Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku? Wiceminister rodziny i polityki społecznej oznajmił, że świadczenia emerytalne i rentowe najprawdopodobniej wzrosną o 4%, a zatem o około 50 zł brutto. Oznacza to, podwyżkę dostanie każdy, a ci, dla których wyliczenie procentowe jest korzystniejsze, dostaną nawet więcej. Sprawdź tabelę waloryzacji emerytur i rent brutto/netto.

 

 

Autor: Aleksandra Gościnna
Dodano: 20.07.2021
Udostępnij:

Waloryzacja emerytur w 2022 – prognozy rządowe

Niedawno opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów, w którym znaleźć można informacje o prognozach dotyczących wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 roku. Z danych wynika, że w nadchodzącym roku wskaźnik waloryzacji w roku 2022 wyniesie 104%, a zatem podobnie do roku obecnego.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i ren utrzymany więc będzie na poziomie ustawowego minimum. Wiceminister rodziny i polityki społecznej podkreślił natomiast, że ostatecznie kwota ta może ulec zmianom i wszystkie prognozy potwierdzić będzie można dopiero, gdy Główny Urząd Statystyczny, który co miesiąc publikuje również informacje o tym, w jakiej wysokości jest średnia krajowa w Polsce, udostępni dane dotyczące wskaźnika makroekonomicznego za rok 2021, a nastąpi to dopiero na początku roku 2022.

Co ważne, Stanisław Szwed zaznaczył także, że trzynasta emerytura, którą polscy seniorzy uzyskują od 2019, również będzie podlegać waloryzacji. A zatem w nadchodzącym roku, możemy spodziewać się wzrostu kwot emerytur o 4%, czyli około 50 zł brutto. Dodatkowo seniorzy mają skorzystać również na zapowiadanej przez rząd emeryturze do 2500 zł wolnej od podatku.

Podwyżki dla prognozowanego wskaźnika waloryzacji na rok 2022 możesz znaleźć w poniższej tabeli.

Waloryzacja emerytur 2022 – tabela brutto/netto

Wysokość emerytury brutto:Waloryzacja 4%
1250 zł1300 zł
1300 zł1352 zł
1400 zł1456 zł
1500 zł1560 zł
1600 zł1664 zł
1700 zł1768 zł
1800 zł1872 zł
1900 zł1976 zł
2000 zł2080 zł
2100 zł2184 zł
2200 zł2280 zł
2300 zł2392 zł
2400 zł2496 zł
2500 zł2600 zł
2600 zł2704 zł
2700 zł2808 zł
2800 zł2912 zł
2900 zł3016 zł
3000 zł3120 zł
3100 zł3224 zł
3200 zł3328 zł
3300 zł3432 zł
3400 zł3536 zł
3500 zł3640 zł
3600 zł3744 zł
3700 zł3848 zł
3800 zł3952 zł
3900 zł4056 zł
4000 zł4160 zł

Procent i kwotę waloryzacji oficjalnie zatwierdzona zostanie w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, której spodziewać możemy się na początku 2022 roku.

źródło: https://mobile.twitter.com/kubalo15/status/1405142012073066498/photo/1

Wysokość waloryzacji emerytur 2022

Aktualnie znamy wyłącznie prognozy dotyczące wysokości wskaźnika waloryzacji. Ostateczna wysokość wskaźnika poznamy na przełomie stycznie i lutego 2022 roku. Patrząc na sytuację z poprzednich lat, możemy jednak stwierdzić, że ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji jest zbliżona do tej, na którą wskazywały wcześniejsze prognozy.

Prognozy rządowe wskazują na to, że waloryzacja w 2022 roku ma wynieść 4%. Co ciekawe, eksperci nie są zgodni z rządowymi obliczeniami i uważają, że w przyszłym roku wskaźnik waloryzacji będzie na poziomie nawet 5%. Brak zgodności w tym temacie jest wynikiem odmiennych szacunków co do wysokości inflacji. Rządz spodziewa się wzrostu inflacji na poziomie 3,4%, natomiast Instytut Emerytalny zakłada, że wzrost inflacji przekroczy nawet 5%.

Jeśli wskaźnik waloryzacji wyniesie tyle, ile zapowiada rząd, to podwyżki dla podstawowych kwot emerytur wynosiłyby:

– od kwoty 1500 zł brutto – podwyżka o 60 zł,
– od kwoty 2000 zł brutto – podwyżka o 80 zł,
– od kwoty 2500 zł brutto – podwyżka o 100 zł,
– od kwoty 3000 zł brutto – podwyżka o 120 zł.

Emerytury mogą być wyższe

Inflacja w Polsce nieustannie rośnie. Ostatnio takie szybkie tempo wzrostu miało miejsce w listopadzie 2011 roku. Z tego względu zdaniem ekonomistów i ekspertów nie jest możliwe, by inflacja w przyszłym roku była na takim poziomie, na jaki wskazują prognozy rządowe. Nieoficjalnie mówi się, że w 2022 roku inflacja wyniesie nawet 5%. W takim wypadku moglibyśmy spodziewać się również wyższego wskaźnika waloryzacji.

Sprawdźmy więc, jakiej podwyżki emerytur możemy się spodziewać przy waloryzacji w wysokości 105%:

– emerytura 1500 zł – wzrost o 75 zł 

– emerytura 2000 zł – wzrost o 100 zł 

– emerytura 2500 zł – wzrost o 125 zł

– emerytura 3000 zł – wzrost o 150 zł

– emerytura 3500 zł – wzrost o 175 zł

– emerytura 4000 zł – wzrost o 200 zł.

Waloryzacja emerytur – co to?

Waloryzacja rent i emerytur jest zasadą prawą, która daje gwarancję, że wysokość świadczenia dopasowana będzie proporcjonalnie od obecnego poziomy cen usług i produktów. W skrócie – wraz ze wzrostem cen, wzrasta także wysokość rent i emerytur. Poniższy przykład pomoże zrozumieć, na czym w praktyce polega waloryzacja.

Wyobraźmy sobie, że pan Jan w dniu przejścia na emeryturę wypracował sobie emeryturę w wysokości 900 zł. Chleb kosztował go wówczas złotówkę, czyli za całe świadczenie mógłby kupić sobie 900 chlebów.

Jeśli obecnie chleb kosztuje już dwa razy więcej, świadczenie pana Jana musi być dwa razy wyższe – po to dokonuje się waloryzacji świadczenia, by pan Jan wciąż był w stanie kupić sobie 900 chlebów, nawet pomimo wzrostu cen. (wskazany przykład jest wyłącznie przenośnią, która ma na celu zobrazowanie całego procesu).

Jeśli produkty i usługi są dwa razy droższe niż w momencie, kiedy pan Jan wypracował sobie świadczenie, to jego świadczenie musi być również dwukrotnie podniesione.

Celem waloryzacji jest więc umożliwienie podniesienia wysokości świadczenia do takiego poziomu, na jakim utrzymują się obecnie ceny. Brak waloryzacji prędko poskutkowałby zwiększonym poziomem ubóstwa wśród najstarszych oraz częstszym sięganiem po pożyczki dla emerytów i rencistów, gdyż nieustanny wzrost cen usług i produktów mógłby spowodować, że budżet seniora byłby zbyt mały, aby można było zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 

Pożyczki bez baz – najlepsze oferty

Waloryzacja – podstawa prawna

Fakt konieczności waloryzowania świadczeń emerytalnych i rentowych jest regulowany przez artykuły 88-89 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 88. Waloryzacja emerytury i renty

  1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.
  2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
  3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
  4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Jak wyglądała waloryzacja w poprzednich latach?

Według danych rządowych, waloryzacja emerytur w poprzednich latach wyglądała następująco:

2009 rok – 106,1%
2010 rok – 104,62%
2011 rok – 103,10%
2012 rok – 71 zł
2013 rok – 104,00%
2014 rok – 101,60%
2015 rok – 101,08% lub 36 zł
2016 rok – 100,24%
2017 rok – 100,44% lub 10 zł
2018 rok – 102,98%
2019 rok – 102,86% lub 70 zł
2020 rok – 103,56% lub 70 zł
2021 rok – 103,84% lub 50 zł.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji 104% w 2022 roku byłby rekordowym w ostatnim dziesięcioleciu. Na ostateczny wynik poziomu wskaźnika waloryzacji musimy jednak poczekać do początku przyszłego roku.

Waloryzacja rent 2022

Procent waloryzacji emerytur dotyczy także rent, w tym renty minimalnej. Jeśli wskaźnik waloryzacji rzeczywiście wyniesie 4%, to renty od 1 marca 2022 podniesione będą:

o 36 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie 938 zł brutto, po waloryzacji 975,5 zł),
o 50 zł – dla rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także rent socjalnych i rodzinnych (obecnie 1250 zł brutto, po waloryzacji 1300 zł).

Emerytura bez podatku 2022

W maju tego roku odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowane zostały między innymi zaplanowane na najbliższe lata reformy systemu podatkowego. Zmiany ujęte w programie „Polski Ład” dotyczą między innymi podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co poskutkuje brakiem konieczności odprowadzania podatku od świadczeń emerytalnych w wysokości do 2500 zł brutto. Zaplanowana zmiana dotyczy więc większości polskich emerytów.

Polscy emeryci, których obejmują zaplanowane reformy, miesięcznie zyskają nawet kilkadziesiąt złotych więcej. Dla niektórych może to oznaczać podwyżkę liczoną nawet w setkach. A zatem w skali rocznej można mówić o zysku w kwocie nawet 2000 zł. Ulga pozwala więc na uzyskanie dodatkowych środków w kwocie wyższej nawet od trzynastej czy czternastej emerytury.

Obecnie ZUS wypłaca każdego miesiąca emerytury ponad 6 milionom polskich seniorów. Kwota średniej emerytury w Polsce wynosi 2505 zł brutto, z czego w przybliżeniu 3,7 mln osób uzyskuje świadczenie w tej kwocie lub niższe.

"

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 PLN. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 PLN rocznie więcej

– czytamy w jednym z punktów “Polskiego Ładu”.

źródło: https://mobile.twitter.com/PolskiLad_PiS/status/1417023651426283520

Waloryzacja 13. i 14. emerytury 2022

Wiadomość o waloryzacji świadczeń powoduje powstawanie pytań o trzynastą i czternastą emeryturę. Czy w 2022 również będą wypłacane, a jeśli tak, to czy także będą podlegać waloryzacji? 25 lutego 2020 roku podpisana została ustawa, która gwarantuje, że seniorzy trzynastą emeryturę będą otrzymywać każdego roku. „Trzynastki” po raz pierwszy zostały jednak już w roku 2019.

Nieco inaczej wygląda jednak sprawa związana z czternastą emeryturą. Jest ona bowiem świadczeniem jednorazowym i wiele wskazuje na to, że w 2022 nie będzie już ona wypłacana. Obecnie nie ma więc informacji, z których można dowiedzieć się, czy trafi na konta seniorów i będzie podlegać waloryzacji.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że trzynasta emerytura na pewno będzie wypłacana i również będzie podlegać waloryzacji. Kwota brutto trzynastej emerytury w 2021 roku wynosiła 1250,88 zł, możemy spodziewać się więc, że przy przewidywanym wskaźniku waloryzacji w wysokości 104% wysokość 13. emerytury w 2022 roku wyniesie 1300 zł brutto.

13. emerytura w 2021 brutto: 1250 zł 

13. emerytura w 2022 brutto: 1300 zł

Wypłata 13. i 14. emerytury realizowana jest wraz ze standardową wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych w kwietniu (w przypadku trzynastej emerytury) i listopadzie (w przypadku czternastej emerytury). A więc wyższej 13. emerytury w przyszłym roku możemy spodziewać się w kwietniu 2022. W kwestii wypłat 14. emerytury w 2022 na ten moment nie ma jeszcze jednoznacznych informacji.

Rekordowa waloryzacja – nawet 5,5%?

Przewidywania rządowe co do wysokości wskaźnika waloryzacji w roku 2022 oscylują wokół 4%. Po tej wiadomości pojawiły się jednak szybko głosy ekspertów, którzy są nie do końca zgodni z szacunkami rządowymi. Ich zdaniem wskaźnik waloryzacji w 2022 roku może być rekordowym i wynieść od 5 do nawet 5,5%.

Eksperci w swoich obliczeniach uwzględnili spostrzeżenia na temat obecnej sytuacji w kraju. Inflacja rośnie w ogromnym tempie, a dodatkowo w zbliżającym się roku zaplanowano spory wzrost przeciętnego wynagrodzenia, nawet o 600 zł. Z tego powodu niemożliwe wydaje się, aby wskaźnik waloryzacji wynosił wyłącznie 4%. Eksperci uważają, że 5% to minimum.

Komu przysługuje 13. emerytura w 2022?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, które udzielane jest raz w ciągu jednego roku. Wprowadzona została, aby poprawić sytuację materialną polskich seniorów. Co ciekawe, „trzynastka” nie jest świadczeniem, które wlicza się do dochodów. Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, pieniądze uzyskane z jednorazowego świadczenia nie są wliczane do dochodu. Kto dokładnie może uzyskać takie świadczenie? Właściwie każdy, kto uprawniony jest do otrzymywania standardowej emerytury co miesiąc. Nie ma specjalnych wymogów, które należy spełnić. Nie ma także limitów wysokość emerytury. Niezależnie od tego, w jakiej wysokości jest nasza emerytura, „trzynastka” przyznawana jest każdemu w jednakowej kwocie.

W skrócie – dodatkowe świadczenie emerytalne, czyli tak zwana „trzynastka” przysługuje każdemu emerytowi w Polsce. Nie ma znaczenia od kiedy otrzymujemy emeryturę ani jej wysokość. 13. Nie wymaga także załatwiania dodatkowych formalności. Każda upoważniona osoba dostanie dodatkowe środki automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Seniorzy dostaną 13. emeryturę w 2022 roku w kwietniu, razem ze standardową emeryturą. Dniem wypłaty dodatkowych świadczeń jest bowiem ten sam dzień, który wyznaczony został do otrzymywania każdego miesiąca świadczenie emerytalnego. Podobnie jest w przypadku sposobu wypłacania pieniędzy. Seniorzy mają do wyboru uzyskiwanie emerytury przez przelew na konto bankowe albo przekazem pocztowym. Przeważnie z przekazu pocztowego korzystają wyłącznie ci emeryci, którzy nie posiadają własnego rachunku bankowego.


Źródła:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=A80C5230A5A14B96C1257AAD0029AE86&litera=W

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/O/D19981118.pdf

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/swiadczenia/Waloryzacje_w_ostatnich_latach_2020_tabela.pdf

http://polskilad.pis.org.pl/program/zlota-jesien-zycia

Komentarze (1)

ale już o podatku zdrowotnym 9% do zapłacenia nawet się nie zająknięto !!!!!!!!!