Nest Bank jest bankiem uniwersalnym, założonym jako FM Bank SA w 1995 roku. Nest Bank powstał z połączenia Banku Smart oraz BIZ Banku 1 listopada 2016 roku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 25.07.2018
Udostępnij:

Prezes Idea Banku: Marek Kulczycki.

Zarząd Nest Banku

 

Marek Kulczycki – Prezes Zarządu Banku
Bartosz Chytła – Wiceprezes Zarządu Banku
Miłosz Bednarczyk – Członek Zarządu Banku
Piotr Kalisz – Członek Zarządu Banku
Michał Sobiech – Członek Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Nest Banku

Jacek Kseń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Henryk Stępniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Gdański – Członek Rady Nadzorczej

Benjamin James Hollowood – Członek Rady Nadzorczej

Tod Kersten – Członek Rady Nadzorczej

Błażej Kochański – Członek Rady Nadzorczej

Centrala Nest Banku:

Nest Bank – Centrala
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa


 

Komentarze