Ubezpieczenie NNW – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie NNW – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
06 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

W życiu każdego z nas zdarzają się różne wypadki, które nie tylko psują nam plany, lecz także zagrażają naszemu zdrowiu lub życiu. Warto być przygotowanym na takie ewentualności i wykupić polisę NNW. Ubezpieczenie pomoże nam zapewnić stabilność finansową w sytuacji doświadczenia nieszczęśliwego wypadku – zwłaszcza gdy jego konsekwencje pokrzyżują nm plany służbowe czy zmuszą do zaprzestania aktywności zawodowej. Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

 1. Co to jest ubezpieczenie NNW?
 2. Zakres ubezpieczenia
 3. Kto może wykupić NNW?
 4. Co daje ubezpieczenie NNW?
 5. Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?
 6. Ubezpieczenie NNW dla dziecka
 7. Ubezpieczenie NNW komunikacyjne
 8. NNW - zalety i wady
 9. Podsumowanie
 10. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Polisa NWW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, jest podstawowym produktem, który znaleźć możemy w ofercie niemal każdej agencji ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie to, jak sama nazwa wskazuje, ma chronić nas przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a przede wszystkim ich finansowymi konsekwencjami – przed kosztem hospitalizacji, skutkami niezdolności do pracy czy niemożliwością realizacji swych planów z powodu pogorszenia się stanu zdrowia.

Przedmiotem polisy NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. W zależności od skali i powagi konsekwencji wypadkuubezpieczalnia wypłaca na rzecz Klienta odpowiednie odszkodowanie.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW stworzone jest po to,  by zapewnić finansowe wsparcie ubezpieczonemu lub jego bliskim w przypadku odniesienia przez niego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Przedmiotem takiej polisy są więc następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Co istotne jednak, chodzi tu o jedynie te następstwa, które zostały uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej.

Podstawowe ubezpieczenia NNW obejmują przede wszystkim zwrot kosztów nabycia środków leczniczych czy ortopedycznych, a także finansową rekompensatę poniesionej szkody zdrowotnej lub utraty życia. Niektóre polisy zakładają także możliwość wypłaty ponadstandardowych świadczeń, np. zwrotu kosztu leczenia za granicą.

Kto może wykupić NNW?

Polisę NNW może w zasadzie wykupić każdy. W przypadku dzieci i niepełnoletniej młodzieży ubezpieczenie takie powinni jednak wykupić rodzice – indywidualnie w wybranej agencji lub grupowo w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza ich pociecha.

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW nie jest przerażająco wysoką sumą (zazwyczaj wynosi ona około 30-60 złotych rocznie), dlatego na wykupienie takiej polisy pozwolić może sobie większość z nas – zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę koszty następstw ewentualnego nieszczęśliwego wypadku.

Co istotne, ubezpieczenie NNW można wykupić także w wariancie komunikacyjnym. Polisa taka może okazać się być przydatna w przypadku zajścia wypadku drogowego z naszym udziałem. Odszkodowanie zostanie nam wypłacone nawet wtedy, gdy to właśnie my nieumyślnie spowodujemy kraksę.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Co daje ubezpieczenie NNW?

Każdy, kto zastanawia się nad wykupieniem ubezpieczenia NNW dla siebie lub swych bliskich, powinien zdać sobie sprawę z faktu, iż każdego dnia tysiące osób na całym świecie giną lub nieodwracalnie tracą swe zdrowie z powodu zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Ci z nich, którzy nie wykupili polisy NNW, nie otrzymają żadnej pomocy finansowej w tej ciężkiej sytuacji. Jednak te osoby, które zdecydowały się na ubezpieczenie, będą mogły liczyć na zwrot kosztów leczenia czy nabycia środków medyczno-ortopedycznych, a także na pieniężną rekompensatę poniesionej szkody zdrowotnej.

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW nie jest przerażająco wysoką sumą (zazwyczaj wynosi ona od około 30 do nawet 300 złotych rocznie), dlatego na wykupienie takiej polisy pozwolić może sobie większość z nas. A czymże jest owe 60 złotych w porównaniu z kosztami następstw ewentualnego nieszczęśliwego wypadku? Odpowiedź nasuwa się sama.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW nie jest przerażająco wysoką sumą (zazwyczaj wynosi ona około 100 złotych rocznie, choć można znaleźć także tańsze propozycje), dlatego na wykupienie takiej polisy pozwolić może sobie większość z nas.

Za ubezpieczenie NNW płacimy jednorazowo „z góry”. Koszt składki zależy przede wszystkim od wariantu ubezpieczenia, na jaki się zdecydujemy. Im większa wartość polisy, tym więcej zostanie nam wypłacone w przypadku zajścia ewentualnego nieszczęśliwego wypadku, lecz i tym droższa będzie składka.

Najtańsze ubezpieczenia NNW to te, które oferowane są grupowo – np. dla wszystkich dzieci w szkole. Zanim zdecydujemy się jednak na zakup takowego produktu, warto przejrzeć szczegóły umowy, bowiem grupowe polisy nie oferują zazwyczaj kompleksowej pomocy i mają ubogi wachlarz świadczeń.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Ubezpieczenie NNW jest jednym z najcześciej i najchętniej wykupowanych ubezpieczeń wśród rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Obejmuje ono, tak jak każda polisa NNW, wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie przytrafić się mogą naszym pociechom.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka, czyli inaczej polisa szkolna, najczęściej wykupowane jest przez rodziców grupowo – w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają dzieci. Takie właśnie rozwiązanie jest najmniej problemowe i niedrogie, lecz niestety – często niezbyt kompleksowe.

W przypadku polisy szkolnej prawo do uzyskania świadczenia uzależnione jest od tego, czy dziecko, które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, odniosło takie jego skutki, jakie wyliczone zostały w warunkach umowy. Co istotne, na wykupienie polisy szkolnej NNW szansę mają nie tylko dzieci, lecz uczniowie i studenci w każdym wieku.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne

Niemal każdy kierowca wie, że ubezpieczenie NNW można wykupić także w wariancie komunikacyjnym. Polisa ta może okazać się być przydatna w przypadku zajścia wypadku drogowego z naszym udziałem.

W przeciwieństwie do standardowego OC, odszkodowanie z polisy NNW zostanie nam wypłacone nawet wtedy, gdy to właśnie my nieumyślnie spowodujemy kraksę. Co istotne, ochrona ubezpieczeniowa obejmie nie tylko kierowcę, lecz także wiezionych przez niego pasażerów.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne zazwyczaj obejmuje nie tylko następstwa tych zdarzeń, jakie miały miejsce podczas jazdy, lecz także w czasie innych czynności związanych z użytkowaniem pojazdu – takich jak wsiadanie i wysiadanie z auta, przebywanie w nim podczas postoju lub w chwili tankowania paliwa.

NNW - zalety i wady

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) ma swoje zalety i wady, które warto uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o jego wykupieniu. Oto główne zalety i wady tego rodzaju ubezpieczenia:

Zalety:

 1. Ochrona finansowa. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwych wypadków, takich jak uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Pomaga w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z wypadkiem.
 2. Niskie koszty. Składki za ubezpieczenie NNW zazwyczaj są stosunkowo niskie, co sprawia, że jest to dostępna opcja dla wielu osób i rodzin.
 3. Elastyczność. Istnieje wiele różnych wariantów polis NNW, które pozwalają dostosować ubezpieczenie do indywidualnych potrzeb i budżetu. Możesz wybrać zakres ochrony, który najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom.
 4. Pokrycie zagraniczne. Wiele polis NNW obejmuje także ubezpieczenie za granicą, co jest przydatne w podróżach lub pracy za granicą.
 5. Pokrycie różnych sytuacji. Ubezpieczenie NNW może obejmować różne rodzaje wypadków, nie tylko te związane z komunikacją drogową. To oznacza, że jesteś chroniony nie tylko podczas jazdy samochodem, ale także w innych codziennych sytuacjach.

Wady:

 1. Ograniczenia w umowie. Polisa NNW może mieć pewne ograniczenia i wyłączenia, które można znaleźć w warunkach umowy. Nie wszystkie sytuacje lub rodzaje wypadków mogą być objęte ubezpieczeniem.
 2. Niskie odszkodowania. W zależności od wybranej polisy, odszkodowania mogą być stosunkowo niskie w porównaniu do rzeczywistych kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku.
 3. Nadmierne ubezpieczenie. Istnieje ryzyko, że można nadmiernie ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku, co prowadzi do dodatkowych kosztów składki, które mogą się okazać zbędne.
 4. Konieczność dokładnego zapoznania się z umową. Aby w pełni zrozumieć zakres ochrony i warunki polisy NNW, konieczne jest dokładne przeczytanie umowy ubezpieczeniowej. Niektóre klauzule mogą być trudne do zrozumienia dla laików.
 5. Brak zwrotu składek. W przeciwieństwie do niektórych innych rodzajów ubezpieczeń, jak np. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW zazwyczaj nie zapewnia zwrotu składek po określonym czasie, jeśli nie wystąpiły wypadki.

Ubezpieczenie NNW może stanowić cenną ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwych wypadków, ale również wiąże się z pewnymi ograniczeniami i kosztami. Przed zakupem warto dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i budżet oraz zapoznać się z warunkami umowy, aby podjąć dobrze poinformowaną decyzję.

Podsumowanie

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowi fundamentalny produkt oferowany przez agencje ubezpieczeniowe. Jego głównym celem jest ochrona przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak wypadki, które mogą prowadzić do kosztownej hospitalizacji, utraty zdolności do pracy lub niemożności zrealizowania życiowych planów z powodu pogorszenia się stanu zdrowia.

Polisa NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które prowadzą do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Zakres odszkodowań i świadczeń zależy od umowy ubezpieczeniowej i może obejmować zwrot kosztów leczenia, rekompensatę za szkody zdrowotne czy utratę życia. Niektóre polisy pozwalają także na zwrot kosztów leczenia za granicą.

Ubezpieczenie NNW jest dostępne praktycznie dla każdego, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Dla dzieci i młodzieży, szczególnie w wieku szkolnym, jest to szczególnie ważne, a rodzice często wykupują polisy grupowe w placówkach edukacyjnych. Koszty składki są stosunkowo niskie, co czyni to ubezpieczenie dostępnym dla większości ludzi. Jednym z ważnych wariantów ubezpieczenia NNW jest ubezpieczenie komunikacyjne, które obejmuje nie tylko wypadki drogowe, ale także sytuacje związane z użytkowaniem pojazdu, takie jak wsiadanie i wysiadanie, postoje czy tankowanie paliwa.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie NNW może stanowić istotne wsparcie finansowe w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków, które niestety mogą się zdarzyć każdemu z nas. Mimo niskich kosztów składki, może ono pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji czy utrzymania rodziny w przypadku utraty zdolności do pracy. Dlatego też, warto rozważyć jego wykupienie, aby zapewnić sobie i swoim bliskim dodatkową ochronę finansową w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń

Pytania i odpowiedzi

“NNW” to skrót od “ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków”.

Głównym celem ubezpieczenia NNW jest ochrona przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków, takimi jak koszty leczenia, niezdolność do pracy lub śmierć.

Polisa NNW obejmuje następstwa wypadków, które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NNW oferuje zwrot kosztów leczenia, rekompensatę za szkodę zdrowotną lub utratę życia oraz często inne świadczenia, takie jak zwrot kosztów leczenia za granicą.

Polisę NNW może wykupić praktycznie każdy, zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w zależności od potrzeb.

Tak, dzieci mogą być objęte ubezpieczeniem NNW, a rodzice mogą wykupić je indywidualnie lub grupowo w placówkach edukacyjnych.

Składka roczna na ubezpieczenie NNW zazwyczaj wynosi od 30 do nawet 300 złotych, ale może się różnić w zależności od wariantu ubezpieczenia.

Polisa NNW chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków w ogólnym kontekście, podczas gdy ubezpieczenie komunikacyjne NNW dotyczy sytuacji związanych z użytkowaniem pojazdu, takich jak wypadki drogowe.

Wiele polis NNW obejmuje również ubezpieczenie za granicą, co oznacza, że można skorzystać z odszkodowania za szkody zdrowotne poniesione poza krajem.

Tak, ubezpieczenie NNW może zapewnić finansowe wsparcie w przypadku nieszczęśliwych wypadków i jest wartościowym zabezpieczeniem dla siebie i swoich bliskich, szczególnie biorąc pod uwagę jego niski koszt w porównaniu do potencjalnych kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Śrem

Pożyczka bez BIK to produkt finansowy, który jest dostępny bez weryfikacji Klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Nie oznacza to jedna, że Klienci nie będą w ogóle weryfikowani. Firmy pożyczkowe używają indywidualnych systemów, które pozwalają na szybkie sprawdzenie zdolności kredytowych potencjalnych pożyczkobiorców, a także sięgają po statystyki z Biur Informacji Gospodarczej. Tego rodzaju pożyczki dostępne są w całej Polsce, także dla mieszkańców Śremu i okolic.

author
Aleksandra Gościnna
10 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Kobylance

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Kobylance – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
20 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

ING Bank Śląski w Ustroniu

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Ustroniu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Siedlce

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Siedlcach – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
30 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pierwsza Pożyczka w Raiiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank przygotował niezwykle korzystną ofertę kredytową. W jego „Pierwszej Pożyczce” rzeczywista stopa rocznego oprocentowania (RRSO) wynosi jedynie 2,88%. Godne polecenia.

author
Patryk Byczek
01 maja 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Życzenia dla Czytelników

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech nadchodzący czas wniesie wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło

author
Aneta Jankowska
31 marca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj