Wywiadownia gospodarcza – najważniejsze informacje

Wywiadownia gospodarcza – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
02 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Niewielu z nas wie o tym, iż na polskim rynku działają podmioty nazywane wywiadowniami gospodarczymi. Ich działalność opiera się na podobnych zasadach pracy do tych, jakie stosują jednostki wywiadu wojskowego lub rządowego. Jednak wywiadownie te są powszechnie dostępne, a z ich usług może skorzystać dosłownie każdy zainteresowany użytkownik rynku. 

Spis treści:

 1. Co to jest wywiadownia gospodarcza?
 2. Czym zajmują się wywiadownie gospodarcze?
 3. Podstawa prawna
 4. Lista wywiadowni w Polsce
 5. Kto i jak może skorzystać z raportów wywiadowni?
 6. Czy warto skorzystać z wywiadowni gospodarczej?
 7. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Co to jest wywiadownia gospodarcza?

Wywiadownia gospodarcza to wyspecjalizowana instytucja (jednostka) zajmująca  się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji na temat sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Co więcej, zasadniem wywiadowni jest także odpłatne udostępnianie zebranych danych oraz ocena zdolności kredytowej weryfikowanych podmiotów gospodarczych. 

Wywiadownie zajmują się opracowywaniem specjalistycznych raportów handlowych na temat działających na rynku firm, spółek, korporacji i tak dalej. Dzięki zebranym przez wywiadownie materiałom zainteresowane podmioty mają możliwość zweryfikowania informacji o swych potencjalnych partnerach biznesowych. Tym samym minimalizują one ryzyko związania się z niewypłacalnym lub niewiarygodnym kontrahentem. 

Co więcej, działające na rynku wywiadownie gospodarcze tworzą całościowe bazy danych. Opracowują branżowe raporty, sprawozdania, zestawienia i statystyki. W Polsce podmiotów zajmujących się tego typu aktywnością jest wiele. Do najważniejszych zalicza się na przykład Bisnode Polska, Coface, Creditreform czy InfoCredit. 

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Czym zajmują się wywiadownie gospodarcze?

Jak wyjaśniliśmy już w poprzednich akapitach artykułu, wywiadownie gospodarcze zajmują się przeprowadzaniem szeroko rozumianego researchu na temat działających na rynku podmiotów gospodarczych. Gromadzą one pozyskane dane, układają z nich specjalne pliki, poddają analizom rynkowym i obszernym statystykom. Odpłatnie udostępniają raporty zainteresowanym klientom.

By zdobyć niezbędne informacje na temat prześwietlanych przedsiębiorstw, wywiadownie posługują się tak zwanym białym wywiadem. Jest to popularna forma pozyskiwania danych w oparciu o ogólnodostępne źródła. Mowa między innymi o zdarzeniach życia publicznego, oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli państwa czy informacji umieszczonych w Internecie lub prasie.

Poza tym polskie wywiadownie zajmują się również tworzeniem wykazów dłużników i oferują swym klientom wsparcie przy windykacji. Aktywnie współpracują z polskimi bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie analizy ryzyka. Zgromadzone dane weryfikują przy pomocy instytucji takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy działające rejestry dłużników (tak zwane czarne listy dłużników).

Podstawa prawna

Osoby pracujące na rzecz polskich wywiadowni gospodarczych mają prawo posługiwać się wyłącznie jawnymi, etycznymi i zgodnymi z prawem metodami pozyskiwania informacji. Nie mogą one naruszać konstytucyjnie gwarantowanych dóbr osobistych, które brzmią następująco:

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny

Księga 1

Część ogólna

Art. 23.

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

O ochronie danych traktuje także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Treść tegoż aktu prawnego zwalnia jednakowoż z ochrony osób prawnych, czyli korporacji, spółek akcyjnych czy na przykład stowarzyszeń:

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(14)

Ochrona zapewniania niniejszym rozporządzeniem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej

Aktem prawnym, jaki w sposób szczegółowy wyjaśnia warunki udostępniania informacji gospodarczych w Polsce, jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ujednoliconą treść tegoż dokumentu znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 81 na rok 2010, pod pozycją 530.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady:
1) udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej;
2) wymiany danych dotyczących wiarygodności płatniczej z instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) tworzenia i działania biura informacji gospodarczej;
4) ujawniania, przechowywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych;
5) nadzoru nad biurem informacji gospodarczej.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Lista wywiadowni w Polsce

Pierwszą wywiadownią w Polsce była filia niemieckiej instytucji Auskunftei W. Schimmelpfeng. Została ona otworzona w Warszawie jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Kilka lat później na krajowym rynku pojawiły się kolejne wywiadownie gospodarcze, miedzy innymi Biuro Handlowo-Informacyjne Adolfa Rosenthala czy Wywiadownia Handlowa Kazimierza Piechockiego.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku (po 123 trwania niewoli) przyniosło dalszy rozwój wywiadowni gospodarczych. Utworzono Biuro Kredytowo-Informacyjnego „Wywiad” oraz Międzynarodowe Biuro Informacyjne Providentia Bronisława Abramowicza. 

Czasy wojny i komuny nie przyczyniły się niestety do dalszej ekspansji branży wywiadowczej. Wraz z upadkiem PRL-u i początkiem III RP  wywiadownie gospodarcze znów jednak mogły swobodnie się rozwijać. Jedną z pierwszych wywiadowni powstałych w Polsce po 1989 roku była firma InfoCredit – prężnie działająca aż po dziś dzień. 

Obecnie na polskim rynku działa wiele niezależnych wywiadowni gospodarczych. Do największych i najbardziej cenionych zalicza się

 • Coface,
 • Creditreform Polska,
 • Dun & Bradstreet Poland,
 • InfoCredit,
 • Polska Wywiadownia Gospodarcza;
 • PWG Skarbiec.

Kto i jak może skorzystać z raportów wywiadowni?

Ze specjalistycznych usług polskich wywiadowni korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani współpracą biznesową z danym przedsiębiorstwem. Jest to bardzo często stosowana praktyka mająca na celu minimalizację ryzyka podjęcia złej decyzji finansowej i zawiązania partnerstwa z niewypłacalnym lub nierzetelnym kontrahentem. 

Wśród podmiotów decydujących się na odpłatne skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych nie można wskazać jednej i dominującej branży. Jak wyjawia w jednym z wywiadów Tomasz Starzyk z Bisnode Polska:

Większość klientów Bisnode stanowią podmioty mające swój rodowód w sektorze usług finansowych. W pierwszej kolejności należy wymienić banki, firmy ubezpieczeniowe, doradztwa biznesowego, instytucje kredytowe.

Klienci wywiadowni gospodarczych zainteresowani są przede wszystkim raportami handlowymi. Potwierdzają one nie tylko dane rejestrowe (według CEIDG i innych oficjalnych źródeł), lecz także informacje dotyczące finansów, formy prawnej i powszechnej reputacji sprawdzanego podmiotu. Tomasz Starzyk z Bisnode Polska dodaje także:

W ostatnim czasie notujemy znaczny wzrost zainteresowania przedsiębiorców narzędziami i produktami pozwalającymi sprawdzać firmy i osoby fizyczne na światowych listach sankcyjnych, sprawdzać ich pod kątem współpracy i przynależności do organizacji terrorystycznych, a także prania brudnych pieniędzy. Czyli tym, co może wpływać na negatywny wizerunek firmy na rynku.

Czy warto skorzystać z wywiadowni gospodarczej?

Skorzystanie z usług rekomendowanych wywiadowni gospodarczych może okazać się naprawdę dobrym rozwiązaniem – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy rozważają nawiązanie współpracy biznesowej z nieznanym dotąd kontrahentem. Nie bez powodu zresztą wywiadownie cieszą się tak dużym uznaniem. 

Choć oczywiście pobranie raportu handlowego z profesjonalnych źródeł wywiadowczych jest odpłatne, koszt takiej usługi bywa zwykle znacznie niższy w porównaniu z negatywnymi skutkami współpracy z nierzetelnym kontrahentem. Dzięki wykupionym informacjom możemy bez problemu zweryfikować zarówno wiarygodność, jak i reputację przyszłego partnera biznesowego.

Co więcej, pobranie szczegółowych informacji o interesującej nas firmie odbywa się w bardzo krótkim czasie – zwłaszcza w porównaniu do tego, jak czasochłonne bywa zwykle samodzielne wyszukiwanie informacji. W końcu największe polskie firmy prowadzące wywiad gospodarczy zajmują się tym zawodowo. Potrafią błyskawicznie odnajdywać informację, a większość z nich mają często już opracowanych i zgromadzonych w wewnętrznych bazach danych. 

Dodatkowo raporty handlowe przygotowywane przez wywiadownie gospodarcze zestawiają zwykle dany podmiot z jego branżową konkurencją. Takie porównanie pozwala dostrzec rynkową pozycję weryfikowanej firmy i jego rzeczywistą atrakcyjność. Owe ułatwienia prowadzą ostatecznie do podjęcia przez klienta wywiadowni najlepszej możliwej decyzji biznesowej.

Wywiadownie gospodarcze. Najważniejsze informacje

 1. Wywiadownia gospodarcza to wyspecjalizowana instytucja (jednostka) zajmująca  się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji na temat sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.
 2. Główną aktywnością wywiadowni gospodarczych jest odpłatne udostępnianie zebranych danych w tak zwanych raportach handlowych oraz ocena zdolności kredytowej weryfikowanych podmiotów gospodarczych.
 3. Dzięki zebranym przez wywiadownie materiałom zainteresowane podmioty mają możliwość zweryfikowania informacji o swych potencjalnych partnerach biznesowych. Tym samym minimalizują one ryzyko związania się z niewypłacalnym lub niewiarygodnym kontrahentem.
 4. Wywiadownie gospodarcze aktywnie współpracują z polskimi bankami, listami dłużników i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie analizy ryzyka.
 5. Aktem prawnym, jaki w sposób szczegółowy wyjaśnia warunki udostępniania informacji gospodarczych w Polsce, jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 6. Pierwszą wywiadownią w Polsce była filia niemieckiej instytucji Auskunftei W. Schimmelpfeng. Została ona otworzona w Warszawie jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX wieku.
 7. Obecnie na polskim rynku działa wiele niezależnych wywiadowni gospodarczych. Do największych i najbardziej cenionych zalicza się: BISNODE Polska, Coface, Creditreform Polska, InfoCredit, CRIF i PWG Skarbiec.
 8. Ze specjalistycznych usług polskich wywiadowni korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani współpracą biznesową z danym przedsiębiorstwem. Nie ma jednak ograniczeń co do tego, kto i z jakiego powodu ma prawo uzyskać dostęp do raportów wywiadowni.
 9. By zdobyć niezbędne informacje na temat prześwietlanych przedsiębiorstw, wywiadownie posługują się tak zwanym białym wywiadem. Jest to popularna forma pozyskiwania danych w oparciu o ogólnodostępne źródła.
 10. Osoby pracujące na rzecz polskich wywiadowni gospodarczych mają prawo posługiwać się wyłącznie jawnymi, etycznymi i zgodnymi z prawem metodami pozyskiwania informacji.

Pytania i odpowiedzi

Wywiadownia gospodarcza zajmuje się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji na temat sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Oferuje raporty handlowe, weryfikuje zdolność kredytową podmiotów gospodarczych.

Głównymi celami działania wywiadowni gospodarczych są zapewnienie informacji dla zainteresowanych podmiotów o potencjalnych partnerach biznesowych oraz minimalizacja ryzyka współpracy z niewypłacalnymi lub nierzetelnymi kontrahentami.

Wywiadownie korzystają z białego wywiadu, czyli pozyskiwania danych z ogólnodostępnych źródeł, takich jak wydarzenia publiczne, wypowiedzi urzędowe czy informacje prasowe.

Tak, wywiadownie gospodarcze działają zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Mają obowiązek korzystania z etycznych i zgodnych z prawem metod pozyskiwania informacji.

Przedsiębiorcy, banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje kredytowe oraz inne zainteresowane podmioty mogą skorzystać z raportów wywiadowni gospodarczych.

Raporty handlowe zawierają informacje o danych rejestrowych, finansach, formie prawnej i reputacji weryfikowanego podmiotu. Dodatkowo mogą zawierać porównania z konkurencją branżową.

Korzyści to minimalizacja ryzyka finansowego i biznesowego, szybki dostęp do rzetelnych informacji oraz weryfikacja wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych.

Tak, pobranie raportu handlowego z profesjonalnych źródeł wywiadowczych jest odpłatne, jednak koszt zwykle jest niższy niż potencjalne straty związane z ryzykiem współpracy z niewiarygodnym kontrahentem.

Do największych i najbardziej cenionych wywiadowni w Polsce należą BISNODE Polska, Coface, Creditreform Polska, InfoCredit, CRIF oraz PWG Skarbiec.

iadownie nie mogą naruszać dóbr osobistych chronionych przez prawo, takich jak zdrowie, wolność, cześć, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa czy wizerunek osób fizycznych. Dodatkowo dane osobowe osób prawnych, takich jak firmy, korporacje czy stowarzyszenia, są zwolnione z ochrony.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jakub
Jakub
2019-11-19 11:50:53

Można, ale to zależy, czy te firmy dadzą dane, bo od nich będzie pobierać wywiadownia ;) Przecież nie mają wymogu ujawniania danych, jak spółki prawa handlowego. Ja korzystam z Creditreform

czytelnikkkk
czytelnikkkk
2019-03-14 10:52:40

jednoosobówki tez mozna w ten sposob sprawdzać?

Podobne artykuły

Coraz więcej wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej

W najnowszym komunikacie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja o liczbie wniosków, jakie przedsiębiorcy złożyli w ramach tarczy antykryzysowej. O wsparcie zawnioskowało już ponad 2 miliony przedsiębiorców i łącznie otrzymali oni wsparcie w wysokości 1,2 mld zł.

author
Alicja Hirsekorn
02 maja 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Darmowa infolinia dla firmowych Klientów mBanku

W oficjalnym komunikacie mBank poinformował o uruchomieniu dla przedsiębiorców specjalnej, darmowej infolinii, którą obsługuje ponad stu ekspertów. Instytucja przygotowała dla swoich Klientów także stronę z poradami i ulgę dla e-commerce. Wszystko w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

author
Patryk Byczek
21 marca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP Tarnowie Podgórnym

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Tarnowie Podgórnym – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
29 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Porównywarka funduszy od Alior Banku

W swoim najnowszym komunikacie Alior Bank poinformował o nowej funkcji dostępnej w serwisie inwestycyjnym. Porównywarka funduszy umożliwi klientom wyszukanie oraz zestawienie ze sobą poszczególnych funduszy, jakie można wybrać z oferty inwestycyjnej banku. Jak rozpocząć korzystanie z nowej usługi?

author
Alicja Hirsekorn
05 lutego 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

T-Mobile Usługi Bankowe we Włocławku

T-Mobile Usługi Bankowe to bank internetowy oferujący konto osobiste oraz kredyty gotówkowe i konsolidacyjne przez Internet. Bank posiada nieco ponad 20 placówek stacjonarnych. Sprawdź dane na temat oddziału we Włocławku.

author
Patryk Byczek
08 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Radomiu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Radomiu to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
07 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj