Waloryzacja emerytur 2021 – tabela brutto/netto

Waloryzacja emerytur 2021 – tabela brutto/netto

author
Dominika Sobieraj
07 lutego 2021

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku – ile wyniesie? Rząd już oficjalnie ogłosił, że świadczenia emerytalne i rentowe będą podwyższone o 3,84%, ale jednocześnie o co najmniej 50 zł brutto. Oznacza to, że 50 zł podwyżki dostanie każdy, a ci, dla których wyliczenie procentowe jest korzystniejsze, dostaną oczywiście więcej. Sprawdź tabelę waloryzacji emerytur i rent brutto/netto.

Waloryzacja emerytur w 2021 – jest już oficjalna decyzja rządu

Jeszcze w sierpniu 2019 roku rząd planował waloryzację emerytur i rent na poziomie 3,84%. Od początku miała być to tak zwana waloryzacja kwotowo-procentowa i taką też pozostała. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw została już ostatecznie przyjęta przez rząd (za było 438 posłów), dzięki czemu możemy być pewni, że w 2021 roku emerytury i renty:

– wzrosną o 3,84%,
– te, których wzrost procentowy byłby zbyt niski, wzrosną o 50 zł brutto.

Eksperci emerytalni szacowali co prawda, że czeka nas “superwaloryzacja”, czyli wzrost świadczeń aż o 4,16%. Takie oczekiwania były oczywiście efektem rosnących kosztów życia. Na coroczny wzrost emerytur duży wpływ ma bowiem inflacja. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur okazał się być jednak niższy.

Podwyżki dla prognozowanego wskaźnika waloryzacji na rok 2021 możesz znaleźć w poniższej tabeli.

Waloryzacja emerytur 2021 – tabela brutto/netto

Wysokość emerytury bruttoWaloryzacja 3,84%
1200 zł1250 zł
1300 zł1350 zł
1400 zł1453,20 zł
1500 zł1557,00 zł
1600 zł1660,80 zł
1700 zł1764,60 zł
1800 zł1868,40 zł
1900 zł1972,20 zł
2000 zł2076,00 zł
2100 zł2179,80 zł
2200 zł2283,60 zł
2300 zł2387,40 zł
2400 zł2491,20 zł
2500 zł2595,00 zł
2600 zł2698,80 zł
2700 zł2802,60 zł
2800 zł2906,40 zł
2900 zł3010,20 zł
3000 zł3114,00 zł
3100 zł3217,80 zł
3200 zł3321,60 zł
3300 zł3425,40 zł
3400 zł3529,20 zł
3500 zł3633,00 zł
3600 zł3736,80 zł
3700 zł3840,60 zł
3800 zł3944,40 zł
3900 zł4048,20 zł
4000 zł4152,00 zł

Procent i kwotę waloryzacji oficjalnie zatwierdzono już w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wysokość waloryzacji emerytur 2021

Wysokość waloryzacji poznaliśmy na przełomie stycznia i lutego. Wcześniej mogliśmy posługiwać się jedynie prognozami. Doświadczenie poprzednich lat pokazuje jednak, że z reguły ostateczna waloryzacja emerytur i rent jest zbliżona do tego, co prognozują analitycy. W tym roku prognoza okazała się wręcz identyczna względem tego, co ostatecznie uchwalono.

Obecnie procent waloryzacji rent i emerytur na wysokości 3,84% został skierowany przez rząd do Rady Dialogu Społecznego.

– pisano jeszcze w ubiegłym roku. Wyliczyliśmy wtedy, że podwyżki dla podstawowych kwot emerytur wynosiłyby:

– od kwoty 1500 zł brutto – podwyżka o 58 zł,
– od kwoty 2000 zł brutto – podwyżka o 77 zł,
– od kwoty 2500 zł brutto – podwyżka o 96 zł,
– od kwoty 3000 zł brutto – podwyżka o 115 zł.

Emerytury mogły być wyższe

Gdyby spełnił się scenariusz waloryzacji na poziomie 4,16%, emerytury wzrosłyby o rekordowe kwoty. Średnia podwyżka wynosiłaby wtedy około 100 zł brutto i kształtowałaby się następująco:

– emerytura 1500 zł – wzrost o 62,40 zł 

– emerytura 2000 zł – wzrost o 83,20 zł 

– emerytura 2500 zł – wzrost o 104,00 zł

– emerytura 3000 zł – wzrost o 124,48 z

– emerytura 3500 zł – wzrost o 145,60 zł

– emerytura 4000 zł – wzrost o 166, 40 zł.

Waloryzacja emerytur – co to?

Waloryzacja emerytur i rent jest zasadą, która gwarantuje, że wysokość świadczenia będzie proporcjonalna do aktualnego poziomu cen produktów i usług. Oznacza to innymi słowy, że jeżeli ceny idą w górę, to w górę muszą iść też emerytury i renty. Pokażmy to na prostym przykładzie.

Wyobraźmy sobie, że pani Janina w dniu przejścia na emeryturę wypracowała sobie świadczenie w wysokości 700 zł. Chleb kosztował ją wtedy złotówkę, czyli za całe świadczenie mogłaby kupić sobie 700 chlebów.

Teraz, kiedy chleb kosztuje już dwa razy więcej, świadczenie pani Janiny musi być dwa razy wyższe – po to dokonuje się waloryzacji świadczenia, by pani Janina nadal – mimo podwyżek cen – była w stanie kupić sobie 700 chlebów (oczywiście jest to przenośnia służąca jedynie dla zobrazowania całego procesu).

Jeżeli produkty i usługi są dwa razy droższe niż w momencie, kiedy pani Janina wypracowała sobie świadczenie, to jej świadczenie musi być również dwukrotnie podniesione.

Waloryzacja pozwala więc na to, by świadczenie zostało podniesione do tego samego poziomu, do którego zostały podniesione ceny. Gdyby nie waloryzacja, można byłoby się spodziewać zwiększonego poziomu ubóstwa wśród najstarszych, a także większego zapotrzebowania na pożyczki dla emerytów i rencistów, ponieważ przy stale rosnących cenach pieniądze wypracowane przez seniorów kilkanaście lat temu mogłyby nie wystarczyć na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 

Pożyczki bez baz – najlepsze oferty

Waloryzacja – podstawa prawna

Fakt konieczności waloryzowania świadczeń emerytalnych i rentowych jest regulowany przez artykuły 88-89 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 88. Waloryzacja emerytury i renty

  1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.
  2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
  3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
  4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Jak wyglądała waloryzacja w poprzednich latach?

Według danych rządowych, waloryzacja emerytur w poprzednich latach wyglądała następująco:

2009 rok – 106,1%
2010 rok – 104,62%
2011 rok – 103,10%
2012 rok – 71 zł
2013 rok – 104,00%
2014 rok – 101,60%
2015 rok – 101,08% lub 36 zł
2016 rok – 100,24%
2017 rok – 100,44% lub 10 zł
2018 rok – 102,98%
2019 rok – 102,86% lub 70 zł
2020 rok – 103,56% lub 70 zł
2021 rok – 103,84% lub 50 zł.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji 104,16% w 2021 roku faktycznie byłby rekordowym w ostatnim dziesięcioleciu. Co prawda ostatecznie takiej waloryzacji nie zastosowano, ale ta, którą przyjęto (na poziomie 3,84%) i tak wydaje się być dość wysoka względem tego, jak wyglądało to w poprzednich latach.

Waloryzacja rent 2021

Procent waloryzacji emerytur dotyczy także rent, w tym renty minimalnej. Na skutek podwyżki renty od 1 marca 2021 podniesione będą:

o 37,50 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie 900 zł brutto, po waloryzacji 937,50 zł),
o 50 zł – dla rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także rent socjalnych i rodzinnych (obecnie 1200 zł brutto, po waloryzacji 1250 zł).

Gwarantowana podwyżka o 50 zł  

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała Polską Agencję Prasową, że decyzją ministerstwa w roku 2021 świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, ale kwota 50 zł podwyżki będzie jednocześnie gwarantowana.

Takie wskazanie znalazło się także w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W tym momencie prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 103,84%. Rzeczywisty wskaźnik będzie mógł zostać zaprezentowany dopiero po podaniu przez Prezesa GUS realnych wartości inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w tym roku.

"

Sytuacja w kraju w związku z pandemią jest wyjątkowa, dodatkowo przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany dopiero w lutym 2021 r. W związku z tym w naszym projekcie przewidujemy rozwiązanie na wypadek, gdyby ten ogłoszony w lutym przyszłego roku wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc., który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł

– mówiła dla PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Obietnice te spełniły się – rzeczywiście wzrost emerytur na poziomie 50 zł brutto jest gwarantowany na mocy uchwalonej nowelizacji.

Jeszcze w tamtym roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wskazywała, że “Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa finansowego obywateli. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach, dzięki której do kieszeni emerytów i rencistów trafi więcej pieniędzy“.

13. i 14. emerytura 2021

Przy waloryzacji świadczeń zainteresowanie budzi także temat trzynastej i czternastej emerytury. Czy będą ona wypłacane w 2021 roku i – jeżeli tak – to czy będą podlegać waloryzacji?

Od razu informujemy, że 21 stycznia Sejm uchwalił ustawę, w której oficjalnie zatwierdził, że w 2021 roku wypłacona będzie emerytom zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura. Różne będą jedynie terminy obu wypłat.

13. emerytura 2021: II kwartał 2021 (kwiecień)

14. emerytura 2021: IV kwartał 2021 (listopad)

Szybciej wypłacona będzie oczywiście trzynasta emerytura. Jej termin wypłaty to II kwartał 2021 roku. Dokładny miesiąc wypłaty tego świadczenia rząd określa obecnie na kwiecień. Oficjalnie potwierdzona jest także wypłata czternastek. To dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów ma zostać wypłacone dokładnie w listopadzie (w IV kwartale 2021 roku). Odstęp między jedną a drugą wypłatą będzie zatem półroczny. Trzynasta i czternasta emerytura mają zasilić budżet domowy aż 9,1 mln emerytów i rencistów.

Wiele osób zastanawia się, jaka będzie wysokość wypłaconego im dodatkowego (trzynastego oraz czternastego) świadczenia. Czy będzie to taka sama kwota, jak kwota ich standardowej emerytury/renty, czy jednak będzie to kwota niższa? Rząd ustalił, że kwota świadczenia – zarówno trzynastej, jak i czternastej emerytury – będzie równa tyle, ile świadczenie minimalne.

Wypłata 13. i 14. emerytury ma być realizowana razem ze standardową wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych w kwietniu i listopadzie.

Czternasta emerytura nie dla wszystkich taka sama

W odniesieniu do czternastej emerytury dodano jednak dodatkowy przepis regulujący jej kwotę, a właściwie – zmniejszający jej wysokość dla części emerytów w Polsce. Czternasta emerytura ma teoretycznie trafić do 9,1 mln osób, ale tylko 7,9 mln osób ma ją otrzymać w pełnej kwocie. Wszyscy pozostali natomiast mają otrzymać świadczenie w pomniejszonej kwocie. Jak będzie to rozliczane i kto dostanie mniej niż wynosi emerytura minimalna?

Przede wszystkim wskażmy, że czternasta emerytura zostanie wypłacona w kwocie emerytury minimalnej tym wszystkim, których zwykła emerytura nie jest wyższa od kwoty 2900 zł brutto. Ci emeryci, którzy otrzymują świadczenie do tej kwoty, są więc w pełni bezpieczni – w ramach tzw. czternastki dostaną pełną wypłatę w wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego.

Co natomiast z tymi, którzy w ramach emerytury otrzymują więcej niż 2900 zł brutto? Cała nadwyżka nad tę kwotę zostanie im odliczona od czternastki. Przyjęto zasadę “złotówka za złotówkę” – każda złotówka nadwyżki nad kwotę 2900 zł brutto skutkuje obniżeniem czternastki o złotówkę. Wskutek takiego obniżania osoba, która emeryturę ma w kwocie 4150 zł brutto lub wyższej, wcale nie dostanie czternastki.

Emerytura bez podatku 2021

Mimo iż temat emerytur bez podatku powraca co rok i przy okazji każdych wyborów, to i w tym roku nie zapowiada się, by rzeczywiście taki projekt został wprowadzony w życie. Seniorzy domagają się nieopodatkowanego świadczenia od wielu lat, ale w rządzie żadnych formalnych deklaracji w tę stronę póki co nie poczyniono.


Źródła:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=A80C5230A5A14B96C1257AAD0029AE86&litera=W

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/O/D19981118.pdf

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/swiadczenia/Waloryzacje_w_ostatnich_latach_2020_tabela.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

agnieszka machwitz
agnieszka machwitz
2021-04-06 14:38:18

pracowalam40.5lat w warunkach szczeguolnych na kopalni oraz urodzilam 3dzieci mam emerytury2200czy to nie zamalo

Ula Zalewska
Ula Zalewska
2021-03-21 22:37:28

Za wychowanie dzieci rząd powinien dodać chociaż po roku dodatkowo do emerytury

Ula Zalewska
Ula Zalewska
2021-03-21 22:34:55

Pracowałam od 15roku życia tzn.ubezpieczona szkoła zawodowa potem praca i nauka w średniej szkole wychowałam trójkę dzieci pracując na 1/2etatuod 12 lat opłacam KRUS i pomagam córkom przy wnukach za trzy lata mogę iść na emeryturę i już się boję ile to będzie opłacam juz42 lata......ile otrzymam emerytury?

Podobne artykuły

T-Mobile Usługi Bankowe w Świnoujściu
Oddziały
author
Patryk Byczek
19 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Świnoujściu

Jak zastrzec kartę w PKO Banku Polskim?
Banki
author
Patryk Byczek
10 maja 2023

Jak zastrzec kartę w PKO Banku Polskim?

Kredyt gotówkowy Pyrzyce
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
23 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Pyrzyce

Vishing – na czym polega?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
21 kwietnia 2020

Vishing – na czym polega?

Kredyt samochodowy – najlepsze oferty
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
11 października 2014

Kredyt samochodowy – najlepsze oferty

Alior Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2022

Alior Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Porównaj