Ubezpieczenie NNW – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie NNW – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 marca 2020

W życiu każdego z nas zdarzają się różne wypadki, które nie tylko psują nam plany, lecz także zagrażają naszemu zdrowiu lub życiu. Warto być przygotowanym na takie ewentualności i wykupić polisę NNW. Ubezpieczenie pomoże nam zapewnić stabilność finansową w sytuacji doświadczenia nieszczęśliwego wypadku – zwłaszcza gdy jego konsekwencje pokrzyżują nm plany służbowe czy zmuszą do zaprzestania aktywności zawodowej.

 

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW?

Polisa NWW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, jest podstawowym produktem, który znaleźć możemy w ofercie niemal każdej agencji ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie to, jak sama nazwa wskazuje, ma chronić nas przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a przede wszystkim ich finansowymi konsekwencjami – przed kosztem hospitalizacji, skutkami niezdolności do pracy czy niemożliwością realizacji swych planów z powodu pogorszenia się stanu zdrowia.

Przedmiotem polisy NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. W zależności od skali i powagi konsekwencji wypadku ubezpieczalnia wypłaca na rzecz Klienta odpowiednie odszkodowanie.


 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie NNW stworzone jest po to,  by zapewnić finansowe wsparcie ubezpieczonemu lub jego bliskim w przypadku odniesienia przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Przedmiotem takiej polisy są więc następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Co istotne jednak, chodzi tu o jedynie te następstwa, które zostały uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej.

Podstawowe ubezpieczenia NNW obejmują przede wszystkim zwrot kosztów nabycia środków leczniczych czy ortopedycznych, a także finansową rekompensatę poniesionej szkody zdrowotnej lub utraty życia. Niektóre polisy zakładają także możliwość wypłaty ponadstandardowych świadczeń, np. zwrotu kosztu leczenia za granicą.

 

KTO MOŻE WYKUPIĆ?

Polisę NNW może w zasadzie wykupić każdy. W przypadku dzieci i niepełnoletniej młodzieży ubezpieczenie takie powinni jednak wykupić rodzice – indywidualnie w wybranej agencji lub grupowo w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza ich pociecha.

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW nie jest przerażająco wysoką sumą (zazwyczaj wynosi ona około 30-60 złotych rocznie), dlatego na wykupienie takiej polisy pozwolić może sobie większość z nas – zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę koszty następstw ewentualnego nieszczęśliwego wypadku.

Co istotne, ubezpieczenie NNW można wykupić także w wariancie komunikacyjnym. Polisa taka może okazać się być przydatna w przypadku zajścia wypadku drogowego z naszym udziałem. Odszkodowanie zostanie nam wypłacone nawet wtedy, gdy to właśnie my nieumyślnie spowodujemy kraksę.

 

CO DAJE UBEZPIECZENIE NNW?

Każdy, kto zastanawia się nad wykupieniem ubezpieczenia NNW dla siebie lub swych bliskich, powinien zdać sobie sprawę z faktu, iż każdego dnia tysiące osób na całym świecie giną lub nieodwracalnie tracą swe zdrowie z powodu zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Ci z nich, którzy nie wykupili polisy NNW, nie otrzymają żadnej pomocy finansowej w tej ciężkiej sytuacji. Jednak te osoby, które zdecydowały się na ubezpieczenie, będą mogły liczyć na zwrot kosztów leczenia czy nabycia środków medyczno-ortopedycznych, a także na pieniężną rekompensatę poniesionej szkody zdrowotnej.

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW nie jest przerażająco wysoką sumą (zazwyczaj wynosi ona około 30-60 złotych rocznie), dlatego na wykupienie takiej polisy pozwolić może sobie większość z nas. A czymże jest owe 60 złotych w porównaniu z kosztami następstw ewentualnego nieszczęśliwego wypadku? Odpowiedź nasuwa się sama.

 

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE?

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW nie jest przerażająco wysoką sumą (zazwyczaj wynosi ona około 60 złotych rocznie, choć można znaleźć także tańsze propozycje), dlatego na wykupienie takiej polisy pozwolić może sobie większość z nas.

Za ubezpieczenie NNW płacimy jednorazowo „z góry”. Koszt składki zależy przede wszystkim od wariantu ubezpieczenia, na jaki się zdecydujemy. Im większa wartość polisy, tym więcej zostanie nam wypłacone w przypadku zajścia ewentualnego nieszczęśliwego wypadku, lecz i tym droższa będzie składka.

Najtańsze ubezpieczenia NNW to te, które oferowane są grupowo – np. dla wszystkich dzieci w szkole. Zanim zdecydujemy się jednak na zakup takowego produktu, warto przejrzeć szczegóły umowy, bowiem grupowe polisy nie oferują zazwyczaj kompleksowej pomocy i mają ubogi wachlarz świadczeń.

 

UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECKA

Ubezpieczenie NNW jest jednym z najcześciej i najchętniej wykupowanych ubezpieczeń wśród rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Obejmuje ono, tak jak każda polisa NNW, wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie przytrafić się mogą naszym pociechom.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka, czyli inaczej polisa szkolna, najczęściej wykupowane jest przez rodziców grupowo – w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają dzieci. Takie właśnie rozwiązanie jest najmniej problemowe i niedrogie, lecz niestety – często niezbyt kompleksowe.

W przypadku polisy szkolnej prawo do uzyskania świadczenia uzależnione jest od tego, czy dziecko, które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, odniosło takie jego skutki, jakie wyliczone zostały w warunkach umowy. Co istotne, na wykupienie polisy szkolnej NNW szansę mają nie tylko dzieci, lecz uczniowie i studenci w każdym wieku.

 

UBEZPIECZENIE NNW KOMUNIKACYJNE

Niemal każdy kierowca wie, że ubezpieczenie NNW można wykupić także w wariancie komunikacyjnym. Polisa ta może okazać się być przydatna w przypadku zajścia wypadku drogowego z naszym udziałem.

W przeciwieństwie do standardowego OC, odszkodowanie z polisy NNW zostanie nam wypłacone nawet wtedy, gdy to właśnie my nieumyślnie spowodujemy kraksę. Co istotne, ochrona ubezpieczeniowa obejmie nie tylko kierowcę, lecz także wiezionych przez niego pasażerów.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne zazwyczaj obejmuje nie tylko następstwa tych zdarzeń, jakie miały miejsce podczas jazdy, lecz także w czasie innych czynności związanych z użytkowaniem pojazdu – takich jak wsiadanie i wysiadanie z auta, przebywanie w nim podczas postoju lub w chwili tankowania paliwa.

 

Sprawdź, co grozi za brak ważnego OC kierowy: https://www.zadluzenia.com/ile-wynosi-kara-za-brak-ubezpieczenia-oc/

 

 

PRZYKŁADOWE OFERTY

Na polskim ryku istnieje wiele firm ubezpieczeniowych, jakie oferują polisy NWW. Każdy z proponowanych przez nie produktów ma jednak inną wartość składki ubezpieczeniowej i różniące się od siebie warunki wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie NWW dla dziecka oferowane jest m.in. przez Nationale Nederlanden czy firmę AXA. Oto przykładowe propozycje tychże ubezpieczalni:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Bonus na start” w ING Banku Śląskim
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
26 października 2021

Promocja: „Bonus na start” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski w Lublinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
12 lipca 2019

ING Bank Śląski w Lublinie

Umowa pożyczki – darmowy wzór
Bezpieczne pożyczanie
author
Dominika Sobieraj
15 maja 2022

Umowa pożyczki – darmowy wzór

ING Bank Śląski w Świętochłowicach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
14 lipca 2019

ING Bank Śląski w Świętochłowicach

Bank Pekao w Kościanie
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2019

Bank Pekao w Kościanie

Co z przelewami bankowymi 12 listopada 2018?
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
09 listopada 2018

Co z przelewami bankowymi 12 listopada 2018?

Porównaj