Wyniki Banku Millennium w 2019

Wyniki Banku Millennium w 2019

author
Patryk Byczek
19 lutego 2020

Bank Millennium opublikował wyniki finansowe za rok 2019. Instytucja wpracowała w ubiegłym roku 560 730 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Sprawdź szczegółowe wyniki Banku Millennium.

Wyniki Banku Millennium w 2019 roku

Przychody z odsetek 2019

W całym roku bank wypracował z tytułu odsetek wynik na poziomie 3 374 836 000 złotych.

Przychody z opłat i prowizji 2019

W całym roku bank wypracował z tytułu opłat i prowizji wynik na poziomie 899 887 000 złotych.

Wynik przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 2019

W całym roku bank wypracował wynik przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym na poziomie 835 323 000 złotych.

Wynik po opodatkowaniu podatkiem dochodowym 2019

W całym roku bank wypracował wynik po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie 560 732 000 złotych.

Całkowite przychody za okres sprawozdawczy 2019

W całym roku bank wypracował przychód na poziomie 557 133 000 złotych.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2019

W całym roku bank wypracował z tego tytułu wynik na poziomie 570 674 000 złotych.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2019

W całym roku bank wypracował z tego tytułu wynik na poziomie 912 588 000 złotych.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2019

W całym roku bank wypracował z tego tytułu wynik na poziomie 715 363 000 złotych.

Aktywa razem 2019

Aktywa razem Banku Millennium w 2019 wyniosły 98 055 942 000 złotych.

Zobowiązania wobec Klientów

Zobowiązania Banku Millennium wobec Klientów w 2019 wyniosły 81 454 765 000 złotych.

Kapitał własny 2019

Kapitał własny Banku Millennium w 2019 roku wyniósł 8 941 519 000 złotych.

Kapitał zakładowy 2019

Kapitał zakładowy Banku Millennium w 2019 roku wyniósł 1 213 117 000 złotych.

Współczynnik wypłacalności 2019

Współczynnik wypłacalności Banku Millennium wyniósł w 2019 roku 20,09%.

Bank Millennium

Bank Millennium jest bankiem komercyjnym z siedzibą w Warszawie. Instytucja świadczy usługi finansowe od około 30 lat. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Bank Millennium jest pierwszym bankiem w Polsce, który wydał kartę płatniczą. Aktualnie bank zatrudnia 5605 pracowników, posiada 345 oddziałów i świadczy usługi blisko 1 838 000 Klientów. Prawie 1 300 000 z nich operuje swoją bankowością przez Internet, a około 888 000 korzysta z bankowości mobilnej. Prezesem zarządu instytucji jest Joao Bras Jorge


źródło: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Gorlice
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
12 stycznia 2021

Kredyt konsolidacyjny Gorlice

Chwilówki Ostrowiec Świętokrzyski
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 marca 2022

Chwilówki Ostrowiec Świętokrzyski

LendUp – pożyczka online do 15 000 zł
Firmy pożyczkowe
author
Dominika Sobieraj
02 listopada 2018

LendUp – pożyczka online do 15 000 zł

Ile kosztuje Lot do domu?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 marca 2020

Ile kosztuje Lot do domu?

Expander w Bydgoszczy
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Bydgoszczy

Porównaj