Ubezpieczenie szkolne – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie szkolne – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 marca 2020

Jednym z najczęściej wykupowanych ubezpieczeń w przypadku dzieci i młodzieży jest tzw. polisa szkolna lub uczniowska. Sprawdziliśmy, czym tak naprawdę jest i jakie są warunki wypłacenia takiego ubezpieczenia. Zapraszamy do lektury!

 

UBEZPIECZENIE SZKOLNE – CO TO JEST?

Ubezpieczenie szkolne jest jednym z najcześciej i najchętniej wykupowanych ubezpieczeń wśród rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Obejmuje one wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, lecz co istotne – nie chorób, nawet tych najpoważniejszych.
Ubezpieczenie szkolne, czyli inaczej szkolna polisa NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), najczęściej wykupowane jest przez rodziców grupowo – w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają dzieci. Takie właśnie rozwiązanie jest najmniej problemowe i niedrogie, lecz niestety – często niezbyt kompleksowe.
Ubezpieczenie szkolne należy do grupy ubezpieczeń osobowych, lecz niektóre elementy umowne tej polisy typowe są dla grupy ubezpieczeń majątkowych. W polisie szkolnej NWW prawo do uzyskania świadczenia uzależnione jest bowiem od tego, czy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu takie skutki, jakie ściśle określone zostały w warunkach ubezpieczenia.


 

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

Przedmiotem ubezpieczenia szkolnego są ściśle określone następstwa nieszczęśliwych wypadków. Mogą one polegać na uszkodzeniu ciała, na czasowym rozstroju organizmu, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet na śmierci ubezpieczonego dziecka.

Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest przez agencje ubezpieczeniowe jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Zakres policy dla dzieci w wieku  szkolnym

Zazwyczaj polisa szkolna obejmuje takie następstwa wypadków, jak: śmierć lub trwałe inwalidztwo dziecka, złamania i pęknięcia kości, cięższe oparzenia i odmrożenia, wstrząśnienie mózgu czy powstanie ran.

Co istotne, polisa szkolna nie obejmuje chorób, na które uczące się dzieci zachorują w trakcie okresu ubezpieczeniowego. Nie chodzi tutaj jedynie o choroby zakaźne, lecz także te genetyczne, a nawet ciężkie przypadki nowotworów czy innych nieuleczalnych chorób.

Warto także wiedzieć, iż ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki (nie choroby), jakim dzieci mogą ulec nie tylko w czasie nauki sensu stricto, lecz także w czasie weekendów, w drodze do szkoły, na wakacyjnych wyjazdach czy zielonych szkołach, i ogólnie – w życiu prywatnym.

 

KOGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE?

Szkolna polisa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wszystkich tych, którzy się uczą. Co istotne, nie chodzi tu jedynie o dzieci, lecz także o pełnoletnich ubezpieczonych, którzy pobierają naukę w jednej z placówek edukacyjnych.

Ze szkolnego o ubezpieczenia NNW skorzystać mogą więc uczniowie klas maturalnych (mający zazwyczaj już 19 lat), a także studenci czy nawet uczniowie szkół wieczorowych, policealnych lub zaocznych – niezależnie od ich wieku.

Mówiąc więc najprościej – polisa szkolna dotyczy każdego ubezpieczonego w czasie pobierania przez niego nauki, niezależnie od jego wieku oraz poziomu szkoły, do której uczęszcza. Podstawówka, zawodówka czy studia wyższe –  nie ma tu żadnych wyjątków.

 

CZY UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE?

Wielu rodziców żyje w przeświadczeniu, iż w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe i każdy uczeń powinien być nim objęty. Z powodu powielania takiego zdania polisa szkolna jest w Polsce masowo wykupowana.

Prawdą jest jednak to, iż szkolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne i nie ma obowiązku jego wykupowania. Co równie ważne, nawet jeśli zdecydujemy się na objęcie naszej pociechy uczniowską polisą NNW, nie musimy wykupować jej w grupowym (i często „okrojonym”) pakiecie szkolnym. Możemy wybrać indywidualną ofertę z wybranej agencji ubezpieczeniowej.

Niestety zdarza się tak, iż dyrektorzy szkół i wychowawcy często nierzetelnie i „na skróty” informują rodziców, iż konieczne jest wykupienie szkolnej polisy grupowej, a składka na nią wchodzi w skład obowiązkowych opłat związanych z początkiem roku szkolnego. Warto wiedzieć, iż taka informacja nie jest prawdziwa.

 

OKRES WAŻNOŚCI

Ubezpieczenie szkolne wykupowane jest zazwyczaj na cały rok szkolny (lub akademicki). Roczny wariant nie dotyczy jednak miesięcy pobierania nauki sensu stricto, lecz pełnych 12 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym wykupiona polisa będzie więc ważna od września danego roku do września kolejnego roku, a w przypadku studentów – od października do października.

Co za tym idzie, ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie za polisę szkolną NNW również wtedy, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w czasie wakacji, a także na wycieczkach i obozach szkolnych. Można więc powiedzieć, iż w czasie trwania okresu ubezpieczeniowego polisa działa non stop.

 

JAKIE ŚWIADCZENIA?

Każda umowa ubezpieczeniowa zakłada procentowo opisane wartości odszkodowania, jakie wypłacone zostanie w przypadku zaistnienia wskazanych i ściśle określonych następstw nieszczęśliwego wypadku (np. złamania nogi lub wstrząśnienia mózgu).

Świadczenia te, czyli właśnie odszkodowania, zazwyczaj wypłacane są jako rekompensata danego uszczerbku na zdrowiu, nabycia inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego i organizacji pogrzebu. Świadczenia dotyczą także zwrotu kosztów nabycia środków leczniczych, medycznych czy ortopedycznych (np. kupna protezy czy wózka).

Niektóre polisy szkolne zakładają także możliwość wypłaty ponadstandardowych świadczeń, np. zwrotu kosztu leczenia za granicą, wypłaty odszkodowania na wypadek śmierci opiekuna dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwrotu z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej lub odszkodowania z tytułu wcześniej opłaconego czesnego.

 

UBEZPIECZENIE A ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to nic innego, jak pisemnie określony w umowie ubezpieczeniowej procent od całkowitej sumy danej polisy, jaki wypłacony może zostać w ustalonych sytuacjach.

Każda umowa sprzedaży polisy szkolnej zakłada takie właśnie procentowo opisane wartości odszkodowania, jakie wypłacone zostaną w przypadku zaistnienia wskazanych i ściśle określonych następstw nieszczęśliwego wypadku (np. złamania nogi lub wstrząśnienia mózgu).

Przykładowo dla ubezpieczenia na całkowitą kwotę ubezpieczenia równą 50 000 złotych, odszkodowanie z tytuły złamania kończyny wynosić może 2%, czyli 1 000 złotych, a w przypadku trwałego kalectwa – przykładowo 40%, czyli 20 000 złotych.

 

CO WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Nie każdy wypadek i wynikające z niego następstwa będą kwalifikować się do wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczalnię. Większość agencji nie uznaje odpowiedzialności za wypadki doznane na skutek usiłowania lub popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, próby popełniania przestępstwa, czy chociażby jego udziału w bójce.

Co równie istotne, odszkodowanie nie zostanie wypłacone na rzecz dziecka, które uległo wypadkowi po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Agencje nie wypłacą świadczenia także wtedy, gdy krzywda wynikała z działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, a także udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach czy strajkach.

Co równie istotne, odpowiedzialność ubezpieczalni wyłącza także zajście nieszczęśliwego wypadku w chwili kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym, a nawet w czasie jazdy rowerem – bez posiadania przez niego wymaganych uprawnień (np. prawa jazdy lub karty rowerowej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

monia
monia
2018-09-19 07:07:45

bardzo fajnie opisane, ja nie decysuje sie na wykupienie 0polisy w szkole, tylko infywidualnie, place 15 zl wiecej ale przynajniej mam jasno okreslone warunki wyplaty swiadczenia

Podobne artykuły

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
18 grudnia 2019

Ile kosztuje nabicie klimatyzacji?

Jak otrzymać wyciąg z konta w Inteligo?
Banki
author
Dominika Sobieraj
16 lutego 2022

Jak otrzymać wyciąg z konta w Inteligo?

Pomoc Banku Millennium dla Ośrodka dla Cudzoziemców
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
12 września 2019

Pomoc Banku Millennium dla Ośrodka dla Cudzoziemców

Małżeństwo ze Słupska oskarżone
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
27 grudnia 2019

Małżeństwo ze Słupska oskarżone

Komornik Sądowy Krzysztof Łuczyszyn
Komornicy Sądowi
author
Dominika Sobieraj
29 czerwca 2022

Komornik Sądowy Krzysztof Łuczyszyn

Porównaj