Czasem w życiu bywa tak, że stan naszego zdrowia się nie poprawia – mimo odpoczynku i odpowiednich kuracji podjętych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. W takich sytuacjach właśnie możemy wystąpić z wnioskiem o przyznanie nam świadczenia rehabilitacyjnego. Dziś wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w 2020 roku.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 19.02.2020
Udostępnij:

Spis treści

1. Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?
2. Komu przysługuje świadczenie?
3. Świadczenie rehabilitacyjne 2020 – wysokość.
4. Jak otrzymać świadczenie?
5. Wymagane dokumenty.

 

CO TO JEST ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

Każda osoba, która stała się niezdolna do pracy, w pierwszej kolejności ma prawo przejść na zwolnienie lekarskie. Po upływie 33 dni zwolnienia możliwe jest skorzystanie z zasiłku chorobowego, jednak pobierać go można maksymalnie przez 182 dni, a w przypadku osoby chorej na gruźlicę – przez 270 dni.

Po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, lecz jej dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują na odzyskanie pełni sił i zdrowia, może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie to otrzymać można na czas przywracania zdolności do pracy – najdłużej jednak na okres 12 miesięcy. Może być ono przyznane jednorazowo lub w kilku częściach. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje każdemu, kto objęty został ubezpieczeniem chorobowym, a mimo wyczerpania okresu pobierania zasiłku chorobowego – nadal pozostaje niezdolny do pracy.

Wystarczy jedynie, iż lekarz orzecznik ustalił, iż dalsze leczenie lub podjęcie rehabilitacji rokować będą na odzyskanie pełni sił i umożliwią powrót do pracy zarobkowej.

 

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE 2020 – WYSOKOŚĆ

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie jest odgórnie ustalona jako konkretna wartość pieniężna. Wysokość świadczenia zależy od tego, jaki był nasz dochód w ostatnich 12 miesiącach i obliczona na jego bazie postawa zasiłku chorobowego.

O tym, jak obliczyć postawę zasiłku chorobowego pisaliśmy tutaj.

 

Sprawdź nasz ranking najlepszych kredytów na oświadczenie: https://www.zadluzenia.com/kredyt-na-oswiadczenie/

 

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Każda osoba, jaka zainteresowana jest uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, musi złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych zaświadczeń i druków. Dokumenty te należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.

O stanie zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie rehabilitacyjne i o przyznaniu jej świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS lub specjalna komisja lekarska ZUS – w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od pierwotnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości tegoż orzeczenia.

Orzeczenia lekarskie stanowią właściwą podstawę wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli wnioskodawca nie zgodzi się z treścią orzeczenia, ma prawo wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Sprzeciw może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu. Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS może również nie zgodzić się Prezes ZUS. W takim przypadku wnioskodawca zostanie ponownie wezwany na badanie lekarskie przed komisję lekarską  ZUS.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Najważniejszym dokumentem składanym w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Dostępny jest on nie tylko w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz także w Internecie – jako formularz ZUS ZNp-7. Do wniosku o przyznanie świadczenia niezbędne jest także przedłożenie zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz ZUS OL-9), które wypełnił lekarz wnioskodawcy.

W celu weryfikacji danego przypadku musi zostać przeprowadzony także wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz ZUS OL-10). Dokument ten nie będzie jednak konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub wtedy, gdy wnioskodawca prowadzi działalność pozarolniczą.

Jeśli to ZUS będzie wypłacał świadczenie, dodatkowo złożyć należy zaświadczenie płatnika składek wystawione na odpowiednim formularzu. Druk ZUS Z-3 będzie odpowiedni, jeśli jesteś pracownikiem, ZUS Z-3b – jeśli wykonujesz działalność pozarolniczą, współpracujesz z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub jesteś duchownym, a druk ZUS Z-3a – jeśli jesteś inną osobą ubezpieczoną.

UWAGA! Zaświadczenie płatnika składek nie będzie jednak potrzebne, jeśli złożone zostało uprzednio, w trakcie ustalania prawa do zasiłku chorobowego, i gdy nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia, ani na jego wysokość.

Komentarze (3)

mam 4 schorzenia i nawet specjaliści po wielu latach leczenia i operacjach nie dają mi szans na poprawę- opisali to w wymaganych drukach do renty + opinia psychiatry o obciążeniu somatycznym z uwagi przeciwskazania do zażywania leków p/ bólowych, NLPZ itd. po usunięciu nerki. A lekarka orzeczniczka do mnie cyt: ” dopóki może Pani chodzić, sikać i myśleć logicznie to może Pani pracować”. Wypadałoby jej życzyć- logicznego myślenia z przewlekłym bólem.

jakby nie mogli odrazu wystarwic, tylko wpierw zwolnienie a potem zasilek chorobowy…..

lekarz ozekający z ZUSU niby mi stwierdził że moge wracać do pracy, a nie moge stanać na nogę, to ciekawe jak mam stać i orzpakowywać towarY?