Ubezpieczenie szkolne – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie szkolne – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jednym z najczęściej wykupowanych ubezpieczeń w przypadku dzieci i młodzieży jest tzw. polisa szkolna lub uczniowska. Sprawdziliśmy, czym tak naprawdę jest i jakie są warunki wypłacenia takiego ubezpieczenia. 

Spis treści:

  1. Ubezpieczenie szkolne - czym jest?
  2. Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?
  3. Zakres polisy ubezpieczeniowej dla dzieci w wieku szkolnym
  4. Kogo dotyczy ubezpieczenie szkolne?
  5. Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?
  6. Ubezpieczenie szkolne - okres ważności
  7. Ubezpieczenie szkolne - jakie świadczenia obejmuje?
  8. Ubezpieczenie szkolne a odszkodowanie
  9. Ubezpieczenie szkolne - kiedy nie zostanie wypłacone?
Zwiń spis treści

Ubezpieczenie szkolne - czym jest?

Ubezpieczenie szkolne jest jednym z najczęściej i najchętniej wykupowanych ubezpieczeń wśród rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Obejmuje ono wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, lecz co istotne – nie chorób, nawet tych najpoważniejszych. Ubezpieczenie szkolne, czyli inaczej szkolna polisa NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), najczęściej kupowane jest przez rodziców grupowo – w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają dzieci. Takie właśnie rozwiązanie jest najmniej problemowe i niedrogie, lecz niestety – często niezbyt kompleksowe. Ubezpieczenie szkolne należy do grupy ubezpieczeń osobowych, lecz niektóre elementy umowne tej polisy typowe są dla grupy ubezpieczeń majątkowych. W polisie szkolnej NWW prawo do uzyskania świadczenia uzależnione jest bowiem od tego, czy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu takie skutki, jakie ściśle określone zostały w warunkach ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Przedmiotem ubezpieczenia szkolnego są ściśle określone następstwa nieszczęśliwych wypadków. Mogą one polegać na uszkodzeniu ciała, na czasowym rozstroju organizmu, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet na śmierci ubezpieczonego dziecka. Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest, przez agencje ubezpieczeniowe, jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Polisa szkolna nie obejmuje chorób, na które uczące się dzieci zachorują w trakcie okresu ubezpieczeniowego.

Zakres polisy ubezpieczeniowej dla dzieci w wieku szkolnym

Zazwyczaj polisa szkolna obejmuje takie następstwa wypadków jak: śmierć lub trwałe inwalidztwo dziecka, złamania i pęknięcia kości, cięższe oparzenia i odmrożenia, wstrząśnienie mózgu czy powstanie ran. Co istotne, polisa szkolna nie obejmuje chorób, na które uczące się dzieci zachorują w trakcie okresu ubezpieczeniowego. Nie chodzi tutaj jedynie o choroby zakaźne, lecz także te genetyczne, a nawet ciężkie przypadki nowotworów czy innych nieuleczalnych chorób. Warto także wiedzieć, iż ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki (nie choroby), jakim dzieci mogą ulec nie tylko w czasie nauki sensu stricto, lecz także w czasie weekendów, w drodze do szkoły, na wakacyjnych wyjazdach czy zielonych szkołach, i ogólnie – w życiu prywatnym. Warto posiadać takie zabezpieczenie.

Dobrą formą wsparcia dla rodziców dzieci w wieku szkolnym może okazać się pożyczka na wyprawkę szkolną. Zwłaszcza w sytuacji, gdy dziecko zachoruje, a koszty leczenia nie zostaną nam zwrócone przez ubezpieczyciela. Zakup wyprawki, szczególnie w okresie wakacyjnym, jest dużym obciążeniem dla budżetu domowego, dlatego często pożyczka na wyprawkę szkolną obejmuje również inne finansowe potrzeby rodziny.

Kogo dotyczy ubezpieczenie szkolne?

Szkolna polisa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wszystkich tych, którzy się uczą. Co istotne, nie chodzi tu jedynie o dzieci, lecz także o pełnoletnich ubezpieczonych, którzy pobierają naukę w jednej z placówek edukacyjnych. Ze szkolnego o ubezpieczenia NNW skorzystać mogą więc uczniowie klas maturalnych (mający zazwyczaj już 19 lat), a także studenci czy nawet uczniowie szkół wieczorowych, policealnych lub zaocznych – niezależnie od ich wieku. Mówiąc więc najprościej – polisa szkolna dotyczy każdego ubezpieczonego w czasie pobierania przez niego nauki, niezależnie od jego wieku oraz poziomu szkoły, do której uczęszcza. Podstawówka, zawodówka czy studia wyższe –  nie ma tu żadnych wyjątków.

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne i nie ma obowiązku jego wykupowania.

Wielu rodziców żyje w przeświadczeniu, iż w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe i każdy uczeń powinien być nim objęty. Z powodu powielania takiego zdania polisa szkolna jest w Polsce masowo wykupowana. Prawdą jest jednak to, iż szkolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne i nie ma obowiązku jego wykupowania. Co równie ważne, nawet jeśli zdecydujemy się na objęcie naszej pociechy uczniowską polisą NNW, nie musimy wykupować jej w grupowym (i często „okrojonym”) pakiecie szkolnym. Możemy wybrać indywidualną ofertę z wybranej agencji ubezpieczeniowej. Niestety zdarza się tak, iż dyrektorzy szkół i wychowawcy często nierzetelnie i „na skróty” informują rodziców, iż konieczne jest wykupienie szkolnej polisy grupowej, a składka na nią wchodzi w skład obowiązkowych opłat związanych z początkiem roku szkolnego. Warto wiedzieć, iż taka informacja nie jest prawdziwa.

Roczne ubezpieczenie szkolne dotyczy pełnych 12. miesięcy kalendarzowych. Wykupione we wrześniu będzie obowiązywało do września następnego roku. 

Ubezpieczenie szkolne - okres ważności

Ubezpieczenie szkolne wykupywane jest zazwyczaj na cały rok szkolny (lub akademicki). Roczny wariant nie dotyczy jednak miesięcy pobierania nauki sensu stricto, lecz pełnych 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku dzieci w wieku szkolnym wykupiona polisa będzie więc ważna od września danego roku do września kolejnego roku, a w przypadku studentów – od października do października. Co za tym idzie, ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie za polisę szkolną NNW również wtedy, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w czasie wakacji, a także na wycieczkach i obozach szkolnych. Można więc powiedzieć, iż w czasie trwania okresu ubezpieczeniowego polisa działa non stop.

Ubezpieczenie szkolne - jakie świadczenia obejmuje?

Każda umowa ubezpieczeniowa zakłada procentowo opisane wartości odszkodowania, jakie wypłacone zostanie w przypadku zaistnienia wskazanych i ściśle określonych następstw nieszczęśliwego wypadku (np. złamania nogi lub wstrząśnienia mózgu). Świadczenia te, czyli właśnie odszkodowania, zazwyczaj wypłacane są jako rekompensata danego uszczerbku na zdrowiu, nabycia inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego i organizacji pogrzebu. Świadczenia dotyczą także zwrotu kosztów nabycia środków leczniczych, medycznych czy ortopedycznych (np. kupna protezy czy wózka). Niektóre polisy szkolne zakładają także możliwość wypłaty ponadstandardowych świadczeń, np. zwrotu kosztu leczenia za granicą, wypłaty odszkodowania na wypadek śmierci opiekuna dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwrotu z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej lub odszkodowania z tytułu wcześniej opłaconego czesnego.

Ubezpieczenie szkolne a odszkodowanie

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to nic innego, jak pisemnie określony w umowie ubezpieczeniowej procent od całkowitej sumy danej polisy, jaki wypłacony może zostać w ustalonych sytuacjach. Każda umowa sprzedaży polisy szkolnej zakłada takie właśnie procentowo opisane wartości odszkodowania, jakie wypłacone zostaną w przypadku zaistnienia wskazanych i ściśle określonych następstw nieszczęśliwego wypadku (np. złamania nogi lub wstrząśnienia mózgu). Przykładowo dla ubezpieczenia na całkowitą kwotę ubezpieczenia równą 50 000 złotych, odszkodowanie z tytuły złamania kończyny wynosić może 2%, czyli 1 000 złotych, a w przypadku trwałego kalectwa – przykładowo 40%, czyli 20 000 złotych.

Istnieje szereg sytuacji, w których ubezpieczalnia ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkolne - kiedy nie zostanie wypłacone?

Nie każdy wypadek i wynikające z niego następstwa będą kwalifikować się do wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczalnię. Większość agencji nie uznaje odpowiedzialności za wypadki doznane na skutek usiłowania lub popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, próby popełniania przestępstwa, czy chociażby jego udziału w bójce. Co równie istotne, odszkodowanie nie zostanie wypłacone na rzecz dziecka, które uległo wypadkowi po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Agencje nie wypłacą świadczenia także wtedy, gdy krzywda wynikała z działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, a także udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach czy strajkach. Odpowiedzialność ubezpieczalni wyłącza także zajście nieszczęśliwego wypadku w chwili kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym, a nawet w czasie jazdy rowerem – bez posiadania przez niego wymaganych uprawnień (np. prawa jazdy lub karty rowerowej).

Co zrobić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty świadczenia? Rodzice, którzy pobierają 500+ mogą skorzystać z tzw. pożyczek na 500+. Pożyczka na 500+ jest finansowaniem oferowanym zarówno przez banki, jak i firmy pożyczkowe (instytucje pozabankowe), które akceptują świadczenie z programu Rodzina 500+ jako jedno ze źródeł dochodu.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/posmkrakow/ubezpieczenie-nnw-szkolne-2022-23

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

monia
monia
2018-09-19 07:07:45

bardzo fajnie opisane, ja nie decysuje sie na wykupienie 0polisy w szkole, tylko infywidualnie, place 15 zl wiecej ale przynajniej mam jasno okreslone warunki wyplaty swiadczenia

Podobne artykuły

ING Bank Śląski w Wałbrzychu

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Wałbrzychu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Dominika Byczek
11 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Credit Agricole z nową ofertą kredytów hipotecznych

W swoim najnowszym komunikacie Bank Credit Agricole poinformował o wdrożeniu nowej oferty kredytów hipotecznych. Klienci banku będą mogli liczyć na elastyczne a jednocześnie proste rozwiązania, które niewątpliwie spotkają się z ich aprobatą. Jakie nowości czekają w banku?

author
Alicja Hirsekorn
12 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Lendon zamienia się w AvaFin

Firma Lendon.pl ogłosiła bardzo duże zmiany. Po 12. latach działalności na polskim finansowym rynku pozabankowym, firma Lendon.pl zmieniła nazwę na AvaFin. Równocześnie firma ogłasza także wprowadzenie do swojej działalności nowych technologii, które zapoczątkowują nowy etap instytucji. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
06 marca 2024
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Deficyt pracowniczy na Pomorzu – aż 8700 wolnych miejsc pracy

Na pomorzu można zauważyć coraz większe braki pracownicze. Jak wynika z najnowszych badań rynkowych, w całym regionie jest aż 8 700 wolny wakatów do obsadzenia. Pracowników brakuje nie tylko w nowych sektorach, lecz także w branżach tradycyjnych, takich jak budownictwo czy gastronomia. 

author
Halszka Gronek
14 maja 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP w Aleksandrowie Łódzkim

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Aleksandrowie Łódzkim – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
06 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Limit płatności zbliżeniowych wzrośnie do 100 zł ?

Płatności zbliżeniowe w Polsce są bardzo popularne. Dziś, rzadko który z nas nosi przy sobie gotówkę w portfelu. Aktualny limit płatności tego typu wynosi 50 zł. Jak poinformował portal Cashless.pl, organizacje płatnicze chciałyby zwiększenia tego limitu o kolejne 50 zł.

author
Aneta Jankowska
26 lutego 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj