Upadłość konsumencka
Udostępnij:

Upadłość konsumencka – niewypłacalność osoby fizycznej. Jest to uznawane przez sąd bankructwo dłużnika, które powoduje umorzenie jego zobowiązań finansowych. Upadłość może zostać ogłoszona raz na 10 lat i tylko w przypadkach, w których niewypłacalność została wywołana trudną sytuacją losową: chorobą, wypadkiem, stratą pracy. Upadłość konsumencka może być uznana tylko w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik składa do właściwego mu sądu upadłościowego.