie na drugie i kolejne dziecko?
 4. Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?
 5. Jak złożyć wniosek o RKO?
 6. Kto nie otrzyma RKO?
 7. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - najważniejsze pytania
Zwiń spis treści

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – Polski Ład

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowe świadczenie w łącznej wysokości 12 000 zł, które wypłacane będzie na wniosek upoważnionych rodzin. Dodatkowe pieniądze otrzymać mogą rodzice drugiego, trzeciego i każdego kolejnego dziecka.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejne świadczenie skierowane do rodzin. Tym razem dodatkowe pieniądze otrzymać mogą rodzice drugiego, trzeciego i każdego kolejnego dziecka. Całkowita wysokość nowego dodatku może wynieść aż 12 000 zł. Tym razem rodzice sami mogą zadecydować, w którym momencie między 12 a 36 miesiącem życia dziecka skorzystają ze świadczenia. Co ciekawe, świadczeniobiorcy mogą również zadecydować o celu przeznaczenia pieniędzy oraz sposobie wypłat. Dodatek może być wypłacany w dwóch wariantach: po 1000 zł przez rok lub po 500 zł przez dwa lata. W programie czytamy:

 

Wprowadzimy dodatkowy instrument finansowy dla rodziców. To w sumie 12 tys. PLN, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 PLN miesięcznie przez rok czy po 500 PLN miesięcznie przez dwa lata. Sami też zdecydują, na co spożytkują te środki. W przypadku, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – 100% przez Internet

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Nowe świadczenie na drugie dziecko – od kiedy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wszedł w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku, a więc 1 stycznia 2022 roku. Do tej pory polskie rodziny miały możliwość korzystania z takich świadczeń jak 500+ czy 300+, dzięki którym można uzyskać dodatkowo pożyczki na 500+. Nowy dodatek wynosi z kolei aż 12 000 zł.

Nowe przepisy zapowiadane były już w maju podczas prezentacji „Polskiego Ładu” i były jednym z elementów punktu programu nazwanego „Rodzina i dom w centrum życia”. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, dzięki tym zmianom już w samym 2022 roku z dodatkowych pieniędzy będzie mogło skorzystać około 600 000 dzieci w Polsce.

Świadczenie w wysokości 12 000 zł przyznawane będzie dla wszystkich rodziców drugiego i kolejnego dziecka pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Co ważne, środki otrzymywane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie będą opodatkowane. Dodatkowe pieniądze można otrzymać także z pożyczki na 10 000 zł.

Jak otrzymać świadczenie na drugie i kolejne dziecko?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowe świadczenie w łącznej wysokości 12 000 zł, które wypłacane będzie na wniosek upoważnionych rodzin. Co ważne, w przypadku tego dodatku nie będą stosowane żadne kryteria dochodowe rodzin. Oznacza to, że ze świadczenia skorzystać może każda rodzina, która posiada drugie lub kolejne dziecko pomiędzy 12. a 36. rokiem życia pod warunkiem, że złoży wniosek. Rozpatrywaniem wniosków zajmie się natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiedzialny będzie następnie również za wypłatę świadczeń.

Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Z dodatkowego świadczenia skorzystać będą mogły przede wszystkim rodziny wielodzietne. Na pieniądze nie mogą liczyć natomiast pary posiadające wyłącznie jedno dziecko. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy powstał bowiem z myślą o zachęcaniu do powiększania rodzin. A zatem każda rodzina posiadająca przynajmniej dwójkę dzieci będzie miała szansę na wykorzystanie 12 000 zł przez pierwsze trzy lata życia dziecka.

Ważna informacja jest taka, że do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie zostało zastosowane żadne kryterium dochodowe dla rodziny. Aby uzyskać świadczenie, trzeba będzie tylko złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sposób pobierania świadczenia uzależniony będzie natomiast od preferencji rodziców. Opcje są dwie:

 • po 1000 zł miesięcznie przez rok, 
 • po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Wybór wariantu należeć będzie do wyłącznie rodziców dzieci. Od nich zależeć będzie także cel przeznaczenia środków.

Rodziny wielodzietne mogą korzystać również z Karty Dużej Rodziny. Jest to systemem zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych nie tylko przez instytucje publiczne, ale i firmy prywatne. Z KDR można skorzystać u podmiotów z branży spożywczej, bankowej, paliwowej, a także rekreacyjnej.

Jak złożyć wniosek o RKO?

Jeśli chcemy uzyskać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy musimy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

 • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
 • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Taki dokument możemy złożyć wyłącznie elektronicznie. Wniosek RKO-R i RKO-O możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL, możesz także złożyć wiosek RKO-R, przez:

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać świadczenie musimy dołączyć do wniosku:

 • Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie:
  1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu,
  2) świadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • Jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny: decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • Jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem: orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • Dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Kto nie otrzyma RKO?

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym świadczenie nie przysługuje jeśli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału.

Jeśli nie przysługuje nam RKO, a zaczyna brakować nam gotówki, warto rozważyć pożyczki od 18 lat lub pożyczki na raty.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - najważniejsze pytania

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r. Jako rodzic dziecka możesz złożyć wniosek: od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc lub do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli: jesteś rodzicem dziecka lub
przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

Opcje są dwie: po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o RKOZUS na ustalenie prawa do kapitału ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Wypłata zaś przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile wyniesie czynsz w programie Mieszkanie Plus?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
23 września 2017

Ile wyniesie czynsz w programie Mieszkanie Plus?

BNP Paribas oddziały w Międzyzdrojach
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Międzyzdrojach

Najpopularniejsze aplikacje mobilne w Polsce
Blog
author
Patryk Byczek
19 stycznia 2018

Najpopularniejsze aplikacje mobilne w Polsce

E-paragon ograniczy szarą strefę
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
19 kwietnia 2020

E-paragon ograniczy szarą strefę

Wzrost płacy minimalnej spowoduje liczne zwolnienia
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
07 grudnia 2019

Wzrost płacy minimalnej spowoduje liczne zwolnienia

Ile w tym roku zapłacimy za choinkę ?
Blog
author
Aneta Jankowska
11 grudnia 2017

Ile w tym roku zapłacimy za choinkę ?

Porównaj