Przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii powstał pierwszy w Europie Sąd Arbitrażowy do spraw blockchain.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 06.12.2018
Udostępnij:

Polska pionierem

W Polsce ustanowiono pierwszy Sąd Arbitrażowy do spraw blockchain. To pierwsza taka instytucja w Europie oraz druga na świecie. Sąd powstał przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Dlaczego? Według wyjaśnień Izby, im bardziej rozwija się technologia blockchain, tym bardziej transakcje z jej użyciem, kryptowalutami czy smart-kontraktami stają się prawnie skomplikowane.

Izba poinformowała, że na liście arbitrów sądu polubownego znaleźli się prawnicy z odpowiednim doświaczeniem oraz zawodowcy, którzy zajmują się transakcjami handlowymi z użyciem nowych technologii. Prezes Sądu Arbitrażowego zostanie wybrany w trakcei zebrania Zarządu Izby, czyli 10 grudnia bieżącego roku.

Celem nowego sądu jest zapewnienie skutecznego, szybkiego, a także dostosowanego do branży sposobu rozstrzygania sporów.

Prezes Izby, która liczy 150 członków – Robert Wojciechowski, wyjaśnił, że głównym celem powołania sądu jest realny wpływ na polską legislację, w szczególności w obszarze podatkowym.

Edukacja, współpraca z organami oświaty i rządowymi, kształtowanie zasad dobrych praktyk, wspieranie rozwoju gospodarczego Polski, rozstrzyganie sporów z urzędami to tylko niektóre z obszarów, w które się angażujemy mówi.

Przypominamy, że technologia blockchain służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Są one ułożone w postaci kolejnych bloków danych. Każdy z nich zawiera informacje o konkretnie zdefiniowanej liczbie transakcji.

Komentarze