Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku – ile wyniesie? Rząd już oficjalnie ogłosił, że świadczenia emerytalne i rentowe będą podwyższone o 3,84%, ale jednocześnie o co najmniej 50 zł brutto. Oznacza to, że 50 zł podwyżki dostanie każdy, a ci, dla których wyliczenie procentowe jest korzystniejsze, dostaną oczywiście więcej. Sprawdź tabelę waloryzacji emerytur i rent brutto/netto.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.02.2021
Udostępnij:

Waloryzacja emerytur w 2021 – jest już oficjalna decyzja rządu

Jeszcze w sierpniu 2019 roku rząd planował waloryzację emerytur i rent na poziomie 3,84%. Od początku miała być to tak zwana waloryzacja kwotowo-procentowa i taką też pozostała. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw została już ostatecznie przyjęta przez rząd (za było 438 posłów), dzięki czemu możemy być pewni, że w 2021 roku emerytury i renty:

– wzrosną o 3,84%,
– te, których wzrost procentowy byłby zbyt niski, wzrosną o 50 zł brutto.

Eksperci emerytalni szacowali co prawda, że czeka nas “superwaloryzacja”, czyli wzrost świadczeń aż o 4,16%. Takie oczekiwania były oczywiście efektem rosnących kosztów życia. Na coroczny wzrost emerytur duży wpływ ma bowiem inflacja. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur okazał się być jednak niższy.

Podwyżki dla prognozowanego wskaźnika waloryzacji na rok 2021 możesz znaleźć w poniższej tabeli.

Waloryzacja emerytur 2021 – tabela brutto/netto

Wysokość emerytury bruttoWaloryzacja 3,84%
1200 zł1250 zł
1300 zł1350 zł
1400 zł1453,20 zł
1500 zł1557,00 zł
1600 zł1660,80 zł
1700 zł1764,60 zł
1800 zł1868,40 zł
1900 zł1972,20 zł
2000 zł2076,00 zł
2100 zł2179,80 zł
2200 zł2283,60 zł
2300 zł2387,40 zł
2400 zł2491,20 zł
2500 zł2595,00 zł
2600 zł2698,80 zł
2700 zł2802,60 zł
2800 zł2906,40 zł
2900 zł3010,20 zł
3000 zł3114,00 zł
3100 zł3217,80 zł
3200 zł3321,60 zł
3300 zł3425,40 zł
3400 zł3529,20 zł
3500 zł3633,00 zł
3600 zł3736,80 zł
3700 zł3840,60 zł
3800 zł3944,40 zł
3900 zł4048,20 zł
4000 zł4152,00 zł

Procent i kwotę waloryzacji oficjalnie zatwierdzono już w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wysokość waloryzacji emerytur 2021

Wysokość waloryzacji poznaliśmy na przełomie stycznia i lutego. Wcześniej mogliśmy posługiwać się jedynie prognozami. Doświadczenie poprzednich lat pokazuje jednak, że z reguły ostateczna waloryzacja emerytur i rent jest zbliżona do tego, co prognozują analitycy. W tym roku prognoza okazała się wręcz identyczna względem tego, co ostatecznie uchwalono.

Obecnie procent waloryzacji rent i emerytur na wysokości 3,84% został skierowany przez rząd do Rady Dialogu Społecznego.

– pisano jeszcze w ubiegłym roku. Wyliczyliśmy wtedy, że podwyżki dla podstawowych kwot emerytur wynosiłyby:

– od kwoty 1500 zł brutto – podwyżka o 58 zł,
– od kwoty 2000 zł brutto – podwyżka o 77 zł,
– od kwoty 2500 zł brutto – podwyżka o 96 zł,
– od kwoty 3000 zł brutto – podwyżka o 115 zł.

Emerytury mogły być wyższe

Gdyby spełnił się scenariusz waloryzacji na poziomie 4,16%, emerytury wzrosłyby o rekordowe kwoty. Średnia podwyżka wynosiłaby wtedy około 100 zł brutto i kształtowałaby się następująco:

– emerytura 1500 zł – wzrost o 62,40 zł 

– emerytura 2000 zł – wzrost o 83,20 zł 

– emerytura 2500 zł – wzrost o 104,00 zł

– emerytura 3000 zł – wzrost o 124,48 z

– emerytura 3500 zł – wzrost o 145,60 zł

– emerytura 4000 zł – wzrost o 166, 40 zł.

Waloryzacja emerytur – co to?

Waloryzacja emerytur i rent jest zasadą, która gwarantuje, że wysokość świadczenia będzie proporcjonalna do aktualnego poziomu cen produktów i usług. Oznacza to innymi słowy, że jeżeli ceny idą w górę, to w górę muszą iść też emerytury i renty. Pokażmy to na prostym przykładzie.

Wyobraźmy sobie, że pani Janina w dniu przejścia na emeryturę wypracowała sobie świadczenie w wysokości 700 zł. Chleb kosztował ją wtedy złotówkę, czyli za całe świadczenie mogłaby kupić sobie 700 chlebów.

Teraz, kiedy chleb kosztuje już dwa razy więcej, świadczenie pani Janiny musi być dwa razy wyższe – po to dokonuje się waloryzacji świadczenia, by pani Janina nadal – mimo podwyżek cen – była w stanie kupić sobie 700 chlebów (oczywiście jest to przenośnia służąca jedynie dla zobrazowania całego procesu).

Jeżeli produkty i usługi są dwa razy droższe niż w momencie, kiedy pani Janina wypracowała sobie świadczenie, to jej świadczenie musi być również dwukrotnie podniesione.

Waloryzacja pozwala więc na to, by świadczenie zostało podniesione do tego samego poziomu, do którego zostały podniesione ceny. Gdyby nie waloryzacja, można byłoby się spodziewać zwiększonego poziomu ubóstwa wśród najstarszych, a także większego zapotrzebowania na pożyczki dla emerytów i rencistów, ponieważ przy stale rosnących cenach pieniądze wypracowane przez seniorów kilkanaście lat temu mogłyby nie wystarczyć na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 

Pożyczki bez baz – najlepsze oferty

Waloryzacja – podstawa prawna

Fakt konieczności waloryzowania świadczeń emerytalnych i rentowych jest regulowany przez artykuły 88-89 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 88. Waloryzacja emerytury i renty

  1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.
  2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
  3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
  4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Jak wyglądała waloryzacja w poprzednich latach?

Według danych rządowych, waloryzacja emerytur w poprzednich latach wyglądała następująco:

2009 rok – 106,1%
2010 rok – 104,62%
2011 rok – 103,10%
2012 rok – 71 zł
2013 rok – 104,00%
2014 rok – 101,60%
2015 rok – 101,08% lub 36 zł
2016 rok – 100,24%
2017 rok – 100,44% lub 10 zł
2018 rok – 102,98%
2019 rok – 102,86% lub 70 zł
2020 rok – 103,56% lub 70 zł
2021 rok – 103,84% lub 50 zł.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji 104,16% w 2021 roku faktycznie byłby rekordowym w ostatnim dziesięcioleciu. Co prawda ostatecznie takiej waloryzacji nie zastosowano, ale ta, którą przyjęto (na poziomie 3,84%) i tak wydaje się być dość wysoka względem tego, jak wyglądało to w poprzednich latach.

Waloryzacja rent 2021

Procent waloryzacji emerytur dotyczy także rent, w tym renty minimalnej. Na skutek podwyżki renty od 1 marca 2021 podniesione będą:

o 37,50 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie 900 zł brutto, po waloryzacji 937,50 zł),
o 50 zł – dla rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także rent socjalnych i rodzinnych (obecnie 1200 zł brutto, po waloryzacji 1250 zł).

Gwarantowana podwyżka o 50 zł  

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała Polską Agencję Prasową, że decyzją ministerstwa w roku 2021 świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, ale kwota 50 zł podwyżki będzie jednocześnie gwarantowana.

Takie wskazanie znalazło się także w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W tym momencie prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 103,84%. Rzeczywisty wskaźnik będzie mógł zostać zaprezentowany dopiero po podaniu przez Prezesa GUS realnych wartości inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w tym roku.

"

Sytuacja w kraju w związku z pandemią jest wyjątkowa, dodatkowo przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany dopiero w lutym 2021 r. W związku z tym w naszym projekcie przewidujemy rozwiązanie na wypadek, gdyby ten ogłoszony w lutym przyszłego roku wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc., który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł

– mówiła dla PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Obietnice te spełniły się – rzeczywiście wzrost emerytur na poziomie 50 zł brutto jest gwarantowany na mocy uchwalonej nowelizacji.

Jeszcze w tamtym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wskazywała, że “Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa finansowego obywateli. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach, dzięki której do kieszeni emerytów i rencistów trafi więcej pieniędzy“.

13. i 14. emerytura 2021

Przy waloryzacji świadczeń zainteresowanie budzi także temat trzynastej i czternastej emerytury. Czy będą ona wypłacane w 2021 roku i – jeżeli tak – to czy będą podlegać waloryzacji?

Od razu informujemy, że 21 stycznia Sejm uchwalił ustawę, w której oficjalnie zatwierdził, że w 2021 roku wypłacona będzie emerytom zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura. Różne będą jedynie terminy obu wypłat.

13. emerytura 2021: II kwartał 2021 (kwiecień)

14. emerytura 2021: IV kwartał 2021 (listopad)

Szybciej wypłacona będzie oczywiście trzynasta emerytura. Jej termin wypłaty to II kwartał 2021 roku. Dokładny miesiąc wypłaty tego świadczenia rząd określa obecnie na kwiecień. Oficjalnie potwierdzona jest także wypłata czternastek. To dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów ma zostać wypłacone dokładnie w listopadzie (w IV kwartale 2021 roku). Odstęp między jedną a drugą wypłatą będzie zatem półroczny. Trzynasta i czternasta emerytura mają zasilić budżet domowy aż 9,1 mln emerytów i rencistów.

Wiele osób zastanawia się, jaka będzie wysokość wypłaconego im dodatkowego (trzynastego oraz czternastego) świadczenia. Czy będzie to taka sama kwota, jak kwota ich standardowej emerytury/renty, czy jednak będzie to kwota niższa? Rząd ustalił, że kwota świadczenia – zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury – będzie równa tyle, ile świadczenie minimalne.

Wypłata 13. i 14. emerytury ma być realizowana razem ze standardową wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych w kwietniu i listopadzie.

Czternasta emerytura nie dla wszystkich taka sama

W odniesieniu do czternastej emerytury dodano jednak dodatkowy przepis regulujący jej kwotę, a właściwie – zmniejszający jej wysokość dla części emerytów w Polsce. Czternasta emerytura ma teoretycznie trafić do 9,1 mln osób, ale tylko 7,9 mln osób ma ją otrzymać w pełnej kwocie. Wszyscy pozostali natomiast mają otrzymać świadczenie w pomniejszonej kwocie. Jak będzie to rozliczane i kto dostanie mniej niż wynosi emerytura minimalna?

Przede wszystkim wskażmy, że czternasta emerytura zostanie wypłacona w kwocie emerytury minimalnej tym wszystkim, których zwykła emerytura nie jest wyższa od kwoty 2900 zł brutto. Ci emeryci, którzy otrzymują świadczenie do tej kwoty, są więc w pełni bezpieczni – w ramach tzw. czternastki dostaną pełną wypłatę w wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego.

Co natomiast z tymi, którzy w ramach emerytury otrzymują więcej niż 2900 zł brutto? Cała nadwyżka nad tę kwotę zostanie im odliczona od czternastki. Przyjęto zasadę “złotówka za złotówkę” – każda złotówka nadwyżki nad kwotę 2900 zł brutto skutkuje obniżeniem czternastki o złotówkę. Wskutek takiego obniżania osoba, która emeryturę ma w kwocie 4150 zł brutto lub wyższej, wcale nie dostanie czternastki.

Emerytura bez podatku 2021

Mimo iż temat emerytur bez podatku powraca co rok i przy okazji każdych wyborów, to i w tym roku nie zapowiada się, by rzeczywiście taki projekt został wprowadzony w życie. Seniorzy domagają się nieopodatkowanego świadczenia od wielu lat, ale w rządzie żadnych formalnych deklaracji w tę stronę póki co nie poczyniono.


Źródła:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=A80C5230A5A14B96C1257AAD0029AE86&litera=W

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/O/D19981118.pdf

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/swiadczenia/Waloryzacje_w_ostatnich_latach_2020_tabela.pdf

Komentarze (53)
agnieszka machwitz, 6 kwietnia 2021 o 14:38

pracowalam40.5lat w warunkach szczeguolnych na kopalni oraz urodzilam 3dzieci mam emerytury2200czy to nie zamalo

Za wychowanie dzieci rząd powinien dodać chociaż po roku dodatkowo do emerytury

Pracowałam od 15roku życia tzn.ubezpieczona szkoła zawodowa potem praca i nauka w średniej szkole wychowałam trójkę dzieci pracując na 1/2etatuod 12 lat opłacam KRUS i pomagam córkom przy wnukach za trzy lata mogę iść na emeryturę i już się boję ile to będzie opłacam juz42 lata……ile otrzymam emerytury?

Renata Gebosz, 12 marca 2021 o 20:42

NIE jest sprawiedliwe ze tylko doceniaja Matki 4+ te co nie pracowaly,choc szanuje wysilek I poswiecenie tych kobiet,sama jestem matka 5 dzieci z ta roznica ze ja pracuje I skladki odprowadzam juz 31lat a jak pojde na emerytre bede miec 40 lat pracy !!!!!Takich kobiet jak ja z 4,5 I wiecej dzieci jest duzo co pracowaly ciezko I wychowywaly dzieci bez odpoczynku czy snu.Piekny gest szacunek matki polki tylko ze nie dla wszystkich matek I to jest bardzo przykre,czuje sie oszukana I wanna wobec moich dzieci

Uważam że waloryzacja powinna być dla każdego jednakowa – procentowa. Przepracowałam 42 lata wychowałam 2 dzieci . Nie wiem co oznacza określenie przyzwoita emerytura ja otrzymuję 3 200 zł netto i przez cały okres zatrudnienia opłacałam należne podatki i składki. Nie wiem czy to jest przyzwoita emerytura ale na skromne życie starcza.

Pracowałam 50 lat. Całe życie zawodowe podnosiłam swoje kwalifikacje. Od każdej zarobione przeze mnie złotówki odprowadzany był podatek. Mam niezłą emeryturę. Sądzę, że waloryzacja powinna być zawsze procentowa.

Marian Zwoliński, 4 marca 2021 o 17:03

Narzekają głównie ci co grosze płacili składki na ZUS, a urlopy spędzali na Karaibach,ja płaciłem składki od każdej zarobionej złotówki przez 48 lat, i mam emeryturę przyzwoitą. Uważam , że waloryzacja powinna być tylko procentowa ,wtedy jest uczciwa.

Narzekają głównie ci co grosze płacili składki na ZUS, a urlopy spędzali na Karaibach,ja płaciłem składki od każdej zarobionej złotówki przez 48 lat, i mam emeryturę przyzwoitą. Uważam , że waloryzacja powinna być tylko procentowa ,wtedy jest uczciwa.

Znieść podatek od emerytury to społeczeństwo byłoby zadowolone jak dają 500+ na dzieci to niech zniosą podatek i tak życie jest drogie a życie krótkie

Dlaczego lenie maja dostac podwyżkę ten co pracował 40 lat powinien dostać jak najwięcej a nie popierać cwaniaków jest niesprawiedliwe

a w 2016 zdje się PO z tuskiem szalała oj szalała i aż 0,1 procenta dawała

Obłudnicy wszystkie kwoty podają brutto. W dupę sobie wsadzcie te brutto. Każdy wie że netto to będzie wielkie łajna.

Ja pracowałam 45 lat,przez część tego okresu wychowywałam 2 dzieci.2 dlatego, że pracowałam w służbie zdrowia w systemie zmianowym co utrudniało wychowywanie dzieci bo mąż również tak pracował.Zarobki w tym resorcie były nędzne ale radziliśmy sobie ,z dużymi wyrzeczeniami.Moje koleżanki siedziały w domu i mają emerytury niewiele niższe niż moja.Nie pracowały bo nie chciały,lub miały dużą pomoc rodziny i nie bały się większej liczby dzieci.Po wychowaniu dzieci do pracy nie poszły.A teraz robi się z nich bohaterki i płaci za posiadanie dzieci.Czy one bardziej się wysilały niz te pracujace matki?Tak chyba myślą tylko faceci, którzy nie mają pojęcia ile wkładu trzeba poświęcić w wychowanie dzieci gdy się pracuje.

Potrzebna wam fermentacja mózgu

EMERYTKA
WITAM,
DLACZEGO RZĄD NIE ZNOSI PODATKU DOCHODOWEGO OD EMERYTUR I RENT?
POCIESZA NAS TYLKO NIEWIELKĄ KWOTĄ WALORYZACJI, KTÓRA JEST NICZYM W PORÓWNANIU DO WSZYSTKICH ,CIĄGŁYCH NIEKONTROLOWANYCH PODWYŻEK ZA WSZYSTKO !!!

ZadłużenieDno, 17 lutego 2021 o 10:11

Jeżeli w tak prostej sprawie jak waloryzacja rent i emerytur nie potrafi ten portal sobie poradzić, to nawet nie wnikam jaka jest wiarygodność w innych tematach. Po prostu trzeba omijać szerokim łukiem, gdyż można się w kłopoty wpędzić. Dlatego ostrzegam innych aby uważali na to co tu się wypisuje.

Dla leniwych uzupełniam: wskaźnik 104,24% jest także na stronie rządowej gov.pl.

Dlaczego inne portale podają wskaźnik waloryzacji na 4,24%? Ktoś tu się nie przyłożył się do roboty by podawać aktualne dane.

ale bzdury,zgroza pordal.

Waloryzacja składa się z dwóch czynników. Inflacji za ubiegły rok, plus 20% wzrostu średniego wynagrodzenia za ubiegły rok. Mam pytanie zasadnicze. Dlaczego tylko 20% wzrostu a nie 100% ? Czy emeryci są 5 razy gorsi od reszty pracujących Polaków ? To jawna dyskryminacja ze względu na podeszły wiek.

Kłóćcie się i tu i wszędzie, kłóćcie się zawsze, a najlepiej jeszcze bierzcie się za łby – Polak z Polakiem. Im słabsi, im będzie nas mniej, tym lepiej – prawda ?

Racja, najwięcej pretensji mają ci co się obijali i krótko pracowali i też ci co się im nie chciało uczyć. Byli woli od jakiegokolwiek wysiłku a teraz narzekają. Znam takich.

Prawidłowość wynikająca z moich obserwacji:najbardziej narzekają ci,którzy najmniej pracowali.Janek, 50 lat roboty.

Pani Bożeno Ptak – ja przepracowałam 42 lata i wychowałam 2 dzieci na porządnych ludzi. Czy ja jestem gorsza bo wychowałam 2 a nie czworo? Miałam tylko dwoje bo na tyle mnie było stać jeśli można tak się wypowiedzieć. Jeśli nasz rząd tak rozdaje pieniądze to każda matka która pracowała i wychowywała jednocześnie dzieci na KAŻDE dziecko powinna dostać dodatek. Nas w domu było siedmioro a mimo to i mama i tata wypracowali sobie emerytury i NIC nie dostawali za to. Pozdrawiam.

Te renty to tragedia

waloryzacja emerycka wg. GUS to 3,9 proc.+20% wzrostu płac+pow.5%

Tak .Pracowałam 43 lata i wspólnie z mężem wychowalismy 4 dzieci.Nie muszę chyba udowadniać ile włożylismy wysiłku aby dzieci nasze wychować i wykształcić. Zapracowalismy na to sami!Nie wyciągalismy ręki po pomoc. Dzieci nauczyliśmy odpowiedzialności. Aż nagle się dowiedziałam, że panie,które wychowaly 4 dzieci i nie przepracowaly ani jednego dnia w swoim życiu “bo nie były w stanie ” dostają emeryturę. A gdzie są docenione te kobiety,które pracowały i wychowaly 4 dzieci?

Waldemar kozioł, 29 stycznia 2021 o 12:57

Emerytury bez podatku !!!! ale mi łaska 13 14 emerytura z mojego podatku i jeszcze z 13 i 14 podatek to jest chore

Przecież to moje pieniądze, które odbierają z mojego podatku od emerytury. Niech nie zabierają mi podatku i nie muszą mi płacić ani 13 ani14 ani waloryzacji.

starszym ludziom trzeba podawać ile dostaną na rękę a nie brutto nie każda starsza osoba może sobie wyliczyć to zależy od wieku i innych okoliczności

Stanisław Gradoński, 25 stycznia 2021 o 13:16

Za brutto się nie żyje, to po pierwsze a po drugie taki sam stopień waloryzacji proponuję wszystkim parlamentarzystom.

Członkowie (nie)rządu Najjaśniejszej o ile sobie podnieśli uposażenia?. Parlamentarzyści również. To kpina z Polaków.

A co za różnica czy podają brutto czy netto – chyba każdy potrafi sobie wyliczyć – mnożyć chyba w szkole nauczyli. Wystarczy sobie samemu kwotę netto pomnożyć przez współczynnik waloryzacji tj. 3,84% i mamy kwotę netto po waloryzacji. Ale po co- lepiej pomścić, wyzywać i narzekać.

podawać netto a nie brutto, za brutto się nie kupuje oszustwa c.d.

Jałmużna a nie Waloryzacja….!

Jałmużna a nie Waloryzacja….!!!!!!

Krystyna Pinska, 23 stycznia 2021 o 19:32

Dlaczego podaje kwoty brutto ,????

Jak zawsze ci co maja duzo dostana wiecej a ci co maja malo to prawie nic .Gora robi podwyzki pod siebie maja duzo i beda mieli jeszcze wiecej a ty biedaku jak nie miales to dalej nie bedziesz mial.Tyle prawdy!.

Czytam komentarze i wierzyć mnie się nie chce. Dla jednych mało jedna renta chciałaby otrzymać jeszcze połowę po zmarłym mężu. Drugi płacze, że pracował w systemie czterozmianowym i nabawił się przez to zawału, wylewu i jeszcze do tego pracował 40 lat. I nie zazdrości innym wyższej emerytury, ale ci co zarabiali lepiej powinni mieć większą emeryturę. Ci co mniej małą. No tak na stare lata ten co mało jadł nie umrze z głodu bo się przyzwyczaił, a ten co dostaje dużo to jemu do pierwszego brakuje. Nieważne ile dostaje ważne, że brakuje. Taki ksiądz – czy uczony? Czy może sprytny – no w czasach pandemii i tak kolendę można zorganizować każąc przychodzić ulicami do kościoła z kopertą. Inny przykład możesz umrzeć dla księdza ważna kasa. Co ma to wszystko wspólnego ze sobą? Oczywiście pieniądze. I niech nikt nie stara się pisać, że skoro ktoś dostaje większą emeryturę to wskaznik podwyżki powinien wzrosnąć według procentu za złotówkę dla biedaka 100 złotych dla bogacza. I to właśnie jest sprawiedliwość. skoro ma być podnoszenie podnieście w ten sposób, aby p. Nowak mogła za te pieniądze kupić sobie te same leki i tyle samo chleba co w poprzednim roku z uwzględnieniem przewidywanej inflacji na ten rok. Tyle samo chleba nie czekając na jałmużnę od panstwa

Szczerze – wszystko poszło w górę. Emeryt nie będzie miał się za co leczyć wcześniej umrze. Pierwsi są szczepieni na covid 19 bo na kimś trzeba wypróbować szczepionkę. Jak jest wojna idą w pierwszej linii. Jak pokój na ostatniej pozycji. A zakład pracy płacił dwa razy tyle na ZUS niż wynosiła wypłata. Cóż przecież dopominacie się o 13 i 14 ? a może łatwiej by było zniesienia podatków dla rencistów i emerytów ? Podliczcie sobie ile otrzymalibyście więcej pieniędzy nie płacąc od renty podatku. Kupując w sklepie płacisz podatki a nie powiem jakie dostałaś leki za darmo i ile się musisz nabiegać aby otrzymać witaminkę,,C” bez opłaty. Dajecie się omamić jak dziecko w przedszkolu podczas kiedy prawdziwe pieniadze przelatują wam pod nosem. Czas głosować mądrze lub wyjechać i nie wracać.

Mieczysław Adamczuk, 12 stycznia 2021 o 07:28

ja pracowałem w systemie czterobrygadowym nieraz było 150 nadgodzin świątki soboty niedziele nocki 25 lat razem mam 40 lat pracy i jak by to było gdyby emerytury były równe nie żałuję nikomu wyższej emerytury każdy powinien z niej godnie przeżyć ale nieraz łezka leciała wwigilję jak trzeba było iść do pracy dorobiłem się zawału wylew też mnie nie ominął no cóż takie życie pozdrawiam wszystkich serdecznie

Stefan Kowalski, 9 stycznia 2021 o 18:54

Nie jestem anonim

Szczepan, zdecyduj się! Komuna ci pasuje czy nie. Z twojego wpisu wynika, że jesteś przeciw komunie a więc przeciw “każdemu wg potrzeb” a z drugiej strony najlepiej by było, żeby emerytury były tzw. “sprawiedliwe” czyli równe, no bo wiadomo wszyscy brzuchy mają podobne. Musisz wiedzieć, że brzuchy tak ale mózgi nie. Kto głupszy ten mniej powinien zarabiać. Nie chciało się uczyć a teraz dawaj po równo, bo inaczej jest niesprawiedliwie. Przeważnie jest tak: Kto za młodu nie nosił teczki, to starość nosi skrzyneczki. A jak wiadomo tragarz ma niższą gażę niż wykształcony ksiądz, więc i emeryturka musi być niższa. OK?

szczepan Michlak, 4 stycznia 2021 o 18:45

Nie publikujecie się wpisów , które wam nie pasują. Komuna wróciła w pełnym wydaniu. Tego też nie puścicie!!! Ten komentarz nie jest duplikatem , kłamiecie jak zwykle, po za tym jestem polakiem i jestem w Polsce.

szczepan Michlak, 4 stycznia 2021 o 18:44

Nie publikujecie się wpisów , które wam nie pasują. Komuna wróciła w pełnym wydaniu. Tego też nie puścicie!!! Ten komentarz nie jest duplikatem , kłamiecie jak zwykle, po za tym jestem polakiem p jestem w Polsce.

szczepan Michlak, 4 stycznia 2021 o 18:42

Nie publikuje się wpisów , które wam nie pasują. Komuna wróciła w pełnym wydaniu. Tego też nie puścicie!!! Ten komentarz nie jest duplikatem , kłamiecie jak zwykle.

szczepan Michlak, 4 stycznia 2021 o 18:40

Nie publikuje się wpisów , które wam nie pasują. Komuna wróciła w pełnym wydaniu. Tego też nie puścicie!!!

To nie jest żadna waloryzacja, ponieważ jest procentowa. Kto ma więcej dostanie więcej. Złodziejstwo zgodne z waszym prawem!!!!

Emeryt płacąc podatek sam sobie płaci 13 i 14 stke.

Krystyna Bleszynska, 3 stycznia 2021 o 22:56

Uwazam,ze jest to waloryzacja za niska.Wzrost cen i galopujaca inflacja nie zrekompensuje inflacji. Sadze,ze powinno to byc na poziomie okolo7%.

Mam pytanie ,czy może ktoś jest zorientowany w pewnej kwestii . Gdy ktoś kończy lata w marcu 2021 i przejdzie na emeryturę w pierwszej połowie marca to dostanie trzynastą emeryturę w tym roku ?

Krystyna Bleszynska, 24 grudnia 2020 o 13:37

To jest mala waloryzacja.Ile podrazaly leki,energia,zywnosc,smieci,woda.Nie piszcie,ze jestescie tacy wspanialowyslni. Jezeli inflacja jest juz na poziomie 12-14%,to co bedzie po nowym roku.Rewaloryzacja powinna byc na poziomie 7%.

emerytka rok 1948 z pazdziernika., 21 sierpnia 2020 o 09:31

Dlaczego w Polsce wdowy i wdowcy nie otrzymuja czesci renty rodzinnej po niezyjacym małzonku ,dlaczego kobieta ktora pracowała całe zycie rownoczesnie wychowujac czworke dzieci nie dostała zadnego dodatku,kobiety ktore nie pracowały i nie zajeły sie praca dostały za darmo pieniadze-gdzie tu sprawiedliwosc,dlaczego kobiety do rocznika 1948 nie dostały nic-rocznik 1949 dostał podwyzke-moze to wszystko powinno sie wziasc pod uwage….to nie rowne traktowanie ludzi-to tragedia….